Brennenesle-vin

Bernt
19.09.2018 kl 18:09 383

Je selger brennenesle-vin (egentlig sprit se) se. Lager det bak campingvøgna mi på Toten gett. Har 400 liter stående fra nå i sommer om noen er intri sert. Køster 100 kr literen. Muligens kontaminert med følgende ting:

Acetaldehyd
Aceton
Akrolein
Akrylamid
Akryloniril
Ammoniakk
Arsenikk
Benzen
Beryllium
Bly
Hydrogen-cyanid
Kadmium
Karbonmonoksid
Kumarin
Kvikksølv
Metanol
Nikkel
Vinylklorid
Formaldehyd

Lager du møth øsså gett? Je kan itte koke selv lengre siden hjÆrnen min har krømpet med 76% og je har fått ALS når je kokte uten avsug tellbake i 99.

Je vil ha se. Brennevin å meth takk.