Derfor vil Bemcentinib ha effekt i behandlingen av covid-19 syke


Effekten av Bemcentinib blir nå undersøkt på covid-19 syke i Sør-Afrika og India, både alene og i sammen med andre medikamenter som er godkjente i behandlingen av denne pasientgruppen.
Richard Godfrey, administrerende direktør i BerGenBio, har ståltro på en positiv effekt av Bemcentinib: "Prekliniske data viser at bemcentinib har stort potensiale for behandling av COVID-19. Basert på vår erfaring i ACCORD-studien er det ingen grunn til at vi tror bemcentinib ikke vil være til nytte for COVID-19-pasienter ....". Hvorfor det? Først og fremst fordi Bemcentinib blokkerer AXL reseptoren på alle kroppens celler, og når denne reseptoren eller døråpneren som er dette virusets primære vei inn i kroppens celler er stengt kommer det minimalt med coronavirus inn i kroppens celler, og dermed elimineres virusets mulighet til å formere seg, siden det bare kan skje inne i cellene. For det andre har Bemcentinib den egenskap å forsterke effekten av interferon som er kroppens viktigste forsvarsvåpen mot virusangrep. Interferon dreper viruset før det får gjort nevneverdig skade. Av disse grunner tror jeg Godfrey kommer til å få helt rett. Bemcentinib vil bidra til å motvirke skadevirkningene av corona viruset, og få en omfattende kommersiell suksess i behandlingen av de covid-19 syke.
Det følger av det som så langt er sagt at Bemcentinib må gis på et tidlig tidspunkt før corona viruset har innvadert kroppens celler i storstilt skala. I motsatt fall vil medikamentet neppe ha noen signifikant klinisk effekt. Dette kan f eks oppnås ved at alle de som er i en risikogruppe rutinemessig gis Bemcentinib straks de har testet positivt for corona. En annen nærliggende mulighet er å følge opp en positiv corona test med å teste pasientens kalprotektin nivå, da dette er den mest presise indikatoren for prognosen til disse pasientene. Dvs når det er et høyt nivå av kalprotektin (et protein som skilles ut og samsvarer med kroppens nivå av nøytrofile granolucitter, som er de hvite blodlegemene som umiddelbart blir svært høye ved virusangrep), så indikerer dette en dårlig prognose, se https://newsweb.oslobors.no/message/512345. Ved å gi Bemcentinib til de med et høyt nivå av kalprotektin kan det dårlige sykdomsforløpet stanses på et tidlig stadium.
Jeg ser heller ikke bort fra at vi får en positiv effekt av Bemcentinib i kombinasjon med et kortison preparat i de tilfellene der corona viruset allerede har fått inntatt kroppens celler, med den konsekvens at immunsystemet har satt i gang en uheldig betennelsesreaksjon. Kortison som kjent er er det beste våpenet vi har i symptombehandlingen av alvorlige betennelser. I så fall kan vi få en god synergi, Bemcentinib blokkerer for flere virus inn i cellene, mens kortison demper skadevirkningene til de som allerede har kommet inn.
Av disse grunner forventer jeg det vil komme en melding fra de pågående undersøkelsene til BGBIO om en positiv effekt av Bemcentinib, og da vil kursen til BGBIO gå rett til himmels, for markedet for corona medisiner er formidabelt, og Bemcentinib er allerede godkjent til klinisk bruk uten å ha nevneverdige bivirkninger.
Dette blir i mine øyne umåtelig stort! Hva mener dere?
Redigert 21.01.2021 kl 08:55 Du må logge inn for å svare
Ærligtalt
24.09.2020 kl 14:54 10723

Jeg tenker at...

Der datt'n- den dritt'n
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Storm1000
24.09.2020 kl 17:48 10454

Tror nå at den skal saftig opp om ikke alt for lenge 👍🏻
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Fljo
24.09.2020 kl 18:42 10289

Skal jeg tippe så vil aksjen i Q4 for det meste omsettes i intervallet 25-28, så vil den få en forventningsoppgang når man begynner å vente på data fra S-Afr og India, for så sannsynligvis falle reelt igjen når det viser seg at effekten ikke er større enn beste medisin på det tidspunktet resultatet foreligger. Husk det er et kappløp med mange andre medisiner, og de fleste av disse er forlengst er igang med sin uttesting og minst en vil nok ha lagt listen høyere innen Bemcentinib er klar til godkjenning.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
24.09.2020 kl 18:59 10227

I børsmeldingen fra BGBIO for to uker siden (11/9) står det: "We expect to dose the first patients in South Africa imminently, and accelerate patient recruitment rapidly with the planned expansion to include patients in India and look forward to providing further updates on our progress." Det står også at de vil "update the market in the near future" om framdriften med undersøkelsen i disse to landene. Når denne meldingen kommer, og den kommer når tid som helst nå, så vil kursen gå rett til værs. Ikke bare fordi meldingen vil være av gledelig karakter, men også fordi BGBIO aksjen har blitt et offer for tung shorting. Siden gjennomsnittlig salgkurs for disse shorterne neppe ligger over 40 kr, mer sannsynlig rundt emisjonskursen på 37 kr, så vil det fort bli en panikkstemning hos shorterne. De vil kjøpe det remmer og tøy kan holde for å dekke seg inn igjen, og siden svært få av de som eier aksjer i selskapet vil selge sine aksjer på en melding om oppløftende framtidsutsikter for Bemcentinib, vil de fleste av shorterne komme i en svært vanskelig situasjon. En grov og svært unøyaktig estimering fra min side tilsier at shorterne vil sitte igjen med fem ganger så mange aksjer enn det de får tak under 50 kr. Resultatet er at kursen også etter meldingen vil drives av en kraftig oppdrift i lang tid .....
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Herman*
24.09.2020 kl 19:16 10174

Er ute av aksjen p.t, men lurer på følgende. I forhold til Covid, antar jeg at de må gjennom et fase III løp. Er det realistisk at de kan ha et godkjent medikament før sommeren? Når det gjelder kreftstudiene: Når kan de begynne på de ulike fase III studiene-gitt at de kommer gjennom fase 2.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
24.09.2020 kl 20:10 10014

Når det gjelder covid-19 studien så kan Bemcentinib komme på markedet langt tidligere enn du antyder. Det er den pågående fase II studien som blir avgjørende for en godkjenning eller ikke, da denne er ment å være stor nok til å teste om Bemcentinib har en signifikant positiv effekt mot corona viruset eller ikke. Det sentrale i en fase III studie er en undersøkelse av et langt større antall forsøkspersoner i den hensikt å utelukke muligheten for bivirkninger av medikamentet, men siden dette allerede er gjort med Bemcentinib, som jo er et godkjent medikament som er i klinisk bruk den dag i dag, så vil en eventuell fase III bare inneholde enn utvidelse av den pågående fase II studien, dersom det har vært for tynt med forsøkspersoner i fase II. Jeg regner med at vi får en melding om resultatet av uttestingen om en måned eller to og at godkjenningen kommer like etterpå, da medisiner i bekjempelsen av covid-19 som kjent blir høyt prioritert for tiden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Herman*
24.09.2020 kl 20:14 9996

Takk for orienteringen. Men hva med fase 3 i kreftstudiene? En må ikke glemme selskapets hovedfokus: Blir det en lang ørkenvandring før det skjer noe på denne fronten?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

BERGENBIO RECEIVES APPROVAL FROM NORWEGIAN REGIONAL ETHICS COMMITTEE FOR COVID-19 SOUTH AFRICA TRIAL

Bergen, Norway, 24 September 2020 - BerGenBio ASA (OSE:BGBIO), a clinical-stage biopharmaceutical company developing novel, selective AXL kinase inhibitors for severe unmet medical need, announces that it has received approval from Norway's Regional Ethics Committee (REK) for its company sponsored Phase II trial (BGBC020)  to assess the efficacy and safety of bemcentinib for the treatment of COVID-19 in hospitalised patients in South Africa. All necessary approvals have now been received and dosing is due to commence imminently. The Company will provide an update in due course.

Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
24.09.2020 kl 20:47 9903

Jeg har ikke satt meg godt nok inn i tidsaspektet når det gjelder kreftstudiene, men jeg er helt sikker på at flere av dere som skriver på BGBIO trådene har en rimelig god innsikt i dette, så vi får bare avvente et svar.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
klaesp
28.09.2020 kl 08:10 9318

Helt rått.
CCORD KLINISK STUDIE AV BEMCENTINIB FOR COVID-19-PASIENTER GJENOPPTAS I STORBRITANNIA
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.09.2020 kl 22:25 9047

BGBIO ledelsen har en åpenbar ståltro på at Bemcentinib vil ha en klar positiv effekt for helsetilstanden til covid-19 syke.
Nå vil det etter hvert tikke inn noen helt herlige resultater fra hele tre ulike land, England, Sør-Afrika og India, og hver og en av disse børsmeldingene vil etter min mening, for ikke å snakke om ledelsens mening, skyte kursen til BGBIO til uante høyder, for det medisinske og kommersielle potensialet til et antiviralt vocid-19 medikament er ekstremt stort.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
King
28.09.2020 kl 22:39 8986

Enig. Denne Lottokupongen vil jeg ikke gå glipp av. Blir Bemcentinib godkjent som medisin i behandlingen av Covid-19 sitter mange av oss med pene gevinster. Om og når det skjer vil nok oppkjøpskandidater banke på døren. Det er vel det eneste store usikkerhetsmomentet her. Selskapet virker å ha vanvittig stor tro på potensialet til Bemcentinib.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Håper dere får rett. Tror mye vil avhenge av hvor raskt de kommer i gang med og gjennomfører innrullering av pasienter. Det hjelper veldig at de nå innrullerer i tre land. Er det mulighet for å «slå sammen» dataene fra disse tre landene dersom det viser seg vanskelig å rekruttere i feks S.A? Protokollene er vel ganske like?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
klaesp
28.09.2020 kl 23:08 8872

Blir Bemcentintinib en godkjent som behandling mot Covid 19 så er det bare til å legge på en null bak dagens kurs, minst....
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Du glemmer at bemcentinib kan komme til å gis tillatelse til bruk allerede etter passert fase II. Det er gjort på andre medisiner som har vist seg å være trygg. Bencentinib er testet på over 300 pasienter i snart et tiår, uten alvorlige bivirkninger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Hva hjelper det med vaksiner når kun 39% av befolkningen ønsker å ta vaksinen?

https://www.axios.com/axios-ipsos-poll-coronavirus-index-vaccine-doubts-e9205f29-8c18-4980-b920-a25b81eebd84.html
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
BioBull
29.09.2020 kl 08:27 8365

Bemcentinib er en medisin - ikke en vaksine. Hvis ikke medisinen gir bivirkninger er neste spørsmål - kan man bli immun mot medisinen ? Hvis man ikke blir immun , bør alle ta en pille om dagen.

Få vil dø, jorden blir overbefolket på få år og jeg blir en holden mann....
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Fljo
29.09.2020 kl 09:17 8217


*Du glemmer at bemcentinib kan komme til å gis tillatelse til bruk allerede etter passert fase II"

????

Hvilken annen kilde enn din egen fantasi har du for dette?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Dette er common knowledge.

mvh
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Ligger inne en stor kjøpsordre på 30. Er det shorterne som starter å kjøpe tilbake tro...?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Hayen
29.09.2020 kl 09:42 8065

Det er kjent at det er trygt.
Etter fase2 vet man effekt.

Er denne god nok, kan bemcentinib få hastegodkjenning og bli brukt gjennom regulerte kanaler som sykehus og klinikker. Tilgang på et apotek for allmennheten blir nok først etter fase 3, men i den krisen vi står i nå så er jo det aller meste gjennom sentrale myndigheter.
Det er med andre ord et enormt marked som kan hamre på døren til Bergenbio rundt årsskiftet. Etterspørselen kan bli mye større enn tilbudet/produksjonskapasiteten.
Med god effekt er nok veien kort til massiv bruk i India, UK og Sør-Afrika.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Stor og stor fru Blom. Da må der ligge betydelig med skjulte aksjer. Bare for å ha det nevt, det kan ligge an til et gigant tap for shorterne. Teoretisk et uendelig tap.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Ja, ikke i nærheten av så stor som shorten :-) Håper virkelig spådommen din slår til og at shorterne får svi. Irriterende at kursen ligger og vaker rundt 30 når det skjer så mye positivt for selskapet som ikke gir utslag på kurs. Men, nå sitter jeg langsiktig, så betydningen er vel ikke så stor heldigvis.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Hva pokker skjer her? Er overhodet ingen strateg på dette, men det er jo et mønster i denne aksjen som gjentas slik jeg ser det. Går bare moderat nordover på "gode" nyheter får så å falle tilbake dagen(ne) etter. Noen som kan forklare en fersking litt av mekanismene i dette? (hvis det er noen)
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Nanoq
29.09.2020 kl 11:27 7827

Oslo Børs er noen ganger en casinobørs som trosser all logikk...

bare se hva som skjedde med SAS-aksjen i dag hvor de var nødt til å stoppe handelen i aksjen...
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Teknisk svak, shortet, og et uttestingsrot uten like hvor ledelsen hausset i forkant av emisjonen satt på 37,5nok hvor de selv lempet ut og like etter trakk haussingen tilbake (påstanden om 80% sikkerhet for suksess) - mao, en helt naturlig kursutvikling i kjølvannet av dette både hver for seg og til sammen - med forbehold om at man kjenner til historien noe man nå gjør om man leser dette innlegget ...

Minner om solid støtte på 24,70nok - om ikke annet ... ;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

RE - Etter fase2 vet man effekt

* Tull og tøys, etter den akselererte uttestingen (om den noen gang blir ferdig) så vil man kunne ha begrensede indikasjoner på virkningsgrad - kunne ha og begrensede fordi testgruppen er svært liten (60) og fordi man ikke kjører monotesting av kun bemcentinib, MEN også std care i både testgruppen og sammenligningsgruppen - mao, det vil igjen føre til at av totalt 60 personer så vil knappe 30 pasienter få bemcentinib i Sør Afrika og knappe 20 personer få bemcentinib i UK.

Dette betyr igjen at risken er til stede for at indikasjonsverdiene blir for svake og at man må utvide uttestingen før en eventuell fase3 - eventuell fordi det kan vise seg at det stopper i fase2 pga for liten eller ingen virkning utover std care.

Kommer de seg videre så er det først i fase3 at det vil bli en reell uttesting - reell fordi man vil måtte gjennomgå en uttesting på flere tusen pasienter over en lengre periode så ingen short-cut i denne prosessen som visse virker å tro ...

Og kommer de seg ikke videre så vil kursen være tilbake i intervallet 15-20nok på et blunk der hvor kursen var før håpet om en coronabonus ble innbakt - en høyst reell risk man burde ta høyde for ...

Aldri dumt å forholde seg til realitetene ... ;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Docs
29.09.2020 kl 12:04 7676

Det er bare et spill. Med en såpass lav omsetning, er det lett for de store gutta å kjøre kursen dit de vil. Bare å legge inn riktig algoritme.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Takk for svar. Ja, denne type aksjer er vel generelt høyrisiko, men da også med potensial til grei avkastning hvis man har litt is i magen. Så melodien må vel være:
Sitt stille i båten og snitt ned hvis anledningen byr seg. Eller?😁
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
King
29.09.2020 kl 14:07 7436

Det er risiko i alle aksjeposter men sjekk ut BGBIO pipeline. Uavhengig av Cov-19 er det mye hyggelig å se fram imot.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
King
29.09.2020 kl 14:29 7387

Så du mener at den medisinske ledelsen i BGBIO er så bortreist at de ikke forstår noe av det du hevder. Hvorfor satse så stort i 3 land om de vet at utfallet uansett ikke blir representativt. Altså bortkastet tid, energi og penger og eiere ført bak lyset. Jeg har litt vanskelig for å stole på deg og dine vurderinger her. Det har blitt et mønster i alle dine innlegg hvor det er grunn til å stille spørsmål om troverdigheten og agendaen din, og det er synd. Du ordlegger deg jo brukbart men konklusjonene dine kan diskuteres. Utviklingen i aksjekursen nå med short og robothsndel er det bare å se bort ifra. Om kursen er 20 eller 50 betyr null for oss som er long. Omsetningen er lav og uten betydning. Shorterne holder på så lenge de er tilfreds. Fullstendig uinteressant. Selskapets pipeline snakker for seg selv. Covid-19 blir en hyggelig og potensielt stor bonus.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
JanH
29.09.2020 kl 14:37 7361

Det hjelper ikke med triggere når kursen faller tilbake hver eneste gang. Hva skal til for at kursen øker mye nå da? Og vil en nyhet i selskapet gi et stabilt høyere gulv?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
29.09.2020 kl 14:38 7356

I likhet med folk flest er investorer flinke til å lære av historien, og historien til BGBIO har dessverre sine skuffelser, ting har tatt tid og det har ikke alltid gått som planlagt. Derfor er det naturlig at kursen faller, selv rett etter rimelig bra nyheter, fordi kjøperne passiviseres av en frykt for en enda en ørkenvandring som vil slite kursen nedover i lang tid. Men det er noe som heter læring, problemløsning og utvikling, så hvorfor skulle ikke ledelsen i BGBIO også lære av sine tidligere erfaringer og takle det framtidige på en ny og bedre måte? Jeg har tro på at BGBIO folka skal klare det.
Det som nå foregår er en vitenskapelig utvelgelse av pasienter til studiene i England, S-Afrika og India, og det er forventet å ta noen uker før dette er ferdig.
Deretter vil en gruppe av disse pasientene i hvert land få Bemcentinib alene - ja for uansett hva enkelte påstår er det faktisk det som står i børsmeldingen - mens andre vil få Bemcentinib kombinert med et av de andre medikamentene som brukes i behandlingen av covid-19, mens de som utgjør kontrollgruppa får standardbehandlingen.
Denne behandlingsfasen trenger ikke å ta så lang tid, for pasientene kan naturligvis behandles samtidig i den samme tidsperioden. Jeg antar resultatene av denne undersøkelsen vil foreligge innen en måneds tid etter oppstart av behandlingen.
Dersom Bemcentinib alene eller i sammen med et annet medikament viser et vesentlig bedre behandlingsresultat enn standardbehandlingen vil børsmeldingen om dette få BGBIO kursen til å eksplodere, og da mener jeg virkelig eksploder, antakelig rett over i et tresifret beløp. I første omgang er dette nok for meg, jeg trenger ikke å se lenger enn dette, selv om det da ligger i kortene at fortsettelsen neppe blir mindre gledelig ......
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Docs
29.09.2020 kl 14:45 7317

Jepp. Tydelig at kampen står om 29.7 i dag. Om vi havner over eller under vil vise veien videre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Hayen
29.09.2020 kl 14:48 7309

"Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest."

Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
29.09.2020 kl 14:52 7297

Det er mulig kursen slutter et sted på 29 tallet i dag, men kursen kommer til å fortsette nedturen inntil det kommer en viktig melding fra selskapet
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

.... du glemte visst å ta med hva om bemcentininb ikke viser noen bedring av betydning sett opp i mot std care - hva da - den nedadgående eksplosjonen burde man også ta med i beregningen nettopp fordi statistisk så er sannsynligheten større for at den feiler enn noe annet ...

Selskapet har siden tidlig i mai fått inn 500mnok gjennom emisjon hvor det aldri har stått om penger i den perioden for å gjennomføre uttesting. Så kan man jo spørre seg hvorfor selskapet inngår kronerulling avtaler om uttesting de ikke har kontroll på for om de virkelig var 80% sikre på suksess så hadde man vel bare fått gjennomført en uttesting som hadde bevist det og tatt den kostnaden og ikke spart seg til fant med å skulle betale minst mulig for noe som aldri blir ferdig ...

Det er nå passert hele 5mdr siden meldingen om uttestingen første gang kom i slutten av april hvor Godfrey sa at det ville ta knappe 6-7uker før man satt med fasit (Top/end resultata). Mao, etter mer enn 5mdr så er man i realiteten ikke kommet noen vei og det må vel anses som spesielt om man virkelig tror at man sitter på noe så stort som en covid behandling - sagt på annen måte, det er faktisk lov å tenke selv .... ;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

100% enig med deg King.

Men rischiosos villedende påstander der han blant annet har hevdet at BerGenBio ble kastet ut av ACCORD fordi bemcentinib ikke hadde effekt er bare en av mange usanne påstander fyren har kommet med. Vi forstår jo at han gjør det for å lure uerfarne investorer til å dumpe aksjer, som han selv plukker opp på lavere kurs. Dette er egentlig straffbart. Dessverre tar ikke økokrim i slike saker i Norge. Og derfor er også Oslo Børs kjent for å være en jalla-børs der også innsidehandel har pågått i mange år.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare