Børs‐NM

 

Opprett ny tråd

Sök på Aktieporteføljen på Facebook ock del utt av bra tips !


Hvis I vil have gode tips fra Danmark og Sverige så kig med idag.
https://www.facebook.com/groups/aktieportefoljen