REC - Dagens kommentar 19.12.17


Den 29.11.17 sa jeg følgende:

«Mange av de synlige shorterne har tatt posisjoner i intervallet 1,00-1,25. Det er bare et spørsmål om tid før vi bryter 1,20 og legger oss på et nivå høyere enn 1,25. Da svetter shorterne godt. Intervallet 1,25-1,35 er et nærliggende target for desember med håndbremsen på frem til 31.12. Det vil gå opp for stadig flere at FBR-reaktoren er i gang og at de som har aksjer ikke bør selge sin andel av reaktoren i 2017 for slikk og ingenting.

Kortsiktig target: 1,25-1,35 (teknisk oppgang)”

https://nytt.forum.hegnar.no/post/5502/thread

I dag 19.12.17 er aksjekursen i skrivende stund er høy på 1,242 etter at den har passert 1,20 med god margin. Spørsmålet nå er om den etablerer seg over 1,20. Hvis ja, så skal vi lengre opp. Vi nærmer oss target på 1,25-1,35 i desember som glasskula fra svenskegrensa tilsa.

Dersom aksjekursen etablerer seg over 1,20 igjen, oppstår den situasjonen at vi er inne bunnen av intervallet 1,20-1,50. Dette intervallet kan grovt sett deles opp i en nedre del på 1,20-1,34 og øvre del på 1,35-1,50. Rent teknisk er det dumt å selge seg ut på bunnen av et intervall. Her vil 1,20 fungere som et gulv. Mange vil i starten kjøpe seg inn på 1,20 og så gevinstsikre ved 1,34, og gjenta denne operasjonen så lenge det går før man får et brudd enten under 1,20 eller over 1,34. Utover i 2018, med oppstart av JV og refinansiering på plass, er sannsynligheten stor for at det blir videre brudd oppover. Mye av den frykten som har dominert aksjen siden 2012 vil få sin avslutning i September 2018. Kortsiktige tradere vil da forsøke å utnytte frykt frem til da, mens langsiktige aksjonærer vil akkumulere for å posisjonere seg for 2019 når selskapet fremstår som «Nye REC». Jakten på billigaksjer har pågått i lang tid og når sitt klimaks utover i 2018.

Videre vil vi ved etablering over 1,20 se en rekke shortposisjoner som går i rødt. Mange av dem er allerede i rødt da de ble etablert i intervallet 1,00-1,20. Noen tidlige posisjoner ble etablert ved 1,25. Dersom kursen da overstiger 1,25 vil shorterne gå stadig mer i minus. Siden om lag 10 % av aksjene i selskapet er short, så gir dette en lukrativ demand de øvre 90 % kan jakte på. Det ligger dermed en sterk egeninteresse hos majoriteten til å presse kursen opp. Presser man kursen over 1,25 og oppover mot 1,50, så skviser man shorterne. Dersom det så blir på det rene at vi neppe skal under 1,00 med de første, eller 1,20 for den saks skyld, så vil shorterne få panikk.

Frem mot 4Q17-presentasjonen i februar, er det også grunn til å ha litt feststemning. Rent tallmessig kommer Tore Torvund til å presentere driftstall som er betydelig bedre i 2017 enn de var i 2016. Han vil også kunne etablere en trend der 2018 blir bedre enn 2017. Rent driftsmessig vil da oppgang være dominerende. I 4Q17 har han nok også akkumulert litt cash og mitt estimat på EBITDA ligger omkring 14-16 MUSD for 2017. Det er god grunn til å forvente at 4Q blir bedre enn 3Q, da en del av salg fra Butte er ventet i 4Q. Herunder Silane til JV.

Frykt handler om risiko. Og mye frykt har vært knyttet til selskapets likviditet og evne til å refinansiere sin gjeld. Ved 3Q uttrykte TT at han regnet med at REC ville kunne tilbakebetale BOND2018 NOK i kontanter i mai 2018. Dermed er denne gjelden eliminert. All fokus handler om hvilken metode og hvilken finanskostnader vi skal ta for å refinansiere BOND2018 Konvertiblen i September 2018. Den vil bli refinansiert! REC har ikke som målsetting å bli gjeldsfri i 2018. Hele eller deler av BOND2018 Convertible vil da bli refinansiert med et total sum på inntil 110 MUSD. Det enkleste er å lage en ny bond. Det billigste er å ha en emisjon. Det dyreste er å selge assets for å redusere refinansieringsbehovet. BOND2018 Convertiblen utgjør om lag 0,36 NOK per aksje (USD@8,37). Eksisterende aksjonærer som kjøper ved 1,20 og legger til 0,36 til 1,56 vil da i prinsippet eliminere gjelden. For de som fikk kjøpt ved 0,90 vil en kurs ved 1,30 i prinsippet ha gitt dem en gratis refinansiering av hele BOND2018 Convertiblen. Man kan da lett delta i en emisjon. En refinansiering på plass utgjør en positiv trigger.

Men 4Q17 og frem til presentasjonen i februar, handler i stor hovedsak om oppstarten av JV, realisasjonen av FBR-B reaktoren som tilfører industrien helt ny teknologi, og en eventuell kinafinansiering som sikrer 49 % eierskap. Her ligger det positive triggere.

Fundamentalt sett har 2016-2017 vært år hvor man har utnyttet svak psykologi til å akkumulere på kursen under 1,00. Muligheten for kurser under 1,20 startet da aksjekursen var på 1,80 og Preben Rasch-Olsen i Carnegie ropte 1,40 som bjellesau. Dette utnyttet vi og ropte både 1,20, 1,00 og 0,80. Bunnen ble satt ved 0,89. Alt dette har vært teknisk og psykologisk kursvariasjoner. Vi har krisemaksimert tradernes frykt og presset selgerne til å gå stadig lengre ned i pris. Fundamentalt sett burde nok kursen ligge godt opp på 2-tallet nå, så dette har vært en god deal. Preben har også uttalt at alt over 0,90 burde gevinstsikres når vi var ved 1,15.

Nå er 2017 straks avsluttet og vi går inn i et spennende 2018 som for REC’ere har vært fryktinngytende siden 2012. To obligasjoner forfaller og skal refinansieres. Så har vi et gammelt skattekrav og indemnification som har hjemsøkt oss. Kort oppsummert gir det en likviditetsutfordring som REC skal løse i 1Q18-3Q18. I 4Q18 er selskapet refinansiert. Frykten vil derfor nok sitte litt igjen i tre kvartaler til, så for longere så handler det om å akkumulere på frykt og sikte seg inn mot 2019 når alle tallene går positivt og finansiering ikke lenger er et tema.

For inneværende kvartal så er status at REC startet sin FBR-reaktor i November og nå ved utgangen av Desember har vi stadig ikke fått noen kontramelding fra selskapet om at ting har gått galt. Oppstart er risikofylt, så ingen meldinger om noe galt er bull. Følgelig må man legge til grunn at ting går som planlagt og innenfor rammene av det man kan forvente og har kontroll på. Husk at både SunEdison og GCL klarte ikke denne oppgaven, mens REC ser ut til å ha en vellykket oppstart så langt. Ved 4Q17-presentasjonen i februar vil man derfor kunne foreta den høytidelige annonseringen av FBR-B teknologiens begynnelse og et visst produksjonsvolum fra november. Dersom FBR-B reaktoren har blitt demonstrert er det også grunn til å tro at Tore Torvund står nært opp til å kunne inngå en kinesisk låneavtale med pant i JV-anlegget som sikrer 49 % eierskap. Dette vil være et langt bedre utfall i saken en den opprinnelige planen om å utsette bidrag til etter 2018. Uansett blir det enten lånefinansiert eller utsatt med rentekostnader som det vi skal forholde oss til. Etter hvert vil inntektene fra JV-andelen vår finansiere andelen. JV er i stor grad selvfinansiert og utgjør ren gevinst for RECs langsiktige aksjonærer. Dette er noe kortsiktige aksjonærer og tradere ikke har forstått og disse selger sine andeler for en sterkt rabattert pris. Dersom lånefinansieringen går i boks så er vår andel verdt minimum 5 mrd kroner i rene assetsverdier. Dersom inntektene og marginene blir gode må også fremtidig inntekt medregnes.

Dersom vi regner kapasitet burde REC være verdt 12-15 mrd kroner. Der er om lag 10 mrd kroner per 20,000 mt med FBR. Nå er markedsverdien for hele sulamitten om lag 3,1 mrd kroner. Folk selger sine aksjer til underpris.

All aksjehandel handler i bunn og grunn om å selge aksjer til overpris og kjøpe aksjer til underpris. Med den prisingen REC har i dag er selskapet enten «konkurstruet» eller «sterkt underpriset». Dersom alternativet «konkurstruet» blir eliminert i 1Q18-3Q18, så står vi igjen med det som hele tiden har vært åpenbart mens som markedet systematisk har ignorert i jakten på raske gevinster.

Med «Nye REC» bestående av Moses Lake, Butte og TianREC, med FBR-B teknologi, med refinansering på plass og generelt lav gjeldsgrad, med skattekrav og indemnification ute av skapet, og med positiv EBITDA-utvikling siden 4Q16, hele 2017 og hele 2018 og videre… så må Oslo Børs tradere reprise selskapet. Vi snakker da om dobling eller tripling siden dagens prising er helt på bærtur.

Langsiktige aksjonærer bør sitte i ro til etter September 2018 for å ikke gå glipp av noe. Alle kjøp ved nedre intervallet kan tillegges +0,36 NOK i eventuell risiko/kostnad. Med den innbakt er det liten grunn til bekymring for at dette går veldig bra og at 2018 blir et bra driftsår for REC.

Jeg setter pris på om vi kan drøye oppgangen til etter 31.12.17 av skattemessige hensyn. Kursoppgangen får meg til å se ganske så rik ut og jeg liker å se mest mulig fattig ut når oppgjøret skal gjøres. Det tror jeg JUM er enig i.

Dersom 1,20 etableres som et gulv vil vi i første omgang svinge i intervallet 1,20-1,34 noen uker. Jeg gleder meg stort til 4Q17-presentasjonen som jeg tror blir knall. Jeg tror flere andre vil bli spent på presentasjonen og at kursen kan stige i takt med at vi nærmer oss mer informasjon og positive triggere. Jeg tror ikke helt at det har gått opp for folk at REC med TianREC har vokst seg enda større og at dette dominerer 1H18. Det gjør det også lettere å refinansiere i 2H18. Med kursoppgang vil også RECs evne til å få refinansiert stige og nye bondholdere vil ikke kunne kreve så høyre renter likevel når ting ser sikrere ut.

Inventories tilsier også at REC med 4000 mt i salg på et tidspunkt må øke produksjonen igjen eller presse prisene opp. Dette gjør seg pent på EBITDA-marginene i 2018.

For de som gevinstsikrer nå, så vet vi at alle disse håper på å komme seg inn igjen ved 1,15. Det er en helt legitim gamble det. Men det er nettopp det, en gamble. Jeg syns det er mer gøy å bare plukke aksjene fra dem og la dem stå der. Med oppstart av JV og stadig mindre risiko for 2018, så er 1,20 altfor lav pris å selge på. Jeg har massevis av shortaksjer i min skuff så shorterne må lure noen andre om de vil ha billigaksjer. Jeg tenker utsalgsprisen må mine aksjer ligger på 2-tallet.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
Ramajama
19.12.2017 kl 15:57 9560

Hurra, Anton er tilbake!
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
huffa
19.12.2017 kl 16:02 9531

Selg fortere enn svint.

Huff, huff.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
Odi.1
19.12.2017 kl 16:11 9482

Bemanningen og er vel litt med å fører for når Moses Lake kan gå til full produksjon, nå er vel 40-50 av arbeiderene med på oppstarten i Kina.
Hvor lang tid de trenger å være med der, er vel det ikke fortalt noe om?
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
AdrianR
19.12.2017 kl 16:13 9445

Veldig fint oppsummert, Anton! Det er godt å ha deg tilbake :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
julietkilo
19.12.2017 kl 16:16 9408

Velkommen tilbake, hyggelig å se deg skrive igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

Anton,
Har du en teori om årsaken til dagens kraftige oppgang?
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
mofi1
19.12.2017 kl 16:26 9340

Bra du er tilbake med solide fundamentale kommentarer!
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

@odi

Ja, REC har en gjeng som pendler til Kina. Spørsmålet er om alle disse ressursene skal forsette å pendle til Kina eller vil bli frigjort for å øke utilization rate ved Moses Lake mot sommeren når JV etter planen er i full drift. Dersom REC opprettholder nåværende produksjonsvolum kan man ikke opprettholde nåværende salgsvolum. Da må man enten øke produksjonsvolum eller øke ASP. Det siste kan være et vel så bra grep på kort siktig. Jeg tror det er mulig for REC å gå fra 12 $/kg i 2017 til 13,5 $/kg i 2018 uten å miste markedsandeler. Hvem andre skal de kjøpe fra til lavere pris?

Ved økende utilization vil vi få en effektiviseringseffekt. Det handler da om å øke produksjonen uten å ansette for mange folk. Da øker man produksjonen per ansatt. Kan man f.eks. automatisere mer?
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

Flott du er tilbake Anton ! Håper du har hatt en fin ferie. Godt oppsummert i dagens kommentar. Mine aksjer er derimot ikkje til salgs på 2 tallet. Ei heller dine tror jeg når den tid kommer.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

@Miraculix

Som du ser av min forrige kommentar av 29.11.17 så er oppgangen vi nå ser noe jeg har sett latent en god stund. Oppgangen skyldes at det blir stadig vanskeligere for tradere og shortere å opprettholde sitt skREC-scenario. Det har liten troverdighet. Omsetningen er lav, og da kan man ikke dekke inn 200 mill aksjer. Skal man få kursen ned må man øke shorten for å skremme andre til å selge. De som har akkumulert aksjer omkring krona er hardlinere som har studert virksomheten ut og inn, de har kjøpt vel vitende om de utfordringer som står igjen, og de ser løsningen på den. Mange har kjøpt til krone i håp om å få en emisjon og dermed tilgang til tegningsretter dersom det blir aktuelt.

Shorterne dekket seg ikke inn ved krona slik de burde. De ble for grådige. Nå står de med boksa nede på knærne. Fullstendig blottlagt. Hvem skal de lure til å selge under krona??? Hardlinerne lar seg ikke lure og de har nå lommene fulle av short-aksjer. Hvem andre skal da selge ved 0,80? Shorterboblen er nå avslørt og da er det kun å finne en stor nål og sprekke den og utnytte det for alt det er verdt.

Hadde det ikke vært for Preben hadde vi aldri vært under 1,40. Vi hadde aldri ropt 1,20, 1,00 og 0,80. Det er ingenting i veien for at aksjekursen i dag like gjerne kunne vært 2,20. Det er kun kortsiktig tradertaktikk og dårlig psykologi som gjør at vi er på 1,20. Hardlinere har god psykologi og evne til å regne på dette. De ser nå store gevinstmuligheter i at aksjen er sterkt underpriset. De er villig til å ta risikoen, en attraktiv risk/reward. Det grunnleggende prinsippet er å finne aksjer på OSE som er sterkt underpriset. Analysere årsakene til det og gå inn tungt dersom det foreligger en oppside. At folk fikk kjøpe aksjer omkring 1 kroner var en lukrativ deal. Det er gode posisjoner for langsiktige value investorer.

Topp 20 er over 50 % etter å ha ligget mesteparten på 46 % i 2016-2017. Da har man en konsolidering av eierskap. Det er flere aksjer som nå havner i folks skuffer og skap enn aksjer som kastes omkring på tradingfloor. Det rammer de som er på tradingfloor daglig for å gjøre raske handler. Mangel opp aksjer (tilbud) og økt etterspørsel på tradingfloor (demand) presser så kursen oppover. Om tilbudet holdes begrenset hos dem som har makten, så øker prisen ytterligere.


Som Sa2ri er inne på i en annen post så har enkelte shortere nå økt sine short da kursen har økt. Det er glimrende at markedet da har overtatt disse aksjene og valgt å sende kursen oppover. Det har også vært oppgang på høy omsetning, hvilket innebærer at mange kortsiktige tradere og shortere har solgt aksjer i stor skala med en forventning om kursnedgang til kjøpere som har en forventning om kursoppgang. I dag kjøpte kjøperne aksjer for en snittpris på 1,20. Det må mye skremselspropaganda til for å skremme disse kjøperne til å selge på 0,80 i panikk. Følgelig tar shorterne nå en risiko for å opprettholde shorterbobla si. Hvis majoriteten jakter på shorterne nå så sprekker bobla. Kursen kan fint stige 20-30 % på at shorterne må dekke seg inn.

Målsettingen nå vil være å få shorterne til å eksponere seg maksimalt for å redde shorten sin, og få kortsiktige tradere som vil gevinstsikre til å tømme seg. Absorberer markedet dette vil presset ned fordufte.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

Enig med det du skriver Anton. Når det gjelder det som skjer i Kina vil det vel alltid lekke ut info med så mange mennesker involvert. Det er jo derfor en mulighet for at det vi ser i dag (i tillegg til det du skriver) er at noen rett og slett har fått tak i positiv info fra fabrikken, og begynt å handle stort på dette.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
19.12.2017 kl 17:17 9016

Fantastisk dag, fantastisk volum! Ja det er nok noen som vet noe som posisjonerer seg.

Hva tror vi om prisene i morgen, videre opp?
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

@Miraculix

Du må legge til grunn at FBR-B reaktoren ble rapportert startet opp i starten av November og vi nå er i slutten av Desember uten å få noen kontramelding om at det er alvorlige mekaniske eller tekniske feil på reaktoren som vesentlig endrer på den informasjonen som er guidet.

Med en FBR-B reaktor som virker er det stor sannsynlighet for at TT får bruke JV-andelen som pant da reaktoren faktisk virker og er verdifull slik at kreditor kan ta sikkerhet i den. TT vil trolig kunne presentere en låneavtale med kinesisk storbank. Det er helt utrolig at et vestlig selskap diskuterer slikt lån med en kinesisk statsbank. Dette viser styrken i alliansen vi har inngått med Youser Group og at det altid finnes bakveier for REC å gå når det er storpolitiske handelshindringer i veien.

Etter planen starter en silane-enhet opp nå i slutten av desember. Så kommer andre halvdel av anlegget i gang med full drift oppnådd i 2Q18. Det er ekstremt kort tid til. Det viser hvilken trygghet REC har i sin FBR-B teknologi.

Hadde noe gått alvorlig galt med FBR-B reaktoren så hadde det skjedd i November og vi ville fått en melding om det i Desember. No news is good news.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
questi
19.12.2017 kl 17:25 8971

Velkommen tilbake AB :) Har du hatt en fin ferie? :)

Jeg ser en ny trend :)
Ta en strek fra 12.10.2017 til idag 19.12.2017, i løpet av disse 2 måneder har REC steget med 1.25 - 0.95 = 30 øre.
I den kommende 5 års trenden er det da i snitt 15 øre stigning per måned, eller 1,80 kr per år.
5 år med stigning i trenden vil gi en topp fra bunnen på 0.95 i oktober 2017: 0.95 + 5*1.8 = 9.95 kr :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
sindree
19.12.2017 kl 17:28 8956

Velkommen tilbake AB,

Kan opplyse om at Guggenheim også er på kjøpern. De har økt med 10 millioner siden forrige uke (oppdatert i går). Det er relativt mye....
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

@questi

Jeg har aldri ferie. Jeg har helt enkelt unnlatt å drive monolog på forumet i en periode. I dag nådde vi et nivå på aksjekursen som jeg har kommentert. Da er det naturlig å si noe om det i dag.

........................

@sindree

Guggenheim opplyser at de sitter på 94,732,900 aksjer. Det er en kraftig oppgang. De har tradet mellom 70 og 80 mill en god stund. Merk også at Guggenheim ikke er synlig på Topp 20 og gjemmer seg bak amerikanske tradingbanker.

At Guggenheim akkumulerer tilsier at alle dere bør vurdere å gjøre det samme.
At Topp 20 har økt fra 46 til 50 % tilsier at eierskapet konsoliderer.

Markedsbalanse er en god ting. Når en aksje er underpriset i en periode vil mange utnytte det og noen vil ekspondere seg helt på dette ytterpunktet. Så vil man på et tidspunkt korrigere mot midten og kanskje gå i motsatt retning i overprising. Alle aksjer går i sykluser. Vi bunnet nå på 0,89. Vi må langt opp for å korrigere mot balanse.

Målsettingen nå må være å få shortere og gevinstsikrere til å tømme seg mest mulig ved 1,20-1,25 før vi fortsetter oppover.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

En gledens dag! Welcome back, AB! ?
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
questi
19.12.2017 kl 21:51 8474

Et av mine brev gikk til Guggenheim Renewable & Alternative Portfolio i september i fjor tror jeg :) Usikker på om de var inne i REC fra før av :D
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
questi
19.12.2017 kl 22:11 8322

Var du her for å lese nyheten fra 16. nov 2017?
http://www.yousergroup.net/news/2010/7525.html

Da hadde TianREC sin første produksjonsbatch og partikkelfordeling var nøyaktig som modellert!!!
De startet også opp Silan-anlegget! :))
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
polion
20.12.2017 kl 10:15 7804

Ser at det sies så mye, og da som regel i etterkant:

• I mai-2016 lå kursen på kr. 2,20 og da var positiviteten overveldende, REC skulle meget høyt opp.
• Etter en stund, ser man at man har bommet fullstendig på det fundamentale, selskap, markeder, osv. Og man prediker plutselig at kursen kan gå ned mot kr. 0,80.
• Nå har REC vist en betydelig bedring den senere tid, og man blir positiv så det holder. Og da brisker man seg gjerne litt med; «Hva var det jeg sa», osv.

Ikke særlig vanskelig å være spåmann/analytiker, når alle og enhver allerede har klart å konstatere hvilken vei pila har snudd. Noens analyser her på forumet har ganske enkelt vist seg å ha null-verdi, ikke verre enn det.

Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
Green4y
20.12.2017 kl 10:44 7701

Nice Anton. Fint å ha deg on track igjen. Hva tenker du om dagens Keppler analyse?
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
questi
20.12.2017 kl 10:47 8166

Vi vet at det vil skje, vi vet bare ikke nøyaktig når :)
At solenergi tas i bruk mer og mer er vårt ugjendrivelige premiss, konklusjonen må være at råvaren til disse solcellene må komme et eller annet steds fra og at det vil dryppe på REC er en rimelig antagelse. Dette vil måtte skje en eller annen gang :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

Ja, da fant folk ut at de befant seg i et nytt intervall 1,20-1,50 og at man brått lå på bunnen av det i går. Så da er man oppe å tester den lille motstanden som er ved 1,34 som er toppen av 1,20-1,34 før man går over i 1,35-1,50. Så spørs det hvor mange gevinstsikrerere det er og hvor mye av det som blir absorbert. Og over 1,25 nå så er alle synlige short i minus, så de lider nå på 1,30-tallet. Om markedet går over til 1,35-1,50 så rammer det shorterne hardt. Over tid må de så kjøpe aksjer for 1,50-2,00 kr stykk. Shorterne gir oppdrift. Vi andre kan glede oss til 4Q17-presentasjonen som gir en fundamental underbygging av kursen. Det vi ser nå er tradere, shortere og psykologi i villrede...

Med FBR-B reaktoren i gang er det dumt å være en downtrader.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
Odi.1
20.12.2017 kl 11:45 7846

Plutselig finner Shaanxi Non-Ferrous Tian Hong New Energy Co., Ltd. på å kjøpe hele REC.
Tror vi må opp på 7 kr da ? :)
Kort sikt er det supert, men på lang Sikt, sett med Norske øyner vil det bli en skandale.

Men Takk for Sist til Norske myndigheter og finans verden.... Sitt å RUNK i steinrøysa deres med Avgifter og visjoner om å redde verden med
idiotiske løsninger som til slutt vil skape ett KAOS uten sidestykke.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

Ved 2Q-presentasjonen i februar ligger det an til at REC gjør sitt beste resultat for 2017, presenterer FBR-B for verden og melder om kinalån som sikrer eierandel. Det er et kinderegg av positive triggere!

I markedet ser vi at prisene nå i slutten av desember fortsetter å stige. Det er i strid med spådommene til analytikerne som hele tiden har snakket om at det skulle kollapse igjen mot slutten av 2017 og 1Q18 som følge av forstyrrelser i verdikjeden. I 2Q18+ er det ventet at det så skulle ta seg opp igjen. Men nå ser vi at prisene holder seg sterke ut 2017 og inn i 1Q18. Industrien vet at TianREC kommer online, så dette påvirker ikke prisene negativt.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
Odi.1
20.12.2017 kl 12:00 7772

Kineseren vil ikke bruke mer en høyes nødvendige midler på å holde gamle utslitte anlegg i drift nå når de får
inn Ny teknologi som forbedrer produksjonen med over 80% energi besparelse pr kg.

Fungerer Tian-Rec som planlagt , kan vi få JV avtaler som Paddehatter i Kina-India -Saudi ... osv... , i lag med Kineseren , selvsagt.

So long so good :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
Odi.1
20.12.2017 kl 12:02 7765

Kan dere nå lese rundt på senga i Jula :

https://topsy.one/hashtag.php?q=Polysilicon
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
Odi.1
20.12.2017 kl 12:16 7689

For nye Rec members:

The Secret Of FBR Solar Silicon

http://taiyangnews.info/technology/the-secret-of-fbr-solar-silicon/
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
20.12.2017 kl 12:24 7622

Rec tar nå en Bitcoin.... :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
Odi.1
20.12.2017 kl 12:54 7481

Vil nå si det er 3 mega nyheter jeg, det er like viktig at Waffer blir Billigere også, da må det produseres mer i første LEDD :))

" REC stiger 6,0 prosent til 1,308 kroner på Oslo Børs onsdag og er blant de desidert mest omsatte aksjene.
To nyheter spiller inn på oppgangen onsdag.
For det første har meglerhuset Kepler Cheuvreux valgt å øke kursmålet til 1,45 kroner, fra tidligere 1,30 kroner.
Det tilsvarer en potensiell oppside på rundt 11 prosent. 
Videre er silisiumprisen i spotmarkedet opp 0,81 prosent til 17,45 dollar pr kilo den seneste uken, melder PV Insights, ifølge TDN Finans.
Prisen på 156 mm-mulitwafere er forøvrig ned 0,16 prosent til 0,62 dollar pr watt.  "


ps: er det TT,n som er Avbildet med Skyvelæret? :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

Dersom FBR-B reaktoren virker som den skal så er dette en revolusjon innen polysilikon-industrien. Patentrettighetene blir verdt enormt mye.

Selve JV-prosjektet med en plan på 1,25 billion hvorav vi eier 49 % utgjør altså 612,5 MUSD på vår hånd i investering. Mesteparten er selvfinansierende, mens kapitalbidraget vårt skulle være på 244 MUSD. Undertiden har vi allerede tjent 198 MUSD i FBR-lisens til JV-selskapet. Vår nettokostnad er da 46 MUSD. I tillegg har vi ekstraordinære inntekter fra JV i form av personell og silane-salg. I praksis er vår nettoinvestering snart i 0 MUSD og går over i ren profitt. Vi har brukt mye av disse pengene på Moses Lake i mellomtiden. Derfor har vi grovt sett 169 MUSD vi mangler i kapitalinnskudd. Dette ser det ut til at vi får lånt i Kina til en hyggelig pris med pant i JV. Så vil også inntektene fra JV finansiere både renter og avdrag etterhvert. JV er da en reell inntektsskilde for REC.

Regner man med byggekostnader, nedbetalt finansiering og fremtidig inntekt så er vår andel i JV verdt mer enn 612,5 MUSD jo mer tiden går. Husk på det når dere selger deres aksjer på 1-tallet! Kjøperen kan få 2 kr tilbake.

Dagens aksjekurs reflekterer markedet syn på Butte og Moses Lake. Per i dag trekker JV ned regnskapstallene. Motsatt utgjør ikke JV noe risiko for morselskapet. Verdien av Butte og Moses Lake overstiger også dagens aksjekurs, vi må opp på 3-tallet for at vi skal komme i balanse der. I dag har Butte og Moses Lake positiv EBITDA og med refinansiering på plass er det liten grunn å prise REC under bok. Da kan man fint prise selskapet til bok + inntekt.

Så var da også REC-aksjen på vei over 5-tallet da JV ble kjent i sin tid. Etter det har imidlertid frykt og teknikaliteter styrt aksjekursen ned til krona slik at de som regner på dette har fått billig aksjer mens de som ikke har regnet på det tar tapet.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

Basert på omsetningen tyder mye på at gevinstsikrerne snart går tom for aksjer, at shorterne forsøker å sette inn nye angrep. Dersom aksjekursen holder seg på dette nivået eller stiger videre blir disse grupperingene utspilt. Det er kun en begrensen andel aksjer tilgjengelig på tradingfloor. Mange av de som har kjøpt de siste dagene har også kjøpt for å bli sittende, dvs. enda færre aksjer for traderne å herje med. Samtidig har shorterne et enormt volum de på et eller annet tidspunkt skal dekke inn, og i mellomtiden har de kostnader med sine shortposisjoner.

Shorterne bør dekke seg inn før REC kommer med en selskapsmelding eller avholder 4Q17-presentasjonen. Tikk takk, tiden tikker ut.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
Puffen
20.12.2017 kl 14:23 7582

TEKNIKALITETER ? Utestengelse fra det aller vesentligste av markedet, er ikke det jeg pleier å omtale som en teknikalitet.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

@puffen

REC var priset nær 5 NOK selv med kunnskap om at vi skulle bli utestengt fra Kina. Traderne dyttet kursen ned lenge før vi i praksis måtte ut av det kinesiske markedet. Store variasjoner i kurs. Markedet på OSE er det siste stedet i verden man skal lete etter kunnskap om Kina-tariffen. Dramaqueens.

Du har ikke spesielt høye kunnskaper om effekten av Kina-tariffen. Du er ikke kvalifisert til å mene at REC hører hjemme på 1-tallet. At du likevel trader dine aksjer på 1-tallet er da en teknikalitet. En teknikalitet vi andre utnytter kynisk. Aksjer går i sykluser og har man 5-10 års prespektiv så tjener man rått med penger på at daytradere selger seg ut på 0,90 ;)

Nå er REC tilbake i Kina enda sterkere enn noen gang før! FBR får en betydelig markedsandel i det kinesiske markedet hvor REC har 49 %. Vi har sinnsyke vekstmuligheter. REC tilfører Kina semi-grade. FBR-B reaktoren er overlegen enhver Siemens-reaktor i verden. Selskapet har allerede positiv EBITDA etter omstillingen for Moses Lake etter Kina-tariff. Da er dagens prisnivå på aksjen preget av å være helt over på blodrød skala av baramoteret. Det er ultrakommunistene (shorterne) som har hatt makten en periode nå. Nå vil makten gå i retning av blått.
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
anderix
20.12.2017 kl 14:42 7395

Så jeg som har kvittet med med tradingpotten (alt for tidlig denne gang) bør snarest kjøpe meg inn igjen på høyere kurs, og ikke håpe på at den faller ned igjen?
Hilsen 27% avkastning i REC hitill i år;-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
20.12.2017 kl 14:44 7378

Tror det blir trangt inn rec døren på slutten av dagen!

Vi får en ny bølge snart og ender + 10% opp kl 16:25
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
Puffen
20.12.2017 kl 14:58 7495

Du er ikke snau du Anton. Men det får nå være greit nok det.
For det første trader jeg ikke. Har sittet dum som en sau i båten i 3 år nå, med inngangsverdi på ca. 1,95. Så jeg har vel fortsatt trua på at det skal ordne seg.
Men jeg synes du er utrolig ukritisk til alle forhold som er med å drive kursen nedover for Rec. Sist Rec var oppe å snuste på kr. 5,- var det ingen kunnskap i markedet om at Processing trade skulle stenges. Det som er et fortvilt faktum, er at vi nå har et marked som har den største etterspørsel etter silisium noen gang. Og Rec er i den fortvilte posisjon at de står på sidelinja, og får bare ta del i smuler av det markedet som boomer nå. Det er helt tydelig at det ikke finnes nok waferprodusenter utenfor Kina, som er i stand til å ta ut full produksjon fra Moses Lake. Og det er egentlig veldig merkelig.... Er kvaliteten på FBR dårligere enn det vi liker å tro ?
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare

@puffen

Med "du" mener jeg hver enkelt aktør på OSE som sitter der med begrenset kunnskap og tror man er verdensmester i trading og vet hva selskapet er verdt til enhver tid. Alle her er en del av markedspsykologien. Om det generelle kunnskapsnivået hadde vært høyere oss de fleste, hadde neppe aksjekursen falt under 1,95 i første omgang. Men når volatiltiet og frykt generer muligheter for kortsiktig profitt så vil det tiltrekke seg en stor gjeng med useriøse aktører som vil melke kua for hva den er verdt så lenge det går. Det har vi vært vitne til nå.

Med "du" så mener jeg ikke kun deg personlig.

Men hvis du har inngang på 1,95... så kunne du jo brukt 0,90 på å reparere. Du kunne kjøpt og solgt i stor skala til du satt med en kostpris under krona. har du minus på aksjer bør du realisere tapet tidlig, har du gevinst bør du utsette realisering om du tenker skatt og ikke hadde den nye investorkontoen. Men nå skal jeg ikke dra ned motet. Jeg er 95 % sikker på at du ser aksjekursen på 1,95 i 2018/2019. Du ender i pluss til slutt.


........................................

Husk at da nyheten om Kina-tariffen slo ned på OSE så gikk alle sammen i panikk-modus med unntak av to stykker. EysteinH og jeg arbeidet med prosessing trade og fant ut at det ville drøye lenge før REC de facto ble rammet av noen tariff. Hegnar-forumet var det eneste stedet i verden hvor du da kunne lese litt om polysilikon og prosessing trade. Selv Hermanrud i SWE plukket opp vår diskusjon om prosessing trade og sa i media at han trodde det kunne være noe. IR-ansvarlige hos REC kunne ikke svare på noe om processing trade før mye senere.

Det var først i 3Q15 at smutthullet for processing trade ble stengt. Lenge etter at Kina-tariffen først ble annonsert. Da sa jeg har REC ville måtte regne med å bruke omlag 7 kvartaler på omstilling hvor vi i den perioden måtte regne med røde tall. Allerede i 4Q17 var EBITDA havnet i blått igjen.

I 2015 kunne jeg fint fortelle dere veien videre fra 2015 til 2018. Undertiden har det meste gått nøyaktig slik jeg har forventet med små variasjoner. I mellomtiden har dere (OSE) vært i fullstendig oppløsning og panikkmodus fordi dere vektlegger helt andre faktorer enn de faktorer dere faktisk bør vektlegge. Dere gambler mer enn dere regner på ting. Så da Preben ropte 1,40 da vi stod på 1,80 så var det ikke fundamentale grunner til hvorfor vi skulle ned, men tekniske fryktargumenter som stimulerte alle sammen på OSE til å få 1,40 til å lyse fremst i hjernebarken. Som kjent ropte jeg 1,20, 1,00 og 0,80. Det knakk alle TA-traderne og shorting ble hovedreglen. Enkel strategi.

Markedet lærer aldri og gjentar sine feil hele tiden. Markedet er som gullfisken i gullbollen. Mitt budskap til dere har alltid vært og kommer alltid til å være at dere bør være kritisk, søke kunnskap selv og ta egne avgjørelser etter 360-graders analyseringer som ikke bare baserer seg på TA-graf, PVinsights spot og andelen short. Dere elsker å fokusere på fryktfaktorer som f.eks. USA-tariff. Dere har tusen andre faktorer som er mer viktige som dere glatt ignorerer.

Kunnskap folkens, kunnskap!
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare
Ramajama
20.12.2017 kl 15:19 7282

Da er sluttspurten igang, nærmer oss HOD på 1,336 (RT 1,335) etter en dipp nede i 1,3.

Det må være noen som vet noe før oss andre, som vanlig i REC...
Redigert 21.01.2021 kl 05:49 Du må logge inn for å svare