PHO - Bladder Cancer Advocacy Network


https://www.inspire.com/groups/bladder-cancer-advocacy-network/discussion/cis-and-blue-light-cystoscopy-after-6-bcg-treatments/

Kommentar fra Facebook:
"Hei. Nå er jeg usikker på om jeg er noe i grenseland for hva som er greit å poste. Dette er samtaler på ett forum for personer med NMIBC, hvor de diskuterer Cysview og alternativer.
Det er en fornøyelse å være med å eie noe som er så viktig for mange."


Jeg har klippet ut dette fra Photocure Investors på Facebook. Håper ikke jeg går for langt siden jeg ikke har spurt om jeg kan spre dette videre....
Redigert 15.09.2018 kl 09:45 Du må logge inn for å svare
Computum
02.10.2018 kl 09:44 1007

Stå på Londonmannen! Du skriver godt og din entusiasme er smittende. Og det er vel litt av hensikten? Jeg kjøper ikke helt din påstand om at du ikke tror du påvirker kursen. Hvorfor da dine nesten daglige "lovprisninger" av PHO? Kanskje du ikke påvirker så mye med et enkelt innlegg, men summen kan få noen til å kjøpe og andre fra å selge, og det vil jo ha innvirkning på kursen. Men det er vel ikke noe galt i det, sålenge du er ærlig om det du skriver.
kreinh
02.10.2018 kl 08:46 1108

Til tross for alle luftige beregninger reagerer ikke markedet før selskapet bekrefter veksten. Så er det om Photocure synes det er nødvendig å oppdatere markedet eller ikke...
29.09.2018 kl 22:08 1382

Stå på LM, flertallet nyter garantert godt av å lese dine betraktninger.
Hva Investinor blander seg for vet ikke jeg, men ingenting å bry seg om slikt tomprat.

Investinor
I den grad en person som skriver positive innlegg om et selskap kan betegnes som hausser, så har du rett.
Men jeg bryr meg fint lite å skrive om selskaper jeg ikke er investert i. Jeg tror nemlig ikke på at våre skriblerier her på HO kan påvirke kursutviklingen. Men det gjør mange andre. Derfor ser vi at en del aktører bla skriver negative innlegg i den hensikt å rå kursen til å falle. Vel jeg tror at de kunne spart den energien til npe mer oppbyggelig.
Jeg tror heller ikke at vi som skriver positive innlegg evner å påvirke kursen positivt.

Min skriving påvirkes gjerne av min entusiasme rundt de selskapene jeg til enhver tid er investert i. Dog hender det at jeg slenger innom andre selskaper og dersom mitt nick nevnes eller jeg finner kommentarer som går direkte på meg, så skjer det nok at jeg også kan kommentere selskaper jeg ikke lenger er investert i. Men jeg går ikke ut og skriver negativt om disse selskapene. Til det har jeg for stor respekt ovenfor tidligere medakskonærer.

Jeg skal også innrømme at jeg til tider kan bli vel mye optimistisk. Men dem som har lest mine bidrag og kjenner min stil, er klar over denne svakheten min. Men jeg finner det naturlig at jeg er positiv til selskap jeg er investert i. Hvis ikke hadde jeg aldri kjøpt meg inn.

Men for all del , dem som misliker min positivitet kan jo bare hoppe over mine innlegg. Normalt er de såpass innholdsrike at man kan spare litt tid på å sjalte meg ut. Verre er det ikke.

Haven riktig god helg!
Jadaok
29.09.2018 kl 21:07 1445

Ja, London og oppgang kommer er noen enøyede hausere, men fine folk. Kanskje de får 100 % rett. Jeg liker dem. Selv tror jeg potensialet er der, men ikke så ekstremt som dem. 3-400% oppgang på noen år vil jo være supert det. Forlanger ikke 20 gangern.

londonmannen er er enhausser..hopper fra det ene til det andre. vi som tror pådet fundamentale gjør de undersøkelsene som er nødvendig.london er jo tidligere bundet til masta i nano;)
bravi
29.09.2018 kl 20:05 3127

Londonmann, tror ikke de som godkjenner refusjoner tar først og fremst langsiktige samfunnsøkonomiske hensyn når de vedtar refusjoner. Refusjoner er nok mere rettet mot å ivareta den enkelte pasient der og da. Behøver selvfølgelig ikke å være noen motsetning mellom hva som blir mest vektlagt for det.

Jadaok
Joda, myndighetene er vel kjent for akkurat det. Men i tilfelle BLCC så vil jo faktisk myndighetene tjene på å etablere refusjonsordninger slik at flest mulig får den sikreste diagnosen stilt så tidlig som mulig. Det vil spare samfunnet for store midler å få stilt diagnosen og iverksett riktig behandling så raskt som mulig. Det samme gjelder også pasienter som blir holdt under jevnlig overvåkning for å oppdage tilbakefall så raskt som mulig.

Akkurat det er det BLCC bidrar med. Derfor blir refusjonsordninger for myndighetene å anse som utgifter til inntekts ervervelse. Her vil nok myndighetene stille seg positive når de innser hva BLCC teknologien kan bidra med.
Jadaok
29.09.2018 kl 17:45 3276

Takk docm for en forklaring. Litt av et lappeteppe å sette seg inn i. Blir muligens da litt færre turb som får refusjon, men noen nye i surveillance. Tviler vel på om urologene blir hørt. Myndighetene har for vane å holde hardt på pengeboka.

Jeg har ikke full oversikt over det amerikanske refusjonssystemet, men tror noe av bakgrunnen for forvirringen er at AUA her uttaler seg om Hospital outpatient prospective payment and ASC... (CMS-1695-p), som regulerer refusjon på level III og IV (og V?). Forslaget til refusjon for fleksibel cystoskopi er foreslått på level II, noe som reguleres av Physician payment... (CMS-1693). Level-inndelingen dreier seg om hvor avansert behandlingen er og level I og II er hovedsakelig for fastleger og avtalespesialister, mens de høyere nivåene krever sykehusbehandling. Fleksibel cystoskopi er mindre invasivt enn TUR-B og kan utføres av avtalespesialister og dermed havner det i level II. Med andre ord hadde det vært rart hvis AUA skrev noe om fleksibel cystoskopi på en høringsuttalelse til CMS-1695-p. I tillegg er det verdt å nevne at det ikke er sånn at level II er noen dårligere form for refusjon. Det kan være like mye penger i en level II-kode, men grunnlaget beregnes noe annerledes og det skal rapporteres i ulike statistikker.

Level-inndelingen forklarer for så vidt også hvorfor det kun er de små svulstene som får refusjon. Fjerning av de minste svulstene ligger i level III, de øvrige prosedyrene i level IV, men dersom man bruker Cysview får man legge til en complexity adjustment-kode som gjør at de havner i level IV. AUA ber i høringsuttalelsen om at man også får lov til å bruke complexity adjustment på de prosedyrene som allerede ligger i level IV. Det er en litt annen fremgangsmåte enn i fjor, da det ble bedt om å droppe complexity adjustment og heller ha egne koder for blålyscystoskopi. Det kan godt være at dette er en bedre strategi fordi det krever mindre endringer fra CMS’ side.
Redigert 29.09.2018 kl 12:30 Du må logge inn for å svare
bravi
29.09.2018 kl 12:18 3556

Er det uklarheter mhp. refusjon bør det oppklares snarest hva som har vært status i 2018 og hva som forventes og bli status i 2019. Samtidig hadde det vært greit å vite hva som er uklart eller ikke bekreftet av prosedyrer som i beste fall kan gi refusjon i 2019. Slik det er nå tror mange att Cysview får refusjon på alt mulig fra 2019. Det er neppe så enkelt.
meeg
29.09.2018 kl 08:26 3745

Ref. forslag fra AUA:
Om AUA får godkjent sitt forslag vil jo ØKNINGEN i refusjon i 2019 (ift 2018) bli enda bedre enn det som så langt er besluttet!
Stjernenytt! :-)
Jadaok
29.09.2018 kl 08:16 3760

MM, du som kjenner selskapet best. Hva tenker du om refusjon for neste år? Er det forslaget over det riktige? Er det ikke foreslått refusjon for surveillance? Takk

Det har tidligere vært påstått at behandling med BCG, som gir inflamasjoner, gir dårlig effekt av blålys i etterkant. Nå har man dokumentert at dette ikke er tilfelle. Falske positive er litt høyere for blålys, men ikke signifikant.

Det finnes urologer som er negativ til blålys. De har vunnet noen kriger, men tapt slaget. Disse er nå akterutseilt og deres klinikker taper pasienter.
28.09.2018 kl 16:21 4166

Jadoak,
Dersom du eier aksjer i pho bør du selge nå eller lese papirene otdentlig

Det står da vitterlig increase. Det betyr jo at de øker refusjonen i 2 av de 7. Står ingenting om at en fjerner noe refusjon slik jeg kan se det av innlegget. Så jobbes det for gullstandard og full refusjon over hele linjen. Skulle det skje blir jo kursmålet på 1900 konservativt. Da snakker jo en om 100 % av et 35milliarders marked, og det bare i USA. Den utregningen har ingenting for seg når aksjen fremdeles ( Utrolig nok ) trades i tosifrede beløp.
Jadaok
28.09.2018 kl 16:04 4424

Ja for søren. Hvor er forslaget om refusjon for oppfølging? Og forslaget er jo en reduksjon for turb. Dette var ræva nyheter
Sjog
28.09.2018 kl 15:14 4489

52214 er den av de tre med lavest antall behandlinger, og AUA har gått i krigen for Cysview med følgende krav : “we urge CMS to apply the complexity adjustment to ALL Blue Light Cystoscopy with Cysview® procedures (CPT codes 52000, 52204, 52214, 52224, 52234, 52235, and 52240)”
Sydney
28.09.2018 kl 15:00 4525

Vi går alle rundt å tror at cysview vil få økt refusjon fra 2019 Jmf surveillance. Men her står det vel at det er foreslått begrensninger i refusjon. Anyone??

Sydney,
For en oversikt over de 7 prosedyrene se følgende oversikt fra cysview.com. Det ser ut til å være på størrelse av svulstene som fjernes, og det virker som om kun fjerning av de minste som gir refusjon pr i dag. Store er lettere å se, men hvordan vet man at det ikke er små i tillegg..?

Side 5:
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/cysviewreimbursement/2018+BLC+with+Cysview+Medicare+Reimbursement+Guide.pdf
Sydney
28.09.2018 kl 11:56 4718

Ja er det noen som kan gi en forklaring på det? Det ville jo gitt pho en skikkelig nesestyver..
Jadaok
28.09.2018 kl 10:47 4815

Blir refusjonen for hospital/Turb redusert i 2019 i forhold til 2018? Fra linken over står det: The proposed 2019 complexity adjustment increases hospital payment for only 2 of the 7 applicable cystoscopy CPT codes in which Blue Light Cystoscopy with Cysview® is used (52204 and 52224). This means that only a fraction of Blue Light Cystoscopy with Cysview® procedures will be eligible for additional payment through the complexity adjustment.

Mens det for 2018 også er refusjon for kode 52214. Sjekk denne fra Edison i fjor:

The issue could be potentially resolved as of 1 January 2018 thanks to a new rule finalised by CMS that would create a new code for blue light cystoscopy, which would improve reimbursement for the procedure in most situations to a level where the cost of the product would be covered. Effectively, for CPT codes 52204, 52214 and 52224, if blue light cystoscopy is used, they would qualify for reassignment to the higher ambulatory payment classification.

Og er det ikke slik at Pho skulle få (det er foreslått) refusjon for deler av flex/surveillance. Det virker ikke akkurat slik ut i fra det som står i lenken over fra AUA.

Noen som kan oppklare? Takker


heilo888
28.09.2018 kl 10:34 4847

Jeg har hatt den tvilsomme fornøyelsen å ha vært inn og ut av PHO siden 1999, men er nå nøktern optimist med tanke på de kommende årene.

Utbytte har jeg imidlertid ingen som helst tro på.
Overskuddet vil helst sikkert gå til forskning og utvikling av nye produkter. Det ligger i sakens natur for selskaper som Photocure.
heilo888
28.09.2018 kl 10:28 4868

Det går desverre aldri så glatt som Londonmannen spår. Ikke i Nano, ikke PCIB, og nok heller ikke i PHO.

Er positiv og optimistisk på PHO sine vegne, men flaskehalser vil helt sikkert oppstå som det alltid gjør.

Dessuten er det uhyre vanskelig å penetrere det amerikanske markedet, selv med det beste produktet innen segmentet.
SørenE
28.09.2018 kl 09:06 4991

God morgen Norge

London: rent sysning men ikke usandsynligt, min sysning går på at det bliver selve impleteringen og oplæring på sygehusene som vil blive flaskehalsen.

Spændende i alle fald.

Dansken
Super optimist

Dette samkjørte trykket i markedet, fra såvel urologene sin side som fra pasientene sin side, presser nå BLCC teknologien frem som den nye gullstandarden for diagnostisering av blærekreft i USA.

Dette er markedskrefter vi ikke skal undervurdere og jeg tror at ketchupeffekten er i ferd med å skje. Så spørsmålet mitt er hvorvidt produsentene av BLCC utstyr vil ha kapasitet nok til unngå at der oppstår bottlenecks i utrullingen av denne fantastiske teknologien? For dette blir etterhvert noe sykehusene bare "må ha!" dersom de ikke skal risikere å miste pasienter. For vi kan allerede registrere nå, ut fra pasientene sine uttalelser, at de søker seg mot sykehus/klinikker som allerede kan tilby BLCC teknologien.

Blir spennende å være PHO aksjonær de kommende årene. Når kan vi forvente at selskapet begynner å utbetale de første utbyttene? Neppe i 2019, men jeg tror nok vi ikke skal langt inn i 2010 før de begynner å ramle inn. Og da blir nok det i et akselererende tempo, er jeg redd.......;-))
Redigert 28.09.2018 kl 07:56 Du må logge inn for å svare
Sydney
27.09.2018 kl 23:26 5331

American urology association sier slik jeg forstår det at det finnes 7 settinger der de kan bruke blc.hvilke? Svært interessant at de karakteriserer blc på denne måten. Dette må jo være den store influenceren i markedet og representerer 22 000 urologer..
rockpus
27.09.2018 kl 23:09 5384

Om et q3 resultat litt på minussiden skyldes oppbygging av salgsorganisasjon i USA så blir nok det lett tilgitt..


CMS er Centers for Medicare and Medicaid Services.

Klippet fra teksten:
"CMS’ reimbursement policies should facilitate access to this critical drug."

Critical drug. Store ord!
27.09.2018 kl 22:49 5444

Enig, men vil mene at annet enn positivt resultat i q3 også virker ulogisk.
Blir nok ikke noe stort pluss, men ser ikke hvordan det skal ende med minus sett i lys av q2 tallene(13 mill i engangskostnader)og Belettes presentasjon tatt i betraktning.
rockpus
27.09.2018 kl 22:30 5493

Dersom markedet får bedre innsikt i det vanvittige og meget sannsynlige potensialet, blir neppe et mulig skuffende q3 av negativ betydning for kursen. Man skal ikke behøve mer enn et snev av logisk sans for å se hva 2019 vil bringe.
Frantzen
27.09.2018 kl 22:14 5526

Jepp
Redigert 29.09.2018 kl 12:28 Du må logge inn for å svare

Franzen! Dette er jo gull!
Den amerikanske foreningen for urologer vil ha grønt lys for cysview og dett er det de mener er det viktigste i sin årlige myndighetskommunikasjon.
De ønsker høyere refusjon og en total frislipp for prosedyrer.
en "carte blanche" nærmest!
27.09.2018 kl 20:58 5644

Frantzen

Har lest brevet, og synes det er veldig positivt at de amerikanske urologene i høringsrunden for guidelines til 2019 kjemper for å få så gode refusjonsordninger som mulig fra Medicare på bruk av blålys med cysview. Håper de får gjennomslag!
Redigert 27.09.2018 kl 21:02 Du må logge inn for å svare
Frantzen
27.09.2018 kl 20:50 5673

https://www.auanet.org/.../AUA-Comment-Letter-2019-Outpatien

legg den inn i søkefeltet på googl søk på siste uke

Redigert 27.09.2018 kl 20:58 Du må logge inn for å svare
kreinh
27.09.2018 kl 11:00 6002

Jeg bryter stillheten... Det var i grunnen ok å slippe alle slags kommentarer ei stund.. Tror de kortsiktige har forlatt oss. Ok, vi får vente i stillhet videre til Photocure kommer med en melding da. ;-)

Leasingordning er nok mer rettet mot legekontor og andre utenfor sykehusene. Men mener også det ble nevnt ordninger for å prøve ut utstyret uten kjøp?