Oversikt over de siste kontrakter. ! oppdatering aksjonærlister


Her er de siste kontraktene til Scana. Nå fikk vel Aker kverner ennå en kontrakt som Scana kan dra nytte av.
Dette tror jeg blir en meget hyggelig høst og vinter.

1. Incus: Scana Offshore vant prestisjekontrakt til havvindanlegg
Kværner ASA har tildelt Incus-eide Scana Offshore AS kontrakt på levering av forankringskomponenter til Hywind Tampen, Equinors nye havvindanlegg. Kontrakten er Scana Offshores første skikkelige feste i markedet for flytende vindkraft. Leveransen fra Scana Offshore består av 33 såkalte skrogbraketter (hull brackets), som benyttes til å feste forankringsliner til skrogene på de totalt 11 havvindmøllene som utgjør Hywind Tampen. Selskapet skal også levere et ROV-verktøy for eventuell utskiftning av forankringslinene. Selskapet har de siste fire årene justert strategien inn mot det grønne skiftet. Fra å være en ren leverandør av utstyr til olje- og gassindustrien, fokuserer selskapet nå i større grad på fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Leveransen til havvindanlegget Hywind Tampen er den første store forankringskontrakten Scana Offshore sikrer seg i dette markedssegmentet. For Scana Offshore starter Hywind Tampen-prosjektet umiddelbart, og forankringsutstyret skal leveres til Kværner i løpet av våren 2021

2. Scana Offshore har blitt tildelt en kontrakt på levering av et fortøyningssystem til et FPSO prosjekt i Brasil. Leveransen består av forankringsutstyr som kjettingstoppere, jekker og vinsjer. FPSO-en skal ombygges i Asia og integrering av fortøyningssystemet vil bli utført på verftet. Dette er Scana Offshore sin andre kontrakt på fortøyningsutstyr til en FPSO som skal operere i brasiliansk farvann. Selskapet har de siste årene jobbet systematisk for å utvikle robuste og kostnadseffektive fortøyningsløsninger.

3. SCANA: Subseatec sikrer nok en viktig ordre
Norskeide Subseatec, et datterselskap av Scana ASA, ble nylig tildelt kontrakt på å levere subsea utstyr for feltutvikling i Mexicogulfen. Samlet konktraktsverdi er ca. 20 MSEK. Subseatec skal ta seg av en totalleveranse på subsea utstyr, engieering, anskaffelser og dokumentasjon. - Produktene blir levert i henhold til bransjens strengeste krav for utbygginger inn høytrykks – og høytemperatursapplikasjoner, sier Peter Jansson, daglig leder i Subseatec. Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart.Leveransen vil starte i tredje kvartal 2020 og forsette gjennom andre kvartal i 2021. – Kontrakten er en bekreftelse på våre ingeniørers ledende kompetanse på avanserte, smidde produkter for olje- og gassindustrien. Den representerer også en sterk anerkjennelse av vår kontinuerlige produktutvikling innen lange smistålkomponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann, sier Jansson. Med selskapets opprinnelse i stålvirksomheten har Subseatec en unik forståelse av egenskaper og produksjonsmetoder som kreves for hver materialkvalitet. Selskapet har også tilgang til en sterk og pålitelig forsyningskjede for smiing, maskinering, sveising, belegg, tilkoblinger, testing og inspeksjoner.

4. SCANA: Subseatec sikrer flere subsea-kontrakter
Norskeide Subseatec, et datterselskap av Scana ASA, ble nylig tildelt kontrakt på å levere subsea utstyr for feltutvikling i Afrika og Sørøst-Asia. Samlet konktraktsverdi er ca. 13 MSEK, med opsjon på ytterligere 6 MSEK. Selskapet skal ta seg av en totalleveranse på subsea utstyr, engieering, anskaffelser og dokumentasjon. - Produktene blir levert i henhold til bransjens strengeste krav for utbygginger inn høytrykks – og høytemperatursapplikasjoner, sier Peter Jansson, daglig leder i Subseatec. Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart. Leveransen vil starte i fjerde kvartal 2020 og forsette gjennom tredje kvartal i 2021. – Kontrakten er en bekreftelse på våre ingeniørers ledende kompetanse på avanserte, smidde produkter for olje- og gassindustrien. Den representerer også en sterk anerkjennelse av vår kontinuerlige produktutvikling innen lange smistålkomponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann, sier Jansson. Med selskapets opprinnelse i stålvirksomheten har Subseatec en unik forståelse av egenskaper og produksjonsmetoder som kreves for hver materialkvalitet. Selskapet har også tilgang til en sterk og pålitelig forsyningskjede for smiing, maskinering, sveising, belegg, tilkoblinger, testing og inspeksjoner.

5. SCANA: Vant stor forankringskontrakt i LNG-markedet
DSME i Sør-Korea har tildelt Scana-eide Seasystems AS kontrakt på levering av forankringsutstyr og analyser til to flytende lagringsenheter for LNG. – Dette er en stor kontrakt for oss, og den bekrefter nok en gang den ledende kompetansen våre ingeniører har på robuste og kostnadseffektive forankringssystemer. Vi er selvsagt svært glade og fornøyde med at et stort og anerkjent verft som DSME ser verdien av ekspertisen og løsningene våre og gir oss tillit i dette prosjektet, uttaler Torkjell Lisland, administrerende direktør i Seasystems AS. – Gledelig utvikling Den fysiske leveransen fra Seasystems består av 72 såkalte skrogbraketter og kjettingstoppere. Disse skal DSME installere på to flytende lagringsenheter (FSU-er) som verftet har under bygging. Produksjonen av skrogbraketter og kjettingstoppere er planlagt å starte i november. Leveransene til DSME vil starte i februar 2021 og fortsette gjennom året. Seasystems leverer i tillegg analysene som kreves for å få forankringssystemet godkjent i henhold til klassekrav. Systemet som skal leveres til DSME er basert på teknologi som selskapet allerede leverer til havbruksnæringen, flytende vindkraft og oljeindustrien. – Kontrakten viser at selv om vi er et mindre selskap så tilbyr vi teknologiske produktløsninger som er attraktive for et bredt spekter av markedssegmenter. Dette bekrefter nok en gang at vi oppnår de strategiske målene vi setter oss gjennom hardt arbeid og gode samarbeidspartnere, sier Lisland. Han legger til at Front Energy, et selskap

6.Gjennom datterselskapet Scana Subsea er Scana tildelt en kontrakt på levering av smidde og maskinerte stigerørsapplikasjoner med høy strekkfasthet til en feltutvikling i Mexicogulfen.

Samlet kontraktsverdi er på ca. 45 MSEK. Scana Subseas skal stå for en totalleveranse av stigerørskoblinger i lavlegert stål, inkludert prosjektering, anskaffelser og dokumentasjon. Stresskoblingene er de første til SCR-stigerør som produseres av stål med høy strekkfasthet.

Kontrakten er en sterk anerkjennelse av selskapets kontinuerlige produktutvikling innen lange smistål-komponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann.

Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart. Leveransene vil starte fra 3. kvartal 2020 og fortsette gjennom 2. kvartal 2021.

7.

BØRSMELDING
/ OKTOBER 5, 2020
Skarpenord sikrer viktig oppgraderingsavtale med Rosenberg Worley

Scanas datterselskap Skarpenord signerte i dag en intensjonsavtale med Rosenberg Worley-verftet i Stavanger om oppgradering av ventilstyresystemer på produksjonsskipet «Jotun».

Avtalen gjelder en leveranse hydrauliske kraftenheter (HPU-er) og oppgradering av ventilstyresystemer i henhold til dagens regelverk.

– Fjær i hatten

– At vi inngår denne avtalen med Rosenberg Worley er en flott fjær i hatten for Skarpenord. Vi har jobbet lenge med kontrakten, selvsagt i skarp konkurranse med flere andre gode tilbydere, og er glade for å ha vunnet fram med våre løsninger. Skarpenord er kjent for produkter av høy kvalitet, og vi ser frem til nok en leveranse som oppfyller gjeldende krav for offshoreindustrien til punkt og prikke, sier Egil Kjeldsen, daglig leder i Skarpenord.

Produksjonsskipet «Jotun» ble bygget ved Kværner Rosenberg verft Finland og ferdigstilt hos Rosenberg Stavanger på slutten av 90-tallet. Etter mer enn 20 års tjeneste til havs er fartøyet igjen tilbake i Stavanger, nå for oppgradering i milliardklassen. Når hele opprustningen er ferdig, skal skipet returnere til Balder-feltet med en levetid som er forlenget helt til 2045.

Oppgraderer eget utstyr

– At Skarpenord får ta del i oppgraderingen av utstyr som selskapet leverte til «Jotun» for 20 år siden, er det beste kvalitetsstempelet vi kan få. Avtalen er nok en bekreftelse på at Skarpenord har et godt merkevarenavn ute i markedet, mener Styrk Bekkenes, administrerende direktør i morselskapet Scana ASA.

– For oss kommer denne kontrakten på et viktig tidspunkt. Vi er glade for at prosjekter som dette blir realisert i en tid der leverandørindustrien er hardt rammet av coronaepidemien og oljeprisfallet, sier Egil Kjeldsen i Skarpenord.

For Skarpenord starter Jotun-prosjektet umiddelbart, og utstyret skal leveres til verftet i andre kvartal, 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Egil Kjeldsen | Daglig leder | Skarpenord AS | +47 96 22 95 82
Styrk Bekkenes | Administrerende direktør | Scana ASA | +47 40 40 35 20
Redigert 21.01.2021 kl 09:02 Du må logge inn for å svare
Werner
22.09.2021 kl 14:13 2465

Mdget bra skrevet igjen men jeg ble litt glad når du skriver at det går litt på synsing og ikke vet så mye om selskapet. Jeg satset litt i selskapet ut fra en artikkel i finansavisen for ca 1 års siden hvor at dette selskapet hadde store muligheter og at det på sikt kunne nå store høyder. Jeg gikk inn når kursen sto i ca 2,4 og etter dette i okt 2020 så gikk den opp i 4,2 . Men like etter dette så falt den ned men gikk opp igjen til 3,8 men falt så det til de grader bare nedover til der den er i dag . Ja nå virker det bare mørkt så ja jeg er jo enig med deg dessverre . Nesten et helt år uten noen tingen men vi får jo bare håpe. Q 3 er nå håpet igjen. En ting er sikkert så fort jeg er fornøyd med kursen så er jeg ute..
uritse
28.09.2021 kl 15:04 2095

Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 19,99 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 18,94 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,51 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,67 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,64 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,22 %
ARNE MORLAND 2 937 688 2,73 % 4,51 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2 414 550 2,25 % 3,71 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 297 926 2,14 % 3,53 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 673 022 1,56 % 2,57 %
CELIMAR AS 1 500 000 1,40 % 2,30 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,13 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,53 %
HEDMANT INVEST AS 990 000 0,92 % 1,52 %
RUNE ANDRESEN 865 000 0,80 % 1,33 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,32 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,27 %
Nordnet Bank AB 759 283 0,71 % 1,17 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,07 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,07 %

60,61 % 100,00 %

Oversikt hentet ut fra VPS 27.september 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Antall aksjonærer: 3309
Furuen
28.09.2021 kl 15:22 2066

For lettere å se endringene:
17.09.21:
Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,13 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,07 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,58 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,73 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,70 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,25 %
ARNE MORLAND 2 937 688 2,73 % 4,54 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 282 842 2,12 % 3,53 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 892 424 1,76 % 2,92 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 765 277 1,64 % 2,73 %
CELIMAR AS 1 500 000 1,40 % 2,32 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,15 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,55 %
HEDMANT INVEST AS 990 000 0,92 % 1,53 %
RUNE ANDRESEN 865 000 0,80 % 1,34 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,33 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,28 %
Nordnet Bank AB 761 021 0,71 % 1,18 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,08 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,08 %

64 722214 60,20 % 100,00 %

Oversikt hentet ut fra VPS 13.september 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Antall aksjonærer: 3334


27.09.21:
Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 19,99 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 18,94 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,51 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,67 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,64 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,22 %
ARNE MORLAND 2 937 688 2,73 % 4,51 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2 414 550 2,25 % 3,71 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 297 926 2,14 % 3,53 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 673 022 1,56 % 2,57 %
CELIMAR AS 1 500 000 1,40 % 2,30 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,13 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,53 %
HEDMANT INVEST AS 990 000 0,92 % 1,52 %
RUNE ANDRESEN 865 000 0,80 % 1,33 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,32 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,27 %
Nordnet Bank AB 759 283 0,71 % 1,17 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,07 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,07 %

60,61 % 100,00 %

Oversikt hentet ut fra VPS 27.september 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Antall aksjonærer: 3309

Nok en elendig uke for møkkaksjen Scana😣
murpy
01.10.2021 kl 15:35 1825

Neida, herlig å stadig få på lavere kurser.
uritse
04.10.2021 kl 10:55 1678

SCANA jobber aktivt for å levere på strategien om vekst gjennom M&A der vi fokuserer på elektrifisering av shipping- og offshorevirksomhet samt vindservice sier CEO Styrk Bekkenes.

Gleder meg til den dagen avtalen meldes...da blir det fyr og flamme.
Werner
04.10.2021 kl 13:11 1614

Hvor er du leser/finner dette ? Bare for å nevne det hvis en ser 1 år tilbake så var det ved denne tiden at den begynte å stige til over 4 . Så vi får bare leve i håpet at det skjer på nytt.
uritse
04.10.2021 kl 13:19 1602

Dette er jo det som ble meldt av selskapet ved Q2 rapportering.
https://newsweb.oslobors.no/message/540309
uritse
12.10.2021 kl 14:54 1382

Aksjonær Beholdning % av total % av topp 20
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 19,94 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 18,89 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,49 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,64 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,62 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,20 %
Arne Morland 2 937 688 2,73 % 4,50 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2 557 370 2,38 % 3,91 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 309 878 2,15 % 3,54 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 673 022 1,56 % 2,56 %
CELIMAR AS 1 500 000 1,40 % 2,30 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,13 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,53 %
HEDMANT INVEST AS 990 000 0,92 % 1,52 %
RUNE ANDRESEN 865 000 0,80 % 1,32 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,32 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,27 %
Nordnet Bank AB 766 183 0,71 % 1,17 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,07 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,07 %

65 327 103 60,76 %

Oversikt hentet ut fra VPS 11.oktober 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Antall aksjonærer: 3291
uritse
19.10.2021 kl 13:20 1190

I know you do...
Her er ukas oppdatering...ser ut sånn at de få aksjene som omsettes går til de som sister i topp 20.

Aksjonær Beholdning % av total % av topp 20
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 19,92 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 18,87 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,48 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,63 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,61 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,20 %
ARNE MORLAND 2 937 688 2,73 % 4,49 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2 697 345 2,51 % 4,12 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 249 949 2,09 % 3,44 %
FRANK ROBERTH SUNDE 1 673 022 1,56 % 2,56 %
CELIMAR AS 1 500 000 1,40 % 2,29 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,13 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,53 %
HEDMANT INVEST AS 990 000 0,92 % 1,51 %
RUNE ANDRESEN 865 000 0,80 % 1,32 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,31 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,27 %
Nordnet Bank AB 763 783 0,71 % 1,17 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,07 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,07 %

65 404 749 60,83 % 100,00 %

Oversikt hentet ut fra VPS 18.oktober 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Antall aksjonærer: 3276
uritse
25.11.2021 kl 09:56 869

Topp 20 øker for hver uke som går mens små sparerene selger seg ut. Her kommer en rekyl snart!

Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,05 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,00 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,54 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,69 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,67 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,23 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3 197 893 2,97 % 4,92 %
ARNE MORLAND 2 959 773 2,75 % 4,56 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 062 884 1,92 % 3,17 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 570 953 1,46 % 2,42 %
CELIMAR AS 1 500 000 1,40 % 2,31 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,14 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,54 %
HEDMANT INVEST AS 990 000 0,92 % 1,52 %
RUNE ANDRESEN 900 000 0,84 % 1,39 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,32 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,28 %
Nordnet Bank AB 765 598 0,71 % 1,18 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,08 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,08 %
65 675 063 61,09 %
Oversikt hentet ut fra VPS 22. november 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Antall aksjonærer: 3232
swansea
25.11.2021 kl 16:02 730

Det er så korrekt som det kan bli. Vi kommer nok også til å se litt nye aktører tror jeg over de største aksjonærene.
De er også involvert i endel nytenkende prosjekter samt de er i startgropen på vind. Dette viser seg på dagens handel. :)
Blygen
29.11.2021 kl 10:03 486

God kontantstrøm...rigget for oppgang...:)
uritse
29.11.2021 kl 10:31 444

Fra Q3 rapporten "Videre har man jobbet aktivt for å levere på strategien om vekst gjennom M&A der vi fokuserer på dekarbonisering av shipping- og offshorevirksomhet for å forsterke Scana sin posisjon innen bærekraftige markeder sier CEO Styrk Bekkenes."
Flere triggere her fremover...
jacob22
29.11.2021 kl 10:40 419

kjøpe eller standard drilling . sdsd
Furuen
30.11.2021 kl 11:19 197

29.11.21:
Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 19,87 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 18,82 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,45 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,61 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,59 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,19 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3 197 893 2,97 % 4,88 %
ARNE MORLAND 2 959 773 2,75 % 4,51 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1 994 015 1,85 % 3,04 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 570 953 1,46 % 2,40 %
CELIMAR AS 1 500 000 1,40 % 2,29 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,12 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,53 %
HEDMANT INVEST AS 990 000 0,92 % 1,51 %
RUNE ANDRESEN 900 000 0,84 % 1,37 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,31 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,27 %
Nordnet Bank AB 724 950 0,67 % 1,11 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,07 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,07 %
65 565 546 60,98 %

Oversikt hentet ut fra VPS 29. november 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Antall aksjonærer: 3219