Størst omsetning på OTC


Kalera 🚀🚀 Det selskapet som har hatt størst omsetning på otc ("gråmarkedet") de siste ukene.
Utrolig spennende! 😊

https://youtu.be/2Crpph9w0hE
Redigert 21.01.2021 kl 09:34 Du må logge inn for å svare

Hei,

salat er jo på alle bord, og med ESG-vennlig profil på produksjon, fravær av miljøgifter, lavt vann og gjødselforbruk med gjenvinning, Covid-sikker mat, innendørs innhøsting hele året, så gir dette samlet en profil som er meget attraktiv. Sekundært, men absolutt kanskje mest positivt, er inntjeningen (les = lønnsomheten) i produksjonsanleggene som jo er veldig interessant sett fra investorsiden.
Selskapet skal ha 29 anlegg i produksjon innen noen år, og jeg har allerede hørt ubekreftede rykter om at 50+ anlegg innen en litt forskjøvet tidsramme, allerede står på planen.

Jeg tror denne aksjen vil være den som står seg best uansett om markedet går opp, eller om det møter veggen. Mat må alle ha, og om prisen er lik tar du den som er mest miljøvennlig / sunnest / mest holdbar = Kalera.

Tror det. Med klimaforandringene (branner, flom, vind,....) vil produksjonen med Kaleras tilnærming være stabil. I tillegg er den lokal (mindre CO2, tilgjengelig) og bruker mindre vann (viktig mtp mega-trenden innen save water). Mindre gjødsel/mineraler og ikke noe plantevernmidler gjør også raset meget interessant. Fremtiden er teknologisk og hvorfor ikke innen landbruk også?
Litecoin
01.10.2020 kl 09:07 1770

Blir spennende fremover nå! Dette er fremtiden :)
Dakota
01.10.2020 kl 09:52 1736

KALERA (S.E.HAGEN) stormer mot BØRS i Norge og USA!!!
nutellut
05.10.2020 kl 12:39 1531

Det er jeg ikke i tvil om - men er Kalera den beste hesten på banen - eller kun den eneste som kommer på Oslo børs
Hva skiller Kalera positivt fra konkurrentene?? lønnsomhet -teknologien-forretningsmodellen???
Kan jo hende noen her har litt mer info -men har ine tvil. Kom an - informer litt mer grundig
nutellut
05.10.2020 kl 12:40 1530

Dette er jo en del av klimaløsningen !! - globalt jordbruk ødelegger naturen - forurenser havet og forbruker vannressurser og står for 1/3 av C02 utslippet

Hei,

skaff deg analysen til Arctic, men i mellomtiden kan du se på disse tallene:

Det er i mine øyne rett og slett framtiden det å dyrke slik de gjør. De dyrker innendørs med innhøsting 12 ganger i året, produksjon i høyden, 5 % av vannforbruket til tradisjonelt landbruk, 14 dager lengre holdbarhet i butikkhyllene, ingen sprøytemidler eller uønskede organismer / kjemi, bruker 99% mindre landareal, og 80% mindre gjødsling. Sikker produksjon året rundt uten risiko.

Selskapet har 20 - 40 MNOK i EBITDA pr. anlegg (altså en rask nedbetalingstid), og 30+ anlegg planlagt innen overskuelig fremtid, hvorav to er bygd og i produksjon med solide kunder, og tre er under planlegging / bygging i 2021
Dakota
05.10.2020 kl 16:55 1399

KALERA(S.E.Hagen) melding idag(Bloombeg);åpner ny Vertikal facility early 2021 in Colorado + Atlanta and Houston.KALERA the fastest growing vertikal farming USA.Siste handel 35kr(nok en oppgang) og så forsvant alle selgerne!!!"26 facilities mål.