Selskapet med størst oppside på Oslo Børs? Hva mener du?


Aksje med enorm oppside.
BerGenBio - Ticker: BGBIO
Sist omsatt: 31,90
Arctic Securities kursmål: 80 kroner.

Børsverdi: 2,8 mrd
Cash: 828 millioner
Største aksjonær: Trond Mohn (26%)
Trond Mohn har via sin høyre hånd styrelederposisjonen i BGBIO.
www.bergenbio.com

Selskapet har flere medikamenter under utprøving og utvikling. Bemcentinib er det som har kommet lengst.
Bemcentinib hemmer kreftutvikling via blokkering av en receptor som ligger utenpå celler som kalles for AXL.
Ca 40% av alle pasienter med kreft er såkalt "AXL positive".
Sannsynligvis vil bemcetninib i fremtiden kunne brukes på alle AXL positive kreftpasienter.
Kreftmedisiner medfører ofte at pasienter ender opp med nyreskader, leverskader og skader på andre organ,
som medfører at behandling må avbrytes eller byttes til en mindre effektiv behandling fordi kroppen ikke lengre tåler de aggressive kreftmedisinene.
Bemcentinib har derimot ingen slik toksisitet, og av nesten 300 doserte pasienter hittil har ingen fått alvorlige bivirkninger.
I tillegg er bemcentinib "highly selective", som betyr at den kun reagerer på AXL proteinene. Dette betyr at medisinen
kan brukes sammen med andre medisiner, som medfører at de andre kreftmedisinene virker bedre når de kombineres med bemcentinib.


Selskapet har en imponerende pipline med studier.
https://www.bergenbio.com/pipeline/
Så langt viser studiene at pasientene lever lengre når de gis bemcentinib.
Flere av studiene begynner å nærme seg fase 3. Det vil skje i løpet av 2021.

Så viser det seg at bemcentinib også har effekt mot covid-19 i laboratorieforsøk.
Alle såkalte "enveloped viruses", som inkluderer vanlig influensavirus og coronavirus (pluss mange andre virus) bruker AXL som primær vei inn i celler.
Virus må inn i enkeltceller for å kunne formere seg. Når en pasient gis bemcentinib blokkeres virusenes primære måte til å komme inn i cellene.
De pasientene som blir smittet og får noen virus inn i cellene, vil ikke bli så syke om studier på mennesker bekrefter funn i laboratorier.

Flere norske aviser har skrevet artikler om en eldre kvinne med kreft som gikk på bemcentinib i 18 måneder før hun ble smittet av covid-19.
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/50KG21/alvorlig-syk-lungekreftpasient-slapp-med-litt-feber


Vi kommer til å ha covid-19 med oss i hvert fall noen år til. Svært mange kommer ikke til å ta coronavaksine.
Vaksiner virker generelt dårlig på overvektige. Ca 30% av befolkningen i USA er overvektig. I mange andre land begynner også tallene på overvekt å bli høye.

Selv om en del personer tar influensavaksine hvert år, så kommer mange fortsatt til å droppe de vaksinene, og mange bli alvorlig syke av vanlig influensa.
Ca 1/3 av av alle mennesker kommer til å få kreft. Kanskje så mange som 40% av disse vil være AXL positive.
Hvor mange av dem igjen som kommer til å bli behandlet med bemcentinib i fremtiden er vanskelig å anslå,
men det skal ikke veldig mange til før Arctic Securities sitt kursmål blir passert mangengangen.


Kvinnen som gikk på bemcentinib som er omtalt i BT artikkelen over, gikk på medisinen i 18 måneder.
Om pillene med bemcentinib kommer til å koste en 1000-lapp pr dag, så omsetter selskapet 365K pr år per pasient.
Om selskapet om noen år kun har 100.000 pasienter på bemcentinib året rundt, så omsetter selskapet for over 36 milliarder
Med en P/E på 25, vil markedsverdien på selskapet være 900 milliarder, mot dagens 2.8 milliarder.

Jeg tror prisen pr dose / dag i starten kommer til å være vesentlig høyere enn 2000 kroner pr tablett.

Sannsynligheten for at bemcetninib ikke skal virke er nær sagt null og niks. Studiene viser allerede bred og solid effekt.
Spørsmålet er kanskje HVOR effektiv medisinen blir for ulike krefttyper. Ikke om den virker.
Medisiner som faller gjennom i fase tre studier feiler stort sett på grunn av bivirkninger.
Bivirkninger er så godt som ikke-eksisterende for bemcentinib. Risikoen for at dette skal endre seg er nær sagt null og niks.

Presentasjoner av selskapet:
https://youtu.be/gy7OgPxrFEM
https://youtu.be/oRNSXMNj-fU

Presentasjon fra Pareto konferansen 3. september 2020:
https://www.bergenbio.com/wp-content/uploads/2020/09/BerGenBio_-Pareto_Sept-2020.pdf


Om du vet om et notert selskap med større potensial enn BerGenBio, så håper jeg du skriver noen linjer om potensialet.
Redigert 06.09.2020 kl 00:59 Du må logge inn for å svare
eiken
04.09.2020 kl 21:30 17395

Tror vel egentlig på raskt bud på selskapet , men håper det blir holdt i Norge. Kan gi grobunn for fremtidig forskning , forståelse av mekanismer og skape en hel drøss med arbeidsplasser.
Vannvittig potensiale.Var selv med på mapthera/rituximab i sin tid og keytrude/ analoger. Sidestiller Bemcentinib med disse.

Flere indikasjoner som alene kan mangedoble kursen. Har en spesiell interesse for glioblastoma multiforme. Forferdelig sykdom med utrolig dårlig prognose og hurtig progresjon. Håper at Bemcentinib klarer å krysse blod/hjernebarrieren. Kjenner ikke til fremskritt her siste 20 årene.

Lykkes bergenbio har vel Norge et pharmaselskap i verdensklasse.
bj111
04.09.2020 kl 21:32 17374

Stor oppside på lang sikt og da mener jeg lang. Fase 3 tar tid og det er først når de er ferdige det virkelig kan bli verdier her.

Covid 19 har jeg ikke stor tro på men håper jo de lykkes.

Kjente investorer i aksjeselskaper er lite å legge vekt på det er resultatene av forskningen som teller og disse rikingene ønsker å bidra til forskningen derfor finner man de i flere lignende selskaper.

Har selv ikke aksjer i selskapet pr dd.
Aaleby
04.09.2020 kl 21:49 17278

Norge vil anslagsvis ha skaffet nok vaksinedoser til å få kontroll på pandemien i 2022/23. DERSOM vaksinen i det hele tatt gir tilstrekkelig immunitet. Ingen grunn til at andre land skal være betraktelig kjappere. Hvorfor skulle bergenbio påkoste eget studie dersom troen på å lykkes ikke var tilstede?
Ærligtalt
04.09.2020 kl 22:00 17266

Alt som trengs er en litt heftig mutasjon, negative seneffekter eller behov for påfyll hver 3. eller 4. måned...

Så kommer det store spørsmålet: Hvorfor stille seg i kø for at noen skal tukle med RNA'et ditt?

Jensemand
04.09.2020 kl 22:01 17238

I Danmark har vi netop haft et tilfølde fremme i pressen, hvor en person innen sykehelse ble smittet med Corona/Covid 19 i april.
Hun kom seg og ble rask - nu er hun imidlertid blevet smittet igjen 3-4 måneder etter.
Covid19 i tilfælde nr. 2 er ikke så slemt som det første i april var, men det er som om legene ikke er meget for at kommentere hendes historik innen covid. Man antager at hun dog har haft någet immunitet i behold siden tilfølde nr. 2 ikke er så slemt.
Men det er jo någet der er med til at bære ved til det bål, at en vaksine der gjiver permanent - eller i hvertfald lang tids - immunitet slet ikke er mulig at lave.
Man må håpe at Bemcentinib kan brukes som covid19 middel, hver gang sykdommen bryter ut - eller måske ka brukes som immunforsterkende middel.
King
04.09.2020 kl 22:30 17154

Potensialet er enormt! Personlig tror jeg at en samarbeidspartner eller et mulig forsøk på oppkjøp ligger i luften nå. Sammen med en drøss av positive triggere. Også Covid-19 som bonus om det slår til. Helt ufattelig at aksjen står så lavt, men det blir ikke lenge.
Spirit
05.09.2020 kl 09:12 16803

Takk for bra gjennomgang TS! Hvor enkelt er det for å vite om patient tilhører AXL sensitiv?
Spirit
05.09.2020 kl 09:15 16801

Eiken og King, oppkjøp ? Hvor har dere det fra? Analytikere eller Bgbio? Link?

Godt spørsmål!
De kan finne ut av det i dag, men det krever litt analyse.
Det jobbes med en raskere diagnostisk test som raskt og effektivt finner ut om kreftpasienter er AXL positive
King
05.09.2020 kl 16:44 16289

Spirit, jeg har ikke belegg for oppkjøpsrykter. Det er mere en gjetning om hvor ferden går videre dersom Bemcentinib viser seg å være så anvendelig og effektiv som selskapet hevder. Partnerskap derimot har vel blitt nevnt som en sannsynlig utvikling.

Størst oppside ?
Tull og tøys
Spirit
05.09.2020 kl 18:55 16074

TS ØH, er ikke AXL sensitive mindre utsatt for å bli smittet av en virus? Hvordan sprer virus seg hos de? Eller har smittede en høyere % AXL sensetive?

Når et "enveloped viruses" kommer inn i kroppen vil Gas6 bidra til at viruset binder seg til (blant annet / primært) AXL, og derfra vil viruset gis mulighet til å penetrere cellen.
Bemcentinib blokkerer AXL receptorene, uten at dette gir vesentlige/varige bivirkninger i kroppen (for voksne mennesker), slik at virus ikke kan binde seg / i mindre grad kan binde seg fast til cellene via Gas6 og AXL. Det finnes noen andre receptorer virus kan binde seg til, men det er en langt mindre effektiv måte å penetrere celler (slik jeg har forstått det).
Denne mekanismen gjelder alle mennesker og såvidt jeg har forstått: alle "enveloped viruses".

I kreft skjer det en oppregulering av Gas6 og AXL hos ca 40% av kreftpasientene, som medfører at kreften blir mye mer aggressiv, og som medfører at kreftmedisiner ikke klarer å håndtere den voldsomme formeringen av nye kreftceller. Bemcentinib blokkerer denne radikalt aggressive celleveksten, og gjør at personer kan fortsette å ha nytte av kreftmedisinene (og annen behandling) de får.

Bemcentinib er derfor ikke nødvendigvis en monoterapi, men vil øke effekten av mange andre kreftmedisiner.
(Så skal bemcentininb også testes som monoterapi for noen kreftsykdommer).

Det er derfor jeg mener potensialet her er så enormt. Bemcentinib vil øke effekten av andre kreftmedisiner, og kan gis sammen med andre kreftmedisiner. Ved å gi bemcentinib reduseres risikoen for at pasienter ender opp med toksisk effekt av stadig økte doser med andre kreftmedisiner osv.

Dessuten ser det jo ut til at mange pasienter bør gå på bemcentinib lenge for å holde kreften borte. Det kan bli både effektivt, men også dyrt...og lønnsomt for BerGenBio.


"According to estimates from the International Agency for Research on Cancer (IARC), in 2018 there were 17.0 million new cancer cases and 9.5 million cancer deaths worldwide."
En del av disse krefttilfellene kommer aldri til å bli behandlet med annet enn kniv eller laser. Mange kommer ikke til å bli behandlet i det hele tatt, da det er eldre pasienter hvor man mener at det vil korte livet til pasientene om de behandles (tja... kanskje noen av dem fremover kan behandles med bemcentinib som livsforlengende?) Rundt 60% av disse krefttilfellene vil være AXL negative.

Hvor mange som er igjen som potensielt marked for bemcentinib en god del år frem i tid er ikke godt å anslå. Det vil jo også komme andre medisiner på markedet.
Men mange med kreft går med det i årevis. Kreften kommer tilbake osv. Jeg ser ikke bort fra at kanskje flerfoldig hundre tusen mennesker må gå på bemcentininb enten i perioder sammen med annen behandling, eller kun på bemcentinib for å holde kreften i sjakk etter annen behandling er avlsuttet.

Det kan bli mye penger av sånt når behandlingen koster et par tusen om dagen.Redigert 06.09.2020 kl 00:33 Du må logge inn for å svare

"Most cancer drugs launched between 2009 and 2014 were priced at more than $100,000 per patient for one year of treatment. More recently, we’ve seen launch prices of more than $400,000 for a year of treatment."
https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2018/presidents-cancer-panel-drug-prices

Dersom BerGenBio kun tar 1/10 av prisen i forhold til nye kreftmedisiner... dvs 400.000 kroner årlig pr pasient, og selskapet om 4-5 år doserer 5.000 pasienter pr år som går på medisinen hele året, så tilsvarer det en omsetning på 2 mrd kroner årlig. Da har jeg anslått en veldig lav pris for medisinen.
Med en P/E på 40 på det tidspunktet, så tilsvarer det at selskapet skal ha en markedsverdi på rundt 80 mrd. Det er 28 ganger dagens aksjekurs, eller over 900 kroner per aksje mot dagens ca 32 kroner.

Og da har jeg ikke tatt med muligheten for at selskapet også vil kunne få inntekter / vil bli repriset som følge av andre medisiner de utvikler, eller at bemcentinib kan komme til å bli brukt mot corona, influensavirus osv.
Redigert 06.09.2020 kl 01:06 Du må logge inn for å svare

Men det som er vel så interessant: Hva er risikoen / sjansen for at de feiler, og at selskapet blir null verdt? Jeg mener den sannsynligheten er ekstremt liten, gitt at man vet så godt hvordan bemcentinib virker, og at alle pågående studier viser solid effekt av bemcentinib mot kreft. Sannsynligheten for at alle studiene plutselig skal vise null effekt eller at medikamentet plutselig skal få masse bivirkninger, når flere hundre pasienter til nå har hatt null bivirkninger... det skjer bare ikke.
At det kan komme oppturer, gode og noen litt dårligere nyheter... ja selvfølgelig... men på lang sikt ser jeg på BGBIO som relativt bankers.
Redigert 06.09.2020 kl 00:49 Du må logge inn for å svare
rufus01
06.09.2020 kl 07:42 15512

Selvfølgelig finnes en oppside her dersom de lykkes. Men det er slik jeg ser det langt frem i tid, så her er det bare og smøre seg med tålmodighet. Og ikke minst være forberedt på ytterligere emisjoner. Største sikre oppside innenfor biotec på OSE, med minst risiko er i min verden uten tvil Arcticzymes. Selskapet har ingen gjeld, produkter det er ett skrikende behov for med eller uten corona. De har sålangt, siste året levert godt over guiding og det kommer etter alle solemerker til og fortsette. Ingen fare for emisjoner, og de har en stabilt voksende kundemasse. Ja selskapet har steget mye hitill i år. Men jeg tror vi godt kan ha en stor oppside igjen her, spesielt når salget av SAN HQ tar av. Noe som er forventet og starte i 2021. kurs 100 pluss er hva jeg forventer i april/mai neste år om ikke før..
Nanoq
06.09.2020 kl 11:47 15126

Enig med deg. Relativ liten risiko for fjasko, Kreft-resultatene er så langt positive og vi er godt på vei mot fase 3, bl.a. sammen med MERCK's kreftmedisin Keytruda, en av verdens mest solgte legemidler.
Også de gode påviste antivirale egenskapene hos Bemcentinib skal med, hvor B. kanskje kan virke effektfullt - også som kombinasjonsmedisin - mot bl.a. Covid 19.

For oss investorer handler dette mye om tålmodighet, og som Warren Buffet sier:

"Børsen er et sted hvor verdier overføres fra de utålmodige til de tålmodige."

Fortsatt god weekend der ute!

Redigert 06.09.2020 kl 11:48 Du må logge inn for å svare
rischioso
06.09.2020 kl 12:28 15002

RE - Selvfølgelig finnes en oppside her dersom de lykkes. Men det er slik jeg ser det langt frem i tid, så her er det bare og smøre seg med tålmodighet.

* Hva er langt frem - aksjekurstrigging eller suksess?

Skjønner at du tror at aksjekurstrigging ligger langt frem i tid om du sammenligner med AZT hvor inntektene måtte komme først, men det er også helt spesielt nettopp fordi Biotec Pharmacon (nå AZT) skuffet over mange år og således var å anse som et lost case inntil de klarte å karre seg i pluss gjennom å avslutte det de hadde satset flere hundremillioner på (WB) og fikk fart på det som alltid var ansett som ikke annet enn kjekt å ha (Enzymer).

Slik er det jo ikke her - kreftforskningen med alle fase2 studiene som veldig snart bikker over i fase 3 har gått på skinner så langt hvor man også er med kappløpet om å finne en antiviral behandling for Covid i tillegg til en hel del andre evigvarende behandlinger - mao ikke bare en liten topp i forbindelse med uttesting som er AZT sitt bidrag i Covid sammenheng.

Når det er sagt så virker både BGbio og AZT å være 2 kandidater man burde ha en med i porteføljen selv om jeg ser en betydelig høyere oppside på kort og mellomlang sikt i BGBio sammenlignet med AZT da AZT allerede har bitt repriset over 1000%.

AZT må derfor forsvare denne oppgangen fremover og dermed må levere betydelig mer enn tidligere for å kunne forsvare den siste års oppgang, mens BGBio har ennå mye og gå på når det kommer til forventninger om at fase2 studier går over til fase 3 og den nærstående Covid uttestingen noe som vi skje forløpende fremover.

Av samme grunn sier jeg JA TAKK BEGGE i det lange bildet med en klar overvekt av BGBio i det korte og mellomlange bildet hvor det kan være greit å få med seg at dette er en BGBio tråd ... ;)

Fortsatt God Helg!
Ærligtalt
07.09.2020 kl 07:59 14280

Jeg har fremdeles troen på Bemcentinib- men tviler stadig mer på ledelsens evne og vilje til å være effektive

"In the near future" har jo blitt en floskel- og de skulle forlatt Accord på et tidlig tidspunkt istedet for å forlede aksjonærene til å tro at det var god progresjon på antall pasienter


High risk og holdt over vannskorpa av pappa Trond.
BioBull
07.09.2020 kl 09:11 13927

Bra TS !

Dessverre ingen over - eller ved siden av BerGenBio. De er best i verden innen sitt fagområde, tror jeg .

«Bare de uvitende er diversifisere»
Warren Buffet

1000kr pr aksje høsten 2023 høres lovende ut.
Jeg gleder meg til å selge ca 250.000 BGBIO aksjer!
Storm1000
07.09.2020 kl 09:17 13893

Tenker BgBio er vel eneste selskapet på Oslo Børs som faktisk kan være dobblings kandidat over natten på bruk av Becimintin for C19.
rockpus
07.09.2020 kl 09:51 13761

Det var vel faktisk når selskapet bestemte seg for å kjøre en studie i egen regi at de beviste at de selv tror på utsagnet om 80% sjanse for virkning?
Om ikke, så hadde de jo hatt verdens beste unnskyldning til å droppe dette når testingen ble avsluttet i England.

Det begynner å komme flere og flere meldinger om reinfeksjoner nå. Dvs det kan se ut som man mister immuniteten mot coronaviruset etter en stund.
https://www.thailandmedical.news/news/india-covid-19-coronavirus-news-documented-reinfections-emerging-in-india,-vaccines-and-antibodies-being-questioned,-record-94,000-cases-in-24-hours
https://www.thailandmedical.news/news/thailand-covid-19-news-6-new-imported-cases-of-which-3-are-reinfections-opening-of-phuket-to-foreigners-delayed,-phangnga-imposes-strict-measures-


Alle som har fått coronaviruset kalles inn til kontroll av hjertet. Selv personer som har hatt viruset, men nesten ikke hatt symptomer har antagelig fått betydelige skader på hjertet, eller har pågående inflammasjon i hjertet. Om legene ikke klarer å stoppe denne betennelsen går det ikke lang tid før vi ser massive dødstall som følge av hjerteproblemer.
https://www.thailandmedical.news/news/breaking-covid-19-causing-an-unprecedented-heart-crisis-all-recovered-patients-urged-to-go-for-heart-screenings-even-asymptomatic-individuals
Redigert 07.09.2020 kl 09:55 Du må logge inn for å svare
Storm1000
07.09.2020 kl 10:30 13629

Må si at det er litt skremmende lesing med tanke på at vi alle står i fare for å få Corona, kan bemcentinib hjelpe?
Bliss
07.09.2020 kl 10:46 13568

Det er svært treffende sagt av deg rockpus.
La oss nå også håpe vi kan få en god melding om progresjonen i undersøkelsen deres en av de nærmeste dagene. Vi trenger et byks i kursen nå ....
Ærligtalt
07.09.2020 kl 10:48 13545

Det tror jeg også - men trist for Bemcentinib da... at det kommer en helt ny kandidat med nesten samme navn...


;)
rischioso
07.09.2020 kl 10:58 13491

Stille før stormen - kun 17 hele børsdager igjen av september hvor vi er lovet at i en av disse dagene som betyr hvilken dag som helst i september så skal uttestingen bekreftes med hvor, hvor mange og tidslinjen - tic/tac ... ;)
Vek
07.09.2020 kl 11:08 13383

Folkens, hva er deres bet på hva kursen slutter på i dag?? Kjøøøøør!!!😎
Stokk Dum
07.09.2020 kl 11:20 13335

Optimisten i meg håper kun på et lite fall idag, tipper 31,60 som sluttkurs.
Beklager i samme vending til trådstarter for mitt idiotsvar på nok et idiotinnlegg.

mvh
Redigert 07.09.2020 kl 11:23 Du må logge inn for å svare
Storm1000
07.09.2020 kl 11:30 13275

Hvilke kandidat er det, har jeg gått glipp av noe her....har vært en stund ute av BgBio, men tenkte at med den kursen vi har i dag, så var det på tide å ta et jafs igjen :)
rischioso
07.09.2020 kl 11:44 13226

Sluttkursen i dag kan bli hipp som happ uten nytt av betydning, MEN sluttkursen den 30/09 om knappe 17 hele børsdager så er det heller tvilsomt at man finner sterkt rabatterte aksjer til salgs på 30 tallet slik man gjør i dag - JustSayin ... ;)
Vek
07.09.2020 kl 13:37 12970

Ser lysere ut nå🚀 NÅ begynner det å bli skummelt å stå utenfor🤩
Redigert 07.09.2020 kl 15:50 Du må logge inn for å svare

Shit... dette lover ikke bra for verden, men bra for BerGenBio's investorer.
https://www.thailandmedical.news/news/covid-19-breaking-news-french-study-confirms-previous-coronavirus-immunity-offers-no-protection-against-sars-cov-2

Dere har sikkert lest flere ganger at dersom du har blitt smittet med et coronavirus tidligere, så vil du kanskje ha noe immunitet mot Sars-Cov2. Nå viser en større fransk studie at dette ikke stemmer. Sett i sammenheng med at det viser seg at stadig flere ender opp med å bli smittet for andre gang med Sars-Cov2, tyder dette på at det er mindre sannsynlig at vaksiner vil gi langvarig beskyttelse.

Det kan være lurt å laste opp i BGBIO med andre ord...
ctrlaltdel
07.09.2020 kl 21:04 12100

Artikkelen er fra oldtiden. Skal du formidle nyheter, så vær i forkant.
Hayen
07.09.2020 kl 21:28 11998

21 dager siden?
Oldtiden??

Agurknytt
07.09.2020 kl 22:25 11806

Gjør seg vel fortsatt like gjeldende så ser ikke helt hva som er problemet her....
ctrlaltdel
07.09.2020 kl 23:07 11660

Problemet er at det har ingen nyhetsverdi. Og det å trekke gammelt urstoff inn her gjøres bare for å hausse aksjen.