Oversikt over de siste kontrakter. ! oppdatering aksjonærlister


Her er de siste kontraktene til Scana. Nå fikk vel Aker kverner ennå en kontrakt som Scana kan dra nytte av.
Dette tror jeg blir en meget hyggelig høst og vinter.

1. Incus: Scana Offshore vant prestisjekontrakt til havvindanlegg
Kværner ASA har tildelt Incus-eide Scana Offshore AS kontrakt på levering av forankringskomponenter til Hywind Tampen, Equinors nye havvindanlegg. Kontrakten er Scana Offshores første skikkelige feste i markedet for flytende vindkraft. Leveransen fra Scana Offshore består av 33 såkalte skrogbraketter (hull brackets), som benyttes til å feste forankringsliner til skrogene på de totalt 11 havvindmøllene som utgjør Hywind Tampen. Selskapet skal også levere et ROV-verktøy for eventuell utskiftning av forankringslinene. Selskapet har de siste fire årene justert strategien inn mot det grønne skiftet. Fra å være en ren leverandør av utstyr til olje- og gassindustrien, fokuserer selskapet nå i større grad på fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Leveransen til havvindanlegget Hywind Tampen er den første store forankringskontrakten Scana Offshore sikrer seg i dette markedssegmentet. For Scana Offshore starter Hywind Tampen-prosjektet umiddelbart, og forankringsutstyret skal leveres til Kværner i løpet av våren 2021

2. Scana Offshore har blitt tildelt en kontrakt på levering av et fortøyningssystem til et FPSO prosjekt i Brasil. Leveransen består av forankringsutstyr som kjettingstoppere, jekker og vinsjer. FPSO-en skal ombygges i Asia og integrering av fortøyningssystemet vil bli utført på verftet. Dette er Scana Offshore sin andre kontrakt på fortøyningsutstyr til en FPSO som skal operere i brasiliansk farvann. Selskapet har de siste årene jobbet systematisk for å utvikle robuste og kostnadseffektive fortøyningsløsninger.

3. SCANA: Subseatec sikrer nok en viktig ordre
Norskeide Subseatec, et datterselskap av Scana ASA, ble nylig tildelt kontrakt på å levere subsea utstyr for feltutvikling i Mexicogulfen. Samlet konktraktsverdi er ca. 20 MSEK. Subseatec skal ta seg av en totalleveranse på subsea utstyr, engieering, anskaffelser og dokumentasjon. - Produktene blir levert i henhold til bransjens strengeste krav for utbygginger inn høytrykks – og høytemperatursapplikasjoner, sier Peter Jansson, daglig leder i Subseatec. Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart.Leveransen vil starte i tredje kvartal 2020 og forsette gjennom andre kvartal i 2021. – Kontrakten er en bekreftelse på våre ingeniørers ledende kompetanse på avanserte, smidde produkter for olje- og gassindustrien. Den representerer også en sterk anerkjennelse av vår kontinuerlige produktutvikling innen lange smistålkomponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann, sier Jansson. Med selskapets opprinnelse i stålvirksomheten har Subseatec en unik forståelse av egenskaper og produksjonsmetoder som kreves for hver materialkvalitet. Selskapet har også tilgang til en sterk og pålitelig forsyningskjede for smiing, maskinering, sveising, belegg, tilkoblinger, testing og inspeksjoner.

4. SCANA: Subseatec sikrer flere subsea-kontrakter
Norskeide Subseatec, et datterselskap av Scana ASA, ble nylig tildelt kontrakt på å levere subsea utstyr for feltutvikling i Afrika og Sørøst-Asia. Samlet konktraktsverdi er ca. 13 MSEK, med opsjon på ytterligere 6 MSEK. Selskapet skal ta seg av en totalleveranse på subsea utstyr, engieering, anskaffelser og dokumentasjon. - Produktene blir levert i henhold til bransjens strengeste krav for utbygginger inn høytrykks – og høytemperatursapplikasjoner, sier Peter Jansson, daglig leder i Subseatec. Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart. Leveransen vil starte i fjerde kvartal 2020 og forsette gjennom tredje kvartal i 2021. – Kontrakten er en bekreftelse på våre ingeniørers ledende kompetanse på avanserte, smidde produkter for olje- og gassindustrien. Den representerer også en sterk anerkjennelse av vår kontinuerlige produktutvikling innen lange smistålkomponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann, sier Jansson. Med selskapets opprinnelse i stålvirksomheten har Subseatec en unik forståelse av egenskaper og produksjonsmetoder som kreves for hver materialkvalitet. Selskapet har også tilgang til en sterk og pålitelig forsyningskjede for smiing, maskinering, sveising, belegg, tilkoblinger, testing og inspeksjoner.

5. SCANA: Vant stor forankringskontrakt i LNG-markedet
DSME i Sør-Korea har tildelt Scana-eide Seasystems AS kontrakt på levering av forankringsutstyr og analyser til to flytende lagringsenheter for LNG. – Dette er en stor kontrakt for oss, og den bekrefter nok en gang den ledende kompetansen våre ingeniører har på robuste og kostnadseffektive forankringssystemer. Vi er selvsagt svært glade og fornøyde med at et stort og anerkjent verft som DSME ser verdien av ekspertisen og løsningene våre og gir oss tillit i dette prosjektet, uttaler Torkjell Lisland, administrerende direktør i Seasystems AS. – Gledelig utvikling Den fysiske leveransen fra Seasystems består av 72 såkalte skrogbraketter og kjettingstoppere. Disse skal DSME installere på to flytende lagringsenheter (FSU-er) som verftet har under bygging. Produksjonen av skrogbraketter og kjettingstoppere er planlagt å starte i november. Leveransene til DSME vil starte i februar 2021 og fortsette gjennom året. Seasystems leverer i tillegg analysene som kreves for å få forankringssystemet godkjent i henhold til klassekrav. Systemet som skal leveres til DSME er basert på teknologi som selskapet allerede leverer til havbruksnæringen, flytende vindkraft og oljeindustrien. – Kontrakten viser at selv om vi er et mindre selskap så tilbyr vi teknologiske produktløsninger som er attraktive for et bredt spekter av markedssegmenter. Dette bekrefter nok en gang at vi oppnår de strategiske målene vi setter oss gjennom hardt arbeid og gode samarbeidspartnere, sier Lisland. Han legger til at Front Energy, et selskap

6.Gjennom datterselskapet Scana Subsea er Scana tildelt en kontrakt på levering av smidde og maskinerte stigerørsapplikasjoner med høy strekkfasthet til en feltutvikling i Mexicogulfen.

Samlet kontraktsverdi er på ca. 45 MSEK. Scana Subseas skal stå for en totalleveranse av stigerørskoblinger i lavlegert stål, inkludert prosjektering, anskaffelser og dokumentasjon. Stresskoblingene er de første til SCR-stigerør som produseres av stål med høy strekkfasthet.

Kontrakten er en sterk anerkjennelse av selskapets kontinuerlige produktutvikling innen lange smistål-komponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann.

Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart. Leveransene vil starte fra 3. kvartal 2020 og fortsette gjennom 2. kvartal 2021.

7.

BØRSMELDING
/ OKTOBER 5, 2020
Skarpenord sikrer viktig oppgraderingsavtale med Rosenberg Worley

Scanas datterselskap Skarpenord signerte i dag en intensjonsavtale med Rosenberg Worley-verftet i Stavanger om oppgradering av ventilstyresystemer på produksjonsskipet «Jotun».

Avtalen gjelder en leveranse hydrauliske kraftenheter (HPU-er) og oppgradering av ventilstyresystemer i henhold til dagens regelverk.

– Fjær i hatten

– At vi inngår denne avtalen med Rosenberg Worley er en flott fjær i hatten for Skarpenord. Vi har jobbet lenge med kontrakten, selvsagt i skarp konkurranse med flere andre gode tilbydere, og er glade for å ha vunnet fram med våre løsninger. Skarpenord er kjent for produkter av høy kvalitet, og vi ser frem til nok en leveranse som oppfyller gjeldende krav for offshoreindustrien til punkt og prikke, sier Egil Kjeldsen, daglig leder i Skarpenord.

Produksjonsskipet «Jotun» ble bygget ved Kværner Rosenberg verft Finland og ferdigstilt hos Rosenberg Stavanger på slutten av 90-tallet. Etter mer enn 20 års tjeneste til havs er fartøyet igjen tilbake i Stavanger, nå for oppgradering i milliardklassen. Når hele opprustningen er ferdig, skal skipet returnere til Balder-feltet med en levetid som er forlenget helt til 2045.

Oppgraderer eget utstyr

– At Skarpenord får ta del i oppgraderingen av utstyr som selskapet leverte til «Jotun» for 20 år siden, er det beste kvalitetsstempelet vi kan få. Avtalen er nok en bekreftelse på at Skarpenord har et godt merkevarenavn ute i markedet, mener Styrk Bekkenes, administrerende direktør i morselskapet Scana ASA.

– For oss kommer denne kontrakten på et viktig tidspunkt. Vi er glade for at prosjekter som dette blir realisert i en tid der leverandørindustrien er hardt rammet av coronaepidemien og oljeprisfallet, sier Egil Kjeldsen i Skarpenord.

For Skarpenord starter Jotun-prosjektet umiddelbart, og utstyret skal leveres til verftet i andre kvartal, 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Egil Kjeldsen | Daglig leder | Skarpenord AS | +47 96 22 95 82
Styrk Bekkenes | Administrerende direktør | Scana ASA | +47 40 40 35 20
Redigert 21.01.2021 kl 09:02 Du må logge inn for å svare
Werner
13.09.2021 kl 19:52 3585

Det der er jo ikke sant, Aker Solutions halet inn en kjempekontrakt.og de opererer vel i samme segmentet

Scana er en knøttliten underleverandør til selskaper som f.eks Aker Solutions. Men CEO i Scana har sagt at fordi selskapet er så lite så vil de slite mot større konkurrenter med få ordrer av betydning. Derfor var hans målsetning at Scana skulle vokse til å bli et selskapet som omsetter for ca milliarden. Hvordan skal Scana kunne vokse til en slik størrelse? Det vil kanskje ta 10 år hvis det i det hele tatt er mulig.
uritse
15.09.2021 kl 09:06 3438

Aksjonær Beholdning % av total % av 20 største
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,13 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,07 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,58 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,73 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,70 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,25 %
ARNE MORLAND 2 937 688 2,73 % 4,54 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 282 842 2,12 % 3,53 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 892 424 1,76 % 2,92 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 765 277 1,64 % 2,73 %
CELIMAR AS 1 500 000 1,40 % 2,32 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,15 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,55 %
HEDMANT INVEST AS 990 000 0,92 % 1,53 %
RUNE ANDRESEN 865 000 0,80 % 1,34 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,33 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,28 %
Nordnet Bank AB 761 021 0,71 % 1,18 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,08 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,08 %

64 722214 60,20 % 100,00 %

Oversikt hentet ut fra VPS 13.september 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Antall aksjonærer: 3334

Er det ikke litt dårlig gjort å legge ut disse listene bare så folk kan se hvem som blør mest av alle i tapsaksjen Scana?
lysaker
15.09.2021 kl 12:09 3383

PipedPiper skrev Er bunnløs
Har vi hørt noe fra selskapets ledelse?
uritse
15.09.2021 kl 12:10 3420

Spørs om hva intensjonen din er??? For meg det gir et tryggehet at topp 20 har troa og øker for hver uke som går.

Har de troa eller støttekjøper de så ikke kursen skal pulveriseres helt?
uritse
15.09.2021 kl 12:30 3398

Igjen spørs intensjonen din og du kan tolke den som du vil.
Norbo
15.09.2021 kl 13:20 3398

Nok en gang skal vinnere og tapere skille lag. De tolmodige kjøper mer evt sitter rolig, de utolmodige selger med tap. En ting som er sikkert er at oppturen kommer. Det som er mest betryggende er at Scana ikke har inngått kontrakter med lav lønnsohet men sitter klare til de kontraktene med stort økonomisk potensiale. Så har vi de som tror de klarer å prate kursen ned for selv å få en billiger inngan. En ting er sikkert å det er at når Scana aksjen tar av så går det fort. Q3 blir nok tidenes beste, så får vi håpe på en kontrakt eller to før året er omme. Lykke til. PS å snakke om krisemidjon her bare et bevis for at du ikke kjenner selskapet eller har peiling.
Werner
15.09.2021 kl 14:44 3356

Hva er det som gjør at kursen bare faller og faller? Den lå jo for en liten tud tilbake jamt på rundt 1,9. Det står jo at den ikke kan shortes.
murpy
15.09.2021 kl 15:05 3376

U-tålmodige småaksjonærer selger, dettte ser man på de 10 siste aksjonærlistene hvor flere av topp 20 fortsetter å kjøpe mens ingen selger. Så dette er mindre aksjonærer som er lei eller som forsøker å presse kursen så langt ned som mulig.
Ofte er det en kompisgjeng som styrer slike aksjer ved å kjøpe og selge til hverandre. Se på volumet den har falt på. Tipper nå at reelle investorer nå ser at kursen er såpass langt nede at den blir tatt tak i.
Mersi
15.09.2021 kl 20:26 3314

Kjøpte og solgte på rundt 2,5 etter lange tider med stillhet. Men nå er aksjen så billig at jeg må kjøpe et par lodd.
Blenheim
16.09.2021 kl 16:47 3165

Krise-emisjon eller ei, men selskapet trenger mer kapital for å utøve oppkjøp av hensiktsmessig størrelse. Gjerne skjekk scana.no, Q2 rapporten og skjekk siste balansen om du er uenig. Er du fortsatt uenig etter det bør du kjøpe fond. Rettelse, du burde nok kjøpe fond uansett, for Scana kan bli et rimelig flott pengesluk.
Norbo
16.09.2021 kl 17:16 3147

Hehe, vi får nå se hvem som får rett. Lykke til!
Werner
16.09.2021 kl 19:18 3129

Hvorfor gidder du å engasjere deg Blenheim med kommentarer når du ikke har aksjer og liksom utgjør deg som ekspert i scana.

Aksjonær eller ei, han har helt rett.
- Hilsen Scana aksjonær
DSM
16.09.2021 kl 20:23 3153

Elsker den generelle holdingen på forumet rundt at emisjon utelukkende er negativt. Uansett, uavhengig av hvorfor. Emisjon?? Selg, hopp i havet, nå går det bare én vei!!

I dette tilfellet er det for å hente penger til oppkjøp. Hvis det er basert på et rasjonelt business case, så er tanken at oppkjøpet skaper verdi (full jubel i salen). Men vent, oppkjøp må finansieres. Cash, lån eller ny egenkapital. Hvis de to første ikke er tilgjengelige, da blir det EMISJON (frykten brer seg i salen, fingeren er klar på salgsknappen). Men så må du tenke: de som «låner» oss nåværende eiere pengene sine (den nye egenkapitalen) til å skape mer verdier vil jo så klart kreve å bli kompensert. Derfor gis det ofte en rabatt på nåværende kurs, samt at de så klart blir med på oppsiden av oppkjøpet (og ev nedsiden).

Men et oppkjøp kan være verdiødeleggende også hvis det ikke gir mening. Og det er da du bør selge. Ikke pga mekanismen emisjon i seg selv, men fprdi du ikke tror på business caset. Husk det neste gang, kjære debattant.

Hilsen eier i Scana

Det er viktig å diskutere utfordringer og skjær i sjøen, selv om man er aksjonær og i utgangspunktet har tro på et selskap. Aspektene som tas opp her, med minkende ordrereserve og et kapitalbehov som vil melde seg er helt relevante å diskutere. Scana opererer innenfor svært spennende markedsområder, men til syvende og sist handler det om å lande kontrakter og tjene penger. Når det kommer til emisjoner er det hovedsakelig to typer; "vekst-emi" og "krise-emi". Sistnevnet er aldri positivt for eksisterende aksjonærer, annet at det hindrer et selskap i å gå konkurs. Vekst-emi kan være positivt - gitt at midlene forvaltes riktig. Det finnes dog plenty av eksempler på vekst-emi hvor aksjonærenes bidrag har blitt sølet bort og endt i ingenting.
Dr_Eval
16.09.2021 kl 22:12 3050

Krise-emisjon er ihvertfall ikke realistisk. Scana har ingen gjeld av betydning, så det utgjør ikke noen nevneverdig risiko. https://simplywall.st/stocks/no/materials/ob-scana/scana-shares/news/scana-asas-obscana-stock-has-been-sliding-but-fundamentals-l
Redigert 16.09.2021 kl 22:16 Du må logge inn for å svare

At selskapet har lite gjeld har ingen ting å si hvis/når de vil stå omtrent uten inntekter snart. Ordreinngangen faller dramatisk raskt nå. Heller ingen meldte ordrer siste kvartaler.
De må ha penger til driften av selskapet og det er det samme som krise emisjon.
murpy
17.09.2021 kl 07:53 2881

braastad jeg tror du skal lese siste rapport, det har du tydeligvis ikke gjort. Ingen gjeld og godt med cash og kontantstrøm.
Dr_Eval
17.09.2021 kl 08:03 2869

At selskapet ikke har gjeld av betydning har alt å si for at jeg anser investeringen min i Scana som trygg. Det er ingen fare for konkurs, som prisen antyder.
Norbo
17.09.2021 kl 11:11 2770

Seasystem søker etter prosjektleder etter økende kontraktsmengde. Trengs det si mer..?
murpy
17.09.2021 kl 11:30 2736

ArbeidsgiverSeasystems ASStillingstittelKommersiell/Teknisk prosjektlederFrist03.10.2021AnsettelsesformFast
Bli kjent med Seasystems AS
Seasystems søker etter ingeniører med erfaring fra prosjektledelse av en eller flere av følgende områder; utvikling, design og leveranse av forankrings systemer, skrogombygging / tilpasning og/eller mekanisk utstyr. Prosjektene varierer i størrelse og innhold: fra store leveranseprosjekter med omfattende designarbeid og stor andel eksterne innkjøp, ned til enklere oppdrag. Prosjektleder leder ett tverrfaglig team som følger produktet fra utvikling/design, fabrikasjon og til installasjon og drift.

Erfaringer og egenskaper:

· Absolutt krav er solid teknisk forståelse (gjelder både PL og TPL)

· Sivil ingeniør / M.Sc innen skip, maskin eller produksjonsteknikk

· Min 5 år Erfaring fra ledelse av tekniske prosjekter, fortrinnsvis utstyrsleveranser til olje/offshore eller verftsindustri. Erfaring fra havbruk eller vindkraft kan også være av interesse. Relevant erfaring kan erstatte formell utdannelse

· God kunnskap om relevant regelverk og standarder (olje/offshore, vindkraft, havbruk)

· Svært god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk

· Høy grad av nøyaktighet og struktur i arbeidsmetodikk

Trives med reisevirksomhet da våre kunder og leverandører befinner seg over hele verden

Være fleksibel i forhold til å bidra til å løse ulike oppgaver i en liten organisasjonØvrig:

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og betingelser i ett godt miljø. Arbeidssted Vestby, men en del reisevirksomhet må påregnes.

Om arbeidsgiveren
Seasystems AS utvikler og produserer forankringssystemer til flytende vindkraft, fiskeoppdrett og olje & gass industrien. Vår strategi er å benytte erfaring, teknologi og referanser fra olje & gass leveranser til å etablere oss innen andre markedsområder som flytende fornybar energi og fiskeoppdrett. Dette har resultert i økende kontraktsmengde og behov for økt bemanning. Vi er lokalisert på Vestby med ca 25 ansatte og våre kunder befinner seg i Europa, USA, Asia og Brasil.

"Prosjektledere"

Står i annonsen på Finn.no at det er snakk om "2" stillinger.

Er det nå det endelig skjer noe her?
Blenheim
19.09.2021 kl 20:25 2363

Jeg vil ikke si at å henvise til og argumentere med kunnskap er det samme som å utgi seg for å være en ekspert. I motsetning til visse andre som bare kaster ubegrunnede argumenter ut i luften uten å unne det en eneste tanke. I mine investeringscase ønsker jeg alle mot analyser/argumenter velkommen, da det er viktig å forstå begge sider av et case for å ha mest mulig forståelse og informasjon. At flere her ikke setter pris på diskusjon forteller vell en del? Istedenfor å la seg irritere burde dere takke og sette pris på at jeg diskuterer caset. Bare hyggelig.
Blenheim
19.09.2021 kl 20:49 2333

Jeg er selvsagt ikke uenig i dette. Men fakta er at selskapet er for lite til å gjennomføre transaksjoner av betydning, og at ekstern kapital er nødvendig. Vil bankene låne masse penger til Scana? Det tviler jeg på. Vil aksjonærene spytte inn mye mer penger i Scana? Her har jeg også mine tvil, men tiden vil vise. Selskapet er overpriset (motbevis meg), tjener ikke penger, har fått ordreboken halvert på no-time og har en imponerende track record på verdidestruksjon.
Ledelsens "nye" strategi har heller ikke resultert i noe. Dette er et godt utgangspunkt for en ny større investering!
Norbo
20.09.2021 kl 01:54 2205

Du viser hvertfall at du er interessert i selskapet hehe. Men tror ikke dette funker. Tener ikke penger… da bør du sette deg bedre inn i saker og ting. Mer jobb er ikke prekener før ut i q2 2022. Å det tror jeg ordner seg nå i q4, bare vent så skal du se.
Blenheim
20.09.2021 kl 12:49 2034

Glemte at ensifret EBIDTA anses som tilfredsstillende blant mange her. Jeg tror heller du skal vente å se hva som skjer når ordreboken for alvor kicker inn.
Her har du altså et selskap som greier å få ordreboken halvert samtidig som industribedrifter verden over rapporterer rekordresultater og om mangel på ledig kapasitet. Hvordan de i alle dager har greid å prestere det er påskekrim i mine øyne. Hva får deg til å tro at ordrene skal falle inn som hagl nå, når de ikke har gjort det så langt (i motsetning til resten av verden)?
Dr_Eval
20.09.2021 kl 16:09 1955

Det er vel ingen som tvinger deg til å kjøpe.
Norbo
20.09.2021 kl 17:13 1916

Litt pussig at Scana er det eneste selskapet du tilsynelatende kommenterer/følger her på forumet. Eller har du opprettet det nicket for et formål?? Eller er du rett og slett smålig blakk evt dum?
Blenheim
20.09.2021 kl 19:38 1836

Jeg kan ihvertfall ikke si jeg lar meg imponere av intellektet ditt. Det bemerkes også at du ikke begrunner argumentene dine i det hele tatt, selv når jeg byr opp til faglig diskusjon (som jeg mistenker du trenger). Jeg har heller ikke problemer med at andre har en annen analyse av selskapet enn det jeg har, men alt du tilbyr diskusjonen er jo ren synsing og viss-vass. At du lar deg irritere av motargumenter som du ikke greier å svare på sier vell noe om at investeringen din er mer basert på følelser, enn på fundamental analyse. Disse diskusjonsforumene er jo komplett ubrukelige om det ikke er mulig å diskutere ulike analyser og synspunkter.
Om jeg er dum eller fattig får nå så være, men jeg investerer i det minste ikke sparepengene mine i overpriset søppel. Hvilke andre selskaper har du i porteføljen om jeg tør spør?
Werner
21.09.2021 kl 13:34 1660

Du er veldig veltalende og formulerer deg veldig godt Blenheim men vet du noe om hva som skjer i Scana i dele tatt eller synser du også. Jeg har ikke peiling,men søker de etter 2 ingeniører/prosjekledere for å ta seg prosjekter som det står i annonsen. Så da får vi håpe at det kommer nye opplysninger i Q3 29 okt.
uritse
21.09.2021 kl 13:41 1651

Aksjonær Beholdning % av total % av topp 20
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,11 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,06 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,57 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,72 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,69 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,25 %
ARNE MORLAND 2 937 688 2,73 % 4,54 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2 330 467 2,17 % 3,60 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 996 489 1,86 % 3,08 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 664 922 1,55 % 2,57 %
CELIMAR AS 1 500 000 1,40 % 2,32 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,15 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,54 %
HEDMANT INVEST AS 990 000 0,92 % 1,53 %
RUNE ANDRESEN 865 000 0,80 % 1,34 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,33 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,28 %
Nordnet Bank AB 760 303 0,71 % 1,17 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,08 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,08 %

64 772 831 60,25 % 100,00 %
Oversikt hentet ut fra VPS 20.september 2021.
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Antall aksjonærer: 3318
Blenheim
21.09.2021 kl 17:11 1584

Det var en sjelden hyggelig kommentar, takk for det.
Bare så det er klart så vet jeg ingenting om hva som foregår innad i selskapet. Jeg baserer meningene mine helt og holdent på min egen analyse som er basert på selskapets egne rapporter, og da hovedsaklig regnskapene. Selvsagt vil noe koke ned til synsing og tolkning av denne dataen, men jeg prøver å være så rasjonell som overhode mulig (da jeg ikke er tjent med noe annet). Jeg vet for eksempel ingenting om nye evt prosjekter eller kontrakter, og det kan godt være det kommer noen store kontrakter i nær fremtid. Jeg vil derimot argumentere for at det er lite eller ingenting som tyder på akkurat dette nå (tvert imot), og at å basere en investering på dette er ren gambling. Og da med dårlig odds.
Samtidig så synes jeg det er et sprik mellom hva ledelsen signaliserer og faktisk greier å levere, noe som jeg anser som kritikkverdig. Det er potensielt mange falske forhåpninger blant aksjonærene per dags dato.
På den andre siden så har selskapet nesten ingen gjeld, -så selskapet er ikke verdiløst, men jeg tror ikke at status quo er bærekraftig over tid. Noe må nok skje. Vi får håpe på gode nyheter 29 oktober.