VOW - TA; Kort + lang sikt. I dag: KJØPSSIGNAL gitt!


3 timer før børsen stenger begynner chartet å se SVÆRT spennende ut!
https://www.tradingview.com/x/GetMHx8Q/ KLIKK på chartet etter åpning - og det forstørres.

Hva ser vi?
- En LANG horisontal STØTTE har holdt (etter et lite brudd).
- Den LANGE fallende MOTSTAND fra midten av juni har fått et kraftig brudd (i hvert fall så langt - i dag).
- Dette tyder på at bunnen endelig kan være der.
- Fortsatt for tidlig å si noe 100% sikkert, men indikasjonene er der!

Hilsen Hammers........som minner om at kursen ligger LANGT under toppen - og det til tross for at selskapet ALDRI har vært så godt rustet som i dag! Toppen er på 36 - og kursen må gå hele 72% for å komme tilbake dit - sånn etter hvert!
Redigert 03.02.2021 kl 20:39 Du må logge inn for å svare
Hammers
20.01.2021 kl 22:37 1149

10 dg siden sist jeg skrev om det tekniske bildet - så her er en oppdatering:

KORT sikt; https://www.tradingview.com/x/RPdmflEH/ (Klikk etter åpning for forstørrelse - begge chartene).
Vi ligger ved spennende nivåer. Brudd over 43,15 som sluttkurs gir et solid kjøpssignal.
Se ellers verdinivået ved "forlengelse" av kanalens øvre linje.

LANG sikt - fra kursen vendte i 2016-17 (tegnet i går); https://www.tradingview.com/x/5Ri2iHLV/
- En fantastisk trend - der man fra bunnen i mars også kan se antydninger til en enda brattere stiplet støttelinje.

- Den røde bobla; Min opprinnelige inngang på 7-tallet.
- Den grønne bobla; Min nye inngang etter bl.a. å ha gått ut rundt 32 i feb (covid-frykt).
- Merk; 2 STERKE støttelinjer møttes i bobla - ved 12. Bankers!

- Se til slutt hvor øverste motstandslinje i trenden ligger. Kursen har vært der 3x tidligere. Når blir 4. gang?
- Linjas verdi ligger nå GODT over 70 - og er sterkt stigende.

MERK; Dette er en utvikling som går over TID!
Personlig ser jeg pr dd ingen grunn til at dette bildet vil endre seg med det første. Spesielt ikke nå når også VOW IND kommer i bildet.

Dvs; Blir sistnevnte utskilt og børsnotert må trolig hele chartet omkalkuleres. Verdiene som evt tas ut av VOW vil da havne i IND.
Vi får se hva som skjer. Uansett ingen verdier som forsvinner ved en slik operasjon. Snarere det motsatte!

Hilsen Hammers
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Hammers
03.02.2021 kl 20:34 727

De fundamantale brikkene i VOW har begynt å falle på plass innen landbasert drift - og dette drar interessen for aksjen - OG kursen med seg!
Handelen foregår etter det mønsteret man leser av i chartet - og det er spreke saker!

Det mer kortsiktige bildet; https://www.tradingview.com/x/r4Y1GYvU/ Trykk etter åpning for forstørrelse;
Hovedtema; I dag ble det gitt et brudd OVER en 2-topps formasjon (grønt felt) på stigende volum.
Med det ble det også gitt et kraftig KJØPSSIGNAL.

Det etter å ha ligget i en BRED og stigende trendkanal fra kursen bunnet ut på kr 12 i mars 20 (ubegrunnet Covidfrykt).
Hovedtrendens bredde er på over 100% (rundt 115%) - og kursen ligger for tiden relativt lavt i denne. Her er det MYE å gå på utover!
MERK den stiplet sekundærtrenden m/raskere stigningstakt som har dukket opp de siste 3 mnd.

Denne har nå topplinja over kr 50 - og raskt stigende (Ant NOK komme stadig tettere dess høyere man kommer i chartet).
Det finnes ingen teknisk motstand før topplinja i sekundærtrende nås. Brytes etter hvert denne kan man se bildet i det LANGE chartet:
https://www.tradingview.com/x/5Ri2iHLV/

Dette ble tatt ut for 14 dager siden, men alt er i prinsippet likt.
De eneste endringene er at topplinja har fortsatt å stige kraftig ila disse dagene og at kursen har gått fra 42 til dagens 44.
Merk topplinjas kroneverdi i høyre marg. Siste lesbare tall er 70 - og det LENGE før linja rekker å nå bort til Y-aksen.

Det fundamentale i VOW ser råspennende ut - og chartet gir en pekepinn på hva som venter litt lengre utover i året og årene deretter!
Ja, for hvorfor skal den LANGE trenden plutselig skifte retning etter 5 års stigning - nå når verden plutselig skriker etter VOW's produkter og fabrikkene på land begynner å poppe opp. Fabrikkene som skal stå for de STORE inntektene!

Hilsen Hammers