COV - First Mover i Milliard USD Marked (II)


ContextVision lanserer sitt første digitale patologiprodukt med CE-merking
STOCKHOLM - 29 juni, 2020 - ContextVision, et medisinsk
teknologiprogramvarefirma som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig
intelligens, kunngjorde i dag at det første digitale patologiproduktet i en
planlagt portefølje, har fått CE-merkestatus. Dette betyr at INIFY(®) Prostate
Screening nå er tilgjengelig for rutinemessig klinisk bruk i EU.

«Jeg er stolt over den fantastiske jobben vårt fremragende flerfaglige team har
gjort, når det gjelder å nå denne viktige milepælen for selskapet. Verdens
helsevesen er allerede under sterkt press som følge av stor arbeidsmengde og
mangel på ressurser. Både antall pasienter og kreftfrekvensen, er økende.
Intelligent teknologi vil være en viktig brikke i arbeidet med å løse disse
utfordringene, da med kraftige verktøy som vil støtte medisinsk fagpersonell når
det gjelder effektivitet og presisjon», sier administrerende direktør Fredrik
Palm i ContextVision.

"Vi er «first mover» i det jeg er sikker på blir et milliarddollarmarked."

ContextVision er et uavhengig verdensomspennende selskap, som er en leder innen
digital bildeforbedring for flere bildemodaliteter. Med sin 35 år lange historie
med utvikling av avansert programvare for digital bildeanalyse og forbedring,
var det naturlige skrittet å ta - å investere i, samt sikte på - en ledende
posisjon innen klinisk patologi - et område der dagens pågående digitalisering
gir enorme muligheter.

INIFY(®) Prostate Screening er en kraftig AI-basert programvare som analyserer,
skisserer og kvantifiserer mistenkte kreftområder i en serie prostatabiopsier.
Det pre-sorterer lysbildene i en «verste første rekkefølge», slik at patologene
kan hoppe rett til jobben med de mest relevante områdene. Selv om produktet kan
brukes som en frittstående enhet, er det enda viktigere at det er designet for å
være sømløst integrert i patologilaboratoriers eksisterende LIS-systemer
(LaboratorieInformasjonsSystemer) eller PACS-systemer (bildearkiverings- og
kommunikasjonssystemer).

"Jeg kan skrive under på at det er veldig enkelt å bruke, sparer tid og hjelper
til med å fremheve mistenkelige kreftområder."

Den analyserende motoren i INIFY(®) Prostate Screening, er bygget på dyplærings-
algoritmer, trent og tilpasset av ContextVisions dyktige forskere, noe som
resulterer i proprietære algoritmer med høy ytelse og nøyaktighet på pikselnivå.
Vår unike, patenterte MasterAnnotation(TM) -metode, er brukt for å lage
treningsdataene som motoren er bygd på. Her brukes multiplex
immunofluorescerende farging, for objektivt å identifisere, samt fremheve
kreftområder og andre strukturer med ekstrem presisjon, som igjen er
kvalitetssikret av sertifiserte patologer.

«Vi har vært involvert i utviklingen av INIFY(®) Prostate Screening og kan
skrive under på at den dekker laboratorienes behov. En prototype av produktet
har blitt brukt hver dag i to år, i vår heldigitale patologiske arbeidsflyt her
i Catania, og jeg kan forsikre om at det er veldig enkelt å bruke, sparer tid og
hjelper til med å fremheve mistenkelige kreftområder», sier Dr. Filippo
Fraggetta, sjefspatolog ved patologienheten ved Cannizzaro sykehus.

ContextVision ser tydelig behovet for et produkt som kan støtte patologen i å
identifisere prostatakreft, både raskere og lettere, og med høyest mulig
presisjon. INIFY(®) Prostate Screening vil lette transformasjonen av klinisk
patologi til en digital øvelse, og til slutt tilby mye høyere kvalitet og
standardisering.

«INIFY(®) Prostate Screening vil tillate patologer å bruke tiden på å evaluere
og undersøke prostataprøver som inneholder mistenkelige kreftområder, som igjen
minimerer tiden brukt på godartede vev. Når vi vet at samarbeid med medisinsk
fagpersonell er essensielt, har vi jobbet tett med flere patologilaboratorier
rundt om i verden, som alle er langt fremme med digitaliseringen. Nå, med vårt
første produkt tilgjengelig for klinisk bruk innen EU, kan vi forvente flere
fulle installasjoner i den kliniske arbeidsflyten i løpet av høsten. Vi er
«first mover» i det jeg er sikker på blir et milliarddollarmarked», sier Palm.

«Prostatakreft er den nest mest hyppige krefttypen i verden blant menn, med 2,3
millioner biopsiprosedyrer som hvert år blir utført i Europa og USA. Med
INIFY(®) Prostate Screening har vi lagt et solid grunnlag - som igjen kan
tilpasses ytterligere for å adressere andre krefttyper, for eksempel tykktarm-
og lungekreft», fortsetter Palm.

For ytterligere informasjon, kontakt Fredrik Palm på mobil: +46 76 870 25 43, E-
post: fredrik.palm@contextvision.se eller besøk gjerne også:
www.contextvision.com.

###

Om ContextVision
ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som
spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global
markedsleder innen bildeforbedring er vi en pålitelig partner til ledende
produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Vår ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær
teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. Vår avanserte
teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende
grunnlag for bedre diagnose og behandling.

ContextVision går nå inn i det raskt voksende markedet for digital patologi. Vi
investerer betydelig igjen i vår produktportefølje av beslutningsstøtteverktøy,
og vi er opptatt av å bli en ledende ressurs for patologer for å radikalt
utvikle kreftdiagnose og forbedre pasientbehandlingen.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i
USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker
COV.

###Denne informasjonen er av en slik art at ContextVision er forpliktet til å
publisere den i samsvar med EUs markedsmisbruksforordning. Informasjonen ble
sendt gjennom agenturet til de ovennevnte kontaktpersonene, til offentliggjøring
29. Juni 2020.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

https://newsweb.oslobors.no/message/508874
Redigert 24.09.2020 kl 11:21 Du må logge inn for å svare

ContextVision har fått CE-merkestatus: – Det blir et milliardmarked
Selskapet har fått merkestatus og adm. direktør Fredrik Palm er strålende fornøyd.

BILDEFORBEDRING: ContextVision jobber med digital bildeforbedring for flere bildemodaliteterJens Finborud
13:41 - 29. juni | Oppdatert 15:35 - 29. juni
– Vi er «first mover» i det jeg er sikker på blir et milliarddollarmarked, sier Fredrik Palm, adm. direktør i ContextVision i en pressemelding mandag.

Palm er strålende fornøyd med at selskapet mandag, gjennom det første digitale patologiproduktet i en planlagt portefølje, har fått CE-merkestatus.

Det betyr at INIFY Prostate Screening er tilgjengelig for rutinemessig klinisk bruk i EU.

– Dette er en milepæl for selskapet og intelligent teknologi vil være en viktig brikke i arbeidet med å løse fremtidige helseutfordringer. Da trengs det kraftige verktøy som vil støtte medisinsk fagpersonell når det gjelder effektivitet og presisjon, sier Palm.

INIFY Prostate Screening er en kraftig AI-basert programvare som analyserer, skisserer og kvantifiserer mistenkte kreftområder i en serie prostatabiopsier. Det pre-sorterer lysbildene i en «verste første rekkefølge», slik at patologene kan hoppe rett til jobben med de mest relevante områdene.

– Jeg kan skrive under på at det er veldig enkelt å bruke, sparer tid og hjelper til med å fremheve mistenkelige kreftområder, Filippo Fragetta, sjefspatolog ved patologienheten ved Cannizzaro sykehus i Catania.

https://finansavisen.no/nyheter/helse/2020/06/29/7542235/contextvision-har-fatt-ce-merkestatus-det-blir-et-milliard-marked