Batterier - økokriminalitet? Blått hydrogen neste?


Batteriproduksjon har så langt vist seg å bli en av miljøverstingene. Får man ikke gjort noe radikalt her er elbiler snart et dødt kort - politisk.
Det samme gjelder grønn hydrogen og vindkraft som forutsetter store batteripakker for å fungere som en stabil leverandør gjennom døgnet.

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/4q6Wq6/skitten-batteriproduksjon-utfordrer-tesla.

Da gjenstår blå hydrogen der produksjonen skjer ved rensing av karbon, og en av de få som har ei løsning på gang er Aker Carbon Capture😎
Redigert 29.08.2020 kl 10:46 Du må logge inn for å svare

Noen bør spørre hvorfor EU og Tyskland er så fokusert på grønn hydrogen. Svaret er rimelig enkelt. De har ikke gass som kan brukes til å produsere blå hydrogen.

Spørsmålet blir hva som skjer om USA virkelig får tenning på hydrogen. Vil de la seg stoppe av en EU-drøm, eller vil de utnytte de enorme gassforekomstene de har til å skaffe landet blått hydrogen og samtidig redusere klimautslippene med 90 prosent?

Skal hydrogen bli en suksess er det viktig å få USA på lag, og jeg tror ikke amerikanerne vil dele EUs drømmescenario om grønt hydrogen.

E24
Denne høsten følger store energiselskaper i Europa spent med på hva som skjer på Klemetsrud i Oslo. Tillat meg å forklare hvorfor:

Klimateknologi som for få år siden var nær ønsketenkning, er i dag en realitet.

Energimarkedene i Europa endrer seg raskere enn ventet, drevet av strengere regulering, grønne omstillingspakker, ny teknologi og endrede forbruksmønstre.

Les også: Vil droppe CO2-fangst på Klemetsrud: Kan torpedere Oslos klimamål
Ikke uventet ligger energinasjonen Norge helt i forkant av utviklingen, blant annet når det kommer til karbonfangst- og lagring.

Med kompetanse fra olje- og gassindustrien, nærhet til trygg lagringsplass i Nordsjøen, rikelig tilgang på industriprosjekter og en aktiv næringspolitikk, er dette et naturlig satsingsområde.

Ja jeg tror blå hydrogen er løsningen, de antar det vil bli energsiuderskudd i årene fremover selv med vindmøller som bygges ut.. problemet vil bli større med grønn hydrogen produksjon. For å produsere grønn hydrogen må det brukes fra grønn strøm produksjon.

Ved å bruke gass så kan Carbon pumpes ned I havbunnen mens den blå hydrogenet kan brukes som tilskudd til strømproduksjon og fossil drivstoff.
AKSO tror jeg også kan gjøre dette der Carbon skal lagres. De har patent på undervanns fylle stasjoner også.
Redigert 28.08.2020 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Europa på glid mot blått hydrogen for å få fortgang i klimakuttene. Storbritannia signaliserer at de stiller seg nøytral til valget mellom grønt og blått hydrogen.

https://www.greentechmedia.com/articles/read/europes-green-hydrogen-revolution-is-turning-blue

https://www.greentechmedia.com/articles/read/uk-governments-advisors-urge-it-to-back-hydrogen-economy-in-stimulus-plans

Norge ligger i tet på karbonfangst der både Aker Carbon Capture og Equinor er viktige spillere på den internasjonale arenaen.
Redigert 29.08.2020 kl 00:59 Du må logge inn for å svare
tod-l
29.08.2020 kl 00:52 751

interessant lesning fra UK government ang. kostnader på offshore wind og gass med karbonfangst

https://www.carbonbrief.org/wind-and-solar-are-30-50-cheaper-than-thought-admits-uk-government

Ser ut som Aker traff hoppkanten denne gangen😁

Kanskje den berømmelige «månelandingen» til Jens blir virkelighet snart, siden noen plukket opp hansken etter fadesen på Mongstad.
OldNick
29.08.2020 kl 08:12 661

Sakser fra Carbon Brief-artikkel:

note that the rising cost of gas-fired electricity is due to an assumption that CO2 prices will continue to increase over time.<<<

Å fange og pumpe CO2 ned i berggrunnen er som å pumpe penger ned i et svart hull. Ingenting (av verdier) kommer ut.

Hva får dere til å tro at velgerne i disse landene vil tillate at skattepengene skal brukes så skjødesløst, særlig sett i lys av at disse landene har statsgjels langt over ørene, og at de etter Covid-pandemien ikke akkurat har blitt rikere?

Mye fin lesing, blå hydrogen er helt klart det beste alternativet, perfekt for AKSO som har tilgang direkte til brønnene. Grønn hydrogen vil belaste strøm nettet som er alt underernært. AKSO opplyste 18 prosjekter er i gang, Stressende å vente på hva prosjektene er., men slik er det vente og vente. Fint å Bruke tiden på å sette seg inn i de forskjellige teknologier.

Litt info om Carbon fangst fra regjeringen, det kommer snart oppdatering om når dette settes i gang. https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/co2-handtering/co2-handtering/id2601471/
Redigert 29.08.2020 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Mongstad teknologisenter; Siden 2012 har Aker Solutions, Alstom, Cansolv Technologies, Carbon Clean Solutions, ION Clean Energy og Fluor Corporation testet sine teknologier på TCM. I tillegg har vi levert rådgivningstjenester til de norske fullskalaprosjektene, OGCI CI Clean Gas-prosjektet og til CO2 pilot-anlegget i Haifeng i Kina. https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/co2-handtering/tcm---teknologisenteret-pa-mongstad/id2345604/
Redigert 29.08.2020 kl 08:57 Du må logge inn for å svare
tod-l
29.08.2020 kl 09:50 564

Skal man nå klimamål er det ikke noe valg ang. kostnader. eller man kan jo forsette slik som idag...
sakset litt mer fra artikkelen og oversatt til norsk. ....

Kraft fra havvind er ventet å bli billigere enn landbasert vind fra 2035. I 2025 vil gasskraft med karbonfangst og -lagring (CCS) koste det samme som gasskraft uten rensing av utslippene. Det reflekterer en forventning om at prisen på utslipp av CO2 vil øke.

Rapporten inneholder også et første forsøk på å anslå de fullstendige systemkostnadene («whole system costs») for kraftverk. Dette kan inkludere kostnader som tilkobling til kraftnettet, balansering av tilbud og etterspørsel i nettet og dekking av kraftbehovet fra andre kilder i perioder med lite vind eller sol.

I disse beregningene kommer gass med CCS særlig godt ut, med omtrent samme totalkostnad som vind og sol. Alle detaljer bak regnestykkene er imidlertid ikke offentliggjort, så det er vanskelig å vurdere hvor gode anslagene er, ifølge eksperter CarbonBrief har snakket med.

Karbonfangst blir ikke gratis, men verdiene tas ut i form av energi i førstehånd. En katalysator på en bil gjør bilen dyrere, men vi aksepterer at det er en pris man må betale for å kjøre fossilt.

Karbon kan brukes til å forlenge livet på olje/gassfelt ved at det pumpes inn og øker trykket noe som gir bedre lønnsomhet. Et annet område er drift av store veksthus der karbon genereres gjennom dieselaggregat i dag. Så ikke helt bekmørkt når det gjelder nytteverdi...

Grønt karbon er en fremtidsvisjon som for øyeblikket bare kan løses gjennom utbygging av atomkraftverk i en takt vi ikke har sett før og det vil neppe skje uten massiv motstand fra miljøforkjempere.

Så vondt blir det okke som. Spørsmålet blir hva som smerter mest eller minst😢
Redigert 29.08.2020 kl 10:04 Du må logge inn for å svare

Silver tålmodighet, tålmodighet og tålmodighet...

Jeg har fulgt AKSO i fire år for å treffe med en fornuftig inngang for en longposisjon og jeg sitter fortsatt på gjerdet etter et kort innhopp for å få noen aksjer i Wind og Carbon.

Det ligger utfordringer foran oss uansett hvilken farge det er på hydrogenet og de må løses først før hydrogen kan rulles ut i stor skala. Hydrogen er ikke en energibærer som kan fungere uten nitid kontroll og vedlikehold da konsekvensen ved en feil er mye større enn en bilbrann i en lastebil.

Redigert 29.08.2020 kl 10:16 Du må logge inn for å svare
OldNick
29.08.2020 kl 10:05 532

Havvind har de antatt cap.faktor på 63%.

Ingen parker idag er i nærheten. Blåser det egentlig så mye?

Ang. klimamålene, så kan nok Norge nå dem - hvis vi tømmer oljefondet. Men, Norge har bare 0.1% av globake CO2-utslipp, et piss i havet. For verden er det utopi. Vi må lære oss å leve med det klimaet vi får. Mange mrd. mennesker ønsker levestandard son oss, det får de ikke uten å anvende de rimeligste og mest effektive ressursene som eksisterer, også olje og gass.
Redigert 29.08.2020 kl 10:06 Du må logge inn for å svare

Oldnick:

Hvis Norge skal være målet for havvind og blått/grønt hydrogen kan man stenge ned alt i morgen.

Dette er ene og alene business for eksport og der har Norge lange tradisjoner. Vår levestandard er nøye knyttet til det faktum at nær 90 prosent av det vi produserer går til eksport.

Du kan ikke ha mye kjennskap til været på norskekysten om du spør om det blåser mye. Det er vel strengt tatt mulig å telle dager det er helt vindstille på de to hendene du har foran deg.

Havvinds største utfordring er å få til en jevn produksjon som er tilpasset forbruksmønsteret og der ser det ut som store batteripakker må bli en del av løsningen for å få dette til. Batterier er som kjent også en utfordring miljømessig i dag.
Redigert 29.08.2020 kl 10:33 Du må logge inn for å svare