Litt om utviklingen på topp 50 forrige uke.

De største endringene forrige uke.
1.MORGAN STANLEY & CO. LLC +28 173 +3,98% 736 226 2,76%
2.NORDNET BANK AB 109 589 +17,83% 724 329 2,72%
19.CARNEGIE INVESTMENT BANK AB +74 000 +31,97%
22.SEB PRIME SOLUTIONS SISSENER CANOP -63 786 -17,69%
28.TVENGE TORSTEIN INGVALD INN 250 000
32.SKØIEN AS +125 000 +125% 225 000
50.SONGA AS INN 100 000
Topp 50 total +153 366 +1,05%
Redigert 05.10.2020 kl 10:02 Du må logge inn for å svare
Computum
05.10.2020 kl 12:22 3690

PHO ligger i en fin stigende trend nå.

Tror vi tar ut 123 snart
ruda
05.10.2020 kl 15:33 3479

På vei til nye høyder. Vil nok få en fin stigning fremover
peaf
06.10.2020 kl 06:50 3149

Ja det ser jo ut som de har fått med seg att studien er global nu i alle fall, og det er jo ett fremskritt. Og patentet er jo meget viktig, da Cevira antagligen kommer att selges i så store mengder. Att de er en drøm for ett genericaselskap att få produsere. Er jo litt betenkt når det gjeller den dårlige informasjonen om cevirastudien, men Asieris melder bare det de må. Og Pho virker ikke spesielt engasjert, uten tar det bare som det kommer. Men eg trur de er i full gang, og PHO spar informasjon om innbetalningen før att ha noe positivt att komme med på Q3 resultatet.

De bør jo helst vise til betydlig vekst fra Q1 resultatet på 28,2 mil i USA, om de skall påstå att de er i rute for guiding. Men eg må jo seie att eg har ikke store troen på att det skjer så mye, og i Europa kan vi vel ikke forvente noe enda. man undrer jo litt hvordan de har tenkt att selge scope der. Om de er bunden til karl Storz, eller de selger før alle og urologen velger merke. Men vi behøver resultater som kan forsvare siste tids kursøkning, anners bær det snart nedover igjen. Og ser vi på Egberth som styreleder så har han ikke vist noen suksess verken i PHO eller NANO, men han oppfyller vel Einarssons ønske att skaffe penger til selskapen. Men der stopper det.

PHO har jo ikke tjent en krone på HEX/CYS de tre år eg vart aksjonær, bare de 61 mil de fått fra Asieris. Som de arve fra sine føretrædere, det seier jo en hel del om vad de prestert hittils. Og tyverr virker det ikke som de klarer att prestere noe den nærmeste fremtiden heller.
Men som tur er har vi Cevira som redder det hele, og kommer gi oss inntekter som de fleste bare kan drømme om. Men det blir feil om nåvarende styre og ledelse skall få æren og bonusopsjoner før noe de ikke vart med og skape.
teaa
06.10.2020 kl 12:18 2917

Etter emisjonen i juni kom ABG Sundal Collier med en analyse:

1.7.2020, 10:22 · TDN Finans Delayed
PHO: ABGSC STARTER DEKNING MED KJØP, RISIKOJUSTERT KURSMÅL 120

Asieris er en joker her, men kursmålet kan fort nås løpet av året.
bravi
16.10.2020 kl 23:45 2188

Vinn-vinn situasjon for pasienter og helsevesenet sier Schneider om BLC. Han sier ikke noe om vinn-vinn også for aksjonærene

Da er det bare og selge seg ut....først som sist...
bravi
17.10.2020 kl 12:31 1956

Tror det må komme noen positive tall og nyheter fra Cysview salg for å nå 120 med mindre det kommer positiv omtale fra Spetalen eller andre i den kategorien.
Cevira er en joker ja, tenker da på nyheter, vi vet at det kommer Usd 1,5 mill i 2021.

Bare en korrigering.
Usd 1,5mill kommer i 2020 for første pasient innrullert forutsatt at Asieris fikser det selvsagt.
Hva og hvor mye som kommer derfra i 2021 blir spennende
Redigert 17.10.2020 kl 13:04 Du må logge inn for å svare
bravi
17.10.2020 kl 19:48 1764

Har ikke hørt om annet enn Usd 1,5 mill i 2021 (samme som i 2020), det gjelder Kina. Resten av milepelsutbetalingen fra Kina har Pho estimert vil komme i 2024 sammens med markedføringstillatelsen. Tvilsomt om det kommer noe royalty fra salg allerede i 2021.
Mener du at det kommer noe fra Eu/ Us i 2021 ?

Første pasient innrullert i fase3 utløser usd 1,5mill og det skulle etter planen skje på sensommer/høst, mener de er på overtid ift det.
Når det gjelder 2021 har jeg ikke oversikten, men Asieris har imponert tidsmessig og tviler på vi går gjennom 2021 uten noe som helst, men kjenner ikke denne avtalen i detalj
bravi
17.10.2020 kl 21:53 1654

I 2020 er det Usd 1,5 mill som du skriver. Pho sier at det vil bli 1,5 mill i 2021 også fra Kina. Når første innbetaling fra Eu/Us kan forventes vet jeg ikke. Kanskje Peaf vet noe om det?

Om ni følger med på vad som skjer, så er det mye som blir korrigert og forandret underveist Til att begynne med så blev det opplyst att det ende garanterte var de 5 mil de fikk i sign fee. men det var jo feil. De 1,5 mil de fikk før kommersiell lisens og de 1,5 mil usd før første pasient i kina. Var og garantert, og skall da føres som inntekt det året de blev avtalt 2019 enligt Ifrs regelverk. Og derefter står det Asieris fritt att avslute avtalen om de ser studien misslykkes uten noen mer betalning, og rettigheterne på cevira går tilbake til PHO Derfor var studien planert att bare gjenomføres i Kina først, da de bare tapte det som var investert der vid ett misslykkande.

Men Asieris fann fort ut att sjansen før ett misslykkande er så godt som null når man ser på resultatet til Fase 2 studien. Og gjorde om studien til en global studie med de kostnader det medfører og betydligt økt tap vid ett misslykkande. Men de inntekter de går miste om på att vente 2 år med den globale delen av studien er enorme. Så de gjør alt før att få det på markedet så fort som muligt. Og de har jo informert att de reden inngått samarbeidavtaler med selskaper når det gjeller salg av Cevira rundt om i verden. Og da er det ikke 2024 eller 2026 som gjeller, uten senest 2022. Og når man ser på milepæle avtalen så er det dobbelt betalt for samme milepæle i den globale delen som de får betalt før den i Kina.

Så derfor er eg ganske sikker på att de har fått betalt 1,5 mil usd for Kina nu og 3 mil usd for første pasient globalt. Studien er med all sikkerhet i gang, men PHO melder inget da Asieris ikke gjort det først. Men det återstår 8 mil usd av de 14 mil som var før godkjenning av annen indikasjon, som da sikkert blir utbetalt da den preliminære delen av studien er klar neste år. Og att de får lov att bruke Cevira i Kina neste år når den preliminære delen er ferdig er eg overtyged om. Da det heter att når førdelerne langt overgår nakkdelerne vid bruk så får de lov. Det gjeller før USA og, men tror kravet til dokumentasjon er større der. Men 2022 er Cevira i salg i hele verden.

Og det er 10 mil i Kina vart år som får HSIL og 40 % er direkte lønnsomt att behandle med Cevira, men det er ingen som vet vilke de 40 % er før efterpå. Så om de velger att behandle flere en de 40 % er troligt. Da ingen er inntressert av att gå med cellforandringer lengre en nødvendigt. Og blir prisen 3.000 i Kina som de antyder, og de velger att behandle alle. Så er det 30 mrd bare der, og det blir 5,25 mrd ti PHO. Bare nemner potensialet, og da får PHO 20 % av alt de selger i resten av verden, og. I Europa og USA så tror de prisen blir 9.000. Og der er det ca 6 mil som får HSIL vart år, vilket blir 54 mrd om alle blir behandlet. Og 10,8 mrd til PHO.
Og da har vi resten av verden kvar så potensialet er enormt.

Så att Hestdal snakke om mulig Block Buster var langt i fra en overdrivelse. Og enda er dette bare en liten del av kostnaden som har blitt om de valgt att HPV vaksinere alle Som dessuten har vist seg langt ifra så effektiv som de påstod når vaksinen kom på markedet.

Jeg vet i alle fall vad eg ville gjort om dama min gikk med celleforandringer, som kraftigt reduserer mange av glederne her i livet. Det vore att få henne behandlet og bli frisk så fort som muligt, og det samme gjeller naturligtvis før henne og. Så att det er mange millioner mensker i verden som kommer att ønske cevira velkommen er det ingen tvivel om.

Og att Asieris gjorde verdens varp når de kjøpte rettigheterne til Cevira er jeg overtyged om, men vi skall vare glade att noen såg muligheterne.
Jeg er overbevist om att Hestdal gjorde det og, men blev stoppt av styret, da de satse for fullt på Hex/cys. Og der kjenner vi jo resultatet, men det er enkelt att vare efterpåklok. Men vi skall vare sjeleglade att Cevira kom opp fra skuffen,og det trur eg alle kommer att vare enige om med tiden.

Fra Proinvestors Analyseteam

Teknisk analyse af Photocure:

https://www.proinvestor.com/index.php?p=debat_1&postid=87684

Peaf,
Fin redegjørelse om Cevira.
Du nevner noen priser på behandlingen både i Kina og resten av verden, hvor har du disse fra?
Jeg tviler ikke på prisene, mer hvem og hvor det er antydet.

Synes det er vanskelig å få tak på når alle innbetalinger fra Asieris kan forventes å komme. Det vi vet er at det fra Kina delen kommer Usd 1,5 mill. i 2020 og i 2021, da gjenstår det 15 mill. av milepelsutbetalingen som Pho har estimert kommer i 2024, dvs. at Pho antar det vil gå minst 15 mnd. å få markedsføringstillatelse etter at fase 3 er helt ferdig (Sept. 2022). Når det gjelder Eu/Us (Usd 36 mill.) har Pho estimert 2026 at det blir gitt markedsføringstillatelse der. Når kan vi forvente de første innbetalingene fra Eu/Us ? Regner med at royalty fra salg kommer fortløpende etter hvert som salg kommer i gang i Kina, Us og Eu basert på det salget som blir med midlertidige markedsføringstillatelser.

Får håpe det går bra i Kina, ellers kommer det ikke noe fra Eu/Us.
Redigert i går kl 10:58 Du må logge inn for å svare

De kommer fra Edison og deres analyser, og virker vel sannolike. Og de får vel i stort sett sin informasjon fra PHO. Men som eg skriver det er noe de antyder, det er ikke noe som er bekreftet. Men i førholdende til vaksinering er de ikke avskrekkende.

Man snakker om gullavtale for Vaccibody(og den var bra), man drømmer om eventyr i Pcib, som peaf har skrevet flere ganger også på andre tråder, har investorene skjønt potensialet i Asieris avtalen?
Jeg er overbevist om at kun et fåtall har skjønt det

Det er nok sikkert att det er ikke mange som skjønner det, Asieris har jo holdt ned forventninger fra begynnelsen. Dels før att hålle ned prisen på førhandlinger med PHO og andre samarbeidsavtaler med andre selskap. Og har inga emisjoner der de hemter penger i markedet og avhenger ikke av høy kurs, Og sprir ikke risken eller fortjensten med andre, vilket i og for seg er meget betryggande. Og om milepæle avtalen ikke var all verden før PHO, så er royalty avtalen meget god. Og verd sin vikt i gull, det er der pengerne ligger. Og i og med att det er ett temligen okjent kinesiskt selskap som ikke er børsnotert, så er det ingen som prøver hausse det opp.
Og før att vare ærlig så trur eg ikke PHO førstår helt vad de har i sin eie. Men det kommer.
Redigert i går kl 11:33 Du må logge inn for å svare

Godt poeng det med at dem ikke er børsnotert.

Når tror du Asieris kan/ vil begynne å selge Cevira?
I Kina kan man vel tenke seg ca. 1 Jan 2022 basert på resultatene fra Sept. 2021. Men hva med Eu/Us? Her har Photocure estimert at de vil ligge ca. 2 år senere som kan bety omkring 1 Jan 2024.

Tror det er viktig å ha med seg at børsmelding med estimater som du sier er utformet av Photocure og Asieris i felleskap og følger avtalen som er signert.
Men, det er en glede at det meste av tidsrammer oppgitt vil bli gjort til skamme😀👍

Studien blir dokumentert ferdig og godkjend tidlig i 2022, og da utbetales alle resterende milepæler da den er global. Og de kan begynne selge Cevira world wide omiddelbart da. Og i kina begynner de selge når den kliniske delen er ferdig. Til våren eller sommer neste år. Det er Asieris som styr tidsbruken og betaler milepæler vid godkjenelser efter avtale.PHO styr inget men har en tidfrist når ting må vare avgjort. Så slapp av og ta de signaler som kommer fra Asieris, de gjør alt før att få det på markedet. Godkjenning er det samme som markedstillatelse.

Frykter at vi er for optimistiske eller har missoppfattet når det gjelder tidspunktet og forutsetninger for milepelsutbetalinger. Har inntrykk av at Pho har guided tidspunkt for milepelsutbetalinger sammenfallende med tidspunkt for (permanent) markedstillatelse. Den kan ikke gies før etter at fase 3 er helt ferdig Sept. 2022 og da har de estimert minst 15 mnd. behandlingstid etter fase 3 når de kommer frem til 2024 i Kina og 2026 i Eu/Us.

Hvis dette ikke stemmer må Pho komme med nye tidsestimater.
Redigert i går kl 14:22 Du må logge inn for å svare

Og bare vent til disse meglerhusene innser hva Asieris får til, ja da må man holde på hatten for da blir det ikke kursmål 120-150, men 120-150X...

TurboT, tidligere skrev jeg om Azt som gikk 18 gangen (1700%) på ett år. Du/ dere kan tygge litt på den

Fant nettopp en sluttseddel fra da jeg kjøpte Biotech Pharmacon på 5,88.

PS. Solgte desverre altfor tidlig, men flott for alle som har fått være med på hele reisen.

Som en kurositet kan man legge til at dette i et selskap hvor CEO hvertfall på et tidspunkt kun eide ca 500 aksjer i selskapet, mulig han har økt nå, ikke fulgt med etter jeg solgte.
Men det sier litt om at hvem som besitter aksjer ikke alltid er ensbetydende med om det blir himmel eller helvete.
Redigert i går kl 14:42 Du må logge inn for å svare

Det har duhelt rett i. Hadde selv GA kurs omkring 5,70 i Biotec Ph. var med opp til over 20 og ned igjen, da var jeg så drittlei den aksjen at jeg solgte meg ut for omkring 6 for å unngå å ta tap. På den tiden var Ceo en av de største aksjonærene. Var inne på tanken å kjøpe igjen ved Q3-19 men gjorde dessverre ikke det.
Slik kan det gå, nytter ikke å se seg tilbake. Når Azt kan gå så mye med nye koster og utgiftskutt mener jeg det er mulig å få mere fart på Photocure aksjen også.

Ja og jeg tror vi på et tidspunkt nå snart vil få et nytt flott løft.
Stadig høyere bunner blir satt og jeg er ikke i tvil om at Cevira vil bidra til et kraftig løft på et tidspunkt.
Tror ikke det ligger langt fram.
I tillegg har jeg selv tro på positive bidrag fra cys/hex framover, men skal ikke ødelegge den fine tonen på tråden idag med det😀
Redigert i går kl 15:06 Du må logge inn for å svare

Du er like envis som vanligt Bravi. Men år ett altså nu er det 6 mån kliniske studier, som omfatter 300 pasienter i Kina og 84 globalt. Og når de 384 er behandlet ferdig, så starter omiddelbart sammenfattning av dokumentasjon før søknad av markedstillatelse. Som da gir godkjenning om dokumentasjonen er OK . Og det er år 2.. Når det gjeller biverkninger så er det klart att det er inga av betydelse da fase to var klar 2015 og er oppfølgt fra dess. Og PHO presenterer ikke tidsestimater bare tidsfrister som er noe helt annet.

Det er betydligtt enklare att gjøre 5 kr til 85 kr en att att gjøre 100 kr til 1.700 kr så eg mener man kan ikke gjøre den liknelsen. det skiller 1.615 kr på en aksje
Og Azt kan like fort bli verdiløs igjen om det kommer en bedre coronatest på markedet, og det ligger vel lite i korten..
Redigert i går kl 15:57 Du må logge inn for å svare

PHO kommer nok den. Men i motsetning til AZT som var svært lavt priset og som har hatt god medvind av corona, er PHO høyere priset og har fått corona midt i fleisen.

Om vi ser isolert på Ipsen avtalen, når kan den ventes bli lønnsom. I 2019 hadde Ipsen en omsettning på 185 mil og der av gikk 65 mil til PHO. Da har Ipsen 120 mil igjen minus kostnader som er okjent, men inntekten er ganske stabil år efter år. Med dagens eurokurs så blir vel omsttningen ca 200 mil, og av det går 15 % eller 30 mil til Ipsen Da har PHO 170 mil i året minus kostnader, og om man tar kostnader fra partnerinntekter 2019 til grund så var de 60% eller 120 mil av 200 mil. Da er det bare 50 mil kvar i inntekter. Og 20% av det går til nye aksjonærer, da er det 40 mil kvar. Eller 13 mil mer en de hadde når de bare fikk royalty. Og det skall betale en investering på 165 mil, og øker de ikke salget betraktligt uten store kostnader. Så tar det 10 år innen innvesteringen blir lønnsom.

Så her har styret verkligen noe att bevise, det gjeller att skape vinst ikke bare vekst. Og tar man med Cevira i bildet så er det en katastrof investering på den måten som den blev investert på med emisjoner.
Redigert i dag kl 06:58 Du må logge inn for å svare

Jeg regner med at Bravi og Pafo kjenner sin besøkelsestid når det nå nærmer seg kvartalspresentasjon med muligheter for å stille spørsmål direkte til ledelsen?

Blir resultaten bedre om vi steller spørsmål, eller tjener de mer penger om man lyssner på presentasjonen. Som virker vare din løsning på de evige underskudden. Så vidt eg minns så spurte de når de forvente att gå breakeven og om guiding før 2020 stod fast. Vilket ledelsen da slog fast att det stod fast før 2020. Så verdien i svaren er vel i stort sett null. Men det er klart man kan spørre var very very strong pipeline tok veien, ingen har vel sett til den. Eller om han brukt Golden Key og om han vet om den fungerer. Førøvrigt verker det best om man finner svaren selv, det stemmer betydligt bedre en det man blir fortalt.
Redigert i dag kl 10:47 Du må logge inn for å svare