Derfor vil Bemcentinib ha effekt i behandlingen av covid-19 syke


Effekten av Bemcentinib blir nå undersøkt på covid-19 syke i Sør-Afrika og India, både alene og i sammen med andre medikamenter som er godkjente i behandlingen av denne pasientgruppen.
Richard Godfrey, administrerende direktør i BerGenBio, har ståltro på en positiv effekt av Bemcentinib: "Prekliniske data viser at bemcentinib har stort potensiale for behandling av COVID-19. Basert på vår erfaring i ACCORD-studien er det ingen grunn til at vi tror bemcentinib ikke vil være til nytte for COVID-19-pasienter ....". Hvorfor det? Først og fremst fordi Bemcentinib blokkerer AXL reseptoren på alle kroppens celler, og når denne reseptoren eller døråpneren som er dette virusets primære vei inn i kroppens celler er stengt kommer det minimalt med coronavirus inn i kroppens celler, og dermed elimineres virusets mulighet til å formere seg, siden det bare kan skje inne i cellene. For det andre har Bemcentinib den egenskap å forsterke effekten av interferon som er kroppens viktigste forsvarsvåpen mot virusangrep. Interferon dreper viruset før det får gjort nevneverdig skade. Av disse grunner tror jeg Godfrey kommer til å få helt rett. Bemcentinib vil bidra til å motvirke skadevirkningene av corona viruset, og få en omfattende kommersiell suksess i behandlingen av de covid-19 syke.
Det følger av det som så langt er sagt at Bemcentinib må gis på et tidlig tidspunkt før corona viruset har innvadert kroppens celler i storstilt skala. I motsatt fall vil medikamentet neppe ha noen signifikant klinisk effekt. Dette kan f eks oppnås ved at alle de som er i en risikogruppe rutinemessig gis Bemcentinib straks de har testet positivt for corona. En annen nærliggende mulighet er å følge opp en positiv corona test med å teste pasientens kalprotektin nivå, da dette er den mest presise indikatoren for prognosen til disse pasientene. Dvs når det er et høyt nivå av kalprotektin (et protein som skilles ut og samsvarer med kroppens nivå av nøytrofile granolucitter, som er de hvite blodlegemene som umiddelbart blir svært høye ved virusangrep), så indikerer dette en dårlig prognose, se https://newsweb.oslobors.no/message/512345. Ved å gi Bemcentinib til de med et høyt nivå av kalprotektin kan det dårlige sykdomsforløpet stanses på et tidlig stadium.
Jeg ser heller ikke bort fra at vi får en positiv effekt av Bemcentinib i kombinasjon med et kortison preparat i de tilfellene der corona viruset allerede har fått inntatt kroppens celler, med den konsekvens at immunsystemet har satt i gang en uheldig betennelsesreaksjon. Kortison som kjent er er det beste våpenet vi har i symptombehandlingen av alvorlige betennelser. I så fall kan vi få en god synergi, Bemcentinib blokkerer for flere virus inn i cellene, mens kortison demper skadevirkningene til de som allerede har kommet inn.
Av disse grunner forventer jeg det vil komme en melding fra de pågående undersøkelsene til BGBIO om en positiv effekt av Bemcentinib, og da vil kursen til BGBIO gå rett til himmels, for markedet for corona medisiner er formidabelt, og Bemcentinib er allerede godkjent til klinisk bruk uten å ha nevneverdige bivirkninger.
Dette blir i mine øyne umåtelig stort! Hva mener dere?
Redigert 21.01.2021 kl 08:55 Du må logge inn for å svare

Stor og stor fru Blom. Da må der ligge betydelig med skjulte aksjer. Bare for å ha det nevt, det kan ligge an til et gigant tap for shorterne. Teoretisk et uendelig tap.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Hayen
29.09.2020 kl 09:42 8033

Det er kjent at det er trygt.
Etter fase2 vet man effekt.

Er denne god nok, kan bemcentinib få hastegodkjenning og bli brukt gjennom regulerte kanaler som sykehus og klinikker. Tilgang på et apotek for allmennheten blir nok først etter fase 3, men i den krisen vi står i nå så er jo det aller meste gjennom sentrale myndigheter.
Det er med andre ord et enormt marked som kan hamre på døren til Bergenbio rundt årsskiftet. Etterspørselen kan bli mye større enn tilbudet/produksjonskapasiteten.
Med god effekt er nok veien kort til massiv bruk i India, UK og Sør-Afrika.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Ligger inne en stor kjøpsordre på 30. Er det shorterne som starter å kjøpe tilbake tro...?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Fljo
29.09.2020 kl 09:17 8185


*Du glemmer at bemcentinib kan komme til å gis tillatelse til bruk allerede etter passert fase II"

????

Hvilken annen kilde enn din egen fantasi har du for dette?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
BioBull
29.09.2020 kl 08:27 8333

Bemcentinib er en medisin - ikke en vaksine. Hvis ikke medisinen gir bivirkninger er neste spørsmål - kan man bli immun mot medisinen ? Hvis man ikke blir immun , bør alle ta en pille om dagen.

Få vil dø, jorden blir overbefolket på få år og jeg blir en holden mann....
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Hva hjelper det med vaksiner når kun 39% av befolkningen ønsker å ta vaksinen?

https://www.axios.com/axios-ipsos-poll-coronavirus-index-vaccine-doubts-e9205f29-8c18-4980-b920-a25b81eebd84.html
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Du glemmer at bemcentinib kan komme til å gis tillatelse til bruk allerede etter passert fase II. Det er gjort på andre medisiner som har vist seg å være trygg. Bencentinib er testet på over 300 pasienter i snart et tiår, uten alvorlige bivirkninger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
klaesp
28.09.2020 kl 23:08 8840

Blir Bemcentintinib en godkjent som behandling mot Covid 19 så er det bare til å legge på en null bak dagens kurs, minst....
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Håper dere får rett. Tror mye vil avhenge av hvor raskt de kommer i gang med og gjennomfører innrullering av pasienter. Det hjelper veldig at de nå innrullerer i tre land. Er det mulighet for å «slå sammen» dataene fra disse tre landene dersom det viser seg vanskelig å rekruttere i feks S.A? Protokollene er vel ganske like?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
King
28.09.2020 kl 22:39 8954

Enig. Denne Lottokupongen vil jeg ikke gå glipp av. Blir Bemcentinib godkjent som medisin i behandlingen av Covid-19 sitter mange av oss med pene gevinster. Om og når det skjer vil nok oppkjøpskandidater banke på døren. Det er vel det eneste store usikkerhetsmomentet her. Selskapet virker å ha vanvittig stor tro på potensialet til Bemcentinib.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.09.2020 kl 22:25 9015

BGBIO ledelsen har en åpenbar ståltro på at Bemcentinib vil ha en klar positiv effekt for helsetilstanden til covid-19 syke.
Nå vil det etter hvert tikke inn noen helt herlige resultater fra hele tre ulike land, England, Sør-Afrika og India, og hver og en av disse børsmeldingene vil etter min mening, for ikke å snakke om ledelsens mening, skyte kursen til BGBIO til uante høyder, for det medisinske og kommersielle potensialet til et antiviralt vocid-19 medikament er ekstremt stort.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
klaesp
28.09.2020 kl 08:10 9286

Helt rått.
CCORD KLINISK STUDIE AV BEMCENTINIB FOR COVID-19-PASIENTER GJENOPPTAS I STORBRITANNIA
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
24.09.2020 kl 20:47 9871

Jeg har ikke satt meg godt nok inn i tidsaspektet når det gjelder kreftstudiene, men jeg er helt sikker på at flere av dere som skriver på BGBIO trådene har en rimelig god innsikt i dette, så vi får bare avvente et svar.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

BERGENBIO RECEIVES APPROVAL FROM NORWEGIAN REGIONAL ETHICS COMMITTEE FOR COVID-19 SOUTH AFRICA TRIAL

Bergen, Norway, 24 September 2020 - BerGenBio ASA (OSE:BGBIO), a clinical-stage biopharmaceutical company developing novel, selective AXL kinase inhibitors for severe unmet medical need, announces that it has received approval from Norway's Regional Ethics Committee (REK) for its company sponsored Phase II trial (BGBC020)  to assess the efficacy and safety of bemcentinib for the treatment of COVID-19 in hospitalised patients in South Africa. All necessary approvals have now been received and dosing is due to commence imminently. The Company will provide an update in due course.

Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Herman*
24.09.2020 kl 20:14 9964

Takk for orienteringen. Men hva med fase 3 i kreftstudiene? En må ikke glemme selskapets hovedfokus: Blir det en lang ørkenvandring før det skjer noe på denne fronten?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
24.09.2020 kl 20:10 9982

Når det gjelder covid-19 studien så kan Bemcentinib komme på markedet langt tidligere enn du antyder. Det er den pågående fase II studien som blir avgjørende for en godkjenning eller ikke, da denne er ment å være stor nok til å teste om Bemcentinib har en signifikant positiv effekt mot corona viruset eller ikke. Det sentrale i en fase III studie er en undersøkelse av et langt større antall forsøkspersoner i den hensikt å utelukke muligheten for bivirkninger av medikamentet, men siden dette allerede er gjort med Bemcentinib, som jo er et godkjent medikament som er i klinisk bruk den dag i dag, så vil en eventuell fase III bare inneholde enn utvidelse av den pågående fase II studien, dersom det har vært for tynt med forsøkspersoner i fase II. Jeg regner med at vi får en melding om resultatet av uttestingen om en måned eller to og at godkjenningen kommer like etterpå, da medisiner i bekjempelsen av covid-19 som kjent blir høyt prioritert for tiden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Herman*
24.09.2020 kl 19:16 10142

Er ute av aksjen p.t, men lurer på følgende. I forhold til Covid, antar jeg at de må gjennom et fase III løp. Er det realistisk at de kan ha et godkjent medikament før sommeren? Når det gjelder kreftstudiene: Når kan de begynne på de ulike fase III studiene-gitt at de kommer gjennom fase 2.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
24.09.2020 kl 18:59 10195

I børsmeldingen fra BGBIO for to uker siden (11/9) står det: "We expect to dose the first patients in South Africa imminently, and accelerate patient recruitment rapidly with the planned expansion to include patients in India and look forward to providing further updates on our progress." Det står også at de vil "update the market in the near future" om framdriften med undersøkelsen i disse to landene. Når denne meldingen kommer, og den kommer når tid som helst nå, så vil kursen gå rett til værs. Ikke bare fordi meldingen vil være av gledelig karakter, men også fordi BGBIO aksjen har blitt et offer for tung shorting. Siden gjennomsnittlig salgkurs for disse shorterne neppe ligger over 40 kr, mer sannsynlig rundt emisjonskursen på 37 kr, så vil det fort bli en panikkstemning hos shorterne. De vil kjøpe det remmer og tøy kan holde for å dekke seg inn igjen, og siden svært få av de som eier aksjer i selskapet vil selge sine aksjer på en melding om oppløftende framtidsutsikter for Bemcentinib, vil de fleste av shorterne komme i en svært vanskelig situasjon. En grov og svært unøyaktig estimering fra min side tilsier at shorterne vil sitte igjen med fem ganger så mange aksjer enn det de får tak under 50 kr. Resultatet er at kursen også etter meldingen vil drives av en kraftig oppdrift i lang tid .....
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Fljo
24.09.2020 kl 18:42 10257

Skal jeg tippe så vil aksjen i Q4 for det meste omsettes i intervallet 25-28, så vil den få en forventningsoppgang når man begynner å vente på data fra S-Afr og India, for så sannsynligvis falle reelt igjen når det viser seg at effekten ikke er større enn beste medisin på det tidspunktet resultatet foreligger. Husk det er et kappløp med mange andre medisiner, og de fleste av disse er forlengst er igang med sin uttesting og minst en vil nok ha lagt listen høyere innen Bemcentinib er klar til godkjenning.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Storm1000
24.09.2020 kl 17:48 10422

Tror nå at den skal saftig opp om ikke alt for lenge 👍🏻
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Ærligtalt
24.09.2020 kl 14:54 10691

Jeg tenker at...

Der datt'n- den dritt'n
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare