Nano: partneravtale og mindre pasienter i paradigme nært forestå


Siste radium podcast. Lars nieba sier de jobber for mindre pasienter i paradigme siden de kun har en dose. Han hinter sterkt om at de er i forhandlinger med en partner. Husk at selskapet ikke benyttet muligheten til å hente på 33 kroner nettop. Har doblet beholdning idag etter radium podcast.

Ellers en veldig fin podcast som anbefales.
SomSa
10.09.2020 kl 10:39 9176


Jeg har sluttet å høre på radium podcast. De slipper inn ledelsen uten kritiske spørsmål. Stod ikke pasientene i kø for å bli behandlet?
Sydney
10.09.2020 kl 10:43 9179

Stort sett hele episoden handler om at de stiller spørsmål rundt ett tøff år for selskapet. Så det stemmer ikke helt. Det er jo tross alt viktig info han kommer med her. Mulig det blir emi.men jeg ser sjansen for avtale som mye større. Spennende.
Merlin
10.09.2020 kl 12:37 8974

Nano har fast track og er i løpende dialog med FDA. Nano vil gå for å få redusert antall inklusjoner. Dette basert på at protokollen la til grunn at man skulle ha 50/50 fordeling av 15/40 og 20/100, samlet 130 pasienter.

Nå som 20/100 armen er parkert etter C-møtet med FDA betyr det at Nano bør kunne redusere totalantallet som skal inkluderes. Det betyr at man kan redusere protokollen til 90 pasienter totalt, ned med hele 40 pasienter. Det danner etter min forståelse noe av optimismen til Niebas tempoplan. Det vil dessuten gjøre det vesentlig billigere for Nano. Sammen med tydelige utsagn om partnerforhandlinger, bør vi forhåpentligvis kunne forvente at det kommer en løsning på partnerspørsmålet ved FDAs godkjennelse av lavere inklusjonsantall. En slik godkjennelse fra FDA bør kunne komme i løpet av svært kort tid.

Det er tydelig at mange ikke har forstått den store betydningen av C-møtet. Nano har endelig bare en dosering å forholde seg til. Hele doseringsproblematikken er lagt bort, med den kraftige effektivitetsøkningen det bør kunne gi i det videre arbeidet. Uvisshet og risiko er dermed også redusert.
Redigert 10.09.2020 kl 12:43 Du må logge inn for å svare

Det kan tyde på at de hendelsene vi har hatt de siste månedene synes å være av langt mer positiv art enn det markedet evner å ta inn over seg. Dog tror jeg nok hovedårsaken til at kursen ligger der den ligger er usikkerheten rundt videre finansiering. Hadde man fått landet den utfordringen tror jeg vi kunne fått en helt annen og langt mer positiv prising av NANO. Men her kan det komme en positiv løsning før man vet ordet av det.
Merlin
12.09.2020 kl 00:01 8113

"Nano vil gå for å få redusert antall inklusjoner."

Dette ble gjentatt av Lars Nieba på siste Radforsk Podcast. "Of course we need to be looking into that!" Dvs reduksjon av antallet 130. Det er altså noe helt annet enn Nano skrev i 2Q20 presentasjonen " Maintain target to recruit 130 patients"

56 pasienter var innrullert 26.8. Om det holder med 90 er det altså kun 34 pasienter til som kreves. Det bør være oppnåelig, ikke minst siden stamcellebehandlede pasienter nå ved ammendmentet er gjort innrullerbare.

Nieba sier neppe noe slikt, uten å ha fått signaler fra FDA. Tross alt har Nano med fast track, løpende dialog med FDA. Nano har antagleig sendt en søknad om reduksjon. Og den igjen må det foreligge signifikansberegning for.
Sydney
12.09.2020 kl 00:13 8081

Jeg tror faktisk inklusjonstakten og cash burn er det som stopper oppgang mest.. fra de ikke sving på det kan de nesten bare glemme å nå 130 pasienter før 2023. Det ville vært en fantastisk melding å få om de kuttet til 90 pasienter.. jeg tror på en avtale før desember.
Kagge
12.09.2020 kl 00:30 8031

Som nevnt tidligere - får markedet troen på både innrullering og finansiering som rekker til alle er innrullert, så har vi en rakett - da tåler vi selv en emi!!

Da ville best case vert 1: nedjustert fra 130 til 80-90 så kjørt en emi som alle kunn stole på rakk til readout !

... eller best best cast - Partner som som ser verdien allerede nå!!! 💰💰💰

Her gambler shorterne på at det blir emisjon. Og slik sett har de historien med seg. Så jeg skal ikke kritisere shorterne for å tro at historien gjentar seg. Men dersom tegnene er tolket riktig av flere andre, så vil ledelsen lande en partneravtale. I så tilfelle vil det koste shorterne skjorta! Det skulle vært fantastisk å oppleve!
Araber
14.09.2020 kl 21:19 7045

Innrulering vil vel fåregår til nyttår, en gang til våren........og SPRØYTA settes når Covid 19 er gravlagt !

Partneravtale basert på ufullstendige / og ikke fullførte studier og avlesninger ???????????????
Redigert 14.09.2020 kl 21:23 Du må logge inn for å svare
frontal
14.09.2020 kl 22:19 6905

Shorterne har hatt mest rett i denne aksjen. Måtte jeg gamble ville jeg satt penger på short.
NN er ikke noe spennende aksje lengre som før London, både store og små har forlatt lenge siden....

Du har nok rett i at shorterne har hattmest rett i tilfellet NANO. Du har også rett i at mange har forlatt NANO. Jeg var en av dem inntil august. Men det er også et faktum at selskapet nå har et nytt management som har tatt flere fornuftige grep. Det synes også som at den nye ledelsen har kommet til en erkjennelse om at de trenger en partner for å ta Betalutin til kommersialisering. Noe jeg tror vil være fornuftig, forutsatt at de finner den rette partneren.

Og det er denne endringen i ledelse og strategi som har gjort NANO spennende for meg igjen. Men jeg skjønner dem som fortsatt er skeptiske og som ønsker å få avklart videre finansiering før de igjen kjøper seg inn.

Høsten vil gi oss svar på hva ledelsen lander på. Emisjon vil trolig gi en ikke ubetydelig kursdipp, men en partneravtale vil kunne gi et betydelig og umiddelbart løft i aksjekursen.

Så får hver enkelt gjøre sine egne vurderinger og hva som er smarteste trekk, gitt den informasjonen som er kjent.
Redigert 14.09.2020 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
Sydney
15.09.2020 kl 01:35 6616

Sliter med å forstå logikken til Nano gjengen om det kommer en emi nå. Den burde vært satt i tiden etter paradigme og sterk oppgang. De må da ha noe i gjære for å kunne utsette emi på denne måten. Det at den er utbomba gjør også at nyheter vil kunne føre til sterk oppgang. De fleste kreft sykehus er oppe å går igjen. Tenk også litt på at paradigme interim bestått med glans ikke har hatt noe verdiøkning på selskapet. Kursen er vel ca den samme som før dette.

Sydney
Vi er vel flere med samme oppfatning. Dagens ledelse i NANO virker såpass oppegående at den neppe ville latt muligheten tidligere i sommer gått fra seg, dersom emisjon kun var eneste alternativ. Det er derfor mye som taler for at ledelsen har andre alternative finansieringsmuligheter tilgjengelig, en tanke som ble styrket av uttalelsene Lars kom med i radium podcast nr 141. Men enn så lenge har vi altså ikke noe sikkert fra ledelsen, og jeg mener det er denne usikkerheten som holder kursen nede. Blir en spennende høst, og det kan bli en særdeles hyggelig høst.
Jimmi
15.09.2020 kl 10:15 6173

Det jobbes med partneravtale folkens. Kan komme når som helst. Stor risiko å sitte på utsiden nå!
Jeg tror du er inne på noe her Jimmi..

Partner avtale.. det må i så fall bli den største triggeren til nå for oss julenisser
Kagge
15.09.2020 kl 13:35 5822

Det er jo ikke noe tvil om at en partneravtale er det beste. Så kan man spekulere i hva, hvorfor ledelsen agerer som de gjør nå i høst..

Nedsiden og svikt i tilliten blir desto større om del kommer en emi i løpet av høsten på enda lavere nivå..

Så enten har de et kort i ermet, før evt emi,eller ikke - jeg tør ikke tenke på alternativet.

Når vi håper på partner - hva tilsier at en partner er interessert i caset nå? Hva får dem ved å knytte til seg Nano i høst?

Ny presentasjon lagt på web 11.09 indikerer vel hva en/ flere partnere vil kunne bli motivert av..
https://www.nordicnanovector.com/sites/default/files/presentations/NordicNanovectorSeptember%202020_updated.pdf

What’s next
• Approval of protocol amendment in multiple countries – expected October/November 2020
• Faster rate of patient enrolment starting in November 2020
• Continued implementation of initiatives to further enhance the patient recruitment rate, including a new social media strategy
• PARADIGME patient recruitment updates will be provided in each Quarterly Report

Lars virker sprekkferdig rundt dette...
• Betalutin® is an unencumbered and 100% owned asset
– Actively pursuing flexible regional commercialisation strategy to maximise value
• Efficacy observed in LYMRIT 37-01 – Part A is seen as a strength
– The response rate and mDoR in complete responders are viewed as compelling by HemOncs*
• The combination of potential benefits is what sets Betalutin® apart
– One-time treatment + durable efficacy + manageable toxicity + simplicity for patients and physicians
• HemOncs* view frail/elderly patients with co-morbidities (that prevent chemotherapy or targeted
therapies with high side-effect burden) and those refractory to RTX/anti-CD20 as Betalutin®’s ideal patients

HemOncs = Hematologists-Oncologists
Redigert 15.09.2020 kl 14:30 Du må logge inn for å svare

Kjernen i dette er vel at:
1. Antall pasienter i Paradigme ligger nå an til å bli lavere enn det opprinnelige antallet
2. Ny protokoll tillater å rekruttere fra et betydelig større antall pasienter

Kombinasjonen av behovet for færre antall pasienter og en større gruppe å rekruttere for, gjør veien mellom nå og godkjennelse betydelig kortere og enklere. Jeg vil ikke utelukke at dette kan gjøre NANO betydelig mer interessant for en partner.

Brikkene vil falle på plass inn mot dette for kommersiell anvendelse av Betalutin, single eller kombo :

• NHL, 7de vanligste kreft i USA
• Medianalderen ved diagnose er 67 år
• Antall diagnostiserte tilfeller av NHL i de viktigste 7 markedene forventes å vokse fra 145’000 (2018) til 170’000 (2028), som et resultat av befolknings vekst og aldrende befolkning
• Markedspotensialet forventes å nå USD 26,1 milliarder innen 2026

Hvilket BP vil ikke være med på den reisen, der Betalutin singel/ kombo i første omgang er høyst relevant for delmarkedet på USD 5 milliarder?
Redigert 15.09.2020 kl 16:49 Du må logge inn for å svare
frontal
16.09.2020 kl 13:24 4928

London, tenk hvilken negativ effekt det ville fått for Bravos CV om NN signerte en partneravtale nå kun 6 mnd etter at han gav seg.

Tenk hvilke smekk portfolio manageren i Black Rock ville fått dersom NN signerte en partneravtale nå.

Derfor tror jeg short vil vinne og en EMI kommer snart.
focuss
16.09.2020 kl 13:30 4909

Det opprinnelige pasient antallet for Paradigme var 85. Det var før ledelsen begynte seminar virksomhet.
Kagge
16.09.2020 kl 16:22 4654

Nå er vel ikke Lars ansatt for å hensynta ettermæle til Bravo eller Black Rock..

Tenk hvis...
snoken
16.09.2020 kl 16:30 4628

Gjesp! blir trøtt av denne aksjen bla bla bla...
frontal
16.09.2020 kl 17:37 4504

Det er riktig Kagge, men det hadde vært rart nå som Bravo, Black Rock, Siessenner er ute av aksjen/selskapet at de plutselig smeller med en partneravtale....
Redigert 16.09.2020 kl 17:38 Du må logge inn for å svare
Kagge
16.09.2020 kl 20:09 4317

Kanskje ikke rarere enn om de nevnte herrer skulle sitte på info som tilsier at de bedre enn andre kan se inn i fremtiden og beslutninger i styrerommet til nano? Over 1 år siden Black Rock gikk ut - sikkert med sine begrunnelser - begrunnelser basert på sine antakelser! Ja tenk om Black Rock hadde en hit rate på 100% ... de har jo ikke det..

Bravo exit taler jo for et retningsskifte i strategi?
frontal
16.09.2020 kl 20:36 4255

Ja, det blir spennende å se utfall snart.
Du kommer med et godt argument med tanke på retningsskifte i strategi, men jeg er ikke sikker på at det kommer helt til gode for aksjonærene.
frontal
17.09.2020 kl 17:02 3477

Ang. Black Rocks exit, tror jeg mange her inne undervurderer, inkludert du Kagge. Hver og en stor institusjon vil ta det i betraktning og grave dypt for å finne ut årsaken. Husk at Black Rock er enestående på biotek.
Araber
17.09.2020 kl 17:54 3367

Veldig liten intresse for å kjøpe lodd, liten omsetning for tiden.........Partneravtaleprat er noe som bare finnes på papiret, trykt med svarte bokstaver.

Det finnes mange gode lodd å få kjøpt

hei hvor det går i Nordic Nanopower.. en uke til månedskifte og mer informasjon fra selskapet

Next
• Approval of protocol amendment in multiple countries – expected October/November 2020
• Faster rate of patient enrolment starting in November 2020
Araber
23.09.2020 kl 16:45 2274

..................Partneravtaleprat er noe som bare finnes på papiret, trykt med svarte bokstaver.
Titleist
23.09.2020 kl 18:50 1888

17,50 kr.

Flott ledelse i dette selskapet.

Har vært velsignet med dyktig ledelse i mange år, og det vises igjen på kursutviklingen.
HP17
23.09.2020 kl 19:18 1757

Nå må aksjonærene bla opp nok engang slik at ledergruppen i nano og alle direktørene kan fortsette å tømme selskapet for millionbeløp. Et hinsides lønnsnivå i selskapet eller er dere fornøyde?
SomSa
23.09.2020 kl 19:19 1744


Emisjonen var varslet og jeg hadde sagt at jeg skulle øke min beholdning etter emisjonen. man kan velge å høre haussere eller på fornuftige innlegg. Hvis emisjonen blir 17,5 kan man mest sannsynlig kjøpe på 14-16 hvis de ikke kommer med nyhet og folk blir lei av aksjen. Absolutt viktigste for nano er om de klarer rekruttere nok pasienter og levere søknaden før Bayer.

Hugoil
24.09.2020 kl 21:52 1181

Ang. startinnlegget og
Londonmannen
15.09.2020 kl 08:12
5178
Sydney
Vi er vel flere med samme oppfatning. Dagens ledelse i NANO virker såpass oppegående at den neppe ville latt muligheten tidligere i sommer gått fra seg, dersom emisjon kun var eneste alternativ. Det er derfor mye som taler for at ledelsen har andre alternative finansieringsmuligheter tilgjengelig, en tanke som ble styrket av uttalelsene Lars kom med i radium podcast nr 141. Men enn så lenge har vi altså ikke noe sikkert fra ledelsen, og jeg mener det er denne usikkerheten som holder kursen nede. Blir en spennende høst, og det kan bli en særdeles hyggelig høst.
..
NANO får ikke penger på 30-tallet hverken i år eller i oktober i fjor. Det er grunnen til at de ikke plasserte emisjonen på de 2 toppene, men etter at salgssignaler er etablert og klare til å løses ut med å gjøre emisjon.