– Eksepsjonelt sjelden mulighet


– Eksepsjonelt sjelden mulighet

«Vi er svært glade for å ha lyktes med å bli forhåndskvalifisert for 2020-budrunden med vår nigerianske partner», sier Zenith Energy-sjef Andrea Cattaneo i meldingen.

Han legger til at budrunden utgjør en «eksepsjonelt sjelden mulighet» for selskapet til å skaffe seg en stor, underutviklet produksjonseiendel «til svært gunstige
vilkår».


Tidligere i år understreket Cattaneo at Zenith har hatt ambisjoner om å etablere en tilstedeværelse i Nigeria i flere år, og pekte på at lanseringen av 2020-budrunden for marginale felter er den første i Nigeria siden 2001.

Svaret på dette får vi i Desember.

Kilde: Finansavisen.
Redigert 30.08.2020 kl 09:55 Du må logge inn for å svare
Joffe3
30.08.2020 kl 09:49 4654

ZENITH ENERGY LTD.

("Zenith" eller "selskapet")

“B-” med stabil Outlook-kredittvurdering

Zenith Energy Ltd. ("Zenith" eller "selskapet") (LSE: ZEN; OSE: ZENA-ME), det børsnoterte internasjonale olje- og gassproduksjonsselskapet, er glade for å kunngjøre at BCRA Credit Rating Agency AD ("BCRA") har tildelt Zenith en “B-” med Stable Outlook langsiktig gjeldsutsteder kredittvurdering.

BCRA er et uavhengig kredittvurderingsbyrå som har virksomhet siden 2003. Financial Supervision Commission (“FSC”) og European Securities and Markets Authority (“ESMA”) har fullstendig registrert BCRA i samsvar med EUs forordning (EF) nr. 1060/2009 Parlamentet og Rådet om kredittvurderingsbyråer.

BCRA-rapporten kan sees her: https://www.bcra-bg.com/en/ratings/zenith-energy-rating


Andrea Cattaneo, administrerende direktør i Zenith, kommenterte:
"Vi er veldig glade for å ha mottatt en ekstra kredittvurdering fra et etablert europeisk kredittvurderingsbyrå.
Denne vurderingen forventes å hjelpe selskapet med å distribuere sine gjeldsinstrumenter for å finansiere vårt ambisiøse anskaffelses- og utviklingsprogram i Afrika. ”

Mer informasjon:

Zenith Energy Ltd.
Andrea Cattaneo, administrerende direktør Tlf: +1 (587) 315 9031
E-post: info@zenithenergy.ca

Allenby Capital Limited - finansiell rådgiver og megler
Nick Harriss
Nick Athanas Tlf: + 44 (0) 203 328 5656
Joffe3
08.09.2020 kl 13:44 4163

ZENITH ENERGY LTD.

("Zenith" eller "selskapet")

Oppkjøp av Sidi El Kilani fra CNPC

Zenith Energy Ltd. ("Zenith" eller "selskapet") (LSE: ZEN; OSE: ZENA-ME), det børsnoterte internasjonale olje- og gassproduksjonsselskapet med fokus på å forfølge afrikanske utviklingsmuligheter, er glade for å kunngjøre at det heleide datterselskapet Zenith Energy Netherlands BV ("Zenith Nederland") har signert en betinget salgs- og kjøpsavtale ("SPA") med CNPC International (Tunisia) Ltd., ("Selger"), et 100% datterselskap av CNPCI, CNPC International Ltd., for erverv av en arbeidsinteresse i blant annet Nord-Kairouan-tillatelsen og Sidi El Kilani-konsesjonen ("Tunisian Acquisition"), som inneholder oljefeltet Sidi El Kilani ("SLK").

Selgeren har en udelt 22,5% eierandel i Tunisian Acquisition, sammen med 25 B-aksjer i Compagnie Tuniso-Koweito-Chinoise de Pétrole (CTKCP), operatøren, som representerer 25% av den utstedte aksjekapitalen i selskapet.

Selgeren har avtalt å selge, tildele og overføre Tunisian Acquisition til Zenith Nederland på vilkårene og underlagt vilkårene i SPA.

Vederlaget som Zenith Nederland betaler under vilkårene i SPA er US $ 300 000 ("Vederlaget").

Fullføring av SPA er betinget av at godkjenning gis av Comité Consultatif des Hydrocarbures (“CCH”) i Republikken Tunisia med hensyn til overføring av selgerens rett, tittel og interesse i og under SLK-konsesjonen til Zenith Nederland (“ Fullføring ”).

Ved fullføring av den tunisiske oppkjøpet vil selskapets arbeidsinteresse i SLK tilsvare en daglig produksjon på omtrent 300 fat olje per dag.

Bakgrunn

Tunisia Acquisition er Zeniths andre oppkjøp i forhold til SLK og utvider selskapets totale betingede interesse i Tunisian Acquisition til 45%. 20. april 2020 kunngjorde selskapet markedet at det hadde signert et betinget SPA for å erverve arbeidsinteressen til KUFPEC (Tunisia) Limited (“KUFPEC”), et 100% datterselskap av Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company KSCC, et datterselskap av staten Kuwaits nasjonale oljeselskap, i forhold til den tunisiske oppkjøpet.

Selskapet forventer myndighetsgodkjenning fra CCH i forhold til Tunisian Acquisition fra KUFPEC etter hvert.

Som tidligere kunngjort har Zenith allerede engasjert en uavhengig kvalifisert reserveevaluator for å produsere en ny kompetent persons rapport i samsvar med kanadiske verdipapirlover, spesielt COGE-håndboken og National Instrument 51-101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities, for å få en oppdatert reservevaluering for Tunisian Acquisition.

Andrea Cattaneo, administrerende direktør, kommenterte:

“Vi er glade for å ha avsluttet denne transaksjonen med CNPCI.
Styret er svært fornøyd med de gunstige kommersielle vilkårene som er avtalt i forhold til Tunisian Acquisition.

Etter ferdigstillelse vil selskapet ha materielle daglige produksjonsinntekter og en spennende fremtid for å utvikle Sidi El Kilani-aktiva i samarbeid med Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), det statlige oljeselskapet.

Vi er også veldig glade for å ha økt vår tilstedeværelse i Tunisia; en trygg, demokratisk jurisdiksjon med en langvarig historie med vellykket olje- og gassproduksjon for uavhengige selskaper som Zenith.

Selskapet har utviklet et veldig konstruktivt forhold til CNPCI, og vi ser frem til å utforske ytterligere muligheter for gjensidig samarbeid etter hvert. ”

Mer informasjon:

Zenith Energy Ltd.
Andrea Cattaneo, administrerende direktør Tlf: +1 (587) 315 9031
E-post: info@zenithenergy.ca

Allenby Capital Limited - finansiell rådgiver og megler
Nick Harriss
Nick Athanas Tlf: + 44 (0) 203 328 5656

Merknader til redaksjonen:

Zenith Energy Ltd. er et internasjonalt selskap for olje- og gassproduksjon, notert på London Stock Exchange (LSE: ZEN) og Merkur Market på Oslo Børs (ZENA: ME).
Zeniths utviklingsstrategi er å identifisere og raskt utnytte verdiakkretive produksjonsmuligheter for hydrokarbon i land- og gassektoren, spesielt i Afrika. Selskapets styre og toppledelse har erfaring og teknisk kompetanse til å utvikle selskapet med suksess.
www.oslobors.no
Joffe3
10.09.2020 kl 20:35 3991

Alle !

Zenith Energy har kjøpt seg opp i oljefeltet Sidi El Kilani i Tunisia. Det kommer som en følge etter at Zenith signerte etter en betinget kjøp- og salgsavtale med CNPC International om en andel i tillatelsen North Kairouan pluss konsesjonen Sidi El Kilani, skriver TDN Direkt.

Dette er Zeniths andre kjøp som omhandler oljefeltet Sidi El Kilani, og energiselskapet betaler 300.000 dollar under vilkårene.

Kilde: Finansavisen
Joffe3
10.09.2020 kl 20:58 3946

Alle !

Aksjonærer i Zenith Energy.


Total aksjonærer i Norge: 1179
Rank Holding Stake Name
1 58 904 790 10,06106 KAS Bank N.V.
2 57 368 595 9,79867 CLEARSTREAM BANKING S.A.
3 41 928 012 7,16139 ABN AMRO Global Custody Services N
4 34 189 397 5,83962 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
5 26 934 267 4,60043 Cattaneo, Andrea
6 21 000 000 3,58684 AB SEB BANKAS
7 14 000 000 2,39123 SIX SIS AG
8 13 258 304 2,26455 SKAJEM, JOHN EGIL
9 10 698 942 1,8274 Nordnet Bank AB
10 9 164 500 1,56532 Privat
11 9 130 280 1,55947 Avanza Bank AB
12 6 500 000 1,11021 Privat
13 6 008 000 1,02618 Privat
14 5 500 000 0,93941 ANKO INVEST AS
15 4 434 547 0,75743 Privat
16 4 395 828 0,75082 BARCLAYS BANK PLC
17 4 003 000 0,68372 Privat
18 4 000 000 0,68321 Privat
18 4 000 000 0,68321 Privat
20 3 690 000 0,63026 Privat

Kilde: Aksjonærlista.

Joffe3
10.09.2020 kl 21:13 3897

Alle !

På grunn av manglende innleverte regnskaper,Årsoppgave for 2019, vil ikke denne ble oppjustert av meglerhusene før uke 39-40.

Det er en meget stor mulighet for å gjøre noen kroner i denne , etter at tallene er levert for 2019, og alle de kontrakter som vi venter på, blir fullført. Takk.

Redigert 10.09.2020 kl 21:14 Du må logge inn for å svare
Joffe3
18.09.2020 kl 18:59 3608

Alle !


Innlevering av bud i Nigerias marginale feltrunde i 2020
18. september 2020

ZENITH ENERGY LTD.

("Zenith" eller "selskapet")

Innlevering av bud i Nigerias marginale feltrunde i 2020

Zenith Energy Ltd. ("Zenith" eller "selskapet") (LSE: ZEN; OSE: ZENA-ME), det børsnoterte internasjonale olje- og gassproduksjonsselskapet med fokus på å forfølge afrikanske utviklingsmuligheter, er glade for å kunngjøre at det har sendt inn en teknisk og kommersielt bud (“budet”) med det nigerianske avdelingen for petroleumsressurser (“DPR”) for et marginalt felt i 2020-budrunden for marginalfelt (“budrunde”).

Totalt 57 marginale felt bestående av et utvalg land-, sump- og grunne offshorefelt er inkludert i budrunden. Selskapet deltar i budrunden som teknisk og finansiell partner til et nigeriansk registrert olje- og gasselskap. Innlevering av budet representerer fullføring av andre fase av budrundeprosessen, etter den vellykkede forkvalifiseringen til Zenith og den lokale partneren som ble kunngjort til markedet 20. august 2020.

Selskapet vil gi ytterligere informasjon etter behov når neste trinn i budrunden er avsluttet.

Andrea Cattaneo, administrerende direktør, kommenterte:

”Budrunden representerer en svært sjelden mulighet for Zenith å anskaffe seg en stor, underutviklet, nærtids produksjonsaktive i Nigeria. Den siste muligheten av denne typen var faktisk i 2003.

Vi har jobbet tett med vår nigerianske partner for å fullføre den nødvendige kommersielle og tekniske analysen som kreves for å levere budet vårt og for å velge det mest kompatible aktivet.

I tilfelle budet vårt blir akseptert, har vi allerede mottatt positive indikasjoner fra en rekke panafrikanske finansinstitusjoner om å skaffe den nødvendige finansieringen for å utvikle eiendelen og oppnå kommersiell produksjon.

Jeg ser frem til å oppdatere markedet når det gjelder denne muligheten. ”

Mer informasjon:
Zenith Energy Ltd.
Andrea Cattaneo, administrerende direktør Tlf: +1 (587) 315 9031
E-post: info@zenithenergy.ca

Allenby Capital Limited - finansiell rådgiver og megler
Nick Harriss
Nick Athanas Tlf: + 44 (0) 203 328 5656

Merknader til redaksjonen:
Zenith Energy Ltd. er et internasjonalt selskap for olje- og gassproduksjon, notert på London Stock Exchange (LSE: ZEN) og Merkur Market på Oslo Børs (ZENA: ME).
Zeniths utviklingsstrategi er å identifisere og raskt utnytte verdiakkretive produksjonsmuligheter for hydrokarbon i olje- og gassektoren på land, spesielt i Afrika. Selskapets styre og toppledelse har erfaring og teknisk kompetanse til å utvikle selskapet med suksess.
www.oslobors.no
Joffe3
18.09.2020 kl 19:01 3601

Alle !

Ser ikke helt at det er behov for emi her. :-)

”Budrunden representerer en svært sjelden mulighet for Zenith å anskaffe seg en stor, underutviklet, nærtids produksjonsaktive i Nigeria. Den siste muligheten av denne typen var faktisk i 2003.

Vi har jobbet tett med vår nigerianske partner for å fullføre den nødvendige kommersielle og tekniske analysen som kreves for å levere budet vårt og for å velge det mest kompatible aktivet.

I tilfelle budet vårt blir akseptert, har vi allerede mottatt positive indikasjoner fra en rekke panafrikanske finansinstitusjoner om å skaffe den nødvendige finansieringen for å utvikle eiendelen og oppnå kommersiell produksjon.

Jeg ser frem til å oppdatere markedet når det gjelder denne muligheten. ”

Redigert 18.09.2020 kl 19:04 Du må logge inn for å svare
Joffe3
18.09.2020 kl 19:24 3555

Alle !

Spørsmål og svar fra konferansesamtale 20. august:

Q1 - Vennligst presiser hva $ 12,5 millioner dollar som ble novated til AAOG Kongo novated for Zenith betyr?

A1 - AAOGC hadde investert 12,5 millioner dollar av AAOG (topco) for å gjennomføre boreprogrammet. Det skylder fortsatt disse pengene. Men fordi Zenith kjøpte AAOGC (og Zenith er nå topco), skylder AAOGC nå Zenith disse pengene. Dette betyr at de første $ 12,5 millioner

Q2 - Hvorfor har det vært en forsinkelse i Zeniths økonomiske resultater?

A2 - Fordi revisjon gjøres i London og revisjonsselskapene har måttet stoppe arbeidet på grunn av Covid. Det samme gjelder i Canada. Myndighetene på begge steder er enige om at 30. september vil erstatte 30. juni på grunn av Covid.

Spørsmål 3 - Hvor trygg er du på at du vil få tilbake 5,3 millioner dollar i fordringer fra Kongo? (En fra Kellsbells her vil jeg gjette ??

A3 - Zenith er helt trygg på at de vil få tilbake pengene. Covid har også hatt innflytelse, siden fjernarbeid ikke er mulig i Kongo (mangel på infrastruktur). Kongos grenser åpner bare 24. august, og det er utgangsforbud kl. 20.00, slik at arbeidstiden har blitt redusert (folk flest reiser to timer for å komme seg til og fra jobb, men må fortsatt være tilbake og har kjøpt mat kl. 20.00). Forsinkelsen i Tilapia-kunngjøringen og forsinkelsen i gjeldsnedbetalingen har gått hånd i hånd.

Q4 - Kan vi få en oppdatering om produksjon av personlig verneutstyr for Afrika?

A4 - Gelutstyret er kjøpt, og de blir enige om et sted med sin afrikanske motpart. Det vil være en oppdatering når dette er gjort. Masker vil følge etter.

Q5. Total og ENI ønsker å avhende noen av eiendelene sine i Kongo og den bredere vestafrikanske regionen. Hva betyr dette for Zenith i denne regionen?

Zenith skal forhandle med de store som har kunngjort at de skal forlate Kongo og Gabon.

Q6. Når forventer du å oppdatere aksjonærene om den vestafrikanske transaksjonen?

A6 - De vet ikke. Noen ganger lukkes avtaler raskt som den med AAOG for Tilapia der den opprinnelige forståelsen ble nådd etter en uke, og noen ganger tar de lengre tid. De presser på dette hele tiden, men svaret er i motpartenes hender.

Spørsmål 7 - Kan du forklare fordelene ved ikke å fokusere utelukkende på ett aktivum, men heller å diversifisere Zeniths portefølje over en rekke afrikanske land, og hvordan dette vil hjelpe Zenith med å oppnå ikke-utvannende finansiering?

A7 - Det er stor interesse for hva Zenith gjør, noe som kan sees av mengden nettsteder som publiserer artikler om Zenith for å få visninger. Dette er fordi når avtaler Zenith er involvert i er fullført, vil Zenith ha en diversifisert og betydelig portefølje som vil være interessant for andre større selskaper å delta i eller anskaffe. Historien til det kanadiske juniormarkedet er å lage en portefølje og deretter kjøpe denne av større organisasjoner. Zenith har også valgt gode land å operere i der det ikke er terriorisme eller religiøse rivaliseringer.

Q8 - Betalingen Zenith er skyldt fra SOCA i Aserbajdsjan fra tidligere produksjon - Zenith har kunngjort at det er skyldt $ 1,2 millioner, men bare $ 500 000 er betalt. Når blir resten mottatt?

A8 - Ytterligere $ 358 000 ble kunngjort som betalt, og det totale beløpet Zenith har mottatt er $ 858 000 av totalt 1,2 millioner dollar. Men Zenith skylder seg ikke i penger, men i fat olje. Tidligere var fordringsverdien basert på den svært lave oljeprisen i mars og april, og nå har den steget dramatisk, da vil også pengebeløpet som skal betales til Zenith ha økt betydelig. Så de skylder minst $ 400 000 og mye mer.

Q9 - Hva forventer du at Zeniths produksjon vil være om 12 måneder?

A9 - Zenith har kunngjort mange avtaler som de prøver å fullføre, og AC forstår at aksjonærene ikke vet om det de har kunngjort virkelig vil skje. De første 6 månedene av de neste 12 vil være fokusert på å levere disse avtaler som AC mener vil gjenspeiles i aksjekursen. De andre seks månedene vil resultatene av en økning i produksjonen i Tunisia og også starten på boring i Tilapia begynne.

Spørsmål 10 - Hvis Zenith fullfører transaksjonene som er diskutert, hvordan foreslår styret at den nødvendige tekniske og økonomiske støtten vil bli gitt til hver eiendel.

A10 - Det første Zenith trenger å gjøre er å fullføre disse transaksjonene for å få eierskap til feltene. Når Zenith har eierskap, vil det ikke bare være lettelse for investorer, men også en betydelig tiltrekningskraft mot nye større motparter. Dette vil tillate Zenith å ha mange forskjellige muligheter for finansiering - felleskontrollert virksomhet, farmouts og ikke lenger bare utstedelse av egenkapital.

Det er også Covid-pandemien som burde gi flere muligheter for Zenith. Zenith vil gjerne begynne å flytte tekniske folk rundt og begynne å produsere mer olje i Tunisia og bore etter olje i Tilapia så snart som mulig.


Kilde: Vekst
Redigert 18.09.2020 kl 21:33 Du må logge inn for å svare
Joffe3
19.09.2020 kl 03:15 3391

Zengas ’artikkel som ganske positiv for Zenith for å være ærlig. Majorene drar og regjeringen vil øke produksjonen. Dette er en enorm fordel for små caps som Zenith.

Vi vet alle at hovedfagene alle er på vei ned og blir kvitt noen marginale felt slik at de bare konsentrerer seg om de enorme som har. Dette er ikke unikt for Tunisia, men skjer over hele verden (inkludert i Nordsjøen).

Det er nettopp av denne grunn at AC har vært i stand til å anskaffe 45% av Sidi El Kilani for 800 000 dollar til tross for at det vil generere 45 500 000 dollar i bruttoinntekt per år.

Med hovedfagene trenger ikke regjeringer i landet å legge merke til minnows som ZEN, men når majorene kommer ut, blir disse minnows den beste sjansen for å øke oljeproduksjonen og skatteinntektene, og blir så mye viktigere.

Vi kan ikke overse det faktum at Tunisia kommer til å levere Zenith 300bopd for en kostnad på $ 800.000. Inntektene fra Aserbajdsjan var bare USD 3,2 millioner dollar brutto, så Tunisia er allerede verdt mer for selskapet enn Azer noen gang var, og til en brøkdel av kostnaden.

Kilde : Zengas
Joffe3
20.09.2020 kl 23:24 3077

Zenith Energy har innlemmet Zenith Energy Congo SA, et heleid datterselskap av selskapet, opprettet i henhold til lovene i Republikken Kongo.

Zenith Kongo er etablert på forespørsel fra Hydrokarbondepartementet for å motta en ny 25-årig lisens etter innlevering av et omfattende kommersielt og teknisk tilbud til departementet for hydrokarboner i Republikken Kongo for tildeling av en ny 25-års lisens for Tilapia oljefelt til å bli kalt "Tilapia II". Som referanse ble innlevering av Tilbudet først kunngjort til markedet 20. juli 2020.

Selskapet planlegger å drive Zenith Kongo parallelt med det andre heleide datterselskapet i Republikken Kongo, Anglo African Oil & Gas Congo SAU (AAOG Kongo), som, som offentlig kunngjort, har en samlet fordring på cirka US $ 5,3 millioner fra Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC).

Som et resultat, og i avtale med departementet for hydrokarboner, har selskapet sagt opp planen for videreføring av aktiviteter (PCA), som først ble kunngjort til markedet 20. juli 2020, og returnerte operatørskapet til Tilapia-lisensen fra AAOG Kongo til en datterselskap av SNPC.

Det er planlagt at i tilfelle tilbudet blir akseptert av departementet for hydrokarboner i Republikken Kongo, vil den nye operatøren av Tilapia II være Zenith Kongo.

Andrea Cattaneo, administrerende direktør i Zenith, kommenterte: "Vi gleder oss med spenning til vår reise i Republikken Kongo etter den mulige aksept av tilbudet vi har levert. Videre, som kunngjort 7. juli 2020, jobber vi for tiden med å sende inn et parallelt tilbud i samarbeid med et lokalt selskap om en annen lisens i nærheten av Tilapia.
Joffe3
01.10.2020 kl 18:06 2752

Alle !


30. september 2020 ZENITH ENERGY LTD. ("Zenith" eller "selskapet") Foreløpig urevidert finansresultat for året som ble avsluttet 31. mars 2020 Zenith Energy Ltd. ("Zenith" eller "selskapet") (LSE: ZEN; OSE: ZENA-ME), oppført internasjonalt olje- og gassproduksjonsselskap med fokus på å forfølge afrikanske utviklingsmuligheter, er glad for å kunngjøre det foreløpige ureviderte konsoliderte økonomiske resultatet for året som ble avsluttet 31. mars 2020. Etter konsultasjoner med sin uavhengige revisor, PKF LittleJohn, og et resultat av den forestående potensielle tildelingen av en ny 25-årig lisens i Republikken Kongo for oljefeltet Tilapia, vil selskapet offentliggjøre sine reviderte økonomiske resultater for året som ble avsluttet 31. mars 2020 rundt uken som starter 19. oktober 2020. Zenith kan også bekrefte at de har engasjert revisorene til å utføre en ISRE 2410-gjennomgang av delårsregnskapet for seks måneder som avsluttet 30. september 2020. Videre er selskapet i ferd med å engasjere et Big 4-regnskapsfirma til å utføre e et kjøp Pristildelingsøvelse (“PPA”) i forbindelse med oppkjøpet av Anglo African Oil & Gas Congo SAU ("AAOG Congo"). Aksjonærer advares mot disse foreløpige resultatene, da vesentlige forskjeller kan oppstå når de reviderte økonomiske resultatene er publisert. Selskapet og dets datterselskaper har blitt påvirket av COVID-19-pandemien og er fortsatt berørt. Pandemien har forårsaket problemer med internasjonale reiser og tilgjengeligheten av egnede personer både i selskapet og blant leverandører og offentlige organiser som det kommuniserer med. I tillegg har den kraftige nedgangen i verdensøkonomisk produksjon som følger av pandemien hatt en negativ innvirkning på oljeprisen og etterspørselen etter oljeprodukter. Selv om styret mener at saken vil forbedre seg endre i fremtiden og siden effekten av COVID-19-pandemien gradvis blir overvunnet, er det fortsatt og vesentlig mulighet for at pandemisituasjonen kan forverres ytterligere, noe som vil påvirke selskapets økonomiske situasjon. I en kommentar til resultatene uttalte Andrea Cattaneo, administrerende direktør: “Vi er glade for å ha oppnådd betydelige reduksjoner i våre G & A-utgifter for året som endte 31. mars 2020. Disse resultatene gjenspeiler også rekonfigurasjonen av selskapets geografiske fotavtrykk etter opphør av oljeproduksjonsaktivitetene i Aserbajdsjan og vårt nye fokus på å anskaffe oljeproduksjon og utviklingsaktiva i Afrika. Vi er helt sikre på at våre nye annonserte oppkjøp vil posisjonere selskap sterkt, spesielt når det gjelder lønnsomhet, når oljeprisen gradvis gjenoppretter med en retur til normalisert verdensomspennende økonomisk aktivitet etter den gradvise lindringen av COVID-19-pandemien. Etter avtale med våre uavhengige revisorer har vi utsatt publiseringen av vårt reviderte økonomiske resultat for året som endte 31. mars 2020 mens vi avventer og endelig beslutning fra departementet for hydrokarboner i Republikken Kongo som svaret på vårt årlige tekniske og kommersielle tilbud om en ny 25 -årig lisens for oljefeltet Tilapia. Jeg ser frem til å rapportere om den spennende fremgangen vår etter hvert. ”Ytterligere informasjon: Zenith Energy Ltd Andrea Cattaneo, administrerende direktør Tlf: +1 (587) 315 9031 E-post: info@zenithenergy.ca Allenby Capital Limited - finansiell rådgiver og megler Nick Harriss Nick Athanas Tlf: + 44 (0) 203 328 5656 Notater til redaksjonen: Zenith Energy Ltd. er et internasjonalt olje- og gassproduksjonsselskap, notert på London Stock Exchange (LSE: ZEN) og Merkur Market of the Oslo Stock Exchange (ZENA: ME). Zeniths utviklingsstrategi er å identifisere og raskt utnytte verdigjengende muligheter for produksjon av hydrokarbon i land- og gassektorer på land, spesielt i Afrika. Selskapets styre og toppledelse har erfaring og teknisk kompetanse til å utvikle selskapet med suksess.

Uke 43.
Redigert 01.10.2020 kl 18:37 Du må logge inn for å svare
Joffe3
02.10.2020 kl 07:34 2571

Alle !

Den offisielle forklaringen på spesiell observasjon fra Oslo Børs er.

"Spesiell observasjon er et tiltak brukt under omstendigheter som kan gjøre verdsettelsen av den aktuelle aksjen særlig usikker. Det faktum at en aksje stilles under spesiell observasjon pålegger ikke i seg selv eventuelle restriksjoner på handel, men det tjener til å varsle markedsaktørene om at det er en viss usikkerhet rundt prissettingen av verdipapiret. Spesiell observasjon kan, i motsetning til en samsvarende stopp, brukes i en lengre periode. "
Dette stemmer nøyaktig med det Zenith selv har sagt i RNS, at den reviderte regnskapene er forsinket som "et resultat av den forestående mulige tildelingen av en ny 25-årig lisens i Republikken Kongo for Tilapia -oljefeltet".

Zenith sier at de er usikre på verdien av Tilapia, som de vil ha på stell, før de publiserer revidert årsregnskap. Oslo Børs har sagt at denne usikkerheten fører til vanskeligheter, med å verdsette aksjen - noe som er helt logisk og nøyaktig i samsvarer med hva Zenith sier.

Den "spesielle observasjonen" vil helt klart bli fjernet når regnskapet blir publisert.
Joffe3
05.10.2020 kl 21:59 2415

Alle !

Den offisielle forklaringen på spesiell observasjon fra Oslo Børs er.

"Spesiell observasjon er et tiltak brukt under omstendigheter som kan gjøre verdsettelsen av den aktuelle aksjen særlig usikker. Det faktum at en aksje stilles under spesiell observasjon pålegger ikke i seg selv eventuelle restriksjoner på handel, men det tjener til å varsle markedsaktørene om at det er en viss usikkerhet rundt prissettingen av verdipapiret. Spesiell observasjon kan, i motsetning til en samsvarende stopp, brukes i en lengre periode. "
Dette stemmer nøyaktig med det Zenith selv har sagt i RNS, at den reviderte regnskapene er forsinket som "et resultat av den forestående mulige tildelingen av en ny 25-årig lisens i Republikken Kongo for Tilapia -oljefeltet".

Zenith sier at de er usikre på verdien av Tilapia, som de vil ha på stell, før de publiserer revidert årsregnskap. Oslo Børs har sagt at denne usikkerheten fører til vanskeligheter, med å verdsette aksjen - noe som er helt logisk og nøyaktig i samsvarer med hva Zenith sier.

Den "spesielle observasjonen" vil helt klart bli fjernet når regnskapet blir publisert.

Vi får fasiten 23.10.2020. Og veien videre.
Redigert 05.10.2020 kl 22:00 Du må logge inn for å svare
Joffe3
05.10.2020 kl 22:18 2346

Pelsen !

Papir er papir.
Joffe3
Joffe3
06.10.2020 kl 20:07 2108

Alle !
Den offisielle forklaringen på spesiell observasjon fra Oslo Børs er.

"Spesiell observasjon er et tiltak brukt under omstendigheter som kan gjøre verdsettelsen av den aktuelle aksjen særlig usikker. Det faktum at en aksje stilles under spesiell observasjon pålegger ikke i seg selv eventuelle restriksjoner på handel, men det tjener til å varsle markedsaktørene om at det er en viss usikkerhet rundt prissettingen av verdipapiret. Spesiell observasjon kan, i motsetning til en samsvarende stopp, brukes i en lengre periode. "
Dette stemmer nøyaktig med det Zenith selv har sagt i RNS, at den reviderte regnskapene er forsinket som "et resultat av den forestående mulige tildelingen av en ny 25-årig lisens i Republikken Kongo for Tilapia -oljefeltet".

Zenith sier at de er usikre på verdien av Tilapia, som de vil ha på stell, før de publiserer revidert årsregnskap. Oslo Børs har sagt at denne usikkerheten fører til vanskeligheter, med å verdsette aksjen - noe som er helt logisk og nøyaktig i samsvarer med hva Zenith sier.

Zenith Energy ber nå om at handelen av aksjen stoppes
Energiselskapet Zenith Energy har bedt om at handelen av aksjen på Merkur Market stoppes, melder selskapet i en børsmelding.

Bakgrunnen er at selskapet ikke har levert kvartalsrapport for første kvartal. De vil søke om å bli tatt opp igjen for handel når de publiserer årsrapporten.

Selskapet forventer at årsrapporten blir publisert rundt 19. oktober.

Zentih Energy retter seg inn mot afrikanske olje- og gassprosjekter. Ifølge selskapet skyldes forsinkelsen at de er i dialog med revisoren PKF LittleJohn etter at de ble med i kampen om en 25 års lisens på oljefeltet Tilapia i Kongo.

Før handelen ble stoppet hadde selskapet en markedsverdi på 43,8 millioner kroner.

Den "spesielle observasjonen" vil helt klart bli fjernet når regnskapet blir publisert.

Vi får noe av fasiten 19.10.20 og resten uke 43 eller 23.10.2020. om veien videre. :-)

Joffe3
Joffe3
07.10.2020 kl 21:18 1756

Alle sammen!
Zenith Energy lanserer marginalt feltbud i Nigeria
6. oktober 2020
Zenith Energy Ltd - Afrika-fokusert olje- og gassprodusent - Legger inn teknisk og kommersielt bud i Nigeria for et marginalt felt som en del av 2020-marginalbudrunden.

1. juni 2020 kunngjorde DPR lanseringen av en ny budrunde for totalt 57 marginale felt som dekker et utvalg av land, sump og grunne offshore felt.

I henhold til retningslinjene gitt av DPR er et marginalt felt definert som hvilket som helst felt som er oppdaget og har blitt overlatt uten tilsyn i en periode på ikke mindre enn 10 år fra datoen for første utvinning, eller et hvilket som helst felt som presidenten for den nigerianske Forbundsregeringen kan fra tid til annen identifisere seg som et marginalt felt.

Zenith Energy skrider frem i forhandlinger, som først ble kunngjort til markedet 2. mars 2020, med en internasjonal oljevirksomhet for å gi finansiering til Zeniths utviklingsmål i Afrika i form av en avtaleavtale.

Videre har selskapet også inngått forhandlinger med to pan-afrikanske finansinstitusjoner om en lånefasilitet som skal brukes til å finansiere kjøp og utvikling av Zeniths voksende portefølje i Vest-Afrika.

Andrea Cattaneo, administrerende direktør, kommenterte: “Zenith har hatt ambisjoner om å etablere tilstedeværelse i Nigeria i en årrekke. Lanseringen av 2020-budrunden for marginale felt, som ikke har skjedd siden 2001, representerer en eksepsjonell mulighet for selskapet og dets nigerianske partner til å skaffe seg en underutviklet, potensielt transformasjonsproduksjon og oljeproduksjon i det nåværende miljøet med lave oljepriser.

Blant de 57 marginale feltene som er inkludert i 2020-budrunden, er det spesifikke eiendeler som spesielt appellerer til Zenith, spesielt på grunn av deres kompatibilitet med våre utviklingsmål. Det forventes faktisk at det nærliggende produksjonspotensialet til visse eiendeler vil lette oppnåelsen av finansieringsavtaler for å støtte vår utvidelse. Vi forventer at den potensielle tildelingen av et marginalt felt etter prosessen med budrunden i 2020 vil skje innen 6 måneder etter at budet er innlevert. ”

Kilde: Joffe3.og Fakevenues
I dag kl 21:14


Redigert 07.10.2020 kl 21:21 Du må logge inn for å svare
Joffe3
18.10.2020 kl 16:14 1504

Interessant uke fremover.

Fra 6. oktober RNS - selskapet forventer at årsrapporten skal publiseres i eller rundt uken som begynner 19. oktober 2020.

Så vi skal forhåpentligvis høre noe om: lisensgodkjenningene for Tunisia og Kongo.

Tunisia trekker for tiden ut omtrent 35 000 bpd. Så godkjenningen på 300 bpd skal forhåpentligvis være ok, og håper å se klare stadier for å øke produksjonen. Omtrent $ 5 millioner inntekter.

Tilapia - vanskelig å forutsi, men kan være fantastisk hvis det oppnås. Retur på $ 5,3 millioner vil også være interessant hvis de blir enige om en kombinasjon av begge på samme måte. Håper å se et fruktbart resultat.

Uansett er det interessante uker og mnd. fremover. Spent på å se oppdateringen. Lykke til alle sammen.
Redigert 21.10.2020 kl 01:16 Du må logge inn for å svare
Joffe3
20.10.2020 kl 22:48 1113

Alle !


Suspensjonen er et veldig veldig stort teknisk problem, og gode nyheter vil være forhåpentligvis rett rundt hjørnet. Selskapet har konsekvent hevdet at det går bra med Kongo-forhandlingene, og igjen, vil vi forhåpentligvis høre noen gode nyheter denne uken. (43)

Tipper 23.10.2020.

Financial calendar for Zenith Energy Ltd

FINANCIAL YEAR 2020

30.11.2020 - Half-yearly Report
23.10.2020 - Annual Report

Joffe3
Redigert 21.10.2020 kl 01:13 Du må logge inn for å svare
Joffe3
24.10.2020 kl 21:37 887

Alle !

RAEX-Europe.

Bekreftet kredittvurderingen til Zenith Energy Ltd. på ‘B-’ i henhold til internasjonal skala. Rangeringsutsiktene fortsetter å utvikle seg. RAEX-Europe bekreftet kredittvurderingen til Zenith Energy Ltd. på ‘B-’ (Moderat lavt kredittverdighet) i henhold til internasjonal skala. Rangeringsutsiktene utvikler seg, noe som betyr at det i mellomtidsperspektivet er like stor sannsynlighet for nedgradering, oppgradering eller vedlikehold av rangering. Neste gjennomgang er forventet 18. november 2020. RETTGJØRING AV RATINGEN: Byrået har bekreftet kredittvurderingen til Zenith Energy Ltd. på ‘B-’, mens utsiktene fortsatt utvikler seg. Komiteens beslutning om å utvide utviklingsutsiktene ble tatt på grunn av at årsrapporten fra FY 2020 (mars 2020) fremdeles ikke er tilgjengelig, og utfallet fra de fleste av de kunngjørte potensielle oppkjøpene fra Zenith fremdeles ikke er klart definert. Dermed vil vi utføre en full gjennomgang i november 2020 når regnskapet er tilgjengelig, og potensielt kan det være mer klarhet når det gjelder fullførte oppkjøp. Per i dag er selskapets viktigste aktivum den italienske driften av gass- og elektrisitetsproduksjon, etterfulgt av selskapets arbeidsinteresse i Tunisia, som fremdeles avventer godkjenning fra myndighetene. mens enheten Zenith kjøpte i 1H 2020, AAOG Kongo (AAOGC), ikke eier Tilapia-lisensen lenger. Oppdateringer om kunngjørte og potensielle avtaler: Tunisia Zenith Energy kunngjorde 11. juni 2020 at det gjennom det heleide datterselskapet Zenith Energy Nederland betalte 250 000 USD av et samlet vederlag på 500 000 USD for å være fullt betalt i oktober 2020 til Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company KSCC (KUFPEC), for å skaffe seg en eierandel på 22,5% i Nord-Kairouan-tillatelsen og Sidi El Kilani-konsesjonen. Ifølge selskapet vil oljen produsert fra Sidi El Kilani siden datoen for signering av salgs- og kjøpsavtalen (SPA), kunngjort 20. april 2020, tilhøre Zenith Nederland. Videre signerte selskapet et ekstra SPA, med et vederlag på USD 300.000, som skulle betales, med CNPC International (Tunisia) for anskaffelse av en arbeidsandel i de samme eiendelene som forrige oppkjøp. CNPC International har en eierinteresse på 22,5% i lisensene. Dette bringer den generelle arbeidsinteressen til Zenith Energy i Tunisia til rundt 45%, som selskapet har beregnet til å motsvare omtrent 300 bopd. Imidlertid er fullføringen av begge disse oppkjøpene ennå ikke offisielt godkjent av Comité Consultatif des Hydrocarbures i Republikken Tunisia. Republikken Kongo Etter å ha kjøpt AAOGC for 200 000 GBP tilbake i mai 2020, som fortsatt har en samlet fordring på ca. 5,3 millioner USD fra Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), Zenith Energy Ltd. opprettet Zenith Energy Congo SA. Denne enheten ble opprettet etter at departementet for hydrokarboner ba den om å gjøre det for at den tidligere sendte søknaden (gjennom AAOGC) om Tilapia II-lisensen ble tatt i betraktning. Videre informerte Zenith Energy 10. august 2020 om at planen for videreføring av aktiviteter var ferdig, og driften av Tilapia-lisensen ble fullstendig overført fra AAOGC til et datterselskap av SNPC. Foreløpig Zenith Energy Congo SA avventer resolusjonen fra hydrokarbondepartementet med hensyn til tildelingen av Tilapia II-lisensen. I samme jurisdiksjon kunngjorde Zenith Energy 7. juli 2020 at det inngikk en joint venture-avtale med et lokalt olje- og gasselskap med mål om å skaffe seg en oljeproduksjonslisens i Kouilou-regionen i Republikken Kongo i nærheten av Pointe. -Svart, som også ligger i nærheten av Tilapia. Nigeria Zenith Energy kunngjorde 16. juni 2020 at de vil delta i en budrunde for en marginal olje arkivert organisert av det nigerianske departementet for petroleumsressurser som en teknisk og økonomisk partner til et nigeriansk energiselskap. Videre annonserte Zenith fra og med 16. juni 2020 at de hadde forhåndskvalifisert seg til neste runde. Dette betyr at det nigerianske energiselskapet og Zenith av Nigerias avdeling for petroleumsressurser ble ansett å ha nok tekniske og økonomiske krav til å fortsette, ifølge Zenith Energy. Vest-Afrika Tilbake i mars 2020 kunngjorde selskapet at det var i sluttfasen forhandlinger med en nasjonal myndighet i Vest-Afrika for en oljeproduksjonsaktiva. Det har ikke vært noen ytterligere oppdatering siden den gang. Italia Zenith Energy Ltd. avsluttet SPA inngått med Coro Energy plc med hensyn til det potensielle anskaffelsen av hele Coros italienske naturgassproduksjon og leteportefølje som et resultat av negativ lønnsomhet i målet, samt selskapets fokus i Afrika. Oppdateringer om finansiering:  Selskapet forhandler fremdeles om en potensiell avtale om inngåelse med en internasjonal oljemajor for å gi finansiering til Zeniths utviklingsmål i Afrika;  Zenith har kunngjort at det er i forhandlingene med to panafrikanske finansinstitusjoner for å skaffe finansiering til å finansiere de ekspanderende aktivitetene i Afrika;
Redigert 24.10.2020 kl 21:54 Du må logge inn for å svare
Joffe3
24.10.2020 kl 21:54 850

Del : 2.
Zenith Energys italienske datterselskap mottok godkjenning for å oppnå lån på 300 000 EUR fra en italiensk statlig enhet til en rente på 0,85% i 6 år og en avdragsfri periode på 24 måneder;  Selskapet planlegger å søke om et andre lån på et ukjent beløp for å støtte sin italienske forretningsenhet for investeringer i naturgass, kondensat og elektrisitetsproduksjon;  Zenith Energy har en intensjonsavtale (LOI) fra arabiske institusjonelle investorer som er interessert i utviklingsmulighetene i Afrika. Ifølge Zenith Energy planlegger investorene å investere USD 2 millioner i Zeniths aksjekapital priset til 2,5 pence per Zenith-aksje. Imidlertid er den potensielle investeringen underlagt en rekke betingelser, for eksempel: o Vellykket gjennomføring av Tunisian Acquisition, for øyeblikket i påvente av godkjenning fra myndighetene som nevnt ovenfor; o Vellykket erverv av to oljeproduksjonslisenser som for tiden forhandles med en nasjonal oljemyndighet i Vest-Afrika. o Valg av en direktør foreslått av investorene i Zenith Energy's styre. FØLSOMHETSVURDERING: Følgende utvikling kan føre til en oppgradering:En fortsatt økning i produksjonen som forventet ved siden av å opprettholde lave nivåer av produksjonskostnader, noe som vil medføre positive positive driftskontantstrømmer  Betydelig geografisk spredning av produksjonen, som vil redusere selskapets eksponering for systematisk risiko for en enkelt økonomi kombinert med en forbedring i markedet og konkurranseposisjon i landene der selskapet opererer.  Forbedring av selskapets likviditetsposisjon. Følgende utvikling kan føre til en nedgradering:  Fortsatt mangel på produksjon som vil medføre konsekvente negative driftskontantstrømmer og dermed potensiell manglende tilbakebetaling av selskapets forpliktelser.  Ikke-materialisering av oppkjøpsmålene, noe som vil gjøre det vanskeligere for selskapet å generere organisk vekst; Mangel på tilleggsfinansiering som kan gi bekymring for selskapets evne til å finansiere de nødvendige investeringene og tilbakebetale forpliktelsene. SELSKAPSPROFIL: Zenith Energy Ltd. er et internasjonalt selskap for leting, utvikling og produksjon av olje og gass med fokus i Italia og Afrika. Konsernets viktigste eiendeler er 45% av Sidi El Kilani-konsesjonen i Tunisia, i påvente av godkjenning og ulike arbeidsinteresser i 13 land- og leteiendommer i Italia. For ytterligere informasjon kontakt: Ansvarlig ekspert: Hector Alvarez, assisterende direktør i RAEX-Europe +49 (69) 3085-45-00, ext. 1213 alvarez@raexpert.eu Anmelder: Vladimir Gorchakov, assisterende direktør for RAEX-Europe +49 (69) 3085-45-00, ext. 1211 gorchakov@raexpert.eu Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe) Walter-Kolb-Strasse 9-11, 60594 Frankfurt am Main, Tyskland +49 (69) 3085-45-00 E-post: info @ raexpert. eu www.raexpert.eu

Redigert 27.10.2020 kl 00:41 Du må logge inn for å svare
Joffe3
24.10.2020 kl 22:01 825

Del 3.

Alle!

Protokolls sammendrag: Rangeringskomiteen for Zenith Energy Ltd. ble avholdt 17. september 2020. Kvaliteten til vurderingskomiteen var til stede. Etter at den ansvarlige eksperten presenterte faktorene som påvirket vurderingen, ga medlemmene i komiteen uttrykk for sine meninger og forslag innenfor rammen av bedriftsmetoden. Leder av rangeringskomiteen sørget for at hvert medlem av komiteen ga uttrykk for sin mening før han fortsatte med å stemme. Rangeringen ble offentliggjort til den vurderte enheten før publiseringen og ble ikke endret under koordineringsprosessen. Følgende metode ble brukt for vurderingsvurderingen:   Metodikk for tildeling av kredittvurderinger for bedrifter - Fullversjon (fra november 2018) Metodikk for tildeling av land- og bransjepoeng - Fullversjon (fra november 2018) Beskrivelser og definisjoner av alle rangeringskategorier kan være funnet under Rating skala. Brukeren av rangeringen skal lese metodikken for å få full forståelse av rangeringsprosedyren. Definisjonen av mislighold finner du på byråets nettside i seksjonen for interne retningslinjer. Denne vurderingen er bedt om. Den vurderte enheten deltok i vurderingsoppgaveprosessen. Ingen annen tredjepart deltok i utarbeidelsen av vurderingen. Hovedinformasjonskilder:           Spørreskjema fra Zenith Energy basert på skjemaet gitt av Byrået IFRS Kvartalsrapporter for de siste fem årene Revidert IFRS Årsrapporter for de siste fem årene Selskapets investorpresentasjon 2020 Zenith Energy Anti -Korrupsjons- og bestikkelsespolitikk Zenith Energy Group-diagram Svar for ytterligere forespørsel basert på skjemaet som er gitt av byrået. Annen relevant dokumentasjon ble også levert av selskapet Informasjon fra media og andre offentlige kilder. ESG Disclosure Vi vurderer miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) risikoer og muligheter i kredittverdighetsanalysen til våre suverene enheter. Informasjonsdokumentet finner du på byråets nettside i seksjonen: ESG-faktorer i RAEX-Europes kredittvurderingsgrenser for kredittvurderingen Under vurderingsoppgaveprosessen brukte Rating-Agentur Expert RA GmbH (byrået) offentlig tilgjengelig informasjon samt ikke-offentlig informasjon (innhentet fra den vurderte enheten og / eller andre tredjeparter) som ble ansett for å være pålitelig, fullstendig og ikke-partisk. Den ansvarlige eksperten utførte vurdering av selskapet med informasjon som ble ansett som den mest pålitelige og oppdaterte i samsvar med selskapets overordnede posisjon og byråets interne kriterier for valg av dataleverandører. Informasjonen og dataene som brukes til denne spesifikke vurderingen kan betraktes som tilstrekkelig kvalitet. Interessekonflikt Den ansvarlige eksperten ble verken påvirket eller partisk av tredjeparter under vurderingsvurderingen. Ekspertene involvert i vurderingsvurderingen og revisjonen av den vurderte enheten viste ingen interessekonflikter før vurderingsprosessen startet. Rating-Agentur Expert RA GmbH er helt uavhengig av aktivitetene til andre byråer fra RAEX-gruppen. Risikovarsel Byrået fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle konsekvenser, tolkninger, konklusjoner, anbefalinger og andre handlinger direkte eller indirekte relatert til konklusjonene og meningene i Byråets pressemelding. Denne pressemeldingen representerer uttalelsen fra Rating-Agentur Expert RA GmbH og er ikke en anbefaling om å kjøpe, holde eller selge verdipapirer eller eiendeler, eller å ta investeringsbeslutninger. Kontor ansvarlig for utarbeidelse av rating Kontoret ansvarlig for utarbeidelse og utstedelse av denne kredittvurderingen er kontoret til Rating-Agentur Expert RA GmbH i Frankfurt am Main, Tyskland. Rating-Agentur Expert RA GmbH er et kredittvurderingsbyrå etablert i Tyskland og skal derfor overholde alle gjeldende regler som er gjeldende i EU. European Securities and Markets Authority (ESMA), EUs direkte tilsynsmann for kredittvurderingsbyråer (CRAs), har registrert Rating-Agentur Expert RA GmbH som CRA i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer, med virkning fra 1. desember 2015. Rating-Agentur Expert RA GmbH bruker Code of Conduct Fundamentals for credit rating agents utstedt av International Organization of Securities Commissions (IOSCO Code) og inkluderer de grunnleggende prinsippene i IOSCO-koden i sin atferdskode.
Redigert 27.10.2020 kl 00:42 Du må logge inn for å svare
Joffe3
27.10.2020 kl 00:22 552

Alle !

Zenith "eller" selskapet ")

Oppdatering om publisering av reviderte økonomiske resultater for året som ble avsluttet 31. mars 2020Zenith Energy Ltd. ("Zenith" eller "selskapet") (LSE: ZEN; OSE: ZENA-ME), det børsnoterte internasjonale olje- og gassproduksjonsselskapet med fokus på å forfølge afrikanske utviklingsmuligheter, har gjort store fremskritt mot å produsere sitt reviderte årlige rapport og regnskap for året 31. mars 2020 med sin uavhengige revisor, PKF LittleJohn.Selskapet ønsker å oppdatere markedet om at disse forholdene nå forventes avsluttet i løpet av inneværende arbeidsuke.


Kilde : The Company

Joffe3
Joffe3
27.10.2020 kl 20:53 242

Alle!

Vi får håpe at gode nyheter kommer . (TILAPIA )

Hvis Tilapia blir bekreftet, ser jeg fra RNS 26. februar at det ble identifisert en lokal drillrigg, for å arbeide videre. Dette kan være et stort vendepunkt,og viser til intensjoner om å gå raskt fremover.Joffe3