Satse på BWO, PEN eller begge?


Satse på BWO, PEN eller begge?

Følger ikke BWO så tett at det kan konkluderes eksakt hva gjelder selskapets finansielle situasjon. For PEN er det økonomiske aspekt rimelig vel kjent og markedet har oversikten i det store og hele. PEN hentet nylig penger i den grad og omfang som selskapet antok ville være tilstrekkelig til å sikre drift og de antatte finansielle forpliktelsene i nær fremtid.

For BWO gjelder at selskapet per 30.06.2018 hadde cash på USD 145 mill. Samtidig opplyste BWO: Net Interest Bearing Debt med USD 1.218, altså over en milliard dollar. Spørsmålet vil bli hvor tungt investert i FPSO og dette segmentet vil slå ut fremover. På den positive siden må BWO kunne regne med inntekter fra pågående produksjon, både Catcher og Dussafu.

For Dussafu Fase 2 Tortue er det estimert capex på rundt USD 275 mill. Etter fratrekk PENs andel vil det fremdeles være > USD 250 mill. som BWO må skaffe til denne utbyggingen.

BWOs CEO Mr. Arnet uttalte nylig om bl.a. om FID Fase 2, Dussafu:

“Our first priority now is to complete start-up activities and stabilize production on BW Adolo. We will at the same time work towards the final investment decision on Tortue Phase 2, which will unlock additional production volumes, and continue the appraisal program of the recently announced discovery at Ruche NE as well as to confirm additional resources and strengthen the commerciality of the Dussafu license,” Arnet said.

Om BWO kan trekke veksler på ICBC vites ikke. BWO meldte denne cooperation agreement 07.04.2017. BWO har foretatt emisjon tidligere. Det vites heller ikke om BWO må ut i markedet for å finansiere utbyggingen av Dussafu, Fase 2. Men faktisk for min del en av flere årsaker til at denne finansieringen først måtte komme kom på plass, før det ble kjøpt aksjer i BWO. Riktignok tror jeg at BWO klarer å dekke den capex som trengs, men det gir uansett selskapet lite rom til å gjøre deal med Tullow om å beholde eierandelen i Dussafu som per i dag. Dette kan i forhandlingene mellom BWO/PEN og Tullow medføre at PEN kan få en mulighet til - gjennom forhandlingene - å endre sin eierandel, dvs. kjøpe. Det forutsettes at Tullow utøver sin buy-back right, men man kan ikke være 100% sikker. Hva man imidlertid ikke vet er om Tullow ser sitt snitt til å sitte med alt eller ønsker å selge seg noe ned. BWO synes ha mer enn nok med å skaffe funding ifm. FID Dussafu, Fase 2 en gang etter first oil Dussafu Fase 1 eller i Q4.
Redigert 20.09.2018 kl 09:10 Du må logge inn for å svare
viduka
20.09.2018 kl 09:40 4098

Interessant spørsmål Gunnarius. Det er en god del som har gått for begge. Det hadde jeg også gjort om det var mulig å få BWO via ASK kontoen. PT har jeg kun PEN. BWO har tidligere snakket om å skille ut oljevirksomheten i en separat enhet. Således er det jo mulig at de kanskje vurderer om de skal selge ut denne delen. DNO og PEN er jo til en viss grad knyttet sammen allerede, men kanskje DNO sitt 3. ben (som Bijan nevnte) kan være knyttet til kjøp av hele eller en større andel av BWO sin oljevirksomhet. Det er i hvertfall en mulig løsning i mine øyne.

Ad ”simulation modelling study” Aje - MXO har meldt at simulerings studien var forventet om 3 mnd., men angir ikke eksakt. Så vi må kunne gi dem litt mer tid om dette er nødvendig. Det er egentlig ikke kun denne studien som er så avgjørende, men at studien legges til grunn for Turonian Oil Rim Development Plan. Deretter følger Final Investment Decision (FID) for the integrated Oil and Gas Development Project. Det er slik Align Research rapporten/analysen skisserer tidslinjen for mer olje på Aje. Og det er slik det oppfattes fra min side, etter å ha sjekket litt rundt.

Hva betyr dette for Panoro og et eventuelt salg av Aje?

For det første er det liten grunn til å anta FID integrert O&G utbygging på Aje kan bli tatt før et stykke inn i H1 2019. Imidlertid er det fullt mulig å forsere oljeproduksjonen ved å bore en brønn (trolig Turonian Oil Rim) H1 2019, for deretter å øke boretakten. For det vil være en Turonian Oil Rim brønn, med antatt produksjon på rund 5.000 f/d, som vil utgjøre en game changer. Som tidligere nevnt, OPEX ned fra $40 til rundt $20 og inntekt per Q i området USD$ 3.5-4 mill. netto til Panoro. Som folk kan forstå, med slike inntekter og utsikter med etterfølgende gassutbygging, vil Aje bruden - og spesielt pga. økt oljeproduksjon - endelig kunne fremstå som pyntet. Og i en slik stand at Panoro kan forlange bedre pris. Av særlig interesse og mulighet for bedre pris vil være slik det er skissert, at Aje partnerne søker prosjektfinansiering via offtake agreement eller annen ekstern funding. Uansett vil slik prosjektfinansiering på Aje medvirke til bedre pris for Panoros eierandel.

Har veldig liten tro på at Panoro deltar i gassutbyggingen. Føler meg temmelig sikker på at Panoro innen Q4 vil ha solgt Aje. Kjernreområdet vil følgelig deretter være Tunisia og Gabon. Følg med på Tunisia med reserver rundt 20 mmbbls og lav OPEX og CAPEX. Langt større reserver i Tunisia enn Panoros 8.33% eierandel på Dussafu. Antatt produksjon fra Tunisia i 2019.

Hva kan salget av Aje benyttes til?

For det første, videre utbygging av Dussafu og mulighet til å kjøpe høyere eierandel. For det andre, utbygging og produksjon i Tunisia raskest mulig. Trolig også M&A fremstøt, enten i Tunisia eller Vest-Afrika.

La meg først sitere WIKIPEDIA:

Julien Balkany (born 29 January 1981, in Neuilly-sur-Seine, France) is a French businessman and an investor based in London. He is the younger brother of French Member of Parliament, Patrick Balkany. He is the cofounder of the private investment company Nanes Balkany Partners based in New York. He also ran for office in the June 2012 French Parliament election.

Styreformann Julien Balkany med sitt kontaktnett i Tunisia og Torstein Sanness (eks Lundin) vet hva de holder på med. Det er ingen tilfeldighet at Tunisia ble valgt.

PEN eller BWO. Begge vil jeg si, men de er ulik av profil ved at PEN i større grad er et rent E&P selskap. Noe som kan være en fordel i tider med høye oljepriser.
Redigert 22.09.2018 kl 00:55 Du må logge inn for å svare

Gunnarius først tak for et super sobert, spændende og velfunderet indlæg (som vanlig).

Dit gravearbejde mht at finde oplysninger er helt i særklasse, hvad gælder for mig at vurdere.
Det er et privilegie at være i en aktie hvor der er så mange dygtige skribenter som her på PEN trådene.
Og her er du absolut helt i toppen. Stor respekt herfra.

Du skriver: "Føler meg temmelig sikker på at Panoro innen Q4 vil ha solgt Aje."

Mener du så inden vi går ind i Q4 (oktober 2018), inden december 2018 er slut, eller mener du inden Q4 regnskab bliver offentlig gjort?

Hvis PEN afhænder Aje, samt flowet på fase 1 viser sig at være 15.000 fat/daglig samt side steget er kommercielt med en vis reservemængde......ja så kan vi risikere at sidde med en aktiekurs på 40Nkr eller lidt over, inden for kort tid (3-6mdr).

Det er sandelig heftige sager. Men vi ved jo efterhånden at PEN har meget potentiale. Lad os håbe at ting falder i hak for PEN
Det var ellers min mening at tage gevinst på ca 10-15% af aktierne når vi passerede kurs 25Nkr.
Den må jeg nok vurdere lidt højere.

"Føler meg temmelig sikker på at Panoro innen Q4 vil ha solgt Aje."

Rimeligvis ingen garantier kan bli gitt, men helheten tilsier at dette skjer. For det første har PEN meldt salg er under prosess og PEN kan godt trenge kapital til øvrige formål. Og jeg tror ikke at selskapet følger med til utbygging av Aje-gassen. Finner timing optimal for salg av Aje ved den tid partnerne trolig får skaffet ekstern funding (prosjekt frinansiering offtake agreement etc.) og FDP Oil rim foreligger. Dvs. i løpet av Q4 og sannsynligvis 4.000-5.000 fat som kan legges til den eksisternede oljeprod. Som sagt FID integrert Aje utbygging O&G (en gang i H1 2019) matcher dårlig med PENs tidslinje, hvor det skal bores hektisk på Dussafu fom. medio 2019.

I tillegg får PEN trolig i gang produksjonen på Salloum i løpet av 2019 (to brønner, teset ca. 1.800 f/d).

Men først for kjerneprosjektet Salloum i Tunisia - farm out, hvor det skal være dedikert partner. Meldt allerede i prospekt DNO deal. Videre må alle formaliteter ifm. lisensforlengelse etc. på plass. Muligheten er tilstede for at PEN faktisk kan få vesentlig større produksjon på Salloum i 2019 enn PEN har på Dussafu. En oppdatering forventes ifm. Salloum/Tunisia innen rimelig tid. Tunisia blir trolig en game changer for PEN.
Redigert 22.09.2018 kl 18:03 Du må logge inn for å svare

Sleipner

Gunnarius mener nok i løpet av året, men innen q4 betyr før 2. oktober. Dette er en gjenganger fordi det oppfattes forskjellig. Er dog sikker på at min def. er korrekt. Husker denne diskusjonen fra en annen ticker for noen år siden.

Så et lite spørsmål til Gunnarius. Disse 20 mmboe i reserver i Tunsia var interessant. Vet du om Hammamet er inkludert? Det er som kanskje kjent levert tilbake til myndighetene nå, men de hadde muligens ikke særlig store reserver.
Redigert 22.09.2018 kl 18:14 Du må logge inn for å svare

Så til Gunnarius sin høyst relevante TS. Jeg kommer aldri med anbefalinger, men kan kort skissere hvordan jeg tenker.

Hvis du kjøper BWO for å øke eksponeringen mot Dussafu hadde jeg vel kjøpt mer i Panoro isteden selv om BWO har mange flere ben å stå på. Det kommer derfor an på om en vil være engasjert innen offshore. De har bl.a. en betydelig flåte med FPSOer.

Alternatvet er vel å kjøpe noe helt annet innen olje og offshore. Ratene på rigger kommer høyst sannsynlig til å stige fremover( hvis de ikke allerede har gjort det). Derfor følger jeg litt med på Borr Drilling. Føler at Dussafu investeringen er passe i øyeblikket.

Edit: Trøym har vel skissert utbytte allerede i 2019 for Borr.
Redigert 22.09.2018 kl 18:26 Du må logge inn for å svare

Reservene jeg viser til er uten Hammamet - utgår nok ja. Man finner info om de tre oil discoveries on the SOEP permit i DNO Tunisia prospektet s. 14 fra juni.

Salloum - 5 MMbbls (recoverable) - core asset

Ras El Besh - 5 MMbbls (recoverable)

Jawhara - 10 MMbbls (recoverable)

Fluefiskeren, - du er mye bedre enn meg på det operasjonelle. Ser at PEN benytter reserves for Salloum ifm. Pareto konf. pres., mens selskapet benytter recoverable i DNO Tunisia prospektet av juni. Trekker dermed den slutningen at PEN definerer recoverable som reserves. Tar jeg feil, fint om noen korrigerer.

Mitt syn, salg av Aje i løpet av inneværende år.
Redigert 22.09.2018 kl 18:40 Du må logge inn for å svare
oivindl
22.09.2018 kl 18:37 3364

Innen første mars betyr ’senest i løpet av 1. mars’, jf. artikkelen innen i Norsk ordbok (nettutgaven)

Basert på dette burde innen Q4 bety 'senest i løpet av Q4'

Selv sitter jeg i begge selskapene men det har blant annet med risikostyring å gjøre. Pen som selskap er etter min oppfatning stekt knyttet til oljekursen. Bwo har større virksomhetsplatform og følgelig mer robust for svingninger. Finansielt er Bwo på rett vei selv med noe høy gjeld. Med Dussafu tror jeg selskapet har god kontroll på videre finansiering av fremtidige prosjekter. En eventuell fremtidig emisjon i Bwo på slike betingelser ser jeg ikke på som negativt. Tenket også at etter hvert så vil resten av flåten til Bwo komme i aktivitet.

Øyvind

Det er feil. Fint om du hadde lagt ved en link.


https://www.riksmalsforbundet.no/qa_faqs/innen/


Gunnarius

Sannelig om jeg er helt sikker. Reserver jo greit. Da blir det karakterisert som kommersielt.

Recoverable tenker jeg på ressurser som kan utvinnes, men som ikke nødvendigvis er kommersielt da det avhenger av størrelse, oljepris osv. Det kan godt hende jeg kan ha feil så ta det for det det er.

specc
22.09.2018 kl 21:23 3114

Kjøper man PEN nå vil man slite av emosjonelle utfordringer.
piff
22.09.2018 kl 22:00 3044

Ser en nærmere på Pen har selskapet siden 2012 opparbeidet seg totalt et undeskudd på ca 2.3 milliarder kr. eller ca kr 54 pr aksje. Kortsiktig gjeld på ca kr 49 mill.
selskapet er priset til ca nok 900 mill. tar en forbehold med 27% skattelette utgjør dette ca nok 620 mil. , legger en til kortsiktig gjeld ser pen priset pr i dag til ca nok 329 mill eller kr 7.83 pr aksje.
Men økende produksjon og aktivitet skjønner en at selskapet er til de grader underprisert selv med dagens aksjekurs kr.21.60.
Her skal aksjen vidre opp både 2-3-4 gangen herfra de neste årene om økt produksjon innfrir ,oljeprisen stabil i leiet usd 75-85. markede noenlunde satabilt framover skal dette gå veien for Pen.
Ergo en het oppkjøpskanidat i dagens format.
Legger til at tallene er hentet fra årsslutt 2017.
Redigert 22.09.2018 kl 22:10 Du må logge inn for å svare
Lilleulv
22.09.2018 kl 22:38 2985

Prøver meg her :) kanskje dette er en tråd hvor jeg kan få litt innspill på Rak petroleum? Har nettopp begynt å se litt på den, og synes den ser lavt priset ut. Men jeg har ikke nok kunnskap til å estimere hva potensialet er. Har derfor litt vanskeligheter med å velge om jeg skal plassere noe penger der, eller disponere midlene mine andre steder.
22.09.2018 kl 22:43 2975

Hvem vet, slå mynt eller krone.
Lilleulv
22.09.2018 kl 22:46 2967

Tror jeg går for en litt annen strategi ;-)
oivindl
23.09.2018 kl 05:13 2768

FF
https://www.riksmalsforbundet.no/qa_faqs/innen/

Dette er fra din link:
beløpet må være betalt innen 5. mai ɔ:senest i løpet av 5. mai

Et annet eksempel:
Momskostnader i UK? Fristen for refusjon er 31. desember 2017...
Kan dere søke om refusjon av denne innen 31. desember 2017.

http://blogg.pwc.no/skattebloggen/momskostnader-i-uk-fristen-for-refusjon-er-31.-desember-2017

Hvorfor påstå at jeg tar feil og legge ved link (samme kilde) som viser det motsatte;-)
Redigert 23.09.2018 kl 05:32 Du må logge inn for å svare

øyvindl

Hvis jeg sier at jeg må bli ferdig med å vaske huset innen jul så mener jeg selvsagt før jula begynner.

Likeledes hvis jeg første juledag sier at jeg må få lest ut boka innen nyttår så mener jeg selvsagt i perioden fra da og før 1. januar 2019. Det er urimelig å anta at jeg mener i løpet av 2019.

Nøyaktig det samme her. Hvis du sier jeg har frist med å betale innen Q4 betyr det tiden fra nå og til Q4 begynner og ikke fram til nyttår.

Men «innen» kan misforstås og blir det tydeligvis. Hvis man ønsker at det ikke skal misforstås kan man istedet si i løpet av Q4. Da regner du med Q4 i det tidsintervallet.

Enig?
Redigert 23.09.2018 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
oivindl
23.09.2018 kl 08:43 2624

FF
Eksemplene dine synes jo rimelige.
Men hva om jeg sier at jeg vil ha boken tilbake innen denne uken? Da mener jeg vel i løpet av, ikke før starten av uken.
Og har du kjøpt en vare og vil angre, må du gjøre det innen fristen. Om angrefristen er 14 dager så må du vel ikke angre før starten av de 14 dagene?
Både 'før' og 'i løpet av' er ført opp som synonymer til innen.

"Men «innen» kan misforstås og blir det tydeligvis"
Da er jo spørsmålet hvem som misforstår. Mine linker viser vel at 'i løpet av' er en vanlig forståelse.
Riksmålsforbundets forklaring bør jo stå sterkt.

Gunnarius.....jeg har svært ved at vurdere Aje givet:
Funding bliver meldt på Aje, "oil rim" brønd bliver meldt på Aje i H1 2019. Forlængelse på 20 år er jo givet.

Nuværende produktion på Aje ca 3.500 f/d + oil rim brønd ca 5.000 f/d = 8.500 f/d af dem ca 12% til PEN = 1020 f/d
Du skriver capex vil komme helt ned på ca 20$ fra 40$. Alene "oil rim" ville give et ordentligt boost på kursen om brønden bliver succes.

Hvordan værdiberegner vi alt dette her?
Min kalkulator driller mig...jeg ender op på højere værdi end de tidligere omtalte 8-10 Nkr pr aktie for Aje delen ved et salg.
Har du eller en anden, et bud for værdien af Aje ved et frasalg?

Øyvind

Vi blir ikke enige. Eksempelet med angrefrist forstod jeg ikke. Ordet innen var jo ikke nevnt i det hele tatt der.

Det er ikke første gang jeg tar denne diskusjonen. Derfor er det bedre å bruke betegnelse som «før» « i løpet av»,

Du er jo enig i mine eksempler sier du, og da må det jo bety at dette er vanskelig siden du egentlig ikke er enig allikvel.

EDIT

En ting kan vi vel være enige om og det er at man kan bruke andre utrykk istedenfor som ikke kan misforstås. Jeg kan gi deg rett at det også kan bety i løpet av. F.eks. betyr en betalingsfrist innen 1. juni at også 1. juni er greit nettopp fordi folk oppfatter det forskjellig.
Redigert 23.09.2018 kl 09:34 Du må logge inn for å svare
oivindl
23.09.2018 kl 09:40 2502

FF, ser ikke ut til at vi blir enige, nei.
At dine eksempler virket rimelige, betyr at jeg ville skjønt hva du mente i en folkelig bruk av begrepet.
Jeg tok selv med to eksempler på folkelig bruk av begrepet for å vise at betydningen også kan være motsatt av det du hevder.

Det vesentlige her er imidlertid hvordan den mer formelle betydningen er å forstå. Når Riksmålsforbundets, som stort sett beskjeftiger seg med språk, og pwc som er avhengig av presis språkbruk i formelle sammenhenger, støtter min og muligens gunnarius bruk av begrepet, hadde jeg nok forventet en mer overbevisende argumentasjon fra din side. Kan ikke se at du har kommentert disse eksemplene.
At 'alle' andre, også autoriteter innen området, misforstår, er ikke nok til å overbevise meg;-)

Men presis språkbruk er viktig, noe vi stadig ser eksempler på her inne.

Edit;
Fikk ikke med din edit, men da er vi kanskje ikke så veldig uenige.

Redigert 23.09.2018 kl 09:43 Du må logge inn for å svare

slejpner39

Nei, vet ikke hva PEN kan forvente å få for Aje - gitt det er en del scenarier tilstede. Tror det viktigste for selskapet og aksjonærene vil være å vite at med økt oljeproduksjon og boring av innledningsvis en brønn, vil det trolig ved prosjektfinansiering - f.eks. via offtake agreement - være langt enklere for PEN å selge Aje og til bedre pris. Forlengelsen på 20 år medvirker definitivt positivt. PEN synes ikke lenger å inkorporere Nigeria som sin "lekegrind", for nå gjelder Gabon og Tunisia for alle penga.
mimsa
23.09.2018 kl 10:13 2450

Dette blir bare mer og mer interesant, men foreslår at denne diskusjonen avsluttes i løpet av dagen, og senest innen midnatt.

Over og ut!!
piff
23.09.2018 kl 10:14 2445

Selges Aje for ca usd 40 mill på dagens aksjekurs ,for eventuelt kjøpere av Pen Dussafu gratis med på kjøpet. det samme gjelder ervervede Dno lisensene som selskapet har kjøpt.
Og spekulerer i pris pr i dag på Aje er umulig . men en ting er sikker får de opp produksjone og økt påviste reserver ,bør prisen bli deretter.
Det negative med Aje er den politiske delen og oppratørene som opptrer meget amatørmessig i mine øyner. Dette kan selvsagt endres etter som de klarer og leverer til slutt.

Piff

ja, det er alltid vanskelig å gjette pris. Det vi vet er imidlertid at Lekoil bød 30mil USD for noen år siden. Jeg tror riktignok at oljeprisen var enda høyere da hvis jeg ikke husker feil. De klarte ikke å hoste opp pengene, men PEN fik 7 mil USD for tort og svie.

Nå kan man argumentere med produksjon som du sier slik at 30 mill USD bør være minimum. 40 synes jeg ville være tilfredsstillende.
Redigert 23.09.2018 kl 10:23 Du må logge inn for å svare
mimsa
23.09.2018 kl 10:27 2402

Hva var egentlig grunnen til DNO sin inntreden, trodde muligens det hadde med et ønske om å overta PEN sin andel i Aje.
Alby
23.09.2018 kl 10:28 2394


Hvis jeg ikke har misforstått , sluttet Pen på hod i fredags det skulle vel bety at den fortsetter opp i morgen ??

Gunnarius

Når du sier at Pen er satt i spill, hva legger du i det ? ?

Mimsa

Bra spørsml som vel kan besvares med at DNO ville bli kvitt disse assets i Tunisia for å satse på kjernevirksomheten deres. Samtidig tok de en betydelig post med PEN aksjer i den påfølgende emisjonen så de ser vel på PEN som interessant.
Redigert 23.09.2018 kl 10:40 Du må logge inn for å svare

Fabelaktig tråd. Mye kunnskap og innsikt blant PEN- skribentene. Diskusjonen om «innen» er en never ending story. Når jeg leste «innen q4» tenkte jeg i løpet av året, men jeg er enig med FF at innen betyr før q4 begynner. Det kommer litt an på tidsperspektivet hvordan man oppfatter dette. Dersom jeg håper å være fremme innen kl 18, så skjønner alle hva jeg mener. Om jeg skriver innen fredag så begynner problemene. Jeg kunne sagt innen fredag kl 18 og unngått misforståelser. Innen må leses som før før angitt tid. Innen fredag er med andre ord senest i løpet av torsdagen.
Redigert 23.09.2018 kl 10:42 Du må logge inn for å svare

Alby, å sette i spill betyr egentlig ikke annet enn at ting begynner virkelig å skje. Dvs. ikke statisk, men dynamisk.
Alby
23.09.2018 kl 11:24 2269


gunnarius

Mange takk
oivindl
23.09.2018 kl 12:35 2164

Møresilda: "Når jeg leste «innen q4» tenkte jeg i løpet av året, men jeg er enig med FF at innen betyr før q4 begynner."

Hvilke gode argumenter har du funnet for å endre syn? Fagorgan og pwc, som jo er avhengig av å tolke ting korrekt, er enig med din første forståelse. Hold på den, du:-)

Det er en vesens forskjell på om begrepet som følger etter 'innen' er et tidspunkt eller et tidsrom.
Innen kl 12 i dag, er vi sikkert enige om.
Men innen i dag, blir jo noe annet. Det kan vel neppe bety før i dag?

Så innen jul betyr altså i løpet av jula? Med andre ord innen nyttår.?

Legger dette dødt nå. Man kan bruke andre formuleringer for å unngå misforståelser. Folk begynner vel å bli irritert selv om det er søndag og kanskje rom for litt utenomprat.
Redigert 23.09.2018 kl 14:38 Du må logge inn for å svare
oivindl
23.09.2018 kl 15:28 1961

FF:"Så innen jul betyr altså i løpet av jula? Med andre ord innen nyttår.?"

Litt dårlig eksempel. Jul er ikke et klart definert tidsrom, mens nyttår egentlig er et et spesifikt tidspunkt.
Men vi kan jo avslutte med dette svaret fra språkrådet:
Hva ligger i ordet "innen"?
Omfatter "innen torsdag" også torsdag, eller går grensa natt til torsdag kl. 00.00?
Svar:
Ordet "innen" kan tolkes forskjellig i diverse tilfeller.
Vi tilrår derfor å bruke andre uttrykksmåter. Dersom noe skal gjøres før år 2003 – dvs. det skal være gjort seinest 31. desember 2002 – kan en bruke formuleringa "før 2003", eller en kan si "i løpet av 2002".
http://archive.is/xK12K

Da kan vi kanskje si oss fornøyde alle sammen.
23.09.2018 kl 17:41 1787

Spill er vel noe med tap eller gevinst - i denne sammenheng kan det og bety oppkjøp av PEN gevinst på kort sikt OG tap på lang sikt. IKKE selg til noen som ikke gir minst 100% overkurs. Spennende uke