Oversikt over de siste kontrakter. ! oppdatering aksjonærlister


Her er de siste kontraktene til Scana. Nå fikk vel Aker kverner ennå en kontrakt som Scana kan dra nytte av.
Dette tror jeg blir en meget hyggelig høst og vinter.

1. Incus: Scana Offshore vant prestisjekontrakt til havvindanlegg
Kværner ASA har tildelt Incus-eide Scana Offshore AS kontrakt på levering av forankringskomponenter til Hywind Tampen, Equinors nye havvindanlegg. Kontrakten er Scana Offshores første skikkelige feste i markedet for flytende vindkraft. Leveransen fra Scana Offshore består av 33 såkalte skrogbraketter (hull brackets), som benyttes til å feste forankringsliner til skrogene på de totalt 11 havvindmøllene som utgjør Hywind Tampen. Selskapet skal også levere et ROV-verktøy for eventuell utskiftning av forankringslinene. Selskapet har de siste fire årene justert strategien inn mot det grønne skiftet. Fra å være en ren leverandør av utstyr til olje- og gassindustrien, fokuserer selskapet nå i større grad på fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Leveransen til havvindanlegget Hywind Tampen er den første store forankringskontrakten Scana Offshore sikrer seg i dette markedssegmentet. For Scana Offshore starter Hywind Tampen-prosjektet umiddelbart, og forankringsutstyret skal leveres til Kværner i løpet av våren 2021

2. Scana Offshore har blitt tildelt en kontrakt på levering av et fortøyningssystem til et FPSO prosjekt i Brasil. Leveransen består av forankringsutstyr som kjettingstoppere, jekker og vinsjer. FPSO-en skal ombygges i Asia og integrering av fortøyningssystemet vil bli utført på verftet. Dette er Scana Offshore sin andre kontrakt på fortøyningsutstyr til en FPSO som skal operere i brasiliansk farvann. Selskapet har de siste årene jobbet systematisk for å utvikle robuste og kostnadseffektive fortøyningsløsninger.

3. SCANA: Subseatec sikrer nok en viktig ordre
Norskeide Subseatec, et datterselskap av Scana ASA, ble nylig tildelt kontrakt på å levere subsea utstyr for feltutvikling i Mexicogulfen. Samlet konktraktsverdi er ca. 20 MSEK. Subseatec skal ta seg av en totalleveranse på subsea utstyr, engieering, anskaffelser og dokumentasjon. - Produktene blir levert i henhold til bransjens strengeste krav for utbygginger inn høytrykks – og høytemperatursapplikasjoner, sier Peter Jansson, daglig leder i Subseatec. Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart.Leveransen vil starte i tredje kvartal 2020 og forsette gjennom andre kvartal i 2021. – Kontrakten er en bekreftelse på våre ingeniørers ledende kompetanse på avanserte, smidde produkter for olje- og gassindustrien. Den representerer også en sterk anerkjennelse av vår kontinuerlige produktutvikling innen lange smistålkomponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann, sier Jansson. Med selskapets opprinnelse i stålvirksomheten har Subseatec en unik forståelse av egenskaper og produksjonsmetoder som kreves for hver materialkvalitet. Selskapet har også tilgang til en sterk og pålitelig forsyningskjede for smiing, maskinering, sveising, belegg, tilkoblinger, testing og inspeksjoner.

4. SCANA: Subseatec sikrer flere subsea-kontrakter
Norskeide Subseatec, et datterselskap av Scana ASA, ble nylig tildelt kontrakt på å levere subsea utstyr for feltutvikling i Afrika og Sørøst-Asia. Samlet konktraktsverdi er ca. 13 MSEK, med opsjon på ytterligere 6 MSEK. Selskapet skal ta seg av en totalleveranse på subsea utstyr, engieering, anskaffelser og dokumentasjon. - Produktene blir levert i henhold til bransjens strengeste krav for utbygginger inn høytrykks – og høytemperatursapplikasjoner, sier Peter Jansson, daglig leder i Subseatec. Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart. Leveransen vil starte i fjerde kvartal 2020 og forsette gjennom tredje kvartal i 2021. – Kontrakten er en bekreftelse på våre ingeniørers ledende kompetanse på avanserte, smidde produkter for olje- og gassindustrien. Den representerer også en sterk anerkjennelse av vår kontinuerlige produktutvikling innen lange smistålkomponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann, sier Jansson. Med selskapets opprinnelse i stålvirksomheten har Subseatec en unik forståelse av egenskaper og produksjonsmetoder som kreves for hver materialkvalitet. Selskapet har også tilgang til en sterk og pålitelig forsyningskjede for smiing, maskinering, sveising, belegg, tilkoblinger, testing og inspeksjoner.

5. SCANA: Vant stor forankringskontrakt i LNG-markedet
DSME i Sør-Korea har tildelt Scana-eide Seasystems AS kontrakt på levering av forankringsutstyr og analyser til to flytende lagringsenheter for LNG. – Dette er en stor kontrakt for oss, og den bekrefter nok en gang den ledende kompetansen våre ingeniører har på robuste og kostnadseffektive forankringssystemer. Vi er selvsagt svært glade og fornøyde med at et stort og anerkjent verft som DSME ser verdien av ekspertisen og løsningene våre og gir oss tillit i dette prosjektet, uttaler Torkjell Lisland, administrerende direktør i Seasystems AS. – Gledelig utvikling Den fysiske leveransen fra Seasystems består av 72 såkalte skrogbraketter og kjettingstoppere. Disse skal DSME installere på to flytende lagringsenheter (FSU-er) som verftet har under bygging. Produksjonen av skrogbraketter og kjettingstoppere er planlagt å starte i november. Leveransene til DSME vil starte i februar 2021 og fortsette gjennom året. Seasystems leverer i tillegg analysene som kreves for å få forankringssystemet godkjent i henhold til klassekrav. Systemet som skal leveres til DSME er basert på teknologi som selskapet allerede leverer til havbruksnæringen, flytende vindkraft og oljeindustrien. – Kontrakten viser at selv om vi er et mindre selskap så tilbyr vi teknologiske produktløsninger som er attraktive for et bredt spekter av markedssegmenter. Dette bekrefter nok en gang at vi oppnår de strategiske målene vi setter oss gjennom hardt arbeid og gode samarbeidspartnere, sier Lisland. Han legger til at Front Energy, et selskap

6.Gjennom datterselskapet Scana Subsea er Scana tildelt en kontrakt på levering av smidde og maskinerte stigerørsapplikasjoner med høy strekkfasthet til en feltutvikling i Mexicogulfen.

Samlet kontraktsverdi er på ca. 45 MSEK. Scana Subseas skal stå for en totalleveranse av stigerørskoblinger i lavlegert stål, inkludert prosjektering, anskaffelser og dokumentasjon. Stresskoblingene er de første til SCR-stigerør som produseres av stål med høy strekkfasthet.

Kontrakten er en sterk anerkjennelse av selskapets kontinuerlige produktutvikling innen lange smistål-komponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann.

Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart. Leveransene vil starte fra 3. kvartal 2020 og fortsette gjennom 2. kvartal 2021.

7.

BØRSMELDING
/ OKTOBER 5, 2020
Skarpenord sikrer viktig oppgraderingsavtale med Rosenberg Worley

Scanas datterselskap Skarpenord signerte i dag en intensjonsavtale med Rosenberg Worley-verftet i Stavanger om oppgradering av ventilstyresystemer på produksjonsskipet «Jotun».

Avtalen gjelder en leveranse hydrauliske kraftenheter (HPU-er) og oppgradering av ventilstyresystemer i henhold til dagens regelverk.

– Fjær i hatten

– At vi inngår denne avtalen med Rosenberg Worley er en flott fjær i hatten for Skarpenord. Vi har jobbet lenge med kontrakten, selvsagt i skarp konkurranse med flere andre gode tilbydere, og er glade for å ha vunnet fram med våre løsninger. Skarpenord er kjent for produkter av høy kvalitet, og vi ser frem til nok en leveranse som oppfyller gjeldende krav for offshoreindustrien til punkt og prikke, sier Egil Kjeldsen, daglig leder i Skarpenord.

Produksjonsskipet «Jotun» ble bygget ved Kværner Rosenberg verft Finland og ferdigstilt hos Rosenberg Stavanger på slutten av 90-tallet. Etter mer enn 20 års tjeneste til havs er fartøyet igjen tilbake i Stavanger, nå for oppgradering i milliardklassen. Når hele opprustningen er ferdig, skal skipet returnere til Balder-feltet med en levetid som er forlenget helt til 2045.

Oppgraderer eget utstyr

– At Skarpenord får ta del i oppgraderingen av utstyr som selskapet leverte til «Jotun» for 20 år siden, er det beste kvalitetsstempelet vi kan få. Avtalen er nok en bekreftelse på at Skarpenord har et godt merkevarenavn ute i markedet, mener Styrk Bekkenes, administrerende direktør i morselskapet Scana ASA.

– For oss kommer denne kontrakten på et viktig tidspunkt. Vi er glade for at prosjekter som dette blir realisert i en tid der leverandørindustrien er hardt rammet av coronaepidemien og oljeprisfallet, sier Egil Kjeldsen i Skarpenord.

For Skarpenord starter Jotun-prosjektet umiddelbart, og utstyret skal leveres til verftet i andre kvartal, 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Egil Kjeldsen | Daglig leder | Skarpenord AS | +47 96 22 95 82
Styrk Bekkenes | Administrerende direktør | Scana ASA | +47 40 40 35 20
Redigert 21.01.2021 kl 09:02 Du må logge inn for å svare
Hansen77
12.02.2021 kl 11:35 6789

Forventes at det reflekteres over det av de som er seriøse. Useriøse som deg, har jeg ingen forventninger til, så det var ikke rettet mot deg:)
God helg
Hansen77
12.02.2021 kl 11:37 6786

Stemmer, og med mindre de er høyt opp på aksjonærlista så er det bla via denne kontoen du får med deg økning/reduksjon av tyske småinvestorer
Redigert 12.02.2021 kl 11:37 Du må logge inn for å svare
Hansen77
12.02.2021 kl 12:10 6793

Spennende å se om scana klarer et totalvolum på over 100k i dag. Heiaheia
BellyVelly
12.02.2021 kl 12:12 6814

Tenker jeg slutter meg til Gozilla vedrørende clearstream.

Ellers så man man jo stille seg spørsmålet om hvor mange av transaksjonene som utføres av "reelle" kjøpere/selgere hver dag? Ved nyheter strømmer de til, men sånn som nå, når stillheten ligger som et lokk over aksjen. Tja...........
Redigert 12.02.2021 kl 12:15 Du må logge inn for å svare
Muffe
17.02.2021 kl 09:39 6564

Scana datterselskap vinner flere kontrakter for stigerørskoblinger
Scana ASAs datterselskap Subseatec er tildelt flere kontrakter på leveranser av maskinerte stigerørskoblinger i høyfast stål til feltutbygginger i Mexicogolfen og Brasil.

Den totale kontraktsverdien er på ca. 15 MSEK, noe som utgjør en betydelig økning i ordrereserven. Subseatecs leveranseomfang inkluderer montering, testing og levering av opptil 10 stigerørskoblinger. Produksjonen av utstyret er planlagt å starte umiddelbart, og leveransene vil pågå fra tredje kvartal 2021 til første kvartal 2022.

– I et krevende marked er vi glade for å sikre nye kontrakter fra kjente kunder. Ordrene representerer en sterk anerkjennelse av Subseatecs konkurranseevne, tekniske kompetanse og selskapets evne til å håndtere komplekse leveranser, sier Styrk Bekkenes, konserndirektør i Scana ASA.

-------------------------------------------------- ----
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
• Peter Jansson, administrerende direktør, Subseatec AB, tlf. +46 550 25392
• Styrk Bekkenes, konserndirektør, Scana ASA, tlf. +47 40 40 35 20

Om Subseatec:
Subseatec er en av de mest erfarne spesialistbedriftene i verden innen subseautstyr og stigerørsapplikasjoner for olje- og gassindustrien. Selskapet eies av Scana ASA, som er notert på Oslo Børs og eier flere anerkjente porteføljeselskaper.

subseatec.se / scana.no

https://newsweb.oslobors.no/message/525135
Hansen77
17.02.2021 kl 09:51 6533

3,2% oppgang på kontrakt...............
Jepp
Redigert 17.02.2021 kl 09:51 Du må logge inn for å svare
Muffe
17.02.2021 kl 09:52 6534

Du har fryktelig hastverk. Følg med ;)
Highflow
17.02.2021 kl 09:55 6551

Kommer vel snart noe reklame på FA :)
Hansen77
17.02.2021 kl 10:15 6477

Jeg vil gjerne være optimist, Muffe, men come on a!
Se kursutviklingen etter en kontrakt. Ikke kom her å fortell meg at du har gått å ventet på 0,8% oppgang pga kontrakt?
Muffe
17.02.2021 kl 10:37 6458

Jeg er ikke fornøyd i det hele tatt, da hadde jeg jo solgt. Jeg har klokketro på Scana og nå vil nyheter komme som perler på en snor.
Men klarer ikke helt se for meg hvorfor du vil gjerne være optimist? Du gjorde jo ett poeng i går at du ikke ville kjøpe deg inn i scana i går for du kunne jo kjøpe til 2,40 i dag.

Forventer en større økning i kursen i dag, og i morgen osv.. Når robotene blir slått av og øynene igjen vendes mot Scana så er det bare å holde seg fast. 15 min siden så var vi på 2,68.. Robot fikk panikk og fikk oss kjapt ned igjen. Det gidden den ikke å holde på med lenge.
Redigert 17.02.2021 kl 10:38 Du må logge inn for å svare
murpy
17.02.2021 kl 13:50 6392

Fondet Nordnet Livsforsikring øker til 3,2 mill aksjer. Det er kun 2-3 private som har solgt noe.

Ny oppdatering i dag

https://scana.no/investorinformasjon/aksjer-og-aksjonaerforhold/
murpy
25.02.2021 kl 09:39 5939

Aksjonær
Beholdning
% av total
% av 20 største
KREFTING AS
13 028 165
12,12 %
20,72 %
CAMAR AS
12 342 548
11,48 %
19,63 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS
6 198 852
5,77 %
9,86 %
SPECTATIO FINANS AS
5 647 500
5,25 %
8,98 %
STOLEN AS
5 631 040
5,24 %
8,95 %
HØILAND HOLDING AS
3 400 000
3,16 %
5,41 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS
3 004 189
2,79 %
4,78 %
ARNE MORLAND
2 124 758
1,98 %
3,38 %
FRANK ROBERT SUNDE
1 594 122
1,48 %
2,53 %
CELIMAR AS
1 400 000
1,30 %
2,23 %
KJELL SIGVE LERVIK
1 390 000
1,29 %
2,21 %
HEDMANT INVEST AS
1 000 000
0,93 %
1,59 %
PANDA AS
1 000 000
0,93 %
1,59 %
BEKKENES AS
859 857
0,80 %
1,37 %
GUNNERS AS
830 000
0,77 %
1,32 %
RUNE ANDRESEN
816 000
0,76 %
1,30 %
Nordnet Bank AB
722 945
0,67 %
1,15 %
NILS INGE TJELTA AS
700 000
0,65 %
1,11 %
YDSTIE
600 000
0,56 %
0,95 %
TALSTAD
600 000
0,56 %
0,95 %

62 889 976
58,50 %
100,00 %
murpy
25.02.2021 kl 09:44 5925

Kun et par private som har solgt. Sier vel sitt. De skal nok snart inn igjen.
Muffe
08.03.2021 kl 13:05 5626

Aksjonær Beholdning % av total % av største 20
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,88 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,78 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,93 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 9,05 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 9,02 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,45 %
ARNE MORLAND 2 204 758 2,05 % 3,53 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 125 967 1,98 % 3,41 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 614 290 1,50 % 2,59 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,24 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,23 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,60 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,60 %
FRODE BRUDESKAR TALSTAD 885 592 0,82 % 1,42 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,38 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,33 %
RUNE ANDRESEN 816 000 0,76 % 1,31 %
Nordnet Bank AB 725 623 0,67 % 1,16 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,12 %
LARS-ERIK YDSTIE 600 000 0,56 % 0,96 %
TOPP 20 62 400 192 58,04 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 4. mars 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
murpy
16.03.2021 kl 14:10 5377

Ser at flere har økt beholdningen den siste uken, ingen har redusert. Så det er kun aksjonærer under listen som selger.

https://scana.no/investorinformasjon/aksjer-og-aksjonaerforhold/
Redigert 16.03.2021 kl 14:11 Du må logge inn for å svare
Muffe
16.03.2021 kl 14:21 5376


Aksjonær Beholdning % av total % av topp 20
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,69 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,60 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,85 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,97 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,94 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,40 %
ARNE MORLAND 2 324 758 2,16 % 3,69 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 167 236 2,02 % 3,44 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 706 072 1,59 % 2,71 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,22 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,21 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,59 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,59 %
FRODE BRUDESKAR TALSTAD 900 000 0,84 % 1,43 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,37 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,32 %
RUNE ANDRESEN 816 000 0,76 % 1,30 %
Nordnet Bank AB 749 243 0,70 % 1,19 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,11 %
KWG HOLDING AS 600 760 0,56 % 0,95 %
62 692 031 58,31 %
Oversikt hentet ut fra VPS 15. mars 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Muffe
24.03.2021 kl 12:36 5118

Beholdning % av total % av topp 20
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,73 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,64 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,86 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,99 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,96 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,41 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 383 126 2,22 % 3,79 %
ARNE MORLAND 2 336 758 2,17 % 3,72 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 648 677 1,53 % 2,62 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,23 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,21 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,59 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,59 %
FRODE BRUDESKAR TALSTAD 870 000 0,81 % 1,38 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,37 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,32 %
RUNE ANDRESEN 816 000 0,76 % 1,30 %
Nordnet Bank AB 727 701 0,68 % 1,16 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,11 %
LARS-ERIK YDSTIE 630 900 0,59 % 1,00 %

62 841 124 58,45 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 23. mars 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.

Aksjonær Beholdning % av total % av topp 20
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,77 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,68 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,88 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 9,00 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,98 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,42 %
ARNE MORLAND 2 356 758 2,19 % 3,76 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 162 751 2,01 % 3,45 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 650 277 1,53 % 2,63 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,23 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,22 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,59 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,59 %
FRODE BRUDESKAAR TALSTAD 871 800 0,81 % 1,39 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,37 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,32 %
RUNE ANDRESEN 816 000 0,76 % 1,30 %
Nordnet Bank AB 743 432 0,69 % 1,19 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,12 %
LARS-ERIK YDSTIE 692 800 0,64 % 1,10 %

62 721 780 58,34 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 29. mars 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Redigert 30.03.2021 kl 15:42 Du må logge inn for å svare

KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,88 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,78 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,93 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 9,05 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 9,02 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,45 %
ARNE MORLAND 2 392 758 2,23 % 3,83 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1 997 557 1,86 % 3,20 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 464 646 1,36 % 2,35 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,24 %
KJEL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,23 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,60 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,60 %
FRODE BRUDESKAR TALSTAD 871 800 0,81 % 1,40 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,38 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,33 %
RUNE ANDRESEN 816 000 0,76 % 1,31 %
Nordnet Bank AB 745 560 0,69 % 1,19 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,12 %
LARS ERIK YDSTIE 692 800 0,64 % 1,11 %
62 409 083 58,05 %
Oversikt hentet ut fra VPS 6. april 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
hill
07.04.2021 kl 13:51 4639

Stille før stormen?
Selskapet har 56 % oppgang i ordrereserven, sammenlignet med året før.
Og har likevel samme kurs idag, som midten av desember!


Redigert 07.04.2021 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
Dr_Eval
09.04.2021 kl 19:56 4321

Nordmøringen skrev Innlegget er slettet
Sist jeg sjekket handlet tråden om Scana. Har denne artikkelen noe med Scana å gjøre?

AKSJONÆR BEHOLDNING % AV TOTAL % AV 20 STØRSTE

KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,67 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,58 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,84 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,96 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,94 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,40 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 478 475 2,31 % 3,93 %
ARNE MORLAND 2 424 758 2,26 % 3,85 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 592 137 1,48 % 2,53 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,22 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,21 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,59 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,59 %
FRODE BRUDESKAR TALSTAD 871 800 0,81 % 1,38 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,36 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,32 %
RUNE ANDRESEN 816 000 0,76 % 1,29 %
Nordnet Bank AB 717 301 0,67 % 1,14 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,11 %
LARS-ERIK YDSTIE 692 800 0,64 % 1,10 %
63 021 233 58,62 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 13. april 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
murpy
14.04.2021 kl 11:10 4069

Ser topp 20 har øket med 600 K den siste uken.
Det begynner å bli tynt med aksjer i omløp.
Det kan tyde på etter tidligere erfaringer at vi får et kraftig løft om kort tid.
Redigert 14.04.2021 kl 11:11 Du må logge inn for å svare

AKSJONÆR

BEHOLDNING % AV TOTAL % AV 20 STØRSTE
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,66 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,57 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,83 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,95 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,93 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,39 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 505 208 2,33 % 3,97 %
ARNE MORLAND 2 433 114 2,26 % 3,85 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 592 137 1,48 % 2,52 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,22 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,20 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
FRODE BRUDESKAR TALSTAD 871 800 0,81 % 1,38 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,36 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,31 %
RUNE ANDRESEN 816 000 0,76 % 1,29 %
Nordnet Bank AB 712 289 0,66 % 1,13 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,11 %
LARS-ERIK YDSTIE 692 800 0,64 % 1,09 %
58,65 % 100,00 %

Oversikt hentet ut fra VPS 19. april 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Muffe
27.04.2021 kl 09:48 3413

Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,67 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,58 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,83 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,96 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,93 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,39 %
ARNE MORLAND 2 544 658 2,37 % 4,04 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 198 923 2,05 % 3,49 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 688 947 1,57 % 2,68 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,22 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,20 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,59 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,59 %
FRODE BRUDESKAAR TALSTAD 871 800 0,81 % 1,38 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,36 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,32 %
RUNE ANDRESEN 816 000 0,76 % 1,29 %
Nordnet Bank AB 791 751 0,74 % 1,26 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,11 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,11 %
63 040 041 58,64 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 26. april 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Muffe
04.05.2021 kl 11:47 3267

Det økes :)


Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,54 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,45 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,77 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,90 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,88 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,36 %
ARNE MORLAND 2 568 758 2,39 % 4,05 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 562 283 2,38 % 4,04 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 705 274 1,59 % 2,69 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,21 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,19 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
FRODE BRUDESKAAR TALSTAD 871 800 0,81 % 1,37 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,36 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,31 %
RUNE ANDRESEN 816 000 0,76 % 1,29 %
Nordnet Bank AB 791 051 0,74 % 1,25 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,10 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,10 %

63 443 128 59,01 % 100,00 %
Muffe
11.05.2021 kl 09:01 3079

Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,52 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,44 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,76 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,89 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,87 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,35 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 639 667 2,46 % 4,16 %
ARNE MORLAND 2 604 758 2,42 % 4,10 %
FRNK ROBERT SUNDE 1 556 810 1,45 % 2,45 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,20 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,19 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,57 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,57 %
Nordnet Bank AB 878 348 0,82 % 1,38 %
FRODE BRUDESKAAR TALSTAD 871 800 0,81 % 1,37 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,35 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,31 %
RUNE ANDRESEN 816 000 0,76 % 1,29 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,10 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,10 %
63 495 345 59,06 % 100,00 %

Oversikt hentet ut fra VPS 7. mai 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Muffe
18.05.2021 kl 12:24 2898

Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,57 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,48 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,79 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,91 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,89 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,37 %
ARNE MORLAND 2 693 096 2,50 % 4,25 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 519 724 2,34 % 3,98 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 455 990 1,35 % 2,30 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,21 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,19 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
FRODE BRUDESKAR TALSTAD 871 800 0,81 % 1,38 %
Nordnet Bank AB 862 799 0,80 % 1,36 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,36 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,31 %
RUNE ANDRESEN 818 000 0,76 % 1,29 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,10 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,10 %
63 349 371 58,92 %
Oversikt hentet ut fra VPS 14. mai 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.

Aksjonær Beholdning % av total % av topp 20
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,60 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,51 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,80 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,93 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,90 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,38 %
MORLAND 2 714 758 2,53 % 4,29 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 388 753 2,22 % 3,78 %
SUNDE 1 455 990 1,35 % 2,30 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,21 %
LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,20 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
FRODE BRUDESKAR TALSTAD 880 000 0,82 % 1,39 %
Nordnet Bank AB 865 641 0,81 % 1,37 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,36 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,31 %
RUNE ANDRESEN 818 000 0,76 % 1,29 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,11 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,11 %
63 251 104 58,83 % 100,00 %

Oversikt hentet ut fra VPS 21. mai 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.

Nordnet Livsforsikring har redusert med 130K aksjer, ellers veldig små endringer. Total reduksjon på Topp 20 er ca. 100000 aksjer.
Muffe
26.05.2021 kl 20:50 2543


Aksjonær Beholdning % av total % av topp 20
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,60 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,52 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,80 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,93 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,91 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,38 %
ARNE MORLAND 2 714 758 2,53 % 4,29 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 367 903 2,20 % 3,74 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 455 990 1,35 % 2,30 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,21 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,20 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
FRODE BRUDESKAR TALSTAD 880 000 0,82 % 1,39 %
Nordnet Bank AB 866 491 0,81 % 1,37 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,36 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,31 %
RUNE ANDRESEN 818 000 0,76 % 1,29 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,11 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,11 %
63 231 104 58,81 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 25. mai 2021.
Muffe
01.06.2021 kl 20:19 2295

Aksjonær Beholdning % av total % av topp 20
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,61 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,53 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,81 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,93 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,91 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,38 %
ARNE MORLAND 2 696 758 2,51 % 4,27 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 374 959 2,21 % 3,76 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 455 990 1,35 % 2,30 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,21 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,20 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
FRODE BRUDESKAR TALSTAD 880 000 0,82 % 1,39 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,36 %
Nordnet Bank AB 855 608 0,80 % 1,35 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,31 %
RUNE ANDRESEN 818 000 0,76 % 1,29 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,11 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,11 %
58,79 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 31. mai 2021
Muffe
05.06.2021 kl 09:18 2097

Var en ny oppdatering 01. Juni


Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,61 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,52 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,80 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,93 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,91 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,38 %
ARNE MORLAND 2 696 758 2,51 % 4,27 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 380 934 2,21 % 3,77 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 455 990 1,35 % 2,30 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,21 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,20 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
FRODE BRUDESKAR TALSTAD 880 000 0,82 % 1,39 %
Nordnet Bank AB 865 158 0,80 % 1,37 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,36 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,31 %
RUNE ANDRESEN 818 000 0,76 % 1,29 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,11 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,11 %
63 224 802 58,81 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 1.juni 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831
Muffe
08.06.2021 kl 12:13 1858

Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,63 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,54 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,82 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,94 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,92 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,38 %
ARNE MORLAND 2 696 758 2,51 % 4,27 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 374 547 2,21 % 3,76 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 455 990 1,35 % 2,31 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,22 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,20 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
FRODE BRUDESKAR TALSTAD 880 000 0,82 % 1,39 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,36 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,31 %
RUNE ANDRESEN 818 000 0,76 % 1,30 %
Nordnet Bank AB 800 589 0,74 % 1,27 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,11 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,11 %
63 153 846 58,74 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 7. juni 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Antall akjsonærer per 7.juni: 3474
Muffe
15.06.2021 kl 10:15 1720

Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,63 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,55 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,82 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,94 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,92 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,39 %
ARNE MORLAND 2 732 458 2,54 % 4,33 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 364 244 2,20 % 3,74 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 455 990 1,35 % 2,31 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,22 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,20 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
FRODE BRUDESKAR TALSTAD 880 000 0,82 % 1,39 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,36 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,31 %
RUNE ANDRESEN 818 000 0,76 % 1,30 %
Nordnet Bank AB 757 657 0,70 % 1,20 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,11 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,11 %
63 136 311 58,72 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 14. juni 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Antall akjsonærer per 14. juni: 3458
Muffe
22.06.2021 kl 11:25 1506

Aksjonær Beholdning % av total % av topp 20
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,62 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,53 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,81 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,94 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,91 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,38 %
MORLAND 2 880 865 2,68 % 4,56 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 199 686 2,05 % 3,48 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 427 987 1,33 % 2,26 %
CELIMAR AS 1 400 000 1,30 % 2,22 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,20 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,58 %
FRODE BRUDESKAAR TALSTAD 880 000 0,82 % 1,39 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,36 %
VARDEN KULTUR OG MEDIASENTER AS 830 000 0,77 % 1,31 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,31 %
RUNE ANDRESEN 818 000 0,76 % 1,29 %
Nordnet Bank AB 732 420 0,68 % 1,16 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,11 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,11 %
63 896 920 59,43 %
Oversikt hentet ut fra VPS 21. juni 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Antall akjsonærer per 21. juni: 3443