Endelig kommer testen frem i forskjellige medier!


Veldig spennende uker absolutt.

Jeg ser vaksine-selskap melder om at så og så mye er forhåndsbestilt av ulike land dersom den blir godkjent. Burde ikke Life guidet noe om forhåndsbestillinger og forventninger snart? Kan fort være snakk om ti-talls/hundretalls millioner tester solgt på kort tid vil jeg tro..?
StevenG
13.09.2020 kl 20:04 7227

Det er garantert noen intensjonsavtaler her som holdes under bordet til godkjennelse er på plass. Er ganske sikker på at flere har/er vært i kontakt for å sikre seg tidligst mulig leveringer av denne testen..
HP17
13.09.2020 kl 20:06 7213

Og det beste er at Life nå ligger foran tidskjemaet når de nå tester mer enn 100 personer hver dag. Da kan en være ferdig og klar for godkjenning relativt snart. Tidligere i børsmelding var det snakk om oppstart av testen i oktober, men nå er de jo alt godt i gang. I morgen skal nok Life igjen fly oppover.

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/eKWlp9/bergensfirma-utviklar-spyttproeve-som-skal-gje-koronasvar-innan-fem-min

– Vi køyrer for tida meir enn 100 kliniske koronatestar kvar dag, og vi forventar difor å avslutte studien raskt, seier professor Andreas Pfützner, som er medisinsk ansvarleg for hurtigtesten

Jeg har logget inn å lest hele artikkelen på 7-8 sider.WOW dette blir enorm. Dette var førstesiden på BT utgaven i dag.
Få logget dere inn nå!!!

Bergensfirma utviklar spyttprøve som skal gje koronasvar innan fem minutt
No blir spyttprøven testa ut i Tyskland. Firmaet håper å ha den på marknaden før jul.Eit sveip med vattpinnen i munnen. Pinnen med spytt går ned i eit røyr, som så blir kopla til ein sensor. Leidningen går vidare til ein liten, firkanta elektronisk boks.

Få minutt etter pip det frå den kvite boksen. Pluss eller minus. Korona eller ikkje korona.
Så enkelt skal det vere å få svar, ifølgje selskapet som står bak Digid Cantisence-testen.
– Hurtigtesten er basert på ein heilt ny type teknologi, seier Joacim Holter, administrerande direktør i Lifecare.
Viruset festar seg til antistoff
Eigentleg skulle sensoren brukast til å måle blodsukkernivå hos diabetespasientar.
Men då koronaen kom, blei planane endra. I samarbeid med det tyske selskapet Digital Diagnostics AG har dei vidareutvikla teknologien.
– Vi har eit entusiastisk team med smarte hovud som såg at vi hadde mogelegheit til å bruke den same teknologien til å utvikle ein hurtigtest for korona, seier Holter.
Kort fortalt verkar testen ved at den tiltrekk seg virus frå spyttet.

Ei litt lenger forklaring er at den bitte små sensoren inneheld to «utstikkarar». Den eine er utstyrt med antistoff for koronaviruset. Når viruset knyter seg til antistoffet, endrar overflatespenninga seg på den andre «utstikkaren».
– Slik kan vi oppdage viruset direkte, seier han.

Prøve og resultat på ein gong
Metoden er såkalla point-of-care-testing, altså diagnostikk som skjer nær pasienten. Prøven krev ikkje analyse på laboratorium.
Det er eit av problema med dagens testregime: Laboratoria er i ferd med å tømmast for utstyr og personalet er pressa til det ytste.
I tillegg må dei som testar seg vente i inntil tre dagar på svar. Også spyttprøvar som er under utprøving må gjennom den same labanalysen.

Ideen til hurtigtesten blei unnfanga i mars. I april utførte selskapet den første laboratorietesten og i juni starta dei prosessen mot godkjenning.

I august fekk dei grønt lys frå tyske myndigheiter til å starte kliniske studiar.
Holter styrer prosessen frå heimekontoret på Søreide, medan utprøvinga skjer i Mainz og Bonn i Tyskland. Her blir metoden vurdert opp mot den tradisjonelle PCR-metoden.
– Vi køyrer for tida meir enn 100 kliniske koronatestar kvar dag, og vi forventar difor å avslutte studien raskt, seier professor Andreas Pfützner, som er medisinsk ansvarleg for hurtigtesten.


– Like treffsikker som dagens test
Dagens metode går ut på at eit reagens får viruset til å skilje ut arvemateriale som deretter blir kopiert mange gonger – heilt til viruset er avslørt. Prosessen tek cirka seks timar, men er til gjengjeld svært treffsikker.
– Kor treffsikker er denne testen?
– Det er dette vi held på å dokumentere og vi vil først avklare det overfor regulatoriske myndigheiter. Men laboratorietestar viser at antistoffet er treffsikkert på virus. Sensitiviteten er minst like god som ved PCR, seier Holter.
Forsøka skal vere ferdig i oktober. Dersom alt går etter planen, ventar selskapet at testen blir kvalitetsstempla med CE-merking kort tid etterpå.

– Vi trur at den første bergensaren vil kunne testast med dette i år.
I første omgang er det koronaviruset som gjeld, men ifølgje firmaet kan testen like godt nyttast på andre virus i framtida, som ebola og influensa.


Ingen heimetest
Holter ser ei lang rekke fordelar med hurtigtesten framfor vanleg testing:
– For den einskilde er munnavstryking langt meir behageleg enn vattpinne opp i bihola, samt at det er ein fordel å få raskt svar. For samfunnet er det enorme helsemessige og økonomiske fordelar, seier Holter.
Han viser til at testutstyret egner seg godt til rask testing i ambulanse, på flyplassar og under konkrete utbrot som ved NHH. Foreløpig er det ingen heimetest. Det er helsepersonell eller personar med opplæring som skal utføre testen.
– Ein unngår altså ikkje kø, men ein sparer alle labressursane.
– Og prisen?

– Vi har antyda ein pris på 60 dollar pr. test.
60 dollar, eller nær 550 kroner, er meir enn dobbelt så mykje som kvar test kostar kommunen i dag. Men då kjem labanalyse på cirka 500 kroner i tillegg.


Ber myndigheitene melde seg
Ifølgje Holter skal dei raskt kunne starte produksjonen. Men det kostar å sette opp storskalaproduksjon, og selskapet er avhengig av bestillingar. Bergensselskapet oppfordrar norske myndigheiter til å kome på bana.
– Vi ventar at etterspørselen raskt blir større enn produksjonskapasiteten. Norge har mogelegheit til å stille seg fremst i køen ved å legge inn bestilling. Dei bør ta imot denne innovasjonsgåva, seier Holter.
I ein rapport frå Helsedirektoratet i mai om tiltak mot covid-19-epidemien trekk dei fram hurtigtesten frå Lifecare. «Dersom sensitiviteten er høy vil det kunne ha svært gunstig effekt på smittesporing og smittevernoppfølging», skriv direktoratet.
– Vi følgjer godt med på utviklinga innan hurtigtestar for å kunne gjere ei vurdering av eventuelle bruksområde når testane byrjar å få betre kvalitet enn dei har hatt tidlegare. At det er norske initiativ på området, er spesielt positivt, skriv seksjonsleiar Karoline Bragstad i ein e-post til BT.
Positiv labsjef
– Gitt at testen er god nok, så er dette noko vi i laboratoriemiljøet ønskjer velkomen, seier Elling Ulvestad, leiar for mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus.

Han påpeikar at ingen hurtigtestar hittil har vist seg gode nok på den europeiske marknaden.
– Men den vil bli møtt med entusiasme viss den er så god som dei seier, seier Ulvestad.

Statens legemiddelverk opplyser til BT at dei ikkje kjenner til Digid-testen. Medisinsk utstyr krev ikkje godkjenning frå myndigheitene på same måte som legemiddel. Det er opp til produsenten å dokumentere at dei oppfyller krava til medisinsk utstyr, som igjen utløyser CE-merking.
– Hurtigtestar med CE-merking kan fritt seljast i Norge, så lenge det har norsk merking og bruksrettleiing. Det er opp til helsetenesta å vurdere om den er aktuell å ta i bruk, seier Magdalena Kauczynska Karlsson, seniorrådgjevar i Legemiddelverket.
bambuss
13.09.2020 kl 20:14 7069

Har lest. Første jeg gjorde var og åpne ostepoppen. Nå sitter jeg og kozzer meg med vinglass fylt med rødvin. Blir det ikke 6 i kveld ,så blir det i alle fall 6 i morgen.

Markedet kommer til å være enormt som det står i artikkelen. Her er det bare å sitte rolig i båten, denne selges ikke på dagens nivåer. Blir fort tilbake til 6 tallet i morgen. Men det er nok bare starten.

Veim skrev 6 prosent opp?
22% opp på litt pressedekning om potensielle triggere i svært nær fremtid! Ja takk. Om det skal opp mer ila uke. Det vil jeg tro.
HP17
13.09.2020 kl 20:32 6861

Heldigvis er jeg nesten fullastet men den artikkelen og all omtalen i ulike media (samme info) kom et par dager for tidlig. Hadde planer om å selge VOW for å laste fullt på 4 tallet. Nå er 4 tallet historie.

Gjorde nesten akkurat det samme som deg bare jeg solgte meg ut av VOW og kjøpte noen lodd i Lifecare på fredag. Kan få umiddelbar uttelling slik det ser ut. Nå må Nakstad og Helsedirektoratet få øynene opp og åpne portemonéen🚀🚀💸💸🙃

Han sier d jo rett ut: hvis/når godkjenning er på plass så vil d bli umulig å produsere like mye som etterspørselen. Det er jo helt vilt! Kan jo ha solgt for over milliarden innen 2020
HP17
13.09.2020 kl 21:59 6360

Og FDA godkjenningen kan komme når som helst. Godkjenningen fra Tyskland i løpet av oktober?
(Tester jo over 100 om dagen nå. Det er helt vanvittig)

Noen som har produksjonskapasiteten tilgjengelig?

Hvis man antar 30% DG så er vel profitten ca 50 mill kr per million solgte test...
bambuss
13.09.2020 kl 22:22 6197

Ikke tilgjengelig enda,kommer snart ;-)
HP17
14.09.2020 kl 08:34 5699

Etter all informasjon i helgen at Life nå tester over 100 personer daglig (som betyr at Life nok ligger foran tidsskjemaet) samt hvis/når godkjenning er på plass så vil det bli umulig å produsere like mye som etterspørselen så gjelder det å kjenne sin besøkelsestid. Dette kan bli enormt stort på kort tid. AZT har gått 12 gangeren i år. Life har potensiale til å gå 12 gangeren på vesentlig kortere tid og en godkjenning av hurtigtesten for viruset vil også være en god indikasjon på at denne teknologien virker på andre virus/områder. Glem heller ikke at det er Life som besitter rettighetene til teknologien og vil potensielt kunne lisensiere til flere aktører.

Dette kan være starten på et eventyr en sjeldent ser på børsen, en reprise på AZT (pluss)?

Kommer til og ta av mer enn jeg tenkte vertfall i dag.
Førhandel nå på 6,5

Bare å sitte rolig-GLEM trading nå
Zolly
14.09.2020 kl 09:08 5411

Stiger pent nå uten spesielle nyheter. (Det er ikke førhandel på Oslo Børs/Merkur)

IKKE selg nå. Dette er nok bare begynnelsen!!

Enormt salgstrykk som presser kursen ned. Er vel d styremedlemmet som skal selge siste rest på god kurs?

Her vil nok nyhetene komme som perler på en snor, fra hele verden, her sitter man rolig. Att 8 tallet igjen skal brytes tar jeg som en selvfølge om ikke så lenge.

Her skal det vertfall kjøpes mer. Forventet mer oppgang men når godkjenning kommer i oktober skal jeg sitte fullastet::):) Ser frem til å bli tidlig "pensjonist":)
Frodo80
14.09.2020 kl 10:24 4953

Er nok bare et tidsspørsmål før tyskerne kommer å støvsuger life aksjer også, da blir det fart i sakene!

Oppslag i mange lokalaviser over det ganske land ser jeg i dag, ikke så rart, det er jo en god nyhet oppe i all elendigheten!
HP17
14.09.2020 kl 10:30 4942

Det gjelder nok å kjenne sin besøkelsestid mens kursen enda er lavt på 5 tallet. Helgens positive mediaoppslag er nok bare starten på hva som kommer fremover.

Denne er billig på 5,5kr, her må man kjenne sin besøkelsestid. Denne står i 2 sifret om ikke veldig lenge. Her kommer utenlandske aktører til å få opp øynene etterhvert.

Det beste med denne aksjen er alle de harry sangene man kan spille imens man ser pengene trille inn på Nordnet'en.

Bon Jovi bør spille på neste kvartalspresentasjon om dette Flaxloddet går inn.

HP17
14.09.2020 kl 12:14 4763

Life ser ut til å ha etablert et brudd opp over 5.50, da kan det fort gå videre til 6 tallet. Noe en må forvente skjer raskt etter all den mediaoppslagene som har vært i helgen og dette er nok bare starten på hva en vil se fremover. Life bør inn i porteføljen for dette er en aksje med høyt potensial.

Hadde planer om å handle litt rolig videre i denne, men måtte frigjøre litt kapital og laste litt mere i dag mens vi fremdeles er på 5 tallet. Legges i en skuff i noen mnd nå før jeg titter på dem og om alt går etter planen blir dem liggende en god stund til.
Computum
14.09.2020 kl 16:16 4446

"Noe en må forvente skjer raskt etter all den mediaoppslagene som har vært i helgen"

Medieoppslag er det du baserer dine investeringer på? Husk at journalister ikke er analytikere. De formidler bare det som allerede er kjennt i markedet i form av pressemeldinger og presentasjoner.
StevenG
14.09.2020 kl 17:07 4312

Det ble en fin dag med stort volum! Spent på dagene fremover nå..

Husk at mange leser aviser og henger seg på. Det er nok flere uerfarne børsspekulanter nå enn tidligere. Det må man ta hensyn til når man er i markedet selv. Mer hyping og mer nervøs trading må man regne med.
lolvik
14.09.2020 kl 20:10 4018

Så, hva tenker vi om morgendagen? Fortsetter vi oppover?

Jeg tenker rolig ned frem til fredag 1530, men jeg er bare en liten amatør...
kelle
14.09.2020 kl 20:23 3959

Dersom en tror at testen funker som forventet og blir godkjent både i Europa og USA, er det bare å kjøpe med begge hender. Da vil denne aksjen mange doble seg.
Er en derimot sterk i tvil om at testen blir godkjent , bør en holde seg i ro.
Jeg har mest tro på alternativ 1, derfor handlet jeg inn 50% av det jeg skal i dag, så tar jeg resten etter hvert.
Computum
14.09.2020 kl 21:38 3774

"Husk at mange leser aviser og henger seg på."

Jeg er redd litt for mange har en slik tilnærming. Det er trolig en sterkt medvirkende årsak til den eventyrlige oppgangen i mange populære aksjer i år.
Når man leser de talløse LIFE-trådene får man inntrykk at mange av de "halvstuderte røverne" befinner seg her.
Jeg ville aldri våget å satse tungt i LIFE. Men produktene er spennende. Blir det suksess kan det bli hyggelig. Høy risiko og høy oppside.
HP17
14.09.2020 kl 21:44 3737

Nettopp det samme mange tenkte om AZT når den var under kr 5 tidlig i år. Sjekk utviklingen så langt i år. Life kan være neste kandidat ut. Teknologien er potensielt helt unik.
Hermier
14.09.2020 kl 21:50 3678

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/14/2093199/0/en/WISeKey-selected-by-the-German-health-tech-company-Digital-Diagnostics-AG-to-secure-its-digid-cantisense-SARS-CoV-2-test.html

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) is a leading global cybersecurity company currently deploying large scale digital identity ecosystems for people and objects using Blockchain, AI and IoT respecting the Human as the Fulcrum of the Internet. WISeKey microprocessors secure the pervasive computing shaping today’s Internet of Everything. WISeKey IoT has an install base of over 1.5 billion microchips in virtually all IoT sectors (connected cars, smart cities, drones, agricultural sensors, anti-counterfeiting, smart lighting, servers, computers, mobile phones, crypto tokens etc.).

https://www.wisekey.com/
Redigert 14.09.2020 kl 21:55 Du må logge inn for å svare