Kjøp av 325000 aksjer kl 0825


Er det noen sted man kan finne ut hvem som kjøpte/solgte disse aksjene før åpning idag??