Sale of ADS Stratus


Sale of ADS Stratus
9 September 2020

ADS Crude Carriers Plc (“ADS” or the “Company”) has entered into a memorandum of agreement to sell the vessel ADS Stratus for a price of USD 25.5 million. The vessel will be delivered to the new owners on or around 17 September 2020 following completion of her current spot charter.

https://newsweb.oslobors.no/message/513118

===================================

Hva tenker dere om dette?
Redigert 09.09.2020 kl 10:40 Du må logge inn for å svare
awkward
09.09.2020 kl 10:41 6510

Jeg husker ikke alle tallene i hodet, men i forhold til hvor lite gjeld det er igjen i ADS, så må vel dette være et særdeles godt salg?

Sitter ikke inne i aksjen per idag. Må lese rask gjennom siste rapporter.
Struts
09.09.2020 kl 10:46 6468

Det jeg først og fremst tenker om dette - er at det er overraskende! Men det er også positivt, vi har fått etablert et nivå langt over skrap (som opptil flere har ment skutene skulle være verdt)! For det andre, tenker jeg at dette gjør ikke rederiet uten grunn (selvfølgelig). Selskapet har nå så mye cash at det åpner for å kjøpe en eller flere moderne skip uten å gå inn med mye kapital. Og det på tilnærmet bunn av markedet (TC-messig).

Levering 17 september tilsier også at de har fått inn depositum (på minimum 10%). Meg bekjent ligger skuta nå i Kaohsiung og er vel ferdig med lossing, så da blir det kanskje levering Korea (?) eller et annet nærere sted AG (Spore) hvor crew-skifte (og bunkring) er "enkelt" (med henblikk på Covid-19).
Redigert 09.09.2020 kl 11:59 Du må logge inn for å svare
Grylls
09.09.2020 kl 10:46 6459

Ca. $7m igjen i gjeld med to båter som tjener inn.

Men her kommer det kjøp av en ny/yngre båt, tror jeg.
HP17
09.09.2020 kl 10:50 6413

USD 25.5 million. = ca 233 millioner og det for kun et skip. Markedsverdien på hele selskapet er under 400 millioner så dette synliggjør de store underliggende verdiene i selskapet.
tuja
09.09.2020 kl 10:51 6363

Ledelsen er på hugget. Dette var både overraskende og særdeles positivt. Omtrent gjeldfri, og fortsatt 2 damer i drift. Helt knall.

:)
Grylls
09.09.2020 kl 10:53 6324

Noen kjappe trykk på kalkulator, hvis vi forutsetter verdi på de to resterende båtene til totalt $51m, så vil selskapet ha cashbeholdning (med dollarkurs 9) på nesten 17kr.

På toppen har de kontantbeholdning på rundt $10m per Q2, som tilsvarer nær 4kr.

Ville ikke solgt aksjene mine for 17,40 :-)

Når det kommer til eventuelt nytt kjøp, så håper jeg de får på plass en finansiering med mye gunstigere rente enn avtalen de har nå.
CapitaL
09.09.2020 kl 10:54 6308

Jeg tenker at det ligger modernisering av flåten i kortene nå.. de har muligens et nyere skip på hånda.. Etter mitt syn er dette nok et tegn på at selskapet vil leve videre etter 2022;)
Struts
09.09.2020 kl 10:54 6281

Var det jeg også prøvde å påpeke på mandag:

sitat

Ser styreleder i Solon Eiendom, Simen Thorsen, står frem og «klager» på at aksjen har «en betydelig rabatt med tanke på» nett asset value. Noe som fikk aksjekursen til å sprette i været, akkurat som om ikke NAV (ikke arbeidsformidleren) var kjent i forkant.

Nå er det ingen i ADS som står frem med så mye som helst for tiden (takk og pris egentlig), men det kan jo være interessant å trekke en parallell. For ADS’ vedkommende er (meg bekjent) NAV det samme som flåteverdien minus NIBD (=Net Interest Bearing Debt). Netto gjeld (også iht hva jeg blir fortalt) er omtrent det samme som Brutto gjeld minus kontanter. Ved utløp av Q2 utgjorde NIBD $ 32,516,000 minus 17,135,000 = $ 14,613,000 (give or take). Flåteverdien er satt til $ 73,414,000 (noe jeg ikke finner i overkant, kanskje tvert imot - gitt siste rapporterte salg). Så det minus NIBD skulle utgjøre rundt $ 68,801,000 (igjen etter q2, og senere har det rent inn mer kontanter). Basis kurs $/NOK = 9.- (for enkelthets skyld) lander jeg på NOK 6,192,209,000. Fordelt på 23,390,300 aksjer skulle det tilsi NOK 26.47 kroner. Er vel ikke så langt unna det Tuja sier Arctic har som anslag.

sitat slutt
awkward
09.09.2020 kl 11:28 6140

Rask regnet sammen, med dagens valutakurs får jeg en verdi på selskapet rundt 25-27 NOK, ved full avvikling idag.
Forbehold om tilsvarende pris på søsterskipene.
Har da ikke finregnet på gjenværende kontrakt på ADS Page. Mulig den trekker estimatet nord i det intervallet jeg anga.

Da virker jo dagens prising særs gunstig.
Bør justerer for usikkerhet rundt salg av Page og Serenade, men rabatten fremstår stor nå.

Innspill på dette?
Grylls
09.09.2020 kl 11:37 6088

Kommer fram til NAV 26,76 selv, men det er jo sjiktet tank ligger i (PB 0,61) nå. Har da regnet med samme verdi som ADS har i sin rapport ($24,438m), $25,5m per skip vil gi ca. 0,8kr høyere NAV. Uansett greit å balansere flåten litt, og $25,5m var jo prisen de opprinnelig betalte Frontline per skip før scrubberinstallasjon.

balle25
09.09.2020 kl 11:37 6079

Har regnet meg frem til en egenkapital etter Q3 på rundt 65MUSD. Dette tilsvarer en aksjekurs på kr 25 med dagens dollarkurs og ved P/B 1.
Da antar jeg overskuddet for Q3 er omtrent det samme som utbetales i utbytte for Q2 (ble jo holdt igjen en del på utbytte i forhold til resultatet i Q2). Har lagt til en gevinst på ca 1,1MUSD ved salget av Stratus. Bokført verdi av båtene er ved Q3 ca 46MUSD (23 pr båt). Disse avskrives med ca 1,375 MUSD pr kvartal.
tuja
09.09.2020 kl 11:38 6068

Fra xi:

ADSC handles med betydelig rabatt:

"NAV på kr 27/aksje (skipsverdi 3 $25,5-bokført $73,3+ antatt inntjening Q3 $7 mill (90 3 * 25)-utbytte kr 1,6/aksje). De oppga at 70% av Q3 booket til $45/d."

Enig. Se det jeg skrev 2/9-20 nedenfor. Bokført verdi på fartøyene 30/6 på vel 73 mill, minus tre måneders avskriving, er mer
enn bekreftet ved dagens salg på 25,5 mill.$. Salget bekrefter altså en verdi på minst kr 25,- pr aksje. Går ut fra at dette etterhvert
også vil avspeile seg i børskursen.
Mitt eminente innlegg 2/9-20 (som forøvrig ble latterliggjort av Longsit):
Regnestykket er egentlig enkelt: Ifølge regnskapet 30/6-20 var bokført egenkapital 64 mill. $, tilsvarende
ca n.kr 566 mill, eller 24,20 pr aksje. Egenkapitalen utgjøres av innbetalt kapital med kr 20,- pr aksje,
samt opptjent kapital (overskudd) fra stiftelse og frem til 30/6-20, da fratrukket utbetalt utbytte.
I markedet idag, 2/9-20, verdsettes selskapet kun til ca 338 mill. n.kr., eller kr 14,45 pr aksje.
Dette betyr at markedet, ut fra dagens verdsettelse, forventer at selskapet heretter skal tape (gå med
regnskapsmessig underskudd) på i alt kr 228 mill., eller knapt kr 10,- pr aksje, frem til og med likvidering
i 2022. Selv om ratene pr idag er svært lave, synes jeg det får være måte på til pessimisme.
Vi vet selvsagt lite om fremtiden, men det vi vet sikkert pr. nå, etter at det er inngått avtaler
for 70% av kapasiteten til vel 40.000$ pr dag, er at det kan ventes mellom 3 til 4 mill. $ i
overskudd i q3. Jeg velger å sette mine få aksjer i ADS på hold, men investerer
mer så snart virkningen av korona er mer avklart. Dersom jeg velger å sitte til 2022, anser jeg det
som svært sannsynlig at det skal være mulig å få igjen dagens bokførte verdi på kr 24,20 pr aksje,
og mere til!
Redigert 09.09.2020 kl 12:01 Du må logge inn for å svare

Jeg kan ikke se at dette kommer opp som børsmelding fra selskapet i Infront. Er det en feil hos Infront, eller er dette kommunisert på annen måte enn gjennom børsmelding?
Bluewave
09.09.2020 kl 12:03 5893

Nei, de betalte $22,5m per skip. Siterer meg selv fra den andre tråden:

"ADS Stratus ble kjøpt i Q3 2018 for MUSD 22,5. Da var dollarkursen circa 8.15, så kjøpsprisen i MNOK var circa 183.375.000. Siden har hun tjent en bøtte med penger for ADS og selges nå for MNOK 232.853.000.

Vi tar av oss hatten, takker og bukker."
awkward
09.09.2020 kl 12:05 5880

Takk for tilbakemelding.

Litt vanskelig å forstå rabatten her nå, da de bekrefter verdien ved dette salget.
Ikke dermed sagt at de kan selge de to andre båtene på dagen, men rabatten virker opplagt for stor, etter dagens bekreftelse.

På tide å ta seg en prat med Bodin Larsen, for å forsikre seg om at den tidligere svært så aksjonærvennlige modellen fortsatt er gjeldende.
Ekstra
09.09.2020 kl 12:13 5829

Det er vel en scrubberinvestering også per skip. Husker ikke i farten hvor mye det er, men det beløpet må vel komme til fradrag fra gevinsten.
Bluewave
09.09.2020 kl 12:15 5811

Det stemmer, kjøpsprisen på MUSD 22,5 var før scrubberinstallering.
Struts
09.09.2020 kl 12:39 5702

Noe de betalte rundt USD 4 mill pr enhet for, det meste av hvilket er nedbetalt og/eller inntjent (68% som tuja refererer til) gjennom lavere bunkersutgifter enn uten (scrubber).
Redigert 09.09.2020 kl 12:52 Du må logge inn for å svare
tuja
09.09.2020 kl 12:44 5673

https://www.tradewindsnews.com/tankers/ads-crude-carriers-fetches-firm-price-for-veteran-vlcc/2-1-871855

ADS Crude Carriers fetches firm price for veteran VLCC

Sale of older tanker underlines company's focus on fleet renewal

Oslo-listed ADS Crude Carriers has moved into the second stage of its development with the sale of one of its three elderly VLCCs.

The Norwegian company said on Wednesday it had agreed to offload the 290,000-dwt ADS Stratus (built 2002) for a firm $25.5m as talk grows of a second wave of storage deals for big tankers.

The unnamed new owner will take delivery on or around 17 September when the ship has completed its current spot voyage.

VesselsValue assesses the vessel as worth $24.5m for further trading and at $14.5m for scrap.

Tanker buys launched company in 2018

The trio was acquired from John Fredriksen's SFL Corporation in 2018 for a combined $77.6m as the Arendals Dampskibsselskab (ADS) spin-off debuted on the Oslo exchange.

ADS fitted scrubbers to the vessels last year and then took advantage of booming markets this year to rack up healthy profits.

The shipowner had made back 68% of its $12m retrofit investment by 30 June.

In last month's second quarter results statement, ADS Crude Carriers chairman Bjorn Tore Larsen stressed the company's commitment to the tanker sector.

Despite a drop in rates in the third quarter, Larsen said: "We remain long-term positive and committed to the tanker market beyond the economic lives of our existing fleet.

Investments on the cards

"We will pursue investment opportunities in the tanker sector as we continue our focus on cash flow, dividends and operational excellence."

ADS has been contacted for further information on future strategy and the potential for disposing of its other tankers.

The second quarter profit was described as "strong" once more.

ADS said it had logged net earnings of $8.6m, up from $600,000 in the same period last year.

Revenue grew to $21m from $11m in strong markets, with the average rate for its veteran vessels standing at $64,300 per day.

"Yet again we deliver on our commitment to return a high proportion of earnings and declare a total distribution of $7.75m, meaning this is the second consecutive quarter for which we have distributed over 90% of net profits," Larsen added.

New blood recruited

Two of its ships operated spot during the period, with another on a six-month charter.

In June, parent group ADS brought in experienced investment banker Marius Halvorsen to focus on growth, with the company telling TradeWinds to "watch this space" as far as further developments go.

In April, Halvorsen made a shock departure from Fearnley Securities, where he was chief executive.

Halvorsen is viewed as a key contributor in its drive for growth, both in relation to ADS Crude Carriers and ADS.
Grylls
09.09.2020 kl 12:46 5637

Dyskalkuli :/ jeg leste rapporten.

De betalte rundt $4m per så nettopris blir da $22,5 + $4m = $26,5m

Struts
09.09.2020 kl 12:48 5621

En artig tanke (for meg da) er at de bruker midlene etter salg til å kjøpe TO mer moderne enheter. Og hvorfor ikke hente dem fra FRO? Alle ADS-skutene er jo eks Frontline-skip, Frontline er største aksjonær i ADS og kanskje tjent med å fornye ADS' flåte (og samtidig senke sin aldersprofil), og så kan delbetaling bli i ADS-aksjer. For begge rederiene har en positiv forventning til markedet fremover (og da tenker jeg ikke på anal-ytikere som Hannibal Lecter som har to timers tidshorisont, etter i fjor å ha hatt to år), eksempelvis i 2021-2022 osv. Jaja, som sagt, bare en tanke.
Redigert 09.09.2020 kl 12:49 Du må logge inn for å svare
Struts
09.09.2020 kl 13:19 5508

Når jeg tenker meg om (noe jeg sjelden gjør), så var (for en gang skyld) min tanke så god at jeg burde ta en telefon til Tor Svelland (vi hadde mye moro på midten, beklager, slutten av 80-tallet, heldigvis var og forble han en god porsjon mer seriøs enn meg) og foreslå Frontline-salg av to skuter bygget rundt 2007 (så holder de en femårsperiode til) til ADS. Jeg kunne også ta en telefon til et av styremedlemmene i ADSC (som jeg også vel minnes fra samme periode, og som jeg formidlet salg av en VLCC til) og ymte frempå om noe tilsvarende, mot et ørlite honorar på 0.5% av salgssummene (vanlig er vel fremdeles 1%). Begge disse referert er hederskarer (noe ikke jeg kan skryte på meg selv).

Men, så slår det meg, det er ikke helt usannsynlig at disse selskaper allerede har vært i kontakt med hverandre, både via nyoppnevnte Halvorsen i ADS, og over lang tid for øvrig. Kanskje jeg kan drømme om usle 0.10% i kommisjon?
Redigert 09.09.2020 kl 13:27 Du må logge inn for å svare
Grylls
09.09.2020 kl 13:21 5510

Eller ett nybygg for rekordlav pris som leveres rett til super-cycle?

De må gjerne betale utbytte også :)
tuja
09.09.2020 kl 13:25 5487

Tja, kanskje du ikke er så langt fra sannheten? Kommer forhåpentlig mere info etterhvert. Men dagens melding er ensidig positiv. Nå har de rom for utfall både ene og andre veien. Og aksjen handles foreløpig med betydelig rabatt på NAV.

:)
Struts
09.09.2020 kl 13:30 5470

Vel, da må de endre strategi drastisk - men det skal bli spennende å se, her tror jeg det skjer ganske mye før nyttår! Og hvorfor skulle de nøye seg med å selge bare Stratus? Dette tror jeg mer på enn på lang, lang tid!

Hannisdahl kommer nok med ny TP snart. Han viser at han har gjort rett med å ha ADS som sitt favorittcase.
https://twitter.com/JHannisdahl/status/1303646461419311104/photo/1
Struts
09.09.2020 kl 13:38 5414

M/T =SAKE= (05 bygget, mao samme aldersgruppe) sluttet (WS 36) med 260,000 tdw for regning Litasco fra WAfrica østover - tilsvarende USD 15,966/18,891 pr dag (incl/excl idle days)
Struts
09.09.2020 kl 13:51 5358

Hannibal er en dust! Han kommer alltid i ettertid, eller bommer fundamentalt på det anal-ytikere presumtivt burde konsentrere seg om - å se FREM i krystallkulen. Det er vel mer eller mindre nøyaktig ETT år siden han predikerte en aksjekurs på NOK 68 (!!) på denne tid i år. Siden det har han vendt kappen etter vinden basert på gårsdagen (med utsagn ala "dette har vi predikert hele tiden") verre enn Trump og Don Quijote kombinert, et kunststykke i seg selv.

Nei, shipping-anal-ytikere er generelt ikke mye å stole på (noe jeg håper ikke min gode venn i en av de største bankene fikk med seg. ikke det at han hadde brydd seg). Sikkert ikke jeg heller, men jeg fremholder mitt syn: ADS er en "No-brainer". Men nå ser jeg for meg fasiten først i 2027, og ikke i 2022. Det er ikke meg i mot!

Skjønner ikke at det er grunn til å være så kritisk til ham. Han har jo hele tiden hatt ADS som toppcase, og hadde kursmål på 17 som er akkurat der vi ligger nå. Nå er TP under review, så regner med at det blir tatt opp. Jeg har i hvert fall tjent på å lytte på ham.
Grylls
09.09.2020 kl 14:29 5189

Ut i fra Q2-rapporten så ser de framover og mot nye muligheter, og da tror jeg de gjør klokt i å holde så mange muligheter som mulig åpne. Jeg mener uansett at de nå er i en posisjon hvor de ikke behøver å få 'dårlige' LIBOR + 5,1% på finansiering av nytt kjøp. Hunter har f. eks. LIBOR + 2,95% første 12 mnd så markedsjustert i sin refinansiering. Differansen på 2,15% utgjør over $1700 per dag totalt for hele selskapet før dagens annonsering.

Kan de innfri resterende lån fra SFL i sin helhet for deretter å få gunstigere finansiering på et nyere skip, så kan det være lurt. Så er jeg spent på hvordan de ser utsiktene; er de pessimistiske for de neste 6-9 mnd så kjøper de neppe noe snarlig.

Fronline har nok et eldre skip som de vil at ADS skal kjøpe med SFL som motpart. The story goes on. Men at det er en hyggelig nyhet for oss aksjonærer i ADS at "Stratus" blir solgt til en hyggelig pris er det ingen tvil om. Om caset fortsetter med eventuelt nye salg av de to andre damene, så kan vi se frem mot hyggelige utbytter fremover.
tuja
09.09.2020 kl 14:49 5120

https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2020/09/09/7565036/skipssalg-baner-vei-for-saftig-utbytte-til-aksjonaerene-i-tankrederiet-ads-crude-carriers

Ifølge Larsen er planen å betale så mye som mulig tilbake til aksjonærene.

– Strategien vår er at all fri cashflow skal til aksjonærene, så vi har ingen andre planer med pengene, sier han.
Redigert 09.09.2020 kl 14:51 Du må logge inn for å svare
Dado83
09.09.2020 kl 14:52 5092

Men hva skjer hvis dem kjøper skip fra FRO, hva skjer med aksjekursen da? Da får dem i realiteten mer gjeld også.
tuja
09.09.2020 kl 14:57 5065

Kan bli ett heftig utbytte i kv3:

"– Strategien vår er at all fri cashflow skal til aksjonærene, så vi har ingen andre planer med pengene, sier han. "
Struts
09.09.2020 kl 14:57 5051

Jeg er kritisk ut fra hans kursmål var i fjor (noe jeg ikke har glemt, han hadde jo himmelen som mål for ALLE tank-aksjer), tror det gikk litt frem av det jeg skrev. Men for all del, enhver må tro på hvem/hva man vil. Av alle tank-aksjer endte jeg til slutt ned på ADS (som det sikreste kortet). Så "hadde" som kursmål er litt avhengig av fra NÅR preteritumet var. Det spiller uansett ingen rolle hva jeg mener om det, det viktigste er hva de nærmeste månedene bringer, og slik jeg ser det har selskapet satt seg selv i spill.

Kan vi si at ca 1/3 av totalgjeld trekkes fra salgssummen og så har vi det som går til utbytte?

Kan vi si at ca 1/3 av totalgjeld trekkes fra salgssummen og så har vi det som går til utbytte? Dvs 6-7 kr
Redigert 09.09.2020 kl 15:03 Du må logge inn for å svare
Struts
09.09.2020 kl 15:03 5008

Utbytte er bra - 20-30% hittil i år - men jeg håper de ikke de selger de to siste før de har noen andre (noe mer moderne) på hånden. Vi får se!