Store kostnader til avlusing


I flg. Finansavisen og Ilaks.no er det nå store luseproblemer i den nordlige landsdelen. Disse store kostnadene opp mot et forholdsvis lavt slaktevolum i Q3, vil nok gi stort utslag på EBITA/ kg for det inneværende kvartal og ut i Q4.

Over hele landet kan man se en økning av lus, og flere steder i nord er det nå registrert lokaliteter som overstiger grensen.
https://www.kyst.no/article/lusetallene-fortsetter-aa-stige/?utm_source=hootsuite&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=