PHO - Bladder Cancer Advocacy Network


https://www.inspire.com/groups/bladder-cancer-advocacy-network/discussion/cis-and-blue-light-cystoscopy-after-6-bcg-treatments/

Kommentar fra Facebook:
"Hei. Nå er jeg usikker på om jeg er noe i grenseland for hva som er greit å poste. Dette er samtaler på ett forum for personer med NMIBC, hvor de diskuterer Cysview og alternativer.
Det er en fornøyelse å være med å eie noe som er så viktig for mange."


Jeg har klippet ut dette fra Photocure Investors på Facebook. Håper ikke jeg går for langt siden jeg ikke har spurt om jeg kan spre dette videre....
Redigert 15.09.2018 kl 09:45 Du må logge inn for å svare
28.09.2018 kl 16:21 4163

Jadoak,
Dersom du eier aksjer i pho bør du selge nå eller lese papirene otdentlig

Det har tidligere vært påstått at behandling med BCG, som gir inflamasjoner, gir dårlig effekt av blålys i etterkant. Nå har man dokumentert at dette ikke er tilfelle. Falske positive er litt høyere for blålys, men ikke signifikant.

Det finnes urologer som er negativ til blålys. De har vunnet noen kriger, men tapt slaget. Disse er nå akterutseilt og deres klinikker taper pasienter.
focuss
29.09.2018 kl 07:42 3806

MM
Fint du er innom en tur igjen. Ikke så ofte men godt.
Jadaok
29.09.2018 kl 08:16 3757

MM, du som kjenner selskapet best. Hva tenker du om refusjon for neste år? Er det forslaget over det riktige? Er det ikke foreslått refusjon for surveillance? Takk
meeg
29.09.2018 kl 08:26 3742

Ref. forslag fra AUA:
Om AUA får godkjent sitt forslag vil jo ØKNINGEN i refusjon i 2019 (ift 2018) bli enda bedre enn det som så langt er besluttet!
Stjernenytt! :-)
bravi
29.09.2018 kl 12:18 3553

Er det uklarheter mhp. refusjon bør det oppklares snarest hva som har vært status i 2018 og hva som forventes og bli status i 2019. Samtidig hadde det vært greit å vite hva som er uklart eller ikke bekreftet av prosedyrer som i beste fall kan gi refusjon i 2019. Slik det er nå tror mange att Cysview får refusjon på alt mulig fra 2019. Det er neppe så enkelt.

Jeg har ikke full oversikt over det amerikanske refusjonssystemet, men tror noe av bakgrunnen for forvirringen er at AUA her uttaler seg om Hospital outpatient prospective payment and ASC... (CMS-1695-p), som regulerer refusjon på level III og IV (og V?). Forslaget til refusjon for fleksibel cystoskopi er foreslått på level II, noe som reguleres av Physician payment... (CMS-1693). Level-inndelingen dreier seg om hvor avansert behandlingen er og level I og II er hovedsakelig for fastleger og avtalespesialister, mens de høyere nivåene krever sykehusbehandling. Fleksibel cystoskopi er mindre invasivt enn TUR-B og kan utføres av avtalespesialister og dermed havner det i level II. Med andre ord hadde det vært rart hvis AUA skrev noe om fleksibel cystoskopi på en høringsuttalelse til CMS-1695-p. I tillegg er det verdt å nevne at det ikke er sånn at level II er noen dårligere form for refusjon. Det kan være like mye penger i en level II-kode, men grunnlaget beregnes noe annerledes og det skal rapporteres i ulike statistikker.

Level-inndelingen forklarer for så vidt også hvorfor det kun er de små svulstene som får refusjon. Fjerning av de minste svulstene ligger i level III, de øvrige prosedyrene i level IV, men dersom man bruker Cysview får man legge til en complexity adjustment-kode som gjør at de havner i level IV. AUA ber i høringsuttalelsen om at man også får lov til å bruke complexity adjustment på de prosedyrene som allerede ligger i level IV. Det er en litt annen fremgangsmåte enn i fjor, da det ble bedt om å droppe complexity adjustment og heller ha egne koder for blålyscystoskopi. Det kan godt være at dette er en bedre strategi fordi det krever mindre endringer fra CMS’ side.
Redigert 29.09.2018 kl 12:30 Du må logge inn for å svare
Jadaok
29.09.2018 kl 17:45 3273

Takk docm for en forklaring. Litt av et lappeteppe å sette seg inn i. Blir muligens da litt færre turb som får refusjon, men noen nye i surveillance. Tviler vel på om urologene blir hørt. Myndighetene har for vane å holde hardt på pengeboka.

Jadaok
Joda, myndighetene er vel kjent for akkurat det. Men i tilfelle BLCC så vil jo faktisk myndighetene tjene på å etablere refusjonsordninger slik at flest mulig får den sikreste diagnosen stilt så tidlig som mulig. Det vil spare samfunnet for store midler å få stilt diagnosen og iverksett riktig behandling så raskt som mulig. Det samme gjelder også pasienter som blir holdt under jevnlig overvåkning for å oppdage tilbakefall så raskt som mulig.

Akkurat det er det BLCC bidrar med. Derfor blir refusjonsordninger for myndighetene å anse som utgifter til inntekts ervervelse. Her vil nok myndighetene stille seg positive når de innser hva BLCC teknologien kan bidra med.
bravi
29.09.2018 kl 20:05 3124

Londonmann, tror ikke de som godkjenner refusjoner tar først og fremst langsiktige samfunnsøkonomiske hensyn når de vedtar refusjoner. Refusjoner er nok mere rettet mot å ivareta den enkelte pasient der og da. Behøver selvfølgelig ikke å være noen motsetning mellom hva som blir mest vektlagt for det.

londonmannen er er enhausser..hopper fra det ene til det andre. vi som tror pådet fundamentale gjør de undersøkelsene som er nødvendig.london er jo tidligere bundet til masta i nano;)
Jadaok
29.09.2018 kl 21:07 1442

Ja, London og oppgang kommer er noen enøyede hausere, men fine folk. Kanskje de får 100 % rett. Jeg liker dem. Selv tror jeg potensialet er der, men ikke så ekstremt som dem. 3-400% oppgang på noen år vil jo være supert det. Forlanger ikke 20 gangern.

Investinor
I den grad en person som skriver positive innlegg om et selskap kan betegnes som hausser, så har du rett.
Men jeg bryr meg fint lite å skrive om selskaper jeg ikke er investert i. Jeg tror nemlig ikke på at våre skriblerier her på HO kan påvirke kursutviklingen. Men det gjør mange andre. Derfor ser vi at en del aktører bla skriver negative innlegg i den hensikt å rå kursen til å falle. Vel jeg tror at de kunne spart den energien til npe mer oppbyggelig.
Jeg tror heller ikke at vi som skriver positive innlegg evner å påvirke kursen positivt.

Min skriving påvirkes gjerne av min entusiasme rundt de selskapene jeg til enhver tid er investert i. Dog hender det at jeg slenger innom andre selskaper og dersom mitt nick nevnes eller jeg finner kommentarer som går direkte på meg, så skjer det nok at jeg også kan kommentere selskaper jeg ikke lenger er investert i. Men jeg går ikke ut og skriver negativt om disse selskapene. Til det har jeg for stor respekt ovenfor tidligere medakskonærer.

Jeg skal også innrømme at jeg til tider kan bli vel mye optimistisk. Men dem som har lest mine bidrag og kjenner min stil, er klar over denne svakheten min. Men jeg finner det naturlig at jeg er positiv til selskap jeg er investert i. Hvis ikke hadde jeg aldri kjøpt meg inn.

Men for all del , dem som misliker min positivitet kan jo bare hoppe over mine innlegg. Normalt er de såpass innholdsrike at man kan spare litt tid på å sjalte meg ut. Verre er det ikke.

Haven riktig god helg!
29.09.2018 kl 22:08 1379

Stå på LM, flertallet nyter garantert godt av å lese dine betraktninger.
Hva Investinor blander seg for vet ikke jeg, men ingenting å bry seg om slikt tomprat.
kreinh
02.10.2018 kl 08:46 1105

Til tross for alle luftige beregninger reagerer ikke markedet før selskapet bekrefter veksten. Så er det om Photocure synes det er nødvendig å oppdatere markedet eller ikke...
Computum
02.10.2018 kl 09:44 1004

Stå på Londonmannen! Du skriver godt og din entusiasme er smittende. Og det er vel litt av hensikten? Jeg kjøper ikke helt din påstand om at du ikke tror du påvirker kursen. Hvorfor da dine nesten daglige "lovprisninger" av PHO? Kanskje du ikke påvirker så mye med et enkelt innlegg, men summen kan få noen til å kjøpe og andre fra å selge, og det vil jo ha innvirkning på kursen. Men det er vel ikke noe galt i det, sålenge du er ærlig om det du skriver.