Kommersiell avtale med et internasjonalt idrettsforbund


Da ser det ut til at LAVO kjører på med videre drift og i sluttfasen med å inngå en kommersiell avtale med et internasjonalt idrettsforbund.

Fra rapporten idag:

"Selskapet tror i stedet at det vil være best å fokusere på et bredere spekter av idretter og i markeder med bredere grupper av rettighetshavere og kringkastere globalt. Denne fokusendringen fra Selskapet har ført til at Lavo.tv nå er i sluttfasen av forhandlinger med å inngå en kommersiell avtale med et internasjonalt idrettsforbund som sikrer Lavo.tv rettighetene til å vise høydepunkter fra den aktuelle idretten. I stedet for å betale for rettigheter på avtaletidspunktet, baserer forhandlingene mellom Selskapet og idrettsforbundetsegpå en inntektsdeling av inntektene generert av abonnentene til Lavo.tv-appen."

"I tillegg til ovennevnte idrettsforbundhar Selskapet identifisert andre konkrete markeder som har interesse av promotering gjennomLavo.tv’steknologiplattform og app. Lavo.tv er overbevist om at denne første partneravtalen med etidrettsforbundvil åpne for flere kommersielle avtaler -i andre idretter."

Kilde: https://newsweb.oslobors.no/message/513578
Redigert 15.09.2020 kl 11:36 Du må logge inn for å svare

Huff og huff...denne rapporten ble vel lagert på 30 minutter....dette er svindel og bedrag på høylys dag. idrettsforbund....kom de ikke på noe annet i farten
Yostock
15.09.2020 kl 10:54 1018

Sånn jeg tolker denne rapporten. Er at avtalen med MTG er avsluttet fullstendig. De har ingen avtaler per nu men en avtale er i «sluttfase» hva det en betyr. Med Et forbund de ikke kan gi navnet på. Er noe som skurrer. Og hvorfor skal de ha mer penger fra abo?
Aldara
15.09.2020 kl 11:33 954

Noen som har fersk aksjonæroversikt..?
15.09.2020 kl 12:10 899

Aldara

01 SENIOR DEV ONLY AS 9.97%
02 Privat investor 5.67%
03 NOMURA INTERNATIONAL PLC4.97%
04 NORDNET LIVSFORSIKRING AS4.52%
05 Privat investor 3.52%
06 Privat investor 2.87%
07 Privat investor 2.64%
08 SKANSEN HOLDING BERGEN AS 2.47%
09 NSA AS 2.26%
10 HØSE AS 1.53%
Redigert 15.09.2020 kl 12:10 Du må logge inn for å svare
HP17
15.09.2020 kl 12:54 801

Hva hjelper det når OSE har sendt varsel om avnotering fra OSE?

Nå må du lese deg opp lillegutt. Forhåndsvarsel om MULIG stryking. Selskapet skriver og i rapporten at de er i dialog med Oslo børs om situasjonen.
15.09.2020 kl 19:29 593

Mulig at det internasjonale idrettsforbundet det er snakk om er FIFA. Dersom det er tilfelle kan nok appen til Lavo bli populær.

Kan det være Rytmisk sportsgymnastikk?

Rettelse, Rytmisk finansakrobatikk skulle det være.

Skjerfet har vel aldri scoret mindre enn 10 blank der.
Yostock
15.09.2020 kl 23:14 386

Er den internasjonal Møyfrid? Var en internasjonal de snakket om. Men finansieringen kan fungere med å betale i etterkant. Man kommer ikke unna at potensialet er enormt her hvis de får med seg en stor en og finner en fungerende finansiering. Da vil dette kunne bli stort på det internasjonale markedet. Og ingen vet om appen er nyskapende.

Men samtidig kan de gå av Merkur så risikoen er enorm per nu.

Litt av en situasjon som er oppstått, er til å rive håret av. Men man får bare vente å se.
Redigert 15.09.2020 kl 23:23 Du må logge inn for å svare
Lar$en
16.09.2020 kl 07:35 260

Du har så rett Yostock!

Det er aksjer som dette man har mulighet til å tjene store penger, men også tape ;)
Redigert 16.09.2020 kl 07:36 Du må logge inn for å svare