Oversikt over de siste kontrakter. ! oppdatering aksjonærlister


Her er de siste kontraktene til Scana. Nå fikk vel Aker kverner ennå en kontrakt som Scana kan dra nytte av.
Dette tror jeg blir en meget hyggelig høst og vinter.

1. Incus: Scana Offshore vant prestisjekontrakt til havvindanlegg
Kværner ASA har tildelt Incus-eide Scana Offshore AS kontrakt på levering av forankringskomponenter til Hywind Tampen, Equinors nye havvindanlegg. Kontrakten er Scana Offshores første skikkelige feste i markedet for flytende vindkraft. Leveransen fra Scana Offshore består av 33 såkalte skrogbraketter (hull brackets), som benyttes til å feste forankringsliner til skrogene på de totalt 11 havvindmøllene som utgjør Hywind Tampen. Selskapet skal også levere et ROV-verktøy for eventuell utskiftning av forankringslinene. Selskapet har de siste fire årene justert strategien inn mot det grønne skiftet. Fra å være en ren leverandør av utstyr til olje- og gassindustrien, fokuserer selskapet nå i større grad på fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Leveransen til havvindanlegget Hywind Tampen er den første store forankringskontrakten Scana Offshore sikrer seg i dette markedssegmentet. For Scana Offshore starter Hywind Tampen-prosjektet umiddelbart, og forankringsutstyret skal leveres til Kværner i løpet av våren 2021

2. Scana Offshore har blitt tildelt en kontrakt på levering av et fortøyningssystem til et FPSO prosjekt i Brasil. Leveransen består av forankringsutstyr som kjettingstoppere, jekker og vinsjer. FPSO-en skal ombygges i Asia og integrering av fortøyningssystemet vil bli utført på verftet. Dette er Scana Offshore sin andre kontrakt på fortøyningsutstyr til en FPSO som skal operere i brasiliansk farvann. Selskapet har de siste årene jobbet systematisk for å utvikle robuste og kostnadseffektive fortøyningsløsninger.

3. SCANA: Subseatec sikrer nok en viktig ordre
Norskeide Subseatec, et datterselskap av Scana ASA, ble nylig tildelt kontrakt på å levere subsea utstyr for feltutvikling i Mexicogulfen. Samlet konktraktsverdi er ca. 20 MSEK. Subseatec skal ta seg av en totalleveranse på subsea utstyr, engieering, anskaffelser og dokumentasjon. - Produktene blir levert i henhold til bransjens strengeste krav for utbygginger inn høytrykks – og høytemperatursapplikasjoner, sier Peter Jansson, daglig leder i Subseatec. Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart.Leveransen vil starte i tredje kvartal 2020 og forsette gjennom andre kvartal i 2021. – Kontrakten er en bekreftelse på våre ingeniørers ledende kompetanse på avanserte, smidde produkter for olje- og gassindustrien. Den representerer også en sterk anerkjennelse av vår kontinuerlige produktutvikling innen lange smistålkomponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann, sier Jansson. Med selskapets opprinnelse i stålvirksomheten har Subseatec en unik forståelse av egenskaper og produksjonsmetoder som kreves for hver materialkvalitet. Selskapet har også tilgang til en sterk og pålitelig forsyningskjede for smiing, maskinering, sveising, belegg, tilkoblinger, testing og inspeksjoner.

4. SCANA: Subseatec sikrer flere subsea-kontrakter
Norskeide Subseatec, et datterselskap av Scana ASA, ble nylig tildelt kontrakt på å levere subsea utstyr for feltutvikling i Afrika og Sørøst-Asia. Samlet konktraktsverdi er ca. 13 MSEK, med opsjon på ytterligere 6 MSEK. Selskapet skal ta seg av en totalleveranse på subsea utstyr, engieering, anskaffelser og dokumentasjon. - Produktene blir levert i henhold til bransjens strengeste krav for utbygginger inn høytrykks – og høytemperatursapplikasjoner, sier Peter Jansson, daglig leder i Subseatec. Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart. Leveransen vil starte i fjerde kvartal 2020 og forsette gjennom tredje kvartal i 2021. – Kontrakten er en bekreftelse på våre ingeniørers ledende kompetanse på avanserte, smidde produkter for olje- og gassindustrien. Den representerer også en sterk anerkjennelse av vår kontinuerlige produktutvikling innen lange smistålkomponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann, sier Jansson. Med selskapets opprinnelse i stålvirksomheten har Subseatec en unik forståelse av egenskaper og produksjonsmetoder som kreves for hver materialkvalitet. Selskapet har også tilgang til en sterk og pålitelig forsyningskjede for smiing, maskinering, sveising, belegg, tilkoblinger, testing og inspeksjoner.

5. SCANA: Vant stor forankringskontrakt i LNG-markedet
DSME i Sør-Korea har tildelt Scana-eide Seasystems AS kontrakt på levering av forankringsutstyr og analyser til to flytende lagringsenheter for LNG. – Dette er en stor kontrakt for oss, og den bekrefter nok en gang den ledende kompetansen våre ingeniører har på robuste og kostnadseffektive forankringssystemer. Vi er selvsagt svært glade og fornøyde med at et stort og anerkjent verft som DSME ser verdien av ekspertisen og løsningene våre og gir oss tillit i dette prosjektet, uttaler Torkjell Lisland, administrerende direktør i Seasystems AS. – Gledelig utvikling Den fysiske leveransen fra Seasystems består av 72 såkalte skrogbraketter og kjettingstoppere. Disse skal DSME installere på to flytende lagringsenheter (FSU-er) som verftet har under bygging. Produksjonen av skrogbraketter og kjettingstoppere er planlagt å starte i november. Leveransene til DSME vil starte i februar 2021 og fortsette gjennom året. Seasystems leverer i tillegg analysene som kreves for å få forankringssystemet godkjent i henhold til klassekrav. Systemet som skal leveres til DSME er basert på teknologi som selskapet allerede leverer til havbruksnæringen, flytende vindkraft og oljeindustrien. – Kontrakten viser at selv om vi er et mindre selskap så tilbyr vi teknologiske produktløsninger som er attraktive for et bredt spekter av markedssegmenter. Dette bekrefter nok en gang at vi oppnår de strategiske målene vi setter oss gjennom hardt arbeid og gode samarbeidspartnere, sier Lisland. Han legger til at Front Energy, et selskap

6.Gjennom datterselskapet Scana Subsea er Scana tildelt en kontrakt på levering av smidde og maskinerte stigerørsapplikasjoner med høy strekkfasthet til en feltutvikling i Mexicogulfen.

Samlet kontraktsverdi er på ca. 45 MSEK. Scana Subseas skal stå for en totalleveranse av stigerørskoblinger i lavlegert stål, inkludert prosjektering, anskaffelser og dokumentasjon. Stresskoblingene er de første til SCR-stigerør som produseres av stål med høy strekkfasthet.

Kontrakten er en sterk anerkjennelse av selskapets kontinuerlige produktutvikling innen lange smistål-komponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann.

Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart. Leveransene vil starte fra 3. kvartal 2020 og fortsette gjennom 2. kvartal 2021.

7.

BØRSMELDING
/ OKTOBER 5, 2020
Skarpenord sikrer viktig oppgraderingsavtale med Rosenberg Worley

Scanas datterselskap Skarpenord signerte i dag en intensjonsavtale med Rosenberg Worley-verftet i Stavanger om oppgradering av ventilstyresystemer på produksjonsskipet «Jotun».

Avtalen gjelder en leveranse hydrauliske kraftenheter (HPU-er) og oppgradering av ventilstyresystemer i henhold til dagens regelverk.

– Fjær i hatten

– At vi inngår denne avtalen med Rosenberg Worley er en flott fjær i hatten for Skarpenord. Vi har jobbet lenge med kontrakten, selvsagt i skarp konkurranse med flere andre gode tilbydere, og er glade for å ha vunnet fram med våre løsninger. Skarpenord er kjent for produkter av høy kvalitet, og vi ser frem til nok en leveranse som oppfyller gjeldende krav for offshoreindustrien til punkt og prikke, sier Egil Kjeldsen, daglig leder i Skarpenord.

Produksjonsskipet «Jotun» ble bygget ved Kværner Rosenberg verft Finland og ferdigstilt hos Rosenberg Stavanger på slutten av 90-tallet. Etter mer enn 20 års tjeneste til havs er fartøyet igjen tilbake i Stavanger, nå for oppgradering i milliardklassen. Når hele opprustningen er ferdig, skal skipet returnere til Balder-feltet med en levetid som er forlenget helt til 2045.

Oppgraderer eget utstyr

– At Skarpenord får ta del i oppgraderingen av utstyr som selskapet leverte til «Jotun» for 20 år siden, er det beste kvalitetsstempelet vi kan få. Avtalen er nok en bekreftelse på at Skarpenord har et godt merkevarenavn ute i markedet, mener Styrk Bekkenes, administrerende direktør i morselskapet Scana ASA.

– For oss kommer denne kontrakten på et viktig tidspunkt. Vi er glade for at prosjekter som dette blir realisert i en tid der leverandørindustrien er hardt rammet av coronaepidemien og oljeprisfallet, sier Egil Kjeldsen i Skarpenord.

For Skarpenord starter Jotun-prosjektet umiddelbart, og utstyret skal leveres til verftet i andre kvartal, 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Egil Kjeldsen | Daglig leder | Skarpenord AS | +47 96 22 95 82
Styrk Bekkenes | Administrerende direktør | Scana ASA | +47 40 40 35 20
Redigert 21.01.2021 kl 09:02 Du må logge inn for å svare
aklm
07.09.2020 kl 17:49 22303

Eneste feilen jeg finner med Scana er at de tjener penger og mangler en ESG menighet
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
Veim
07.09.2020 kl 17:58 22244

Men hvorfor er det slik? Dårlig historikk? Mange skuffelser opp gjennom årene?
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
07.09.2020 kl 21:40 22088

Ja veim, det er slik det er. Men når man da man følger selskapet og ser de grepene de har tatt og den utviklingen som nå er på gang, så er det helt i tråd med de de lovet for et par år siden. Derfor har også aksjonærene ( de største ) valgt å sitte gjennom stormen. Dette får de nå igjen for fremover. Nye aksjonærer/ investorer har nå en fantastisk mulighet til å være med NYE Scana ( INC ) helt fra starten og jeg legger merke til at de som var ute for et par år siden nå er på vei inn igjen. Selskapet virker nå å ha god kontroll og satser riktig fremover. Lykke til. !!
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
denkmal
08.09.2020 kl 08:08 21884

Blir som i Vow/sship dette, var ikke før de gikk i pluss og lovde utbytte at det plutselig ble med på ESG-toget. Den kommer når den kommer, og da forhåpentligvis med en skikkelig reprising.

Seasystems alene vil kunne omsette godt over nåværende børsverdi fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
BellyVelly
08.09.2020 kl 08:29 21833

Det er all grunn til å forvente et positivt Q3 og Q4 i denne aksjen. Resultatet fra disse rapportene vil nok gi et betydelig bidrag til å stabilisere kursen på et høyere nivå. Nå blir det å beherske kunsten å vente som gjelder fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
Norbo
08.09.2020 kl 08:50 21773

At 3q blir bra totalt vet vi. Vil og bli bra fra driften. Tipper 30 mill minst. Håper på 20 i q4. Med disse resultatene så sier det seg selv at kursen her skal mange dobles i tiden fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
08.09.2020 kl 11:13 21622

Blir det 30 mill i 3Q så skal den kontant opp i 5-6 kroner.
Tror vi kan le av dagen kurs om en liten stund.

Ganske overbevist om at vi passerer 2,- med god margin før 3Q. Det kommer nok noen kontrakter også før den tid.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
08.09.2020 kl 11:22 21613

Når 3Q?
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
08.09.2020 kl 11:30 21582

Ny aksjonærliste.
Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
CAMAR AS 23 342 548 21,71 % 30,23 %
KREFTING AS 10 220 796 9,51 % 13,24 %
STOLEN AS 7 354 248 6,84 % 9,53 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 8,03 %
SPECTATIO FINANS AS 6 000 000 5,58 % 7,77 %
HØILAND HOLDING AS 4 561 438 4,24 % 5,91 %
LEIF INGE SLETTHEI AS 3 010 054 2,80 % 3,90 %
CLEAN SHIP AS 2 807 369 2,61 % 3,64 %
ARNE MORLAND 2 177 604 2,03 % 2,82 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 716 983 1,60 % 2,22 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 1,80 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1 223 258 1,14 % 1,58 %
CELIMAR AS 1 101 924 1,02 % 1,43 %
KWG HOLDING AS 1 000 000 0,93 % 1,30 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,30 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,30 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,11 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,08 %
TOR ARNE HAGEN 711 724 0,66 % 0,92 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 0,91 %
Oversikt hentet ut fra VPS 4. september 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
08.09.2020 kl 11:32 21575

Q1 – 20 08.05.2020
Q2 – 20 21.08.2020
Q3 – 20 30.10.2020
Q4 – 20 26.02.2021
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
08.09.2020 kl 12:47 21486

Tror Scana får en ny avtale med Aker Offshore Wind
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
09.09.2020 kl 04:06 21265

Scana sitter vel med et unikt forankringssystem for vindmøllene. De har fått flere avtaler rundt dette. https://energiogklima.no/nyhet/flytende-havvind-vil-ta-av-mener-dnv-gl-20000-turbiner-innen-2050/?fbclid=IwAR365G0T3BjRVPxrKE3waHEg7Pdjl4FuQ3rfcjpeEqBfDfet-87ErI8_W1k
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
Veim
09.09.2020 kl 15:39 21057

Nok en svak børsdag. Triste dager. Men heldigvis ikke så voldsomt fall. Ska liksom så lite til for å presse den ned i kurs. Jeg blir sittende, får håpe det skjer noe positivt før jul. Kanskje kommer nissen tidlig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
14.09.2020 kl 10:53 20751

Ny aksjonærliste. Topp 20 har øket med 400K fra 4 september
Akjsonær Beholdning % av total % av 20 største
CAMAR AS 23 342 548 21,71 % 30,08 % ingen endring
KREFTING AS 10 220 796 9,51 % 13,17 % ingen endring
STOLEN AS 7 354 248 6,84 % 9,48 % ingen endring
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 7,99 % ingen endring
SPECTATIO FINANS AS 6 000 000 5,58 % 7,73 % ingen endring
HØILAND HOLDING AS 4 561 438 4,24 % 5,88 % ingen endring
LEIF INGE SLETTHEI AS 3 010 054 2,80 % 3,88 % ingen endring
CLEAN SHIP AS 2 807 369 2,61 % 3,62 % ingen endring
ARNE MORLAND 2 282 604 2,12 % 2,94 % + 105000
FRANK ROBERT SUNDE 2 010 812 1,87 % 2,59 % + 293829
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 1,79 % ingen endring
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1 210 061 1,13 % 1,56 % - 1300
CELIMAR AS 1 101 924 1,02 % 1,42 % ingen endring
KWG HOLDING AS 1 000 000 0,93 % 1,29 % ingen endring
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,29 % ingen endring
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,29 % ingen endring
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,11 % ingen endring
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,07 % ingen endring
TOR ARNE HAGEN 711 724 0,66 % 0,92 % ingen endring
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 0,90 % ingen endring
Totalsum 20 største aksjonærer 77 592 287 72,17 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 10. september 2020.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
14.09.2020 kl 11:15 20712

Står man utenfor denne når neste melding kommer, så mister man mye oppgang. Hadde ikke turt å selge aksjen nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
14.09.2020 kl 14:54 20583

Ennå en ny aksjonærliste. Endring fra 10-11 september. Fortsatt øker topp 20. ingen salg.

Aksjonærer Beholdning % av total % av 20 største
CAMAR AS 23 342 548 21,71 % 30,05 %
KREFTING AS 10 220 796 9,51 % 13,16 %
STOLEN AS 7 354 248 6,84 % 9,47 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 7,98 %
SPECTATIO FINANS AS 6 000 000 5,58 % 7,72 %
HØILAND HOLDING AS 4 561 438 4,24 % 5,87 %
LEIF INGE SLETTHEI AS 3 010 054 2,80 % 3,87 %
CLEAN SHIP AS 2 807 369 2,61 % 3,61 %
ARNE MORLAND 2 307 504 2,15 % 2,97 % + 24900
FRANK ROBERT SUNDE 2 029 812 1,89 % 2,61 % + 19000
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 1,79 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1 263 254 1,17 % 1,63 % + 53193
CELIMAR AS 1 101 924 1,02 % 1,42 %
KWG HOLDING AS 1 000 000 0,93 % 1,29 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,29 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,29 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,11 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,07 %
TOR ARNE HAGEN 711 724 0,66 % 0,92 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 0,90 %
Sum av 20 største 77 689 380 72,26 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 11. september 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
16.09.2020 kl 10:54 20407

Hmm. Nå tror jeg det snart dundrer til.!! her kommer det et eller annet ser jeg i glasskula !!
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
raven12
16.09.2020 kl 14:02 20310

Scana skal til 5 kr
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
Veim
16.09.2020 kl 14:05 20289

Har du hatt hell med din glasskule tidligere? Håper du innfrin☺️👍
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
16.09.2020 kl 14:26 20247

Ja den kula er ganske bra !! (:>
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
16.09.2020 kl 14:29 20271

Bare å se på hva de driver med og hva som er HOT om dagen. Så er det ikke så vanskelig å skjønne tegninga fremover. Dette er et selskap som foreløpig går under radaren. Helt konge for de som ønsker å investere her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
raven12
16.09.2020 kl 14:42 20243

3 kr innen 1mnd 5 kr i januar rimelig sikker på det
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
16.09.2020 kl 14:44 20226

Jeg tipper neste kontrakt er med AOW med forankring der de har et samarbeid på andre jobber. AOW fikk nylig en stor kontrakt og trenger underlevrandører som Scana her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
16.09.2020 kl 14:48 20204

Er litt overasket over at ikke flere ser denne muligheten de har i Scana nå. men tipper det henger litt igjen fra gamle dager. Selskapet er jo noe helt annet nå og det har de begynt å vise uten at markedet har oppfattet det ennå. Det er i slike selskaper man skal være først ute før hele menigheta kommer. At det blir litt volatilt, det må man bare regne med.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
Veim
16.09.2020 kl 15:24 20155

Den har i det minste ligget stabilt nå en uke ca. Betryggende det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
raven12
16.09.2020 kl 15:32 20136

Kan si pang nårsomhelst nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
raven12
16.09.2020 kl 15:33 20145

Teknisk ligger det ann til brudd og ny topp
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
17.09.2020 kl 08:44 19956

Ny aksjonærliste.

Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
CAMAR AS 23 342 548 21,71 % 30,02 %
KREFTING AS 10 220 796 9,51 % 13,14 %
STOLEN AS 7 354 248 6,84 % 9,46 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 7,97 %
SPECTATIO FINANS AS 6 000 000 5,58 % 7,72 %
HØILAND HOLDING AS 4 561 438 4,24 % 5,87 %
LEIF INGE SLETTHEI AS 3 010 054 2,80 % 3,87 %
CLEAN SHIP AS 2 807 369 2,61 % 3,61 %
Arne Morland 2 336 498 2,17 % 3,00 %
FRANK ROBERT SUNDE 2 180 038 2,03 % 2,80 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 1,79 %
CELIMAR AS 1 101 924 1,02 % 1,42 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1 065 911 0,99 % 1,37 %
KWG HOLDING AS 1 000 000 0,93 % 1,29 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,29 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,29 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,11 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,07 %
ZAFER KARA 798 000 0,74 % 1,03 %
TOR ARNE HAGEN 711 724 0,66 % 0,92 %
Sum av 20 største 77 769 257 72,34 %
Oversikt hentet ut fra VPS 15. september 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
superhigh1
17.09.2020 kl 13:01 19822

ryktes om ny kontrakt siden den har begynt å gå idag?
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
18.09.2020 kl 09:03 19568

Ny liste i dag igjen. Vanvittig ofte de oppdaterer.

ksjonær Beholdning % av total % av 20 største
CAMAR AS 23 342 548 21,71 30,00 %
KREFTING AS 10 220 796 9,51 13,13 %
STOLEN AS 7 354 248 6,84 9,45 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 7,97 %
SPECTATIO FINANS AS 6 000 000 5,58 7,71 %
HØILAND HOLDING AS 4 561 438 4,24 5,86 %
LEIF INGE SLETTHEI AS 3 010 054 2,80 3,87 %
CLEAN SHIP AS 2 807 369 2,61 3,61 %
ARNE MORLAND 2 359 175 2,19 3,03 %
FRANK ROBERT SUNDE 2 217 728 2,06 2,85 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 1,79 %
CELIMAR AS 1 101 924 1,02 1,42 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1 056 233 0,98 1,36 %
KWG HOLDING AS 1 000 000 0,93 1,29 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 1,29 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 1,29 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 1,10 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 1,07 %
ZAFER KARA 798 000 0,74 1,03 %
TOR ARNE HAGEN 711 724 0,66 0,91 %
Sum 20 største 77 819 946 72,38
Oversikt hentet ut fra VPS 16. september 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
21.09.2020 kl 11:28 19305

Topp 20 øker fortsatt.

Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
CAMAR AS 23 342 548 21,71 % 29,98 %
KREFTING AS 10 220 796 9,51 % 13,13 %
STOLEN AS 7 354 248 6,84 % 9,45 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 7,96 %
SPECTATIO FINANS AS 6 000 000 5,58 % 7,71 %
HØILAND HOLDING AS 4 561 438 4,24 % 5,86 %
LEIF INGE SLETTHEI AS 3 010 054 2,80 % 3,87 %
CLEAN SHIP AS 2 807 369 2,61 % 3,61 %
ARNE MORLAND 2 359 175 2,19 % 3,03 %
FRANK ROBERT SUNDE 2 227 885 2,07 % 2,86 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 1,79 %
CELIMAR AS 1 101 924 1,02 % 1,42 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1 074 233 1,00 % 1,38 %
KWG HOLDING AS 1 000 000 0,93 % 1,28 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,28 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,28 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,10 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,07 %
ZAFER KARA 798 000 0,74 % 1,03 %
TOR ARNE HAGEN 711 724 0,66 % 0,91 %
77 848 103 72,41 %
Oversikt hentet ut fra VPS 18. september 2020.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
mimer
21.09.2020 kl 12:52 19176

Mja, du må vel nesten trekke fra de 776.000 som Spectatio solgte på fredag ifølge flaggmeldingen.

Hadde gjerne sett innsidekjøp igjen...:-)

Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
mimer
25.09.2020 kl 09:00 18835

Litt mindre endringer fra 18. til 22.9.
Stolen AS har solgt seg litt ned, mens Nordnet Livforsikring øker.

Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
CAMAR AS 23 342 548 21,71 % 30,49 %
KREFTING AS 10 220 796 9,51 % 13,35 %
STOLEN AS 6 597 867 6,14 % 8,62 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 8,10 %
SPECTATIO FINANS AS 5 224 000 4,86 % 6,82 %
HØILAND HOLDING AS 4 561 438 4,24 % 5,96 %
LEIF INGE SLETTHEI AS 3 010 054 2,80 % 3,93 %
CLEAN SHIP AS 2 807 369 2,61 % 3,67 %
FRANK ROBERT SUNDE 2 274 340 2,12 % 2,97 %
ARNE MORLAND 2 251 069 2,09 % 2,94 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1 494 305 1,39 % 1,95 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 1,82 %
CELIMAR AS 1 101 924 1,02 % 1,44 %
KWG HOLDING AS 1 000 000 0,93 % 1,31 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,31 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,31 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,12 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,08 %
TOR ARNE HAGEN 705 724 0,66 % 0,92 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 0,91 %
Sum av 20 største 76 570 143 71,22 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 22. september 2020.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
Anywhere
25.09.2020 kl 09:07 18802

Nordnets økning er dessverre bare spekulanter, og en vesentlig driver i Scana siste dager. Så se opp når denne driveren ebber ut...
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
Furuen
25.09.2020 kl 09:16 18768

Nordnet Livsforsikring AS er vel ikke spekulanter. Dette er et datterselskap av Nordnet Pensionsförsäkring AB.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
Veim
25.09.2020 kl 09:20 18725

Hehe for et selskap, for en aksje. 5 i pluss så 5 i minus. Fantastisk. Følger vel samme mønster som tidligere og snart nede på 1.5kr igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
murpy
25.09.2020 kl 09:21 18726

RSI nå på 31 Nå er de fleste skvetterne ute igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
Veim
25.09.2020 kl 09:42 18649

Som en annen skrev. Kanskje toppen er nådd. Var vel sorte som skrev. Virker å ha god innsikt. Selv trodde jeg den skulle høyere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
Muffe
25.09.2020 kl 09:55 18634

Ganske sikker på at potensialet ikke er tatt ut. Her presses det for å skremme ut aksjer til gi bort pris.
Det er min mening. Bunner er nådd er jeg ganske sikker på, men har tatt feil en gang før ;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare