Tom UTBYTTEMASKIN

herv
TOM 21.09.2018 kl 09:15 1319

Tomra avholder kapitalmarkedsdag fredag, og har lagt frem sin presentasjon.

Ifølge denne sikter selskapet mot over ti prosent inntektsvekst for perioden 2018-2023.

Andre mål er en EBITA-margin over 18 prosent, utbytteutbetalinger på 40-60 prosent og ROCE (avkastning på sysselsatt kapital) på over 20 prosent.
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/09/Tomra-vil-bli-utbyttemaskin
herv
21.09.2018 kl 10:28 1252

Ett aksjetips fra DNB Markets
Analytikerne har før eventuelle justeringer på grunnlag av dagens arrangement en holdanbefaling.
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/09/Ett-aksjetips-fra-DNB-Markets


Kurs i TOM (Tomra Systems) på Oslo Børs


Siste

Endring

Endr%

Kjøper

Selger

Åpning

Høy

Lav

Forrige

Volum

Verdi

Handler

192.80 10.20 5.59% 192.60 193.00 184.20 193.00 183.40 182.60 203 531 38 418 705 1 117
wwbwb
21.09.2018 kl 13:23 1109

Tomra er blant aksjene som bidrar til oppgangen fredag, samtidig som selskapet avholder kapitalmarkedsdag. Selskapet steg fra start i dagens handel etter å ha oppdatert sine finansielle mål for årene 2018 til 2023 før børsåpning.
Tomra Systems har et mål om en omsetningsvekst på over ti prosent, samt en ebita-margin på over 18 prosent og et utbyttegrad på 40-60 prosent i samme periode.
Analytiker Mikkel Nyholt i Carnegie synes målene Tomra legger frem er relativt på linje med hva som var forventet, samt de eksisterende målene for perioden 2013-2018.
-De har tidligere sagt 4-8 prosent for Collection og 10-15 prosent for Sorting, så rundt regnet blir de omtrent ti prosent og det er det vi ligger inne med fremover også, sier han til TDN Direkt på Tomras kapitalmarkedsdag fredag.
Når det gjelder målet om over 18 prosent i ebita-margin mener analytikeren det er oppnåelig, men nokså ambisiøst, og han tror ikke selskapet vil nå det allerede neste år.
-Jeg ligger inne med 15 prosent nå ut 2020, så det er klart at målet der er høyere enn hva estimatene har vært og hvis man ser på hva de har levert så langt så har det vært under mål så langt i Sorting og i nedre del av intervallet på Collection. Så det er et ambisiøst marginmål på gruppenivå, men jeg tror ikke det er uoppnåelig på noen som helst måte, sier han.
Årsaken til at Nyholt ikke tror Tomra vil nå 18 prosent i ebita-margin i 2019 er blant annet at det vil medføre høyere driftskostnader for selskapet i Collection-segmentet for å posisjonere seg for muligheten for nye markeder.
-Det kommer til å senke marginen der foreløpig, sier han og viser til at en såkalt "through put"-modell, der Tomra selv står for alle kostnader ved å etablere pantesystemene og tar en avgift pr flaske som returneres, bidrar til dette.
Under første del av kapitalmarkedsdagen snakket blant annet sjef for Collection Solutions Harald Henriksen i Tomra om at en slik modell har blitt foretrukket i de tre seneste markedene selskapets avdeling har etablert seg i. Han ville imidlertid ikke stadfeste at denne modellen kommer til å bli uforbeholdent foretrukket i fremtiden fremfor en mer tradisjonell modell med salg og service, og trakk frem at det engelske markedet ser ut til å stille seg positivt til sistnevnte modell, og slo fast at det vil variere fra marked til marked.
For øvrig tror Nyholt i Carnegie at årsaken til at selskapet velger å kommunisere felles mål for hele gruppen, og ikke fordelt på ulike segmenter som i 2013, skyldes at Tomras teknologi i større grad er anvendbar på tvers av segmentene og at segmentene i dag støttes mer av de samme megatrendene.
-For fem år siden så var Sorting en mye mer fragmentert divisjon enn i dag, de ulike underkategoriene skulle i litt forskjellige retninger. Samtidig var det på ingen måte samme momentum for Collection i 2013 som nå. Nå tror jeg de ser mer at Tomras teknologi er anvendbar på tvers av segmenter, og i dag er det en større trend som hele Tomra kan dra nytte av og da kan det være mer naturlig å slå sammen målene på gruppenivå, sier han.

henrik.brekke@tdn.no
perstefan.praesterud@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70
herv
26.09.2018 kl 10:58 912

Nærmer seg ATH
Nå kr.195,60
Redigert 26.09.2018 kl 10:59 Du må logge inn for å svare