Villfisket i Norge - det handler om å finne balansen.

exian
17.09.2018 kl 18:30 596

https://www.nrk.no/finnmark/xl/drommen-om-havet-1.14187526

Hvor store eller små bør fiskefartøyene være ?
Hvor mye skal tillates fisket opp ?
Hvordan bør det fiskes opp for å maksimere bærekraften til bestanden ?
Hvem skal nyte godt av sjømatressursene ?
Bør staten legge inn avgifter til fellesskapet ?
Hvordan distribuere fisken, og ha den ferskest mulig ved kai ?