En oppklaring om DD testens status

Bliss
LIFE 27.08.2020 kl 23:34 15744

Den siste børsmeldingen sier i praksis at DD testen kommer til å bli formelt godkjent om halvannen måneds tid, straks det siste trinn, den påkrevde reliabilitetstesten, er fullført av DD.
En reliabilitetstest er som kjent en undersøkelse av om testen gir det samme resultatet ved gjentatte målinger under de samme betingelsene. I vitenskapelig metodikk skilles det mellom en reliabilitets- og validitetstest. Sistnevnte er en undersøkelse av om testen måler det den skal, i dette tilfellet om pasienten har corona viruset eller ikke, og den må alltid være vedlagt en godkjenningsdsøknad (i første omgang), og den må være i samsvar med vitenskapelige kravspesifikasjoner. Den dokumenterte validitetstesten til DD har selvfølgelig allerede gått igjennom nåløyet til godkjenningskomiteen i Tyskland, og viser sannsynligvis en meget høy treffsikkerhet siden DD har fått gå aksess til å framlegge en avsluttende reliabilitetstest før godkjenningen stemples.

Godkjenningen fra USA kan komme lenge før Tyskland, ja egentlig når tid som helst, og kursen til LC vil ta av umiddelbart det skjer. For i det pragmatiske USA er det ikke sikkert de bryr seg det minste om denne reliabilitetstesten som Tyskland vil ha gjennomført før de gir sin formelle godkjenning av testen. Det er det rigide og regelstyrte Tyskland som vil ha sitt på det tørre med denne reliabilitetstesten, og de begrunner det med at DD benytter en helt banebrytende ny teknologi, som da åpenbart krever at det må gjøres en serie med repeterende tester under de samme omstendigehetene for å se om testen er reliabel, dvs at testen gir det samme resultatet hver gang. Jeg kan meget vel tenke meg at USA bare tar det for gitt, all den tid testen allerede må ha vist at den er en fulltreffer til å måle det den skal, som er om testpersonen har corona eller ikke.

Det som avgjør DD testens videre framtid etter godkjennelsen i Tyskland og USA er dens evne til å hevde seg i konkurransen med de andre testene på markedet, inkludert den nylig godkjente testen til Abbot.
Så langt jeg kan skjønne kommer DD testen til å hevde seg helt i toppskiktet i denne konkurransen og til å ta svært betydelige markedsandeler i både Europa og USA, og begrunnelsen for dette er følgende:

Ingen annen test har kortere svartid, nemlig kun 5 min.
Testen kan tas hvor som helst, selv om det også gjelder for mange av de andre testene på markedet.
Treffsikkerheten sies å være meget høy og det forundrer meg ikke om den til og med overgår Abbot testen.
Testen kan tas av spytt, hvilket svært få tester er i stand til, og det er en enorm fordel for pasientene, i motsetning til disse pinnene som stikkes opp mot bihulene.

Disse egenskapene ved DD testen kan gjøre den til en testvinner på markedet.
Det er all grunn til å se høyst optimistisk på DD testens framtid.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
curius
28.08.2020 kl 20:55 5149

Her er det mye optimisme koblet sammen med lite informasjon fra selskapet. Det er verdt å merke seg at styreformannen solgte ca 1/3 av sine aksjer i slutten av april og at selskapets 5te største aksjonær, Bech Invest AS v/Friele i Bergen solgte 20 % av sine aksjer siste uke iht aksjonærregister oppdatert i går.

De fleste eller alle universiteter i USA tester idag innkommende studenter og resultatet foreligger innen få timer. Studentene vil på flere steder fortsette å bli testet to ganger i uken (se oppdatering fra CNBC om bl.a University of Illinois). Testene forbedres og blir billigere og resutatet raskere for hver måned som går.

Dersom DD får godkjenning er spørsmålet om de kommer for sent til markedet, at behovet for testing fortsatt er der og om det i det hele tatt vil være lønnsomt. Kostnadene hos konkurrentene går ned og markedsføring og salg skjer som kjent ikke over natten selv om DD har et førsteklasses produkt.

Dette lukter ikke godt og både nye og gamle investorer bør være varsomme.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Potet
28.08.2020 kl 21:17 5099

Gode synspunkter, men markedet for tester er så uendelig stort. Og det er stor forskjell på svar innen noen timer og svar på 5 minutter. Offshore, flyplasser, sykehus, arbeidsplasser, u name it.

Selv om det etterhvert kommer konkurrenter vil det være plass til de mange. Selv har jeg handlet mer de siste dagene og har en portefølje med overvekt i Life, er ganske trygg på at dette blir en suksess. Men vi snakker børs, vi er alle klar over risiko.

Gi Life 2 mnd fra nå, med 2 X Godkjenning er kursen mangedoblet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
curius
28.08.2020 kl 21:39 5150

Et par tilleggsbetraktninger:

Spanskesyken etter den første verdenskrig tok anslagsvis 60 millioner liv og varte ca 500 dager. Den gang hadde man lite medisiner som kunne forkorte epidemien. Idag er en rekke medisiner for behandling av Covid 19 samt vaksiner på vei og sistnevnte tilgjengelig om få måneder. Spørsmålet er da hvor lenge man har et marked for testing. Er det tre måneder eller frem til påske? Hvor mye kan DD produsere og selge i dette tidsrommet forutsatt at de får godkjenning?
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Merci888
28.08.2020 kl 22:15 5161

Først og fremst kan ingen spå når vaksinen vil komme. Om den vil komme om 5 månder eller ett år er umulig å si. Hvis vi tar for oss at en vaksine kommer tidlig, altså innen f.eks. 5 måneder, er det fortsatt ikke sikkert om den fungerer på alle type mennesker, selv om man har gått igjennom fase tre og testet for flere tusen mennesker. Om vaksinen fungerer perfekt for alle type mennesker, vil det likevel ta lang tid før hele befolkningen er vaksinert. Sannsynligvis vil utsatte grupper og helsepersonell bli vaksinert først. Dette tar tid, noe som tilsier at en hurtigtest vil være særdeles aktuelt for samfunnet selv om en velfungerende vaksine kommer tidlig, noe jeg desverre ikke tror kommer til å skje. Det kan ta flere måneder før store deler av befolkningen er vaksinert. Hele verden etterspør vaksine. Noe som tilsier at det potensielt kan bli manko på vaksiner. Noe som igjen tilsier at hurtigtester vil være aktuelt selv om en vaksine skulle komme til markedet/samfunnet. Itillegg finnes det en viss andel av befolkningen som er motstandere av vaksinebruk. Det øker igjen behovet for hurtigtester. Spørsmålet er ikke behovet etter hurtigtest. Det vil det være lang tid fremover. Spørsmålet ligger i hvor presis testene er, pris og produksjonskapasitet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Jeg har hatt aksjer i LIFE lenge. Første inngang på 1,80 NOK. Har tidvis vært tungt inne og har hatt troen på produkt og styre. Nå har jeg valgt å selge meg helt ut. Bakgrunnen er sammensatt, men summen av mange usikre momenter. Noen er allerede begynt å gå feil vei, og jeg er redd det bare er starten. Kanskje tar jeg feil, men for meg er risikoen blitt for stor.
*Først og fremst det Curius skriver. Dette tar lang tid, mange kommer til. Abbot leverer et produkt som er minst like bra. Sens og spes som oppgis på testen deres er sinnsykt bra. Det er lite sannsynlig at LIFE vil matche denne.
*..om LIFE matcher Abbot, så kommer de mye senere på markedet. Abbot er gigantisk og kan skalere opp og distribuere mye lettere enn DD. Hvor mange andre er også på vei med godkjenning for tilsvarende gode tester? Markedet blir tøffere og produktet er mindre banebrytende enn det så ut til å skulle bli. Salget vil uansett bli mindre enn det så ut til å kunne bli, og LIFE får bare 25% av overskuddet....Oppsiden er betydelig redusert.
*Ingen utenfor DD vet noe om spesifisitet og sensitivitet for Cantisense. Hvorfor det? Hvis den er så bra, er det vel bare å meddele det?
*Jeg har lenge lurt meg selv til å bortforklare både Saure og Bech sine nedsalg, men seriøst...det er jo et veldig dårlig signal.
*Sencell kan fort ta lang tid. Det er mange andre konkurrenter der også. Gluksoemåling i interstitiet gjøres allerede og flere andre jobber med ny teknologi som forbedrer det som allerede er. Kommer Sencell for sent for sent?
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

...Bare det faktum at den er videre i Tyskland tilsier at den muligens er den beste på markedet

Men aldri feil å ta gevinst- bare å gratulere
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Merci888
28.08.2020 kl 23:30 5207

Jeg er enig i mye av det du skriver. Som jeg har forstått kan Abbott sin test kun testet på mennesker med allerede symptomer på COVID-19. Her vil forhåpentligvis DD være banebrytende ved at de oppdager COVID-19 før symptomene starter. Dette er en stor forskjell. Abbott har heller ikke fått godkjenning i Europa, noe DD trolig får. Et marked som er enda større enn USA. Ved et enkelt regnestykket kan 25% av overskuddet til DD gi store inntekter. Husk at hele verden ønsker en hurtigtest, der ett land alene gir store inntekter alene. Samtidig er det stor forskjell på en 5 min test og en 15 min test. Hittil er det ingen andre aktører som har meldt at de har en 5 min test. Samtidig er jeg enig i at flere aktører kan komme på markedet innen en få uker som reduserer markedsposisjonen til DD sin hurtigtest. Jeg er enig at det hadde vært greit om DD hadde meldt om spesifisitet og sensitivitet. Samtidig velger jeg å tro at de er såpass profesjonelle at produktet holder opp til hva de tidligere har sagt. Husk at DD er et profesjonelt og stort selskap. De har selv sagt at alt vil komme frem i en rapport snart der alt vil bli lagt frem. Salget til Saure og Bech er det vanskelig å skjønne seg på. Her vet kanskje andre mer enn meg, men jeg velger å tro at de ønsker å sikre gevinst etter å ha vært i selskapet lenge. Samtidig kan man stille seg spørsmålet om hvorfor de gjør det så nærme lansering av testen. Samtidig har flere fra topp50 økt. Jeg beholder mine akjser i LifeCare og ser frem til Oktober og videre ut mot jul. FDA godkjenning kan i teorien også komme før. Flere nyheter ventes også som f.eks. samarbeidspartnere og oppdateringer på Cantisense. Den siste nedgangen som nå har pågått i de siste ukene skyldes nedsalg fra Bech og panikk fra kortsiktige investorer. Kanskje skal kursen enda lengre ned, men for langsiktige og tålmodige investorer vil dette også være en perfekt mulighet å fylle på. Jeg tror det er få aksjer på oslo børs som har en så stor oppside som LifeCare når det kun er snakk om en måned. Samtidig som det selvfølgelig innebærer risiko. Denne risikoen baserer seg først og fremst på om Catisense ikke blir godkjent. Noe som så og si er utenkelig med tanke på hva som LifeCare og DD har sagt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
flingaas
28.08.2020 kl 23:40 5187

Testen til Abbott brukes på folk med symptomer, altså personer som har vært smittebærende i flere (7) dager. Dette er helt ubrukelig tol å forebygge en pandemi, og det overrasker meg at så mange ikke har fått med seg dette. Vi trenger hurtigtester, og for USA sin del skulle de vært her i går.

Ingen tvil om at det er et usikkerhetsmoment her, men Abbott sin test har ingen del i dette. Oppsiden til DD er enorm og jeg velger å bli sittende med de få aksjene jeg har. Jeg har troa.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Der tror jeg du har missforstått. Deres clinical trial er gjort på pasienter etter 7 dager. Den kan selvfølgelig brukes før dette. Skulle man stille spørsmålstegn ved noe så måtte det være hvor mye anitgen må være til stede for at testen blir positiv. Dette vil kanskje ha betydning for hvor god testen er i tidlig fase. Dette vil være likt for alle, både pcr-test og cantisense. Abbot sin er nok ikke noe dårligere enn andre. Jeg ser Abbot sin test annerledes enn deg. For meg ble den en gamechanger som reduserer oppsiden til LIFE så mye at jeg ikke ser risk/reward verdt det.
Kursmessig kan nok LIFE få et løft ved en godkjenning i okt/nov., men jeg har mistet troen på det lange perspektivet. At det ikke forelå kliniske data ved søknad var overraskende og virker på meg litt svakt, Det svekker synet jeg hadde på hvor flinke de faktisk er....
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
ktk52
29.08.2020 kl 00:28 5112

Her var det mye rart, og påstander som var vanskelig å svelge.
Senest for et par timer siden, ble det på CNN sagt om Abbot testen at den var så godt som ubrukelig, og ikke slett ikke anbefalt. At produktet skal være minst like bra, er jo helt feil, da man må ha symptomer før testing. Det er dessuten ikke Life som matcher dette enkelt, men DD.
At DD kommer noe senere på markedet, har ingenting med saken å gjøre, da produktet fungerer helt annerledes , og vil kunne brukes på flyplasser, grenseoverganger , større arrangement. Svaret kommer på UNDER 5 minutter, og fanger opp smitte som har skjedd kun kort tid i forveien. Altså noe ingen andre tester klarer!!!
Du sier at mange andre tester kommer på markedet, og Lifecare(DD´s) teknologi vil få stor konkurranse. Per dd er jo denne påstanden rent pølsevev. Ingen har klart å komme fram med en god test, da de ikke har patentene til Lifecare. Oppsiden er altså ikke redusert, men ser bare bedre og bedre ut når produktet kommer til bruk ganske snart.
Når det gjelder dine funderinger rundt nedsalget til Saure og Friele, bør du kanskje vite at disse to har vært partnere i mange år, og eide Bech Invest sammen. Når Saure plutselig fant ut(fikk sparken??) at han skulle trekke seg som Styreformann i Lifecare, var salgsviljen til Friele også plutselig meget stor. Du skal ikke se bort ifra at det kan være en sammenheng her. Tror ingen som kjenner historien føler at det er feil å ta gevinst heller, da Friele har vært med fra starten av selskapet. Kanskje han trengte penger??? Bech kommer forøvrig fra BErent og CHristian, fornavnene til de to kumpanene.
Om jeg har forstått det riktig, ligger en godkjenning for Sencell og venter i Tyskland. Grunnen til at det har tatt lenger tid, er arbeidet godkjenningene av Corona relaterte produkter har tatt. Så fort Corona testen til DD er godkjent, vil det nok ikke ta lang tid før Sencell kommer også. Teknologien er banebrytende, og lik.
Ikke vet jeg om det er rødvins glasset som er tomt, men dine betraktninger virker bare negative og med en hensikt å skulle skade Lifecare/DD.
Om du har kjøpt aksjer på 1,80, vil jeg si at du ikke har fulgt med i timen. Du har faktisk ikke satt deg inn i noen ting i det hele tatt!!
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
flingaas
29.08.2020 kl 00:31 5102

Jeg deler denne oppfatningen av Abbott-testen. Uansett om det skulle komme flere tester på markedet som er på nivå med Life, trøster jeg meg med følgende:

"In 2018, the total number of passengers travelling by air in the European Union could be established at 1 106 million, an increase of 6.0% compared with 2017"

Markedet for en fem minutters test er enormt også i Europa...
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Ben
29.08.2020 kl 02:07 5037

Du har altså en inngang på 1,80, og du synes risikoen - nå - er så stor at du har solgt deg helt ut..?
Ok.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Gullit
29.08.2020 kl 06:51 5004

Noen som vil ha kursen ned igjen? helt greit det, men att Abbot testen er vell så bra synes eg du kan ta vekk fra listen over alt det negative du skriver.. og Sencell analysen din er ren magefølelse.
Er fortsatt noen som sitter med aksjer her. Lov å være ett medmenneske selv om det er penger i bildet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
flingaas
29.08.2020 kl 10:36 4802

Bare gjentar dette:

"Furthermore, Digital Diagnostics is currently enhancing its production capabilities, to support its plans to launch the tests into the market in large volumes, after the approval."

https://www.nsmedicaldevices.com/news/digital-diagnostics-covid-19-test/

Det gjør du ikke med mindre du er helt sikker på godkjenning ;)
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

1. Hvordan kan man vere sikker på at PCR-testen er rettvisende?
2. Hvorfor har ikke DD startet deres test på egen hånd tidligere. De burde ha forutset reaktionen reaksjonen fra de tyske myndigheter
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
flingaas
29.08.2020 kl 11:07 4758

1. Man kan ikke være sikker, men alt av kommunikasjon fra DD og BfArM tyder på at denne blir godkjent.

2. Regner med at dette er standard prosedyre i Tyskland? Det store problemet til FDA er jo at de godkjenner tester på grunnlag av produsentens opplysninger, uten å dobbeltsjekke først. Det fører til at flere tester tilbakekalles etter kort tid.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Jeg er ingen trader. Kjøper å selger svært sjelden. At man skal gå i forsvar med en gang og beskylde meg for ulumske hensikter bør være unødvendig. 1,8 var første inngang, ikke snitt. Det kan godt være at jeg tar feil, men dette er mine synspunkt. Hvorfor angripe meg? Det jeg skriver om Sencell er mine vurdering og det er nok noe magefølelse innblandet i det. Blir imponert dersom noen andre gjør verdivurderinger av Sencell, på et grunnlag uten snev av subjektivitet. Jeg jobber i feltet og vet litt om hva som eksisterer og hva som er under utvikling, så magefølelsen min har litt pondus.
Det var mange som ville dissekere meg spesielt (og ikke så mye innspillene mine). Bechs nedsalg kan være mange grunner til, men faktumet at det er negativt for kursutvikling, at sannsynligheten for at det vil fortsette er stor, og det faktum at dersom det hadde vært en potensiell mangedobling i nær fremtid, ville man ikke solgt ut. Det eneste jeg kan tenke meg som en god grunn og som ville vært et positivt signal ville vert hvis han hadde tilbud om å flytte midler direkte inn i DD. Det ville vært positivt for LIFE.
Enig i at jeg kanskje ble litt ivrig i beskrivelsen av Abbot sin test, men jeg tror likevel av Cantisense kommer for sent....tiden vil vise.....MEN ikke bli så sint, kanskje tar jeg feil, da har dere tjent og jeg har bare tapt en potensiell gevinst. Det er ikke så mange her inne som oppriktig tror at aktivitet på et slikt forum påvirker kursen så veldig, er det vel??
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
herrgrå
29.08.2020 kl 11:23 4733

er det galt å tro at 'trial' prosessen i Tyskland gjennomføres eller har blitt gjennomført allerede andre steder. kanskje Tyskland trenger sin egen uavhengige prøve utført, men FDA får allerede resultatene fra testene beskrevet i pressemeldingen.

"Constantin von Gersdorff, CEO of Digital Diagnostics, said: “The next step will be to initiate clinical studies with patient samples. To this end, we have already established international collaborations with leading hospitals in Europe, Africa and Asia”."

https://newsweb.oslobors.no/message/506937

hvis det tar en måned å gjennomføre de tyske trials, vil jeg anta at de andre trials er avsluttet eller nesten avsluttet nå. pressemeldingen er fra 2. juni.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
flingaas
29.08.2020 kl 11:36 4717

Du har gjort et godt kjøp, og jeg skjønner godt at du tar gevinst nå. Job well done! Selv er jeg inne med noen tusenlapper og tenker at innsatsen er verdt risikoen. Så får vi se :)
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
takumi
29.08.2020 kl 11:38 4744

Synes du kommer med fine innspill Ulcus! Sitter selv med i overkant av 150 000 aksjer og håper selvfølgelig på gode nyheter, men å beskylde deg for å ikke være et medmenneske bare fordi du kommer med et balansert blikk på situasjonen blir for dumt.

Jeg synes selv ledelsen har opptrådd klønete med utspillene sine men jeg velger likevel å tro på gode nyheter iløpet av senest oktober. Markedet for slike tester er stooort, og selv om andre aktører kommer på banen mener jeg det vil være god butikk for life og DD når de kommer med sin.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Jeg ser du tidligere antyder at mengden antigen kanskje kan ha noe å si for sensitiviteten for testen til Abbot, jeg er selv ingen ekspert, men dersom du som du sier jobber i feltet så syntes jeg dette er en litt snodig uttalelse.

Når det gjelder antigen tester så har jo dette vært det sentrale temaet, at det med denne typen “analog” antigen test (ligner på graviditetstest) kreves stor konsentrasjon av antigen/virus i prøvene.

Digid/Life versjon har en annen sensor som er digital (det finnes andre under utvikling), og det er logisk å tro at denne typen er mer sensitiv og slår ut på lavere konsentrasjon av antigen.Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
aquamann
29.08.2020 kl 16:49 4463

Jeg vet no hva jeg foretrekker av å ta en spyttprøve, eller få en diger q-tip oppi nesa :-)
Får de til spyttprøve-test som påviser virus, så er det klart at det finnes ingen konkurrenter med tanke på flyplasser og arrangementer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Det er ikke mening å være negativ og vil nødig spamme, men dette har jeg tolket helt motsatt av deg. Jeg tror det er samme clinical trials det er snakk om 02.juni, som de nå endelig har godkjenning for å gjennomføre. Husk at gjennomføring av studier går gjennom etiske komiteer og datatilsyn (i Norge) før de kan gjennomføres. Deretter skal det rekrutteres og gjennomføres. Denne siste biten ser det ut som de antar vil ta en mnd, noe som er relativt kjapt, men samtidig er det snakk om få pasienter som skal testes
Hvis det ikke er det, burde det virkelig være grunn for å være bekymret. Da skulle DD evt sitte med resultater fra gjennomført klinisk studie, uten at resultat publiseres. Hvorfor ikke publisere gode tall??
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Jeg jobber ikke med antigen-tester, men innen diabetes og glukosemålere.
Kan være jeg har skrevet noe snodig, men jeg forstår ikke helt hva du mener er snodig. Alle testene vil potensielt være sensitiv for mengde antigen i prøve. Derfor har det blant annet vært diskutert riktig prøvetakingsmetodikk for å få representativ materiale. Samtidig er noen tester mer usikre tidlig i forløp ( tenker ikke på antistoff), da dette er såkalt kvalitativ test. Den viser ja/nei, men ikke kvanta. Det betyr at det foreligger en cut-off for når det skal vise JA. Det kan godt være at denne er lav for cantisnese, noe jeg egentlig tror selv, gitt teknologien. Uten noe som helst presentert av tall som kan vise dette, blir det å stole på disse menneskenes ord. De har jo foreløpig lab-data som de burde kunne vist tall på...
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
herrgrå
29.08.2020 kl 20:50 4451

godt argumentert. du kommer med gyldige poeng. det overrasker meg imidlertid at de eksplisitte uttalte (juni 2.) at de klinisk studie ville bli utført på ledende sykehus over flere kontinenter. dette var forskjellig fra inntrykket fra de tyske myndighetene.

"... we have already established international collaborations with leading hospitals in Europe, Africa and Asia ..."
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
bambuss
29.08.2020 kl 22:18 4530

Vil si,Kt52 kledde fint av deg. Forstår det slik at du ønsker vi skal tro at du er forsker innen medisin. God helg
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
gunlove
29.08.2020 kl 23:52 4606

Jeg har sagt til flere at å finne en vaksine som faktisk er effektiv mot dette viruset er svært vanskelig. Corona ligger på samme virustre som aids. Aids har eksistert i over 40 år og fortsatt finnes ingen vaksine mot sykdommen selv om medisiner holder sykdommen i sjakk. Jeg tror ikke det kommer en vaksine mot corona som er effektiv, jeg tror dette er en sykdom det kommer nye varianter av, altså en sykdom som aldri helt forsvinner og det aldri vil finnes en effektiv vaksine mot. Influensa er sesongbasert, eksisterer ikke om sommer/høst. Problemet med corona er at det ikke forsvinner, uansett årstid. Det eksploderer i MØ der det kan være over 50 grader, viruset forsvinner ikke.
Test er hovedgrunnen til at jeg har kjøpt aksjer i Lifecare, diabetes er bonus. Å få på plass en effektiv test er viktigere enn å fokusere på en vaksine som trolig aldri blir effektiv nok.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
30.08.2020 kl 00:35 4543

Du jobber innen diabetes og glukosemålere? Hvilken stilling besitter du da?
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Mange som snakker ned Life nå men det er helt greit det så får vi andre fylle på litt mer til godkjenningene kommer.
Langsiktig så kommer denne til å bli en pengemaskin i lang tid :)
Det eneste minuset er ved ikke godkjent så går kursen i rundt 3 kr kortsiktig før den kommer igjen og igjen.
Tror vi som har is i magen og holder ut ler best til slutt uansett utfall på grunn av att Dere som ikke blir med kommer til og angre mer enn vi som eventuelt taper litt kortsiktig :)

God helg :)
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
R_offe
30.08.2020 kl 02:42 4432

Ser ut som DD nå har svart US patent and trademark office angående Cantisense og Digid navnet/logoen... 28 aug...
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
OlavR
30.08.2020 kl 08:43 4311

Ja. Og at Devic har gjort feil i søknaden.. Mulig å være så klønete med guiding og søknadsprosess?
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Igjen: DD gutta må holde knattene unna Facebook og få hjelp med alt hva heter guiding og IR...
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
flingaas
30.08.2020 kl 11:05 4080

De har i det minste fått rettet opp i feilen. Mulig det går fort nå som resten av dokumenter sikkert er gjennomgått allerde.

Det kan virke som at EU patent går i boks i morgen. Ingen opposisjoner her:
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018232296
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
OlavR
30.08.2020 kl 11:44 4009

Mtp at det tok 17 dager å rette opp i feilen, tenker jeg det kan drøye litt med tilbakemelding. Mulig det er DD/advokaten som har vært treg. Bra EU patent er nære i det minste
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Veim
30.08.2020 kl 11:45 4003

La nå ut noen fine partybilder da. Sommerferie foran godkjenning. Partytime ibiza
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
flingaas
30.08.2020 kl 11:51 3985

Kan hende de har fått grønt lys med forbehold om at denne feilen rettes opp. Kan selvfølgelig også hende at det tar 2-3 uker til. Håper på førstnevnte.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Selv er jeg i et yrke der slike feil er utilgivelig... Man får rett og slett ikke flere sjanser

Dermed blir man en smule paranoid... Men legger i alle fall litt ekstra energi i å lese over før man sender ut og trippelsjekke viktig dokumentasjon for feil
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare