Mistanke om ILA


Hei,

Jeg er ganske ny på sjømat-aksjer, og prøver å forstå de økonomiske konsekvensene av mistanke om ILA ved GSFs anlegg i Hammerfest. Meldingen:
"Lokaliteten er allerede under utslakting, og skulle etter planen være ferdig utslaktet i løpet av høsten. Slaktingen er satt på vent frem til mistanken avklares."
Fisk.no har også en artikkel om saken: https://fisk.no/oppdrett/7206-mistanke-om-ila-ved-vinnalandet-i-hammerfest

Mitt spørsmål er da hvor stor del av GSFs produksjon dette anlegget har, og hvordan det vil så ut økonomisk dersom det bekreftes?
Redigert 19.01.2021 kl 01:29 Du må logge inn for å svare