Derfor vil Bemcentinib ha effekt i behandlingen av covid-19 syke


Effekten av Bemcentinib blir nå undersøkt på covid-19 syke i Sør-Afrika og India, både alene og i sammen med andre medikamenter som er godkjente i behandlingen av denne pasientgruppen.
Richard Godfrey, administrerende direktør i BerGenBio, har ståltro på en positiv effekt av Bemcentinib: "Prekliniske data viser at bemcentinib har stort potensiale for behandling av COVID-19. Basert på vår erfaring i ACCORD-studien er det ingen grunn til at vi tror bemcentinib ikke vil være til nytte for COVID-19-pasienter ....". Hvorfor det? Først og fremst fordi Bemcentinib blokkerer AXL reseptoren på alle kroppens celler, og når denne reseptoren eller døråpneren som er dette virusets primære vei inn i kroppens celler er stengt kommer det minimalt med coronavirus inn i kroppens celler, og dermed elimineres virusets mulighet til å formere seg, siden det bare kan skje inne i cellene. For det andre har Bemcentinib den egenskap å forsterke effekten av interferon som er kroppens viktigste forsvarsvåpen mot virusangrep. Interferon dreper viruset før det får gjort nevneverdig skade. Av disse grunner tror jeg Godfrey kommer til å få helt rett. Bemcentinib vil bidra til å motvirke skadevirkningene av corona viruset, og få en omfattende kommersiell suksess i behandlingen av de covid-19 syke.
Det følger av det som så langt er sagt at Bemcentinib må gis på et tidlig tidspunkt før corona viruset har innvadert kroppens celler i storstilt skala. I motsatt fall vil medikamentet neppe ha noen signifikant klinisk effekt. Dette kan f eks oppnås ved at alle de som er i en risikogruppe rutinemessig gis Bemcentinib straks de har testet positivt for corona. En annen nærliggende mulighet er å følge opp en positiv corona test med å teste pasientens kalprotektin nivå, da dette er den mest presise indikatoren for prognosen til disse pasientene. Dvs når det er et høyt nivå av kalprotektin (et protein som skilles ut og samsvarer med kroppens nivå av nøytrofile granolucitter, som er de hvite blodlegemene som umiddelbart blir svært høye ved virusangrep), så indikerer dette en dårlig prognose, se https://newsweb.oslobors.no/message/512345. Ved å gi Bemcentinib til de med et høyt nivå av kalprotektin kan det dårlige sykdomsforløpet stanses på et tidlig stadium.
Jeg ser heller ikke bort fra at vi får en positiv effekt av Bemcentinib i kombinasjon med et kortison preparat i de tilfellene der corona viruset allerede har fått inntatt kroppens celler, med den konsekvens at immunsystemet har satt i gang en uheldig betennelsesreaksjon. Kortison som kjent er er det beste våpenet vi har i symptombehandlingen av alvorlige betennelser. I så fall kan vi få en god synergi, Bemcentinib blokkerer for flere virus inn i cellene, mens kortison demper skadevirkningene til de som allerede har kommet inn.
Av disse grunner forventer jeg det vil komme en melding fra de pågående undersøkelsene til BGBIO om en positiv effekt av Bemcentinib, og da vil kursen til BGBIO gå rett til himmels, for markedet for corona medisiner er formidabelt, og Bemcentinib er allerede godkjent til klinisk bruk uten å ha nevneverdige bivirkninger.
Dette blir i mine øyne umåtelig stort! Hva mener dere?
Redigert 21.01.2021 kl 08:55 Du må logge inn for å svare

RE - Han kan jo ikke fortsette å kjøpe uke etter uke, bare for at ingen skal si at han har sluttet å ha troen på selskapet

* Nei, men han burde vel kjøpe nå om det er så billig som menigheten mener at det er - men strategisk så er det nok lurt av han å vente til gulvet på 24,7 testes ... ;)
Redigert 30.09.2020 kl 13:46 Du må logge inn for å svare

Billig i BerGenBio termer er alt mellom xx og xxx. Når TM handlet aksjen 10kr høyere enn nå så var det og billig.
klaesp
30.09.2020 kl 13:51 3951

I såfall vil han utløse budplikt på selskapet med 1/3 av stemmene i selskapet.

Ja, men så kom bomben og han stoppet med støttekjøp og jeg og du har vært uenige om retningen hele veien ned hit - du for det meste på innsiden og jeg på utsiden ... ;)
Redigert 30.09.2020 kl 13:53 Du må logge inn for å svare

Neida, det kan gjøres mange støttekjøp før den terskelen nås - men han avventer og det er nok vel begrunnet spesielt om han legger hva som ikke er skjedd til grunn ... ;)
Redigert 30.09.2020 kl 13:55 Du må logge inn for å svare

Korrekt! :-) Han er omtrent så fullastet som han tenker han kan tillate seg å være.
klaesp
30.09.2020 kl 13:59 3879

Neida, han kjøper nok ikke en og en aksje😉 Han sitter nå på en strategisk post ,ferdig snakket 🤝
Bliss
08.10.2020 kl 13:55 3544

Dersom vi har fokus på den fysiologiske virkningen til Bemcentinib er det nær sagt en selvfølgelighet at medikamentet vil lindre plagene til de corona syke og få dem langt raskere friske igjen, men dersom vi ser på historien til BGBIO skjønner jeg tvilerne og det er tvilerne som har det desiderte overtaket akkurat nå da en covid suksess ikke er i nærheten av å være priset inn i kursen. Jeg er overbevist om at tvilerne får seg en skikkelig kalddusj ganske snart da kursen i deres øyne vil fyke skremmende høyt når første av en rekke positive meldinger kommer.
Bliss
13.10.2020 kl 21:38 3298

En solid medisinsk artikkel fra et kinesisk Universitet med tittelen "AXL Promotes SARS-CoV-2 Infection of Pulmonary and Bronchial Epithelial Cells" viser med all tydelighet at AXL reseptor tyrosinkinase er den sentrale veien som corona viruset bruker for å innvadere kroppens celler og cellene i luftveiene spesielt.
Derfor er nøkkelen til å bekjempe en SARS-CoV-2 infeksjon å få BLOKKERT AXL proteinets aktivitet på kroppens celleoverflater.
Et oppslag på 'AXL reseptor tyrosinkinase' i Wikipedia sier som sant er: "Den mest avanserte AXL- selektive hemmeren er bemcentinib (BGB324 eller R428), et oralt lite molekyl som for tiden er i flere kliniske fase II-studier for NSCLC, TNBC, AML og melanom. Bemcentinib forfølges som monoterapi og som kombinasjonsterapi med eksisterende og nye målrettede terapier, immunterapier og cellegift."
Utfra dette er det vanskelig å skjønne det annerledes enn at det vil være betydelig mindre corona symptomer hos de pasientene som får Bemcentinib enn de som får standardbehandling i de studiene som nå gjennomføres i England, Sør-Afrika og India.
Jeg ser med forventing fram til resultatene av disse undersøkelsene og jeg tror det blir en surrealistisk opplevelse å se kursen til BGBIO en vakker morgen om ikke altfor lenge .....
Her er et Abstract fra den aktuelle artikkelen, se https://assets.researchsquare.com/files/rs-35387/v1/19eba655-a2f7-4a0f-a794-a04aad176a7a.pdf
"The current coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic presents a global public health challenge.
The viral pathogen responsible, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), binds to
a host receptor ACE2 through its spike (S) glycoprotein, which mediates membrane fusion and virus entry.
Although the role of ACE2 as a receptor for SARS-CoV-2 is clear, studies have shown that ACE2
expression across different human tissues is extremely low, especially in pulmonary and bronchial cells.
Thus, other host receptors and/or co-receptors that promote the entry of SARS-CoV-2 into cells of the
respiratory system might exist. In this study, we have identied tyrosine-protein kinase receptor UFO
(AXL), specically interacts with SARS-CoV-2 S on the host cell membrane. When overexpressed in cells
that do not highly express either AXL or ACE2, AXL promotes virus entry as eciently as ACE2. Strikingly,
deleting AXL, but not ACE2, signicantly reduces infection of pulmonary cells by the SARS-CoV-2 virus
pseudotype. Soluble human recombinant AXL, but not ACE2, blocks SARS-CoV-2 virus pseudotype
infection in pulmonary cells. Taken together, our findings suggest AXL may play an important role in
promoting SARS-CoV-2 infection of the human respiratory system and is a potential target in future
clinical intervention strategies."
Redigert 13.10.2020 kl 21:39 Du må logge inn for å svare

👍📈 veldig bra fanget opp, gleder meg til resultatene foreligger.

Bliss
Mange takk for meget interessant informasjon.
Jeg føler meg rimelig sikker på at CEO BGBIO kjente til denne informasjonen og hvordan AXL-hemmer (Bemcentinib) vil hindre Covid-19 viruset i å trenge inn i cellene. Og med denne kunnskapen er det kanskje ikke så rart at han uttrykker seg som han gjør og fremholder at det er 80% sannsynlig at Bemcentinib vil ha positiv effekt mot Covud-19.

Og den dagen BGBIO sender ut en børsmelding om at Bemcentinib har vist seg å ha positiv effekt mot Covid-19, da godtfolk, da er det for sent å si at man skulle kjøpt seg inn i BGBIO. For mår den meldingen treffer markedet, da blir det tidenes take off. Jeg er meget fornøyd med å befinne meg på innsiden. Så får tvilerne bare mase på om at Bemcentinib ikke vil ha noen effekt. Vitenskapen sier i henhold til den info Bliss har gravd frem, at dette vil fungere. Jeg velger å stole på vitenskapen.
Redigert 14.10.2020 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Fin den studien du la ut Bliss!
Som du sikkert vet finnes det mange andre studier som støtter samme konklusjon.

Her er noen få av dem:
AXL og sars-cov-2

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32998369/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32645325/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32577652/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23555248/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32545268/


Respiratory syncytial virus infection exacerbates pneumococcal pneumonia via Gas6/Axl-mediated macrophage polarization

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32364537/


God forskningsartikkel som beskriver TAM (inkl Axl) reseptorers rolle i virusinfeksjoner.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32720213/


Axl og Lassa-virus

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32781509/

Axl og Zika virus (nyere studier).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32971483/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32941515/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33011564/
Bliss
14.10.2020 kl 01:17 2814

Takk for at du har tatt deg tid til å legge ut alle disse linkene som støtter opp om teorien til BGBIO.
Jeg skal ta en titt på dem i morgen.
klaesp
14.10.2020 kl 07:40 2653

Spennende periode får selskapet og aksjonærene..På tide at covid 19 studiene starter opp , men det er mye dokumentasjon og godkjenninger som skal gjennom flere prosesser..

Ikke noe nytt at TTT innen dette segmente. Våren 2020 var det snakk om at det ville være utviklet en vaksine i løpet av sommeren som skulle være klar tidlig høst. Vel, enn så lenge er det bare Trump som drømmer om en effektiv vaksine i løpet av høsten 2020 og en Putin som hevder at vaksinen Sputnik funker. Sannheten er vel nærmere at det neppe forefinnes noen vaksine før tidligst i løpet av 2021. Men det er også en økende grad av usikkerhet om det er mulig å utvikle en vaksine som har effekt utover 6 måneder.
Så selv om Bemcentinib vil kreve mye dokumentasjon og må gjennom godkjennelseskvernen, så tror jeg ikke det vil ta lengre tid enn for andre kandidater. Det jeg tror vi kan være rimelig sikre på er at aksjekursen vil gå til himmels dersom det nå viser seg at Bemcentinib har effekt mot Covid-19. Og basert på det Bliss og Yngling ØH har gravd frem, så er det absolutt grunn til å forbli optimist.
Redigert 14.10.2020 kl 08:22 Du må logge inn for å svare
klaesp
14.10.2020 kl 08:38 2445

Londonmannen, flott innlegg.. Så enig så enig.
Bliss
16.10.2020 kl 13:08 1943

Jeg kan vanskelig forstå noe annet enn at Bemcentinib vil blokkere corona viruset i så stor grad at de covid-19 syke vil få en signifikant forbedring og forkortelse av sykdomsforløpet sitt.
BGBIO er svært flinke tit å gi oss informasjon om det fysiologiske grunnlaget for alt det de driver med, noe som er prisverdig, samtidig som det gir oss en god mulighet til selv å regne på sannsynligheten for suksess kontra fiasko, og så langt jeg kan skjønne synes sannsynligheten for suksess å være høy, både med å utvikle en effektiv medisin mot covid-19 og som kreftmedisin mot en rekke kreftformer.
Resultatene fra deres mange prosjekter kommer til å tikke inn på løpende bånd i den nære framtid, og det aner meg at covid-19 studiene er det første vi få høre om.
Tenk dere hva som skjer den dagen, og den kan være nært forestående, da vi får en børsmelding om at Bemcentinib viser seg å ha en betydelig sterkere terapeutisk effekt mot corona viruset enn dagens standardbehandling. Kursen vil i hvert fall mangedoble seg i samme øyeblikk .....

Bliss; tenker du bemcentinibs effekt på interferon har en viktig rolle mot sars-cov-2?
Jeg kjenner til at flere forskningsgrupper har forsøkt seg på å gi ulike interferons til covid-19 pasienter, uten at jeg har sett noen resultater som viser at det er svært effektivt. Cubanerne var tidlig ute med dette. Jeg husker jeg diskuterte dette allerede i mars/april med en lege fra sør-amerika. Det er selvfølgelig mulig at bemcentinibs andre effekter medfører at interferons virker bedre...?
Har du funnet noe forskning den siste tiden som medfører at tilskudd av interferons reduserer covid-19 alvorlighet?
Bliss
16.10.2020 kl 14:33 1782

Jeg er kjent med det samme som deg, nemlig at interferon tilskudd ikke medfører en signifikant bedring av sykdomsforløpet. Samtidig vet vi jo at interferon er et av kroppens aller viktigste forsvar mot virus generelt, og siden Bemcentinib bidrar til å heve kroppens interferon nivå må det ha en mer eller mindre positiv effekt, selv om den ikke er vesentlig nok iflg forskningen. Jeg tenker først og fremst på det å få blokkert AXL proteinets aktivitet på kroppens celleoverflater når jeg forventer en tydelig antiviral effekt av Bemcentinib, men det kan også hende som du sier at den gode effekten av å blokkere virusets vei inn i cellene gjør at interferon får gjort jobben sin bedre.
Redigert 16.10.2020 kl 14:57 Du må logge inn for å svare
Bliss
18.10.2020 kl 22:36 1465

Ifølge læreboka eller den gjengse medisinske oppfatningen i dag kommer Sars-CoV-2 inn i kroppens celler (der de kan formere seg) via en celle-membran-reseptor som kalles ACE2 (et angiotensin-converting-enzym). Viruset fester seg til cellemembranen via glykoprotein på utløperne av sin proteinkappe, og bruker et enzym, transmembran protease, serine 2, for å trenge igjennom cellemembranen. Det pågår forskning for å prøve å blokkere dette enzymet, slik at viruset ikke skal komme inn i kroppens celler, men veien til mål synes å være lang og vanskelig, og har enn så lenge ikke vært noen suksess.
Det har også blitt gjort en rekke eksperimenter med å blokkere selve ACE2 reseptoren på cellemembranene, men effekten av dette har heller ikke resultert i en signifikant reduksjon av virus infeksjonen.
I tillegg til ACE2 kan virus komme inn i kroppens celler via en tyrosin-protein-kinase reseptor som heter AXL, og det er denne som er målskiva for BGBIOs Bemcentinib behandling. Bemcentinib har som kjent en enestående evne til å blokkere AXL reseptoren.
Det store spørsmålet er om det er nok å blokkere AXL inngangen til cellene når sars-cov-2 viruset også tar veien inn gjennom ACE2 porten?
Selv om Bemcentinib klarer å blokkere virusets invasjon gjennom AXL reseptoren, så kanskje det ikke hjelper det spor, eller kanskje bare delvis, i bekjempelsen av pasientens covid-19 infeksjon, siden corona viruset fortsatt kan formere seg fritt ved å komme inn i cellene gjennom ACE2 porten ......
Det nærmeste jeg har kommet et svar på denne vanskelige problemstillingen er en enestående medisinsk artikkel av Wang et al fra Westlake University (se https://assets.researchsquare.com/files/rs-35387/v1/19eba655-a2f7-4a0f-a794-a04aad176a7a.pdf). De sier at "our findings suggest AXL may play an important role in promoting SARS-CoV-2 infection of the human respiratory system and is a potential target in future clinical intervention strategies." De finner også holdepunkter for at AXL porten er langt viktigere for denne virus infeksjonen enn ACE2 porten. "In our current study, we found that SARS-CoV-2 is able to utilize either ACE2 or AXL for entry into human cells. AXL is widely expressed in almost all human organs, and particularly in human pulmonary and bronchial epithelial tissue and cells, its expression is much higher than that of ACE2.
Jeg synes dette gir vind i seilene til vårt håp om at Bemcentinib gjennom å blokkere AXL porten inn til cellene vil redusere corona virusets invasjon og formering i kroppen til et minimum og i signifikant grad forbedre helsetilstanden til de covid-19 syke.
En annen måte som Bemcentinib kan lindre/redusere en infeksjon etter corona smitte er gjennom å styrke kroppens nivå av interferon1 gjennom dets evne til å hemme nedbrytingen av dette sterke antivirale stoffet i kroppen.
En undersøkelse av Ribero et al, se https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008737 indikerer at et høyt nivå av interferon1 tidlig i sykdomsforløpet er vesentlig for å motvirke corona infeksjonen.
Alt dette lover godt for de pågående studiene av Bemcentinib i bekjempelsen av covid-19.

Veldig bra Bliss!
Se det jeg skrev i tråden "BGBIO: VAKSINER OG ANDRE MEDISINER..." 14.10.20 kl og deretter.

Jeg har lagt ut en del informasjon som besvarer spørsmålet ditt.
F.eks:
""University of Iowa virology research helps facilitate new clinical trial for COVID-19"
"Maury's new studies suggest that the enveloped Coronavirus, SARS-CoV-2, which causes COVID-19, uses AXL to enter into some cells, and that bemcentinib profoundly inhibits virus entry into those cells".
"We have now shown that SARS-CoV-2 uses AXL to enter multiple cell types; a finding that may explain some of the disease symptoms caused by SARS-CoV-2."
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/uoih-uoi042920.php


"Strikingly, deleting AXL, but not ACE2, significantly reduces infection of pulmonary cells by the SARS-CoV-2 virus pseudotype. Soluble human recombinant AXL, but not ACE2, blocks SARS-CoV-2 virus pseudotype infection in pulmonary cells. Taken together, our findings suggest AXL may play an important role in promoting SARS-CoV-2 infection of the human respiratory system and is a potential target in future clinical intervention strategies."
https://www.researchgate.net/publication/342293674_AXL_Promotes_SARS-CoV-2_Infection_of_Pulmonary_and_Bronchial_Epithelial_Cells "

Gå tilbake og les resten av innleggene fra 14.10. Der finner du flere lignende studier som bekrefter at Axl blokkering virker mot sars-cov-2
Redigert 18.10.2020 kl 22:54 Du må logge inn for å svare