PHO - Gjett hvor mange scope som blir utplassert i Q3..

Oppgang Kommer
PHO 16.09.2018 kl 11:32 10129

Etter å ha kjørt gjentatte debatter om hvor mange scope som er registrert på Cysview.com, og hvor mange scope som virkelig er utplassert, synes jeg det kunne vært interessant å ha en gjettekonkurranse om dette.

I Q2 ble det bare registrert 60% av det totale antallet utplasserte scope på Cysview.com, og det synes som at antallet på Cc er synkende i f t fasiten.

På grunnlag av det vi vet i dag, registrert ca 4,5 scope pr måned = 14 for kvartalet hvis vi regner med økende antall hele tiden.

Siden jeg personlig antar at færre og færre lar seg registrere, tipper jeg at antallet scope utplassert i Q3 ender opp på 30.

Jeg tipper 30 scope for Q3.
Redigert 21.01.2021 kl 08:56 Du må logge inn for å svare
Daniel
05.11.2018 kl 06:29 3729

Med trådens tittel er det dessverre bare en gjetning, noe som jeg ser nå at jeg kunne tydeliggjort i posten. Beklager til de som trodde at jeg hadde kommet over noe virkelig.

Edit: Innlegget var også et svar på "Enda tid til å gjette hvor mange scope som er utplassert i Q3".
Redigert 05.11.2018 kl 10:53 Du må logge inn for å svare
Legoland
05.11.2018 kl 10:24 3545

OK, mangler ikke MM paa lista?
16/9: "Da ligger du vel på linje med Medisinmannen som tror det blir 2-4 X så mange scope utplassert i Q3 som i Q2 2018."
Oppgang Kommer
05.11.2018 kl 10:27 3537

Legoland

Nei, hvor mange har han tippet?
Legoland
05.11.2018 kl 10:35 3520

Tror MM hadde HO-pause da du la ut lista. Maatte vel hente seg inn etter KH's avgang.
rgkap
06.11.2018 kl 09:27 3336

Er det ikke noen her som har oversikt fra cysview.com og kan estimere basert på den ? Vet at ikke alle kommer ut der, men uansett noen som har peiling?
06.11.2018 kl 09:54 3278

Utfra Cysview er det ikke mulig å trekke noen konklusjon
06.11.2018 kl 09:58 3264

Litt usikker, men ca. 10 på hjemmesiden, og da har man typisk kunnet legge til 60%
Så rundt 16 nye klinikker er mitt gjett.

Men den store jokeren her er flexi. Når de blir utplassert hos klinikker som allerede har rigid, og er oppført på cysview.com, gir det jo ingen økning på hjemmesiden.
Jaxxi
06.11.2018 kl 11:09 3202

Jeg tipper 13 RIGID scopes og 8 flexiscope = 21 scopes utplassert i Q3
Totalt: 141 RIGID & 10 Flex = 151 scopes

Brukerfrekvens: antall ganger scopet blir brukt i ett kvartal, 90dager.
141 RIGID X brukerfrekvens på 20 = 2820 prosedyrer/kit
10 Flex X brukerfrekvens på 60 = 600 prosedyrer/kit - som forøvrig er kun 1 pasient/undersøkelse pr.dag 5 dager i uken pr.scope

2820 + 600 = 3420 x 8000 = 27.360 000,-

Er ikke mer som skal til ;))) lykke til på Q3 alle sammen
Redigert 06.11.2018 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
06.11.2018 kl 11:10 3199

Ja jokeren er flexi. Og det er mange pingler her, trur det er mange som egentligen trur det er fler en de sier.
De vil virke fornuftige og ha æren i behold. Men de er 40 man og bør ha solgt ett var på 3 mån, og har de
ikke det så må de få fingern ut. Men att det blir positivt nok til og med for meg er eg sikker på.
Er takksam for att fått smånisser med på laget og det er någet med det.
06.11.2018 kl 11:51 3137

Eg glemde nemne att enligt Karl Storz så har de rigide scopen reden den HD video kvaliteten som
kommer i de nye flexiblescopen. Så de kan brukes på samme utstyr og da blir kostnaden ikke mer
en 10-15 tusen usd for flexiscope. Og utstyret står på hjul så det er enkelt att flytte. Skulle tru det
er ganske sikkert att de med rigide scope skaffer flexiscope og.
06.11.2018 kl 12:07 2439

Det var nytt for meg. Veldig interessant og positiv tilleggsinfo, pafo!

pafo
Det tror jeg du har helt rett i.

Et annet poeng vi bør ha bak øret på torsdag er at ettersom vekstraten på antall scope er akselererende, så vil vi kunne oppleve at gjennomsnittlig brukerfrekvensen pr kvartal på hvert scope synker. Hvorfor?

Jo fordi at andel nye scope hvert kvartal da øker. I Q1 økte antall scope fra med 9 scope 104 til 113. Dersom vi sier at hvert av de 104 scopene som var utplassert pr 31 des hadde en snittbruk på 2 ganger pr uke vil det gi:
2x12x104= 2496/104=24 Cysview doser pr scope i kvartalet

Antar vi at man gjennomsnittbruken av de 9 nyanskaffede scopene pr uke var 0,5 ganger får vi:
0,5x12x9=54
Det vil si at totalt antall Cysview doser brukt gjennom hele Q1 var 2496+54= 2550 som gir et gjennomsnitt pr scope på 2550/113= 22,566 Cysview doser.pr scope i kvartalet. Det tallet ligger altså 1,41 Cysviedoser pr scope lavere enn da vi kun regnet med de scopene som var i utplassert ved inngangen av Q1.

Gjør vi samme eksersisen for Q2 finner vi at de 113 allerede utplasserte scopene ved inngangen til Q2, ved snittbruk 2 doser pr uke gir:
2x12x113= 2712/113= 24 doser Cysview i snitt pr scope i kvartalet, samme som i Q1 når vi ikke tok med nyutplasserte scope.

Antar vi at snittbruken er 0,5 doser pr uke pr nyansakffet scope i Q2 får vi:
0,5x12x17=102
Dvs at toalt antall bruke Cysview doser i kvartalet var 2814 som gir oss et gjennomsnittlig fporbruk av Cysview doser pr scope på:2814/130= 21,64

Her kan vi se at gjennomsnittlig forbruk av doser pr scope (130) er 21,64 mens vi i Q1 fikk tilsvarende tall på 22,566. Følgelig kan man få inntrykk av at bruken av scopene er gått ned, selv om vi altså bruker den samme brukerfrekvensen på eksisterende scope og samme brukerfrekvensen på nye scope. Her kan man altså bli lurt til å få et negativt inntrykk av utviklingen. Det som gjør utslaget er at antall nye scope pr kvartal er akselererende og det blir derfor flere scope å dele det totale antall brukerdoser Cysview over. Følgelig er utviklingen absolutt positiv.

Det viktige her at grunnlaget for fremtidig inntjening er økt, samt at antall solgte brukerdoser fra Q1 til Q2 gikk opp 2550 til 2814. (Merknad! Dette er oppkonstruerte) tall.
Merk også at denne utviklingen neppe er realistisk, ettersom vi forventer ta bruken av scopene skal stige fra kvartal til kvartal inntil bruke når sin praktiske makskapasitet. Noe forsøk viser kan være 2 pasienter i timen på et flexiscope. Betydelig mindre på et regid scope.
06.11.2018 kl 14:41 2275

Skall vel egentligen ikke uttale meg om tidsbruken, men nær det gjeller flexiscope så 4-5 ganger på en dag.
Og på rigide så er det vel narkoseteamet som avgjør bruket maks 2 per dag. Men trur ikke det er så stor kø
att det blir brukt hele tiden. Men nær det er sagt så har det en merkelig førmåge att gå fort nær det innføres
fastpris på en undersøkelse. Og det viser seg i fremtiden nær alle vil ha BLC behandling

Ja, og den frekvensen du nevner ligger himmelhøyt over de tallene jeg har operert med.
Samtidig så vil jeg jobtro at vi allerede på Q3 tallene kan komme til å se en betydelig høyere brukerfrekvens. Vi snakker tross alt om en teknologi som i større og større grad blir fremtrukket som SOC.
onuk
06.11.2018 kl 16:53 2157

Jeg for min del blåser fullstendig i hvor mange nye scope som har blitt utplassert, så lenge de bare fungerer som støvfang. Jeg satser heller på økt bruksfrekvens på de allerede utplasserte scope. La oss si opp til tre/fire prosedyrer per uke. Da trenger vi ikke et eneste nytt scope. Blir det noen allikevel, så er det ikke meg imot. Men, det er bruksfrekvensen som er det store problemet per i dag!
onuk
06.11.2018 kl 16:58 2152

Å tro på at et eneste scope noen gang blir brukt så mye som opp til to ganger i timen over tid, er ikke noe annet enn en våt drøm. Jeg vet ikke om noen er tjent med den slags teoretisk regnestykke...... Er vel bare Den tro tjener som få vann på sine møller gjennom noe slik tull.

Onuk
Du kan være rimelig trygg på at ikke noe sykehus/kreftklinikk går til anskaffelse av scope som skal stå til nedstøving. Så den kommentaren var tøvete.
Hva angår 2 undersøkelser i timen så har dette vist seg praktisk mulig. Og i et land der effektivitet er penger vil jeg ikke utelukke at enkelte flexiscope kan bli benyttet såpass hyppig. Man kan ihvertfall ikke avskrive det som umulig.
SørenE
06.11.2018 kl 18:40 2066

Hej Norge

Londonmanden: Det viktige her at grunnlaget for fremtidig inntjening er økt, samt at antall solgte brukerdoser fra Q1 til Q2 gikk opp 2550 til 2814. (Merknad! Dette er oppkonstruerte) tall.
Godt nok opskruet tal men fakta er der blev solgt ca 2180 stk.i doser Q2 i følge Bente Bazooka -- så ved ikke hvordan du har regnet dig frem til dit store regnestykke
men hvorfor bruger du ikke de tal vi kender ??

Dansken
Super optimist
onuk
06.11.2018 kl 19:44 2009

Går ikke brukshyppigheten på de scope som er installert per slutt kvartal 2 merkbar opp, så er ikke kommentaren tøvete, men instrumentene er støvete! Bruk på 1,7 ganger eller noe sånn i uken, ville ikke være noe annet enn latterlig lav. Tatt i betraktning antall potensielle pasienter og skryt fra medisinsk fagfolk, så ville det faktisk være noe som skurrer.