Derfor vil Bemcentinib ha effekt i behandlingen av covid-19 syke


Effekten av Bemcentinib blir nå undersøkt på covid-19 syke i Sør-Afrika og India, både alene og i sammen med andre medikamenter som er godkjente i behandlingen av denne pasientgruppen.
Richard Godfrey, administrerende direktør i BerGenBio, har ståltro på en positiv effekt av Bemcentinib: "Prekliniske data viser at bemcentinib har stort potensiale for behandling av COVID-19. Basert på vår erfaring i ACCORD-studien er det ingen grunn til at vi tror bemcentinib ikke vil være til nytte for COVID-19-pasienter ....". Hvorfor det? Først og fremst fordi Bemcentinib blokkerer AXL reseptoren på alle kroppens celler, og når denne reseptoren eller døråpneren som er dette virusets primære vei inn i kroppens celler er stengt kommer det minimalt med coronavirus inn i kroppens celler, og dermed elimineres virusets mulighet til å formere seg, siden det bare kan skje inne i cellene. For det andre har Bemcentinib den egenskap å forsterke effekten av interferon som er kroppens viktigste forsvarsvåpen mot virusangrep. Interferon dreper viruset før det får gjort nevneverdig skade. Av disse grunner tror jeg Godfrey kommer til å få helt rett. Bemcentinib vil bidra til å motvirke skadevirkningene av corona viruset, og få en omfattende kommersiell suksess i behandlingen av de covid-19 syke.
Det følger av det som så langt er sagt at Bemcentinib må gis på et tidlig tidspunkt før corona viruset har innvadert kroppens celler i storstilt skala. I motsatt fall vil medikamentet neppe ha noen signifikant klinisk effekt. Dette kan f eks oppnås ved at alle de som er i en risikogruppe rutinemessig gis Bemcentinib straks de har testet positivt for corona. En annen nærliggende mulighet er å følge opp en positiv corona test med å teste pasientens kalprotektin nivå, da dette er den mest presise indikatoren for prognosen til disse pasientene. Dvs når det er et høyt nivå av kalprotektin (et protein som skilles ut og samsvarer med kroppens nivå av nøytrofile granolucitter, som er de hvite blodlegemene som umiddelbart blir svært høye ved virusangrep), så indikerer dette en dårlig prognose, se https://newsweb.oslobors.no/message/512345. Ved å gi Bemcentinib til de med et høyt nivå av kalprotektin kan det dårlige sykdomsforløpet stanses på et tidlig stadium.
Jeg ser heller ikke bort fra at vi får en positiv effekt av Bemcentinib i kombinasjon med et kortison preparat i de tilfellene der corona viruset allerede har fått inntatt kroppens celler, med den konsekvens at immunsystemet har satt i gang en uheldig betennelsesreaksjon. Kortison som kjent er er det beste våpenet vi har i symptombehandlingen av alvorlige betennelser. I så fall kan vi få en god synergi, Bemcentinib blokkerer for flere virus inn i cellene, mens kortison demper skadevirkningene til de som allerede har kommet inn.
Av disse grunner forventer jeg det vil komme en melding fra de pågående undersøkelsene til BGBIO om en positiv effekt av Bemcentinib, og da vil kursen til BGBIO gå rett til himmels, for markedet for corona medisiner er formidabelt, og Bemcentinib er allerede godkjent til klinisk bruk uten å ha nevneverdige bivirkninger.
Dette blir i mine øyne umåtelig stort! Hva mener dere?
Redigert 21.01.2021 kl 08:55 Du må logge inn for å svare

Den som kaster stein i glasshus er deg for når du ikke husker hvem som har sagt hva så ender du jo opp som nå med å beskylde feil person for å bringe løgner til bordet og det i seg selv er jo kriminelt - dette til ettertanke...

Tror nok heller det finnes mange små som føler seg alt annet enn lurt om de har fulgt hva jeg har skrevet siden kursen stod i 38 ... ;)
Redigert 29.09.2020 kl 15:01 Du må logge inn for å svare
Bliss
29.09.2020 kl 15:09 4218

Ja da rischioso, vi er alle klar over risikoen i aksjemarkedet og kanskje i biotek spesielt. Vi er fullt klar over muligheten for en ikke signifikant effekt av Bemcentinib, men vårt primære fokus er å diskutere sannsynligheten for en suksess, og fordi vi har en større tro på suksess enn fiasko er vi aksjonærer i dette selskapet. Jeg interesserer meg ikke for selskaper jeg ikke har tro på.
Håper du snart får troen tilbake på BGBIO, rischioso.
Redigert 29.09.2020 kl 15:23 Du må logge inn for å svare

RE - Håper du snart får troen tilbake på BGBIO, rischioso.

* Da må de gjøre seg fortjent til det og akkurat det gjenstår og se ...

Ser ut til at de øker shorten....

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010650013

Virkelig ballsy i disse dager!

Kjøpte meg inn igjen i BgBio i dag. Mye frykt som preger markedsaktørene. Men det er interessant at selv om Bemcentamid først og fremt er ment for kreftbehandling, så er det mye som tyder på at medisinen kan dempe virkningene av Covid-19 betydelig. Da sier det seg selv at BgBio kan få en eksplosiv utvikling utover høsten. Og det er pussig at kursen ikke har reagert sterkere på de siste meldingene som er sluppet fra ledelsen. Men spennende blir det. ;-))

Kjøpte deg inn - du fortalte aldri når du solgte ...

At du ikke heller ventet til gulvet på 24,70 testes så ville du også kommet deg raskere i pluss ... ;)
Redigert 29.09.2020 kl 16:01 Du må logge inn for å svare

.... ja, det er i alle fall noen som har forstått det ...

Økt tyngdekraft betyr raskere test av 24,7 gulvet ...

Forskjellen mellom deg og meg Rischioso er at når jeg selger meg ut, så slutter jeg å poste innlegg om selskapet jeg har forlatt. Da konsentrer jeg meg om de selskapene jeg har eierinteresse i. Du derimot tror tydeligvis at du med dine innlegg kan påvirke kursutviklingen i ønsket retning. Det gjør ikke jeg. I tillegg har jeg respekt for medalsjonærene, også etter at jeg har solgt.

Men vi mennesker er så forskjellige.
King
29.09.2020 kl 16:59 4017

Godeste Rischioso har forlengst avslørt sine motiver. Selvsagt er han en kursmanipulatør av de helt store. Straffbart? Tja. Kanskje noen skulle anmelde han? Om du leser dette innlegget så ta det som en liten advarsel. Du er avslørt. I det ene øyeblikk prater du kursen til værs, og når det kommer nyheter og tørke utnytter du muligheten til å så tvil om hele forretningsmodellen til BGBIO. Så kjøper du sannsynligvis når noen stakkarer som ikke vet bedre selger seg ut av frykt. Sannsynligheten for at du sitter short med svetteperler på panna og gruer deg veldig til de positive Covid-19 resultatene er også definitivt tilstede. For n’te gang, selg ikke en aksje i BGBIO, tro ikke på løgnene til Rischioso og sitt stille i båten. Selskapets pipeline er helt fantastisk og har en verdi på mange ganger dagens kurs, selv uten C-19 toget. Mellomspillet nå har null verdi og Rischioso bidrar så godt han kan med sine løgnaktige påstander for å drive kursen ned. Se på volumene... det er utrolig lite handel i aksjen fordi de store aktørene vet at den er bull!
King
29.09.2020 kl 17:07 3983

Løgnene fra R florerer her. Selvsagt har han en stor interesse av aksjen. Uten den hadde det ikke vært noe poeng i å holde på slik. Han sitter enten short eller holder på med klassisk manipulasjon. Avslørt!!!

Jeg spår ikke kursen på kort sikt, og har heller ingen problemer med at investorer trader på nyheter og forventning om nyheter eller annen kortsiktig handel. Det kan godt være at kursen skal under 25, eller enda lavere... eller at vi ikke ser de tallene og skal mye høyere enn 50.
Det er ikke mitt game i dette selskapet. Du må gjerne gjøre noen penger på å trade. Helt fint.

Det jeg har et problem med er insinuasjonene du stadig vekk har kommet med etter at du har solgt deg ut, der du prøver å lure aksjonærer til å selge ved å insinuere at du har kunnskaper om at for eksempel at bemcentinib ble droppet fra ACCORD studien på grunn av manglende effekt, når det ikke var sant. Du visste også godt at det ikke var sant. Ingen slik informasjon var ute i markedet. Om du er like aktiv som meg, så har du også snakket med relevante personer i England og Norge som har fortalt deg at bemcentinib ikke ble kastet ut på grunn av manglende effekt.

Jeg har lest en del av det du har skrevet, og vet at du forsøker å ordlegge deg slik at du ikke skal tas på det, men uerfarne investorer ser ikke forskjellen, og kaster kortene.

Jeg er heller ikke dummere enn at jeg vet at du er bull på BGBIO på lengre sikt. Det skinner gjennom i måten du skriver på. Men du ser-, og har erfart fra andre selskaper at ting ofte tar lengre tid enn de mest positive og utålmodige aksjonærene har kalkulert inn. Jeg har ingen problemer med at du forsøker å trade i det vakumet.

Når du leser regelverket om markedsmanipulasjon, så er det flere av postene dine som er i gråsonen-, eller over streken i forhold til om de i prinsipp er straffbare.
Du er sikkert en smart og trivelig fyr ellers. Bare ta det litt rolig og hold god klaring fra å tråkke over streken.

"§ 3-8.Markedsmanipulasjon(1) Ingen må foreta markedsmanipulasjon i tilknytning til finansielle instrumenter.(2) Med markedsmanipulasjon menes:1.transaksjoner eller handelsordre som gir eller er egnet til å gi falske, uriktige eller villedende signaler om tilbudet, etterspørselen eller prisen på finansielle instrumenter, eller som sikrer at kursen på et eller flere finansielle instrumenter ligger på et unormalt eller kunstig nivå, med mindre den eller de personer som har inngått transaksjonene eller inngitt handelsordrene, godtgjør at begrunnelsen er å regne som legitim og at transaksjonen eller handelsordren er i overensstemmelse med atferd som Finanstilsynet har akseptert som markedspraksis på det aktuelle markedet, eller2.transaksjoner som inngås eller handelsordre som inngis i tilknytning til enhver form for villledende​1 atferd, eller3.utbredelse av opplysninger gjennom media, herunder via Internett, eller ved enhver annen metode, når opplysningene gir eller er egnet til å gi falske, uriktige eller villedende signaler om finansielle instrumenter, herunder utbredelse av rykter og nyheter, når personen som har utbredt opplysningene visste eller burde ha visst at opplysningene var falske, uriktige eller villedende. Når en journalist i sin yrkesmessige aktivitet utbrer slike opplysninger, skal forholdet vurderes under hensyn til de regler som gjelder for deres yrkesgruppe, med mindre personen direkte eller indirekte oppnår fordeler eller fortjeneste av utbredelsen."

Nanoq
29.09.2020 kl 18:19 3852

God og fornuftig snakk, Yngling. Og ellers takk for mye god info her omkring BGBIO, som jeg selv har en pen stakk aksjer i og som jeg både har tro på vil lykkes med mye framover og tålmodighet med.

Fortsatt så påstår du at jeg har sagt at bemcentinib ikke virker mot covid - finn det innlegget eller legg den død for jeg har aldri sagt det av den enkle grunn at det er det ingen som vet med sikkerhet - ikke ennå og kanskje aldri om man aldri får testet det på en slik måte at man kan bruke resultatene ...

Definisjonen for kursmanipulasjon er det vel menigheten som scorer høyest på når de uansett meldinger og endringer ikke er i stand til å endre standpunkt - det er jo det som er manipulasjon det å få ting til å fremstå annerledes enn det egentlig er ...

Heldigvis så har markedet som helhet gjennomskuet dette og forholder seg til realitetene og av samme grunn er det nå kurspress noe de med et sunt objektivt syn har full forståelse for og har hatt det en stund i motsetning til menigheten som ikke ser annet enn det de selv håper på - så igjen ber jeg deg om å feie for egen dør før du gir deg ut for å skulle gjøre det for andre ...;)
Redigert 29.09.2020 kl 19:54 Du må logge inn for å svare

Sikkert denne type uttalelser fra vedkommende med mål om å "lure aksjonærer" du sikter til.


'Når man leser på NHS og AKRI sine sider så går fortsatt accordstudiene for fullt. Hadde det vært tilfelle at alle accordstudiene ble avsluttet så hadde man jo kunne lest om det, men det finner man ingen andre plasser bortsett fra BGBio sin vinkling i meldingen - og den bør man ta med en klype salt ..."


"Viktig å legge på minnet at accordstudiene går for fullt, men at det tidvis fjernes kandidater som ikke viser nok virkningsgrad. At selskapet velger å organisere en egen og selvfinansiert uttesting gir jo ingen mening når de nå er blitt kastet ut av accordstudien ..."


"Det er en ting du ikke virker å ha fått med deg og det er at det IKKE gjelder alle accordstudier for de er det mange av, MEN det er på alle 11 lokasjoner som var dedikert for Bemcentinib som rekrutteringen er stanset"


"Jo, det er riktig, men det er ikke slik Godfrey ønsker å fremstille det. Han kan heller ikke lyve, så han vrir dette til at det kan virke som at all rekruttering til alle accordstudier er avsluttet noe som ikke er tilfellet - det er på alle 11 lokasjoner som var dedikert for Bemcentinib som rekrutteringen er avsluttet nettopp fordi NHS/AKRI ikke lengre er villige til å fortsette rekrutteringen - så får den enkelte selv avgjøre om det er positivt eller negativt ...

For meg så er det faktum at Bemcentinib ikke kommer videre til RECOVERY ensidig negativt og et avsluttet kapittel og av samme grunn bør man også påregne en reprising av at man i realiteten er tilbake til der alt startet den 28.04 hvor kursen lå i intervallet 15-20nok ...

At Mr Lurendreier Godfrey prøver seg med en spank 1 med løst pjatt om en egen studie nå etter at de mislykket i UK for å dempe fallet vil kun ha en..."


"Så med det i minnet så er det ikke meldt noen plasser at man stopper all rekruttering for alle case i accordstudien noe man kunne forvente ville ha blitt gjort når det var en verdensnyhet når den kom.

Mao, slik det fremstår i dag ser vi bort i fra en uklar melding fra selskapet så er det ingen andre plasser å finne at rekrutteringen for alle case i accordstudien er stoppet. Men det vi kjenner til med 100% sikkerhet er at rekrutteringen for Bemcentinib er blitt stoppet og det på alle 11 siter som var dedikert for uttesting av Bemcentinib."


"Rekrutteringen inn til accordstudien fortsetter med full
styrke - det er kun de case man ikke ser noen nytteverdi av å fortsette uttestingen på man stopper rekrutteringen til - ikke mer komplisert enn som så ..."


"Jeg har søkt på alle de fem accorddeltagerne som er listet opp hvor det ikke finnes info om at verken rekruttering eller studie er blitt avsluttet for noen av deltakerne - mao, ingen andre enn for Bemcentinib som meldt av selskapet selv den 28.07..."


"Det er vel ikke det som er saken - saken er at det ikke finnes noen plass - ikke en gang indikasjoner på at rekruttering er blitt stoppet inn til accordstudien annet enn det noen mener er det som blir meldt av selskapet 28.07.

Mao, det er selskapet selv og eventelt de som tolker denne meldingen slik som har noe å bevise og ikke andre som forholder seg til det som blir meldt/ikke meldt av NHS/AKRI som faktisk finansierer accordstudien.

Så får de som ønsker å investere etter nok en tåkemelding i fra lurendreieren gjøre det, mens andre forholder seg til det NHS/AKRI faktisk melder/ikke melder da det er de som finansierer accordstudien og i så måte er de som skal gå ut og melde om slike betydelige endringer hvor all rekruttering skal være stoppet - noe de ikke har gjort. ... ;)"


"rischioso
30.07.2020 kl 23:19
8458
klaesp skrev
"Accord hiver ut Bemcentintinib... Først må du lese meldinger. however, due to the effective publ.."

Alle andre accordstudier fortsetter hvor NHS/AKRI har trua basert på gode resultater. Så vil det tidvis avsluttes studier hvor de ikke finner det hensiktsmessig å fortsette - kan det være så vanskelig å forstå?

Avsluttet, kastet ut, forkastet, uinteressant, svake resultater, lav virkningsgrad osv - det betyr jo det samme nettopp fordi man ikke lenger ønsker å sponse uttestingen, men Mr inkompetent lurendreier har sin måte og fortelle det på nettopp fordi ærlighet - altså det å kalle en spade for en spade virker å for ham å være en betydelig utfordring ....
Redigert 30.07.2020 kl 23:29"

mvh
Redigert 29.09.2020 kl 20:42 Du må logge inn for å svare

Ja, det var noen sånne meldinger rischioso skrev Stokk Dum :-) Du har tatt vare på dem :-)

I tillegg hadde jeg noen runder med rischioso tidligere hvor han mer enn insinuerte i en melding at han mente pågående studier ikke vil produsere en godkjent medisin, og i neste melding avviser han at det var det han insinuerte... for deretter å insinuere på nytt at han mente pågående studier ikke ville gjøre at bemcentinib kunne bli en godkjent medisin. Dette var selvfølgelig i en av hans mange baisse perioder der han snakker negativt på selskapet. Uken etter hausser han opp selskapet. Da har han selvfølgelig kjøpt aksjer samtidig som han snakker ned selskapet noen dager i forveien. I alle fall må han ha gjort det om man skal tro han på at han var innom blant de 50 største aksjonærene i selskapet. Og sånn holder han på fra uke til uke.

Jeg antar det samme skjer i dag. Mens han snakker dårlig om selskapet nå, så kjøper han litt og litt av dem som lar seg lure til å selge, slik han har gjort tidligere.
Han vet like godt som alle oss andre at det vil komme viktige kursdrivende meldinger fremover. Den dagen selskapet melder at de har rekruttert et større antall pasienter, eller den dagen de melder at de har godkjennelse i India, eller den dagen de melder foreløpig status på studier, så kommer kursen til å gå som en kule. Da gjelder det å ha handlet før det skjer. Om noen uker er vi der.

Om vi i mellomtiden skal litt ned eller litt opp kan godt være, men det er en no-brainer for alle dere som følger selskapet tett at summen av meldinger i oktober, november og desember skal plassere kursen godt over der vi er i dag. Det vil skje selv om rekrutteringen til covid-19 studien tar lengre tid enn forventet. Bare meldinger fra kreftstudiene nå i høst vil plassere aksjekursen langt over der vi er i dag ved årsslutt.

Pågående kreftstudier viser jo positive foreløpige resultater. Vi vet at medisinen er trygg. Det som gjenstår er å se HVOR stor effekten blir i fase III. Resultater fra Keytruda studien blir en kjempetrigger, fordi den kan utløse et bud fra Merck på selskapet. Merck kommer til å gjøre alt som er i deres makt for å sikre at Keytruda fortsetter å være verdens mest solgte medisin (i kroner og øre). Ved å kjøpe BGBIO kan de sikre seg at Keytruda + bemcentinib kan garantere lengst overlevelse / størst suksess, samtidig som de kan forhindre at andre selskaper kan lage en konkurrerende kombinasjonsmedisin med bemcentinib, eller kan sikre seg at andre selskaper kommer til å måtte betale dyrt for å bruke bemcentinib som kombinasjonsmedisin.

Jeg kan ikke garantere at ikke shorterne lykkes med sin strategi, men jeg mener at de tar en risiko med dårlig risk-reward. Muligheten for positive og kursdrivende nyheter er høy for BGBIO.
King
29.09.2020 kl 21:13 3601

Nå er du på syltynn is igjen Rischioso. «Markedet som helhet har gjennomskuet... og av samme grunn er det nå kurspress». Bare tull alt sammen. Omsetningen pr dag regnet i prosent av selskapets verdi ligger på ca 0,5%. Det er nesten ingen aksjer til salgs. Så og si alle sitter stille i båten fordi BGBIO er bull og nyheter om C-19 er like rundt hjørnet. Hva markedet har gjennomskuet må være at denne aksjen selger du ikke nå på tørre møkka som det heter på bygda. Det du kaller kurspress er det shortere med hjelp av algostyrte roboter som står får. Om du ikke fatter dette så anbefaler jeg TekInvestor sitt forum hvor du kan få slikt inn med teskje av svært etterrettelige aksjonærer og andre med stor interesse av markedsanalyser. Les under fanen med «småprat BGBIO».
JanH
29.09.2020 kl 21:22 3588

Det er faktisk ikke straffbart å påvirke kursen i den retningen du vil. Det skjer hver eneste dag i media. Feks fra store megler kontorer - eller fra privat personer. Det er ekstremt lett å påvirke kursen i dag. Bare se på aksjeanalyser.com. De hadde en positiv omtale av MGN. Og så steg den 20 prosent. Dersom de er smarte, så kjøper de disse aksjene på forhånd. Slik også megler kontorer gjør.
Storm1000
29.09.2020 kl 22:29 3467

Bluss, godt skrevet, har samme tro som deg. Men, for alle så bør det være en påminnelse om at så høy avkastning også innebærer høy risk.
Storm1000
29.09.2020 kl 22:33 3462

Londonmannen, godt sagt, heldigvis opptrer de fleste på den måten 🥇

Det er ulovlig å påvirke kursen ved å fremsette rykter osv som man vet- eller burde visst ikke kan stemme. For eksempel når rischioso insinuerer at han vet at BerGenBio ikke kan få godkjent bemcentinib som medikament uten at det gjennomføres monostudier. Pågående studier er jo selvfølgelig evaluert av svært erfarne ledere i farmaselskap, og vil lede ut i godkjent medisin - gitt at bemcentinib bekreftes å ha god effekt mot covid-19. Stokk Dum la frem flere påstander rischioso har skrevet som også er i grenselandet til å gå under definisjonen usanne eller falske rykter gitt at han forsøker å gjøre egen vinning på det. Det har jo rischioso også skrytt av at han har gjort flere ganger.
Man skal være litt forsiktig. Plutselig møter man en person som sier at nok er nok. Da kan jeg garantere at du ikke kommer til å være anonym lengre.

Samtidig er det lov å fremsette nyheter eller meninger som fremstår som ens egne meninger som både hausser og baisser et selskap. Selv om finanstilsynet som oftest ikke tar tak i slike saker, så kan drt godt være at de blir tvunget til det om noen blir forbanna og legger litt tid og ressurser i en anmeldelse. Det er mange her på tråden som har nok av ressurser til det.
Redigert 29.09.2020 kl 22:37 Du må logge inn for å svare
JanH
29.09.2020 kl 22:53 3554

Man kan lett påvirke kursen 10 prosent om man forteller at man har tro på selskapet. Er man smarte da, så har man kjøpt aksjer i det selskapet rett før. Og det skjer hver eneste dag fra meglerhus og lignende.
Nirvana
29.09.2020 kl 23:18 3480

Hvorfor gidder dere her å bry dere med hva denne karen (rich) skriver. Han har avslørt for lenge siden at han ikke har peiling på dette. Han tror faktisk at han kan påvirke kursen...bare svada. Hvem bryr seg med hva dette surrehuet skriver? Når jeg ser han har startet et innlegg, hopper jeg rett over det, gidder ikke å lese svada. Leser heller riktig informasjon og sannferdig info om selskapet. Lykke til folkens, dette blir bra.
Bulldog
30.09.2020 kl 00:38 3322

Peiling og peiling, Fru Blom.....

BGBIO er timing. Når en vaksine var langt vekk så en et medikament som den beste løsningen. I dag er fokus på en vaksine som ikke er langt vekk.
Redigert 30.09.2020 kl 02:35 Du må logge inn for å svare

Fordi han bevisst lyver og insinuerer usannheter kontinuerlig, i tid og uttid, i inn-og-utpust, med det ene målet for øyet å lokke folk flest til å enten kjøpe eller selge for så å tjene mer penger på det. Det er totalt utspekulert og skammelig, og han burde vært henvist fra dette forumet for lengst!
Redigert 30.09.2020 kl 02:17 Du må logge inn for å svare

WHO har vel uttalt at en vaksine ikke vil løse problemet med pandemien alene. Dette pga vaksinen(es) effektivitet, produksjonshastighet og ikke minst så er det er ikke ubetydelig andel som ikke vil ta en eventuell vaksine.

At ACCORD blir startet opp igjen bør vel også anses som et tegn på at ikke all fokus er på vaksiner.

Jeg tror ikke vi her kan snakke om enten eller. Det pågår nå en voldsom innsats for å komme opp med flere vaksiner. Vaksiner som har forskjellig effekt. Men det er heftet stor usikkerhet med dem, både hva angår virkningsgrad, bivirkninger og hvor ofte du må ta dem. Ettersom det har gått politisk prestisje i det å komme opp med første vaksine, så er det i dag mange både i Russland og USA som er skeptiske til å ta vaksinen. Det kan synes som om såvel Putin og Trump er mer interessert i å være først ute med vaksine, og mindre grad opptatt av om den utvikles etter de standarder som vitenskapen normalt bruker.

Bergen Bio er i den posisjon at de har et medikament som de vet har svært beskjedne bivirkninger og som de ut fra vitenskapelige tester, samt kunnskap om hvordan Covid-19 angriper kroppen, har stor tiltor til vil ha effekt mot covid-19 viruset. Medikamentet vil ikke hindre deg i å få Covid-19 utbrudd, men det vil kunne redusere effekten av sykdommen til et langt mildere forløp og således fjerne byrden på sykehusene og sykehusberedskap. Det bør ikke være tvil om at dersom CEO sine antagelser viser seg å stemme etter praktiske tester, så vil Bemcentinib bli solgt i noen voldsomme volum. Det også etter at eventuelle vaksiner er kommet på markedet. Det vil jo helt klart være et godt alternativ til det å bli vaksinert med et middel man ikke helt stoler på.

Ikke overraskende så noterer jeg og andre at verken du eller noen i teamet fant noe som støttet om dine gjentagende påstander om hva jeg skulle ha sagt så omsider og endelig kan vi legge denne ballen død ... ;)

Det finnes mange medikamenter som har få bivirkninger, MEN det er milevis i fra å skulle være ufarlig til å skulle ha en virkning av betydning mot covid-19 og det finner man først ut gjennom en uttesting. En uttesting som titalls om ikke hundretalls medikamenter allerede har blitt uttestet ferdig for siden april hvor ingen så langt har hatt noen suksess av betydning - men fortsatt så har man altså ikke klart å få testet ut bemcentinib - det står det ikke akkurat respekt av ei heller finnes det snart noen unnskyldninger for hvorfor man ikke har kommet av flekken ...

Dette skaper naturligvis usikkerhet både om medikamentets bidrag i denne settingen og ikke minst ledelsens håndtering som så langt har vært og fortsatt er både skuffende og kritikkverdig noe som naturlig nok gjenspeiles i kursen ...

Usikkerheten ligger i produktets natur. Derfor må det testes og sammenlignes med referansegrupper m.m. At ACCORD som prosjekt kom dårlig ut har ingen link til ledelsen i BerGenBio men muligheten til å få rekrutert nok pasienter. Minner om at Bemcentinib ble valgt ut til å være med som et av de første produkter. Bare det tilsier at de aller fleste (virologer) mente at Bemcentinib ville med høy grad av sannsynlighet virke mot- og hemme utviklingen av Covid-19. Også at Bemcentinib skal være med i "nye" ACCORD har heller ikke noen link til ledelsen i BerGenBio men at de (virologene) har like stor tro på produktet som tidligere og tar Bemcentinib med igjen. Jeg med flere tror også at der foreligger ikke bare teoretiske beregninger på Bemcentinib's virkning, men at der forefinnes resultater (fra første ACCORD) som BerGenBio kjenner samt eierne til ACCORD. BerGenBio's ledelse kan ikke gå ut med resultatene men kjenner de selvfølgelig og tar så å vidrefører testingen for å få bevist hva de vet. Det er god ledelse.

Jeg tror du skal sette deg på din andre hest før det er for sent.:)
heilo888
30.09.2020 kl 10:13 2682

Jeg ser ingen grunn til å kjøpe aksjen før den negative aksjekursutviklingen snur. BgBio er fortsatt i en klar negativ trend og så lenge denne trenden vedvarer og at aksjen trades under den tekniske kurven SMA 50 er det historisk liten grunn til å kjøp.

Allerede i november vil man få godkjente vaksiner mot Covid-19 også i den vestlige verden, og dette kan meget lett "punktere" satsningen på Bemcentinib som medisin mot koronapandemien.

Det er riktig at smittetallene øker globalt sett, men i forhold til smittetallene blir nå langt færre nå alvorlig syke og dør av korona. Dette er selvfølgelig en følge av at langt flere blir testet enn tidligere, men det kan også tyde på at viruset har mutert til å bli mindre farlig og er i ferd med å brenne ut.

BgBio har mye bra i pipen innen kreftbehandling, men jeg ville ikke kjøpt aksjen på at satsningen innen behandling av Covid-19 blir noen suksess.

Tror nok de fleste er av den oppfatningen at etter kapitalinnhentingen i begynnelsen av mai så burde selskapet ha kjørt 2 hester for å sikre uttesting. At de fikk være med i accord var jo fint spesielt når de ikke skulle bidra med annet enn medikamentet bemcentinib i motsetning til nå hvor de i tillegg må betale ...

At de også skulle ha kjørte en separat uttesting som de hadde kontroll på - på en annen lokasjon rett etter at utfordringene meldte seg i UK og ikke bare sitte å vente ...

Ja, de skal visstnok være i gang med det nå, men hvor lang tid tok det ikke? Og ennå er det litt ute i det blå om hvor man er i prosessen, men for all del - bedre sent enn aldri ...

Det er ikke til å stikke under en stol at tror man selv at man sitter på en gullgruve spesielt når penger ikke er tema så burde uttestingen ha vært ferdig og det for en god stund siden når man kjenner til at selve uttestingen ikke tar mer enn knappe 6 uker fra start til slutt - ser man ikke den så fornekter man i motsetning til markedet som naturligvis sender kursen ned frem til selskapet overbeviser gjennom faktisk å levere - og akkurat det gjenstår og se ....
Redigert 30.09.2020 kl 10:19 Du må logge inn for å svare
Carrera
30.09.2020 kl 13:03 2450

Veldig stille fra Trond Mohn....
klaesp
30.09.2020 kl 13:25 2409

Han er ferdig handlet og sitter på en strategisk eier post i selskapet.

... han er nok stum av beundring for hvor langt selskapet har kommet i uttestingen ...

Det skal du ikke være så sikker på. Mohn sendte er kraftig signal til alle aksjonærene når han kjøpte over noen uker. Det er ikke noe som har endret seg der.
Han kan jo ikke fortsette å kjøpe uke etter uke, bare for at ingen skal si at han har sluttet å ha troen på selskapet :-)