NOM - EU critical minerals


EU sounds alarm on critical raw materials shortages

New in 2020 - > Titanium & Lithium

https://www.ft.com/content/8f153358-810e-42b3-a529-a5a6d0f2077f?shareType=nongift
Flaxx
04.09.2020 kl 09:08 1705

Ja, EU-kommisjonen jobber tungt med saken ... for å sikre tilgang på disse råstoffene i Europa:
"The Commission will therefore develop sustainable financing criteria for the mining and extractive sectors by the end of 2021."
................................................
Både Lithium og Titan står på listen hos EU over strategiske råvarer.
DrHayek
04.09.2020 kl 09:19 1662

Og Norge har tilgang til disse løsninger fra EU, selvom Norge ikke er med i det indre marked ?
Det er jo midler som medlemslandende betaler inn, der går til å betale for løsningene. Men nu spørger dansken sikkert dumt (igjen)...
Crom
04.09.2020 kl 09:34 1618

Norge er da med i EU sitt indre marked gjennom EØS. Norge betaler også inn til EU. Når det gjelder spesielle EU-programmer er det vanskelig å si noe sikkert om Norges tilgang før programmet er ferdig, men Norge er alt med i en rekke forsknings- og utviklingsprogrammer i EU.

https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/eos1/byra-program-samarbeid/id685100/
Redigert 04.09.2020 kl 09:39 Du må logge inn for å svare
DrHayek
04.09.2020 kl 09:48 1587

Ja, men Norge er ikke medlem av EU: "EØS-aftalen omfatter ikke EUs toldunion, EUs handelspolitik, EUs bistandspolitik, EUs udenrigs- og sikkerhedspolitik, EUs samarbejde om retlige og indre anliggender og EUs økonomiske og monetære samarbejde."

Sjekker du linket nettop lagt på facebook av Nom: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849/attachments/2/translations/en/renditions/native
Og søker "Norway", kommer Norge opp på listen over "Main EU sourcing countries".

Altså ikke å betrakte umiddelbart som leveringskilde i EU.

Ser derfor ikke, at Norge pr automatik kan delta i et eventuel program, men finner det veldig sannsynligt, at Norge kommer til å være med i programmet uanset. Som eg forstår EØS avtalen, kan Norge når ønskeligt delta i stort set alle programmer (mot betaling).
Men om der må en særavtale på plass, blir tidslinjen nok lidt for optimistisk for å ha relevans for Engebø?
Og igjen, eg veit ikke med sikkerhet, om Norge er automatisk inne i avtalen eller ikke.
Og igjen, uanset er det veldig interessant at EU tar dette spørsmålet opp og inkluderer Titan. Det bør få øynene opp på flere mennesker for hvor viktig en ressours Engebø kan være.
Crom
04.09.2020 kl 09:52 1567

Det du kom med nå er nok en riktig beskrivelse ja.
Redigert 04.09.2020 kl 09:53 Du må logge inn for å svare
unotert
04.09.2020 kl 11:44 1397

Det er fordi Norge er med i EUs forskningsprogram. Det er også et samarbeid mellom dette og European Investment Bank for å øke finansiering på innovasjon og andre ting, det kan da også være relevant.
Trier
04.09.2020 kl 12:21 1326

Generelt er det slik at dersom både EU og EFTA (eksl. Sveits) finner at noe er relevant - så kan det bli ansett som EØS relevant. EØS er fleksibel når noe er i begges interesse.
(Husk at Norge er medlem av EØS gjennom EFTA, dvs. også Island og Liechtenstein er med sammen med Norge på EFTA siden og alle EU MS på den andre.)
DrHayek
04.09.2020 kl 13:30 1216

Ja, tenker også denne ordning kommer til å blive relevant for Norge, spørsmålet er bare, om det er tids nok mtp finansieringen av Engebø?