OVERSIKT OVER VERDENS UTSLIPPSLAND


Grov oversikt over dette hører med i dagens situasjon. Carbon dioxide emissions :

Singapore, Qatar, UAE og Kuwait er verstinglandene pr. innb.
Turkmenistan, Oman, Trinidad & Tobago, Kazakstan, Hong Kong, Taiwan, Nederland og Belgia er også ille
utslippere pr. innbygger. AUSTRALIA, USA, CANADA og SØR KOREA hører med i denne siste gruppen også.

De 15 største utslippslandene slipper ut 75 % (Dvs. 74,7 %) av det samlede globale utslippet i 2019.
De 37 største utslippslandene slipper ut 90 % (Dvs. 90,2 %).
De 55 største utslippslandene slipper ut 95 % (Dvs. 94,9 %).
Norge er nr. 63, og kuttet med 3,5 % i 2019.

En rangering av disse 15 største utslippslandene, etter de som er verst :
1. AUSTRALIA. Dette landet må begynne å kutte mye. De økte 4,2 % i 2019 fra et veldig høyt nivå.
2. SAUDI ARABIA. Dette landet må bygynne å kutte mye. De økte 1,1 % i 2019 fra et veldig høyt nivå.
3. CANADA. De kuttet 1,7 % i 2019. Men nivået er like høyt som USAs. De må øke kuttetakten.
4. USA. De kuttet 3,0 % i 2019. Men nivået er meget høyt. De må øke kuttetakten.
5. SØR KOREA. De kuttet 3,6 % i 2019. Men nivået er høyt. De må øke kuttetakten.
6. IRAN. De økte 4,1 % i 2019 fra et ganske høyt nivå. De må snu utviklingen.
7. RUSSLAND. De kuttet 1,0 % i 2019. Men nivået er høyt. De må øke kuttetakten vesentlig.
8. KINA. De økte 3,4 % i 2019 fra et nokså høyt nivå. De kan ikke få fortsette sånn.
9. Sør Afrika. De økte 1,8 % i 2019 fra et ganske høyt nivå. De må snu utviklingen.
10. Japan. De kuttet 3,5 % i 2019 fra et ganske høyt nivå. De må kutte mer.
11. Tyskland. De kuttet 6,5 % i 2019 fra et ganske høyt nivå. Kuttet er blant de beste i verden i 2019.
12. Mexico. De kuttet 2,5 % i 2019 fra et moderat nivå.
13. Indonesia. De økte hele 8,8 % i 2019 fra et lavt nivå. De må bremse utslippsveksten i første omgang.
14. India. De økte med 1,1 % i 2019 fra et lavt nivå.
15. Brasil. Det kuttet 0,2 % i 2019 fra et lavt nivå.

Det er særlig de 8 øverste verstinglandene i topp 15 total utslippsmengde hvor det må settes inn tiltak.
Og hvor store kutt vil monne.
AUSTRALIA og SAUDI ARABIA må virkelig ta seg sammen. Kjenner ikke årsaken til at AUSTRALIA ligger
så høyt. Stort og tungdrevent land med "lite" innbyggere ? CANADA og USA må kutte vesentlig mer.
KINA kan ikke fortsette å øke på et sånt nivå. KINA alene står for 28,8 % av verdensutslippene i 2019.

De globale utslippene økte med 0,5 % i 2019. Dvs. 161,1 mill. tonn. Kina sto for alt dette + 157,6 mill. tonn i tillegg !
De globale utslippene i 2019 hadde sunket med 0,5 %, om Kinas utslipp i 2019 hadde vært som i 2018 !

De 8 landene ; AUSTRALIA, SAUDI ARABIA, CANADA, USA, SØR KOREA, IRAN, RUSSLAND, og KINA, står altså
for 56,3 % av de globale utslippene. Så det er ganske oversiktlig hvor innsats må settes inn. Konsentrasjon
om 8 land vil altså hjelpe adskillig. Og kanskje i praksis fort dra med seg resten av verden i utslippsforbedringer.
Disse 8 landene slipper altså ut ca 600 ganger så mye som Norge. Norge må plasseres i det rette perspektivet her.
Det er forskjell på 1 centimeter og 600 centimeter. Se det for deg på veggen foran deg. Tiltak i Norge må gi mening i
forhold til kostnader. Rette innsatsen i Norge mot grønne teknologier osv., grønne infrastrukturtiltak utover hele norges
totalterritorium, så disse når ut i verden. Kanskje omgjøring av forvitret brakkmark ute i verden til skog, vegetasjon, og
dyrkbar mark, også kan være bra tiltak for Norge ? Store områder vi kjøper inn til lave priser.

Tallgrunnlaget er hentet fra BPs energistatistikk rapport og EiU. BP har holdt på med dette siden april 1952. Og
har kanskje lengst erfaring i verden på dette ?
Redigert 17.09.2020 kl 00:54 Du må logge inn for å svare

De som kuttet mest i mengde fra 2018 til 2019 var :
USA 147,9 mill. tonn.
Tyskland 47,5
Japan 41,1
Sør Korea 23,6
Venezuela 17,2
Russland 15,8
Polen 15,6
Spania 15,1
Mexico 11,6

Det som kuttet mest i prosent fra 2018 til 2019 :
Venezuela 14,4 %
Finland 8,2
Tyskland 6,5
Portugal 5,9
Spania 5,1
Polen 4,9
Hong Kong 4,8
Ukraina 4,0
Ecuador 3,8
Romania 3,7
Hellas 3,6
Sør Korea 3,6
Norge 3,5
Japan 3,5
Tjekko 3,3
Usbekistan 3,2
Argentina 3,1
Nederland 3,1
USA 3,0

Men altså Singapore, Qatar, UAE, Kuwait, Turkmenistan, Oman, Trinidad & Tobago, Kazakstan, Hong Kong, Taiwan, Nederland og Belgia
pluss AUSTRALIA, SAUDI ARABIA, CANADA, USA, SØR KOREA, IRAN, RUSSLAND og KINA, har store reduksjonsutfordringer foran seg.

Redigert 16.09.2020 kl 23:59 Du må logge inn for å svare

De som økte utslippene mest i mengde fra 2018 til 2019 var :
Kina 318,7 mill. tonn
Indonesia 51,4
Vietnam 48,9
India 27,9
Iran 26,6
Australia 17,2
Bangladesh 16,0
Irak 12,3
Colombia 10,6

De som økte carbon dioxide emissions mest i prosent fra 2018 til 2019 var :
Vietnam 20,6 %
Bangladesh 17,7
Marokko 10,8
Turkmenistan 9,8
Irak 9,0
Indonesia 8,8
Sri Lanka 8,6
Azerbajdjan 6,5
Algerie 4,7
Philippinene 4,7
Australia 4,2
Iran 4,1
New Zealand 3,8
Kina 3,4
Israel 3,4
Kuwait 3,2
Redigert 17.09.2020 kl 01:01 Du må logge inn for å svare

https://www.dagbladet.no/meninger/dette-bor-fa-norge-til-a-reagere/72847093
Regnskog i Brasil har blitt utpressingsmiddel. Skogbrannene der har økt med 83 % siden i fjor. Og miljøvernorganisasjoner
tenner på skogen fordi de ikke får penger. Det er altså ren pengeutpressing som foregår med regnskogen.
Kanskje på tide at Norge og andre kjøper regnskog, for å bevare og drive denne ?
Branner varmer dessuten opp luften.
one way
18.09.2020 kl 18:15 456

Kjøpe regnskog?
Miljøorganisasjoner som tenner på? Hvem er disse.?Har alltid oppfattet som at disse organisasjonene var til å stole på.De har fått opptre i media som verdens frelsere, nå fortelles det her at de er bare noen usle små kjeltringer.Dette ser ikke bra ut.Tror vi heller bruker tid og krefter på vår egen fauna.Her plantes de hvite treer som ikke produserer oksygen,men blir danset rundt som gullkalven tilbake i historien.Og fjella blinker med røde lys som om det var noe annet en det egentlig er.

Det er Bolsonaro som påstår at miljøorganisasjoner står bak skogbrannene. Uten fnugg av bevis. Ikke overraskend fra denne høyreekstreme presidenten som fullstendig fornekter klimakrisen og som enhver pris vil ødelegge leveområdene til indianerstammer.

https://www.nrk.no/urix/brasils-president_-miljoorganisasjoner-har-satt-fyr-pa-regnskogen-1.14669712

https://finansavisen.no/nyheter/miljo/2020/09/23/7570055/kina-skal-vaere-karbon-noytralt-i-2060

Kinas utslipp skal toppe seg i 2030. Dette kan ikke verden tillate. Kina ØKTE utslippene med det dobbelte
av det resten av verden kuttet de med i 2019. Kina er på et utslippsnivå langt over verdensgjennomsnittet
pr. innbygger. De lå 59,2 % over verdensgjennomsnittet pr. innbygger i 2019.

Redigert 23.09.2020 kl 16:52 Du må logge inn for å svare

Vi behøver ikke å kjøpe brakk landarealer i akkurat Brasil. Det er mange andre land å kjøpe
store arealer i.
Kjøper vi areal, så passer vi selvfølgelig på disse arealene. Vitsen er jo å omgjøre brakkarelene
til dyrkbare arealer. Mye bedre enn å sløse 17 milliarder av norske skattebetaleres penger til en av en tysk sementgigants anlegg i Brevik.