NEKKAR - på steroider, kunstig intelligens? Festen snart over?


Raketten mister fart - mye kan skje - søksmål fra Finland på halve børsverdien, fiskesatsning som har gått galt til tross for støtte på 10 mkr fra Innovasjon Norge, Corona-usikkerhet i gullgruven Syncrolift

De fleste som følger Skeie og Nekkar er vel enige om at selskapet er ledende innfor skipsheiser. Nå skal de ri den grønne bølgen i likhet med andre selskaper som prises helt hinsidig. Skeie burde selge ut fisk og ESG - og holde seg til det han kan.

Nekkar kan gå i 0 -5 - 10 eller mer. Viktig at selskapet staker ut rett kurs!
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare

Syncrolift har resultat 2017-18-19 22 m 30 m 38 m = snitt 30 m x P/E 6-8 = Verdi 180-240 mkr
Intellilift har resultat 2019 på 2,5 m x P/E 20 = 50 mkr
Management kostnader årlig = -10 mkr x 8 = -80 mkr
Søksmål = -240 mkr
Egenkapital = 300 mkr
Stor ordrebok i Syncrolift = 100 mkr +
SUM 300-400 mkr +
Verdi cirka 4 kroner pr aksje
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare

Takk for svar, Turbo.

Du virker svært konservativ i din vurdering av Syncrolift, ellers greit. Verdien av Intellilift må du halvere for der eier Nekkar kun 51%, ikke 100%. Ordrereserven har økt jevnt og trutt, derfor blir det etter min mening feil å bruke 2017- og 2018-tall.

Hvis vi antar at omsetning og resultat i 2020 og 2021 blir høyere enn i 2019 er det greit å benytte 2019-tallene med en P/E på 12. Det endrer verdien på Syncrolift fra dine 180-240 til la oss si 450 m. Det er her jeg tror veksten kommer. Da ender man på en verdi på 6-7 kroner gitt at dine andre forutsetninger er riktige. Dersom selskapet fokuserer på det de er gode på og kutter ut alt annet kan vi se kurs 10 i løpet av et år. Ellers er jeg redd vi vil vake rundt 5 kroner i lang, laaaaang tid.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare

Dette er selvsagt lov. Hun kjøper aksjer fordi hun er en sentral person i ledelsens insentivprogram. Hun selger aksjer hun eier fra før. Hva tenker du ikke er lov?
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare

Veldig bra podcast om Nekkar og forretningsområdene.

https://m.soundcloud.com/arne-roger-janse/node-podden-nekkar
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare

Kan virke som interessen for denne aksjen har blitt helt borte. Det er synd. Blir litt feil om Turboneger får rett.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
Liso2
15.11.2020 kl 23:39 1563

Hele fagmiljøet gikk i oppløsning ved salget av TTS. Nå skrives kun epilogen.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
canarias
16.11.2020 kl 07:42 1500

Vær trygg på at de rette grep tas her, enorm oppside .
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare

Hva baserer du dette på? Mener du at de som er igjen i selskapet ikke duger? Gjelder dette alle datterselskapene?
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare

Jeg likte også podcasten, men synes det var rart at det var mest snakk om fisken og Intellilift. Såvidt jeg forstår er det ingen inntekter innenfor disse forretningsområdene. Trodde alt kommer fra Syncrolift!?! Virker som alle kjøperne er blitt borte. Lave volumer i aksjen nå. Vet ikke om det skyldes innsidesalget eller mangelen på nyheter eller andre forhold. Rent teknisk er det vel støtte på 4 kroner. https://investor.dn.no/#!/Aksje/S46/NKR/Nekkar
Det står at aksjen både er overkjøpt og at alt teknisk er negativt. Kan vi se aksjen tilbake på mellom 2-3 kroner?
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare

Til teknisk analyse først:

Aksjen ser ikke svak ut teknisk, men har møtt motstand på 5 kr og 6 kr. Deretter på 5 kr på vei ned. I ferd med å danne seg en skulder-hode-skulder-formasjon i aksjen. Rent teknisk kan dette gå mange veier. Følge langsiktig trend oppover, reagere på bruddet fra 6 kr nedover, eller flate ut rundt dette nivået.

Til realitetene:

Det er mange ting som vil skje neste 6 måneder for selskapet. Voldgiftssaken skal avgjøres. Her kjenner ingen utfallet. Utfsallsrommet er 0-240 millioner kroner med tillegg av advokatkostnader. I verste fall kan selskapets børsverdi halveres.

På den positive siden er stor ordreinngang for inneværende år i Syncrolift. Det gjenstår å se om selskapet kan få materialisert disse kontraktene i (veldig) positiv bunnlinje. Dette vil i såfall være svært positivt, men ingen ting ved halvårstallene tyder på at dette vil være mer enn EBIT 20% for Syncrolift. Husk at alle administrasjonskostnadene for morselskapet spiser av dette, slik at nettoen blir langt lavere.

Mulig joker:

Verdiene av Starfish og Intellilift er svært uklare. Foreløpig er disse verdiene i mitt hode 0-50 mkr samlet sett. Her kan muligens fremtiden gi et annet bilde, men det krever i såfall nye realiteter fra selskapet og dets IR-funksjon.

Konklusjon:

Nekkar er et spennende selskap. Jeg er usikker på om verdiene i selskapet i dag bør verdsettes til mer enn 4 kroner pr aksje. Mye kan skje på både oppside og nedside. Jeg mener aksjen er et godt kjøp på 3 kroner, men kan godt være et godt kjøp på 5-6 kroner dersom selskapet vinner rettssaken og forbedrer IR-funksjonen.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare
Rakken
17.11.2020 kl 08:31 1227

Turboneger er jo inne på noe her.....men å se på denne teknisk har ingen stor verdi foreløpig, for lite likvid. Voldgiftssaken skal avgjøres og en mulig engangssum skal kanskje betales....blir ikke noe halvering av børsverdien av det, driften og fremtiden ser like lys ut, kun evt litt mindre penger i kassa (som er stor nok og mer til for å dekke dette). Selskapet har ikke behov for penger og inntjeningen ser ut til å bli meget bra.....bør kunne bli en utbytte-aksje, da deres business ikke er kapitalkrevende.
Selskapet er kanskje fair priset i dag....ut i fra det vi vet, men fortsetter ordrene å komme og marginene er like gode, så skal nok denne videre opp. Med voldgiftssaken ute av verden og mer fokus på selskaper som faktisk tjener penger, så er Nekkar et kjøp i hvertfall på mellom-lang sikt.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare

« ....bør kunne bli en utbytte-aksje, da deres business ikke er kapitalkrevende.»

Tror ikke NEKKAR blir en utbytte aksje i dagens posisjon. Husk at de nå er kommet ut av «scale-up gropa», og satser på vekst. Fra podcasten med konserndirektør Mette Harv forteller hun at de tenker å ta Synchrolift sin teknologi inn i nye (andre) markeder enn shipyard. Det er spennende. Tenk f.eks construction. Nekkar satser på robotifisering/automatisering innen lift. Dersom man i tillegg ser på datainnhentingen de har mulighet for å foredle og selge, er dette et kjempespennende case på mellomlang sikt (2-3 år). I dag har de en p/e på rundt 4. denne burde lett dobles når resultatene kommer til 8. Dvs at kursen går til 10 kr - lett. Oppdrettsteknologien kommer også til å automatisere sin bransje. Oppdrettsnæringen har god betalingsvilje, så den bransjen vil ha rakettvekst. Men først i 2022 antageligvis (usikker - kanskje før..., men ting tar tid kanskje ift produksjonslinjer etc «up to speed»)

Nekkar aksjonærer - sitt LOOOONG
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare

Takk for interessant analyse. Aktiviteten i aksjen har tatt seg opp igjen. Kanskje mange som leste dine betraktninger ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare

Hei Liso2, kan du utbrodere litt? Alle andre enn deg og meg ser bare gull og myrra her.
Redigert 21.01.2021 kl 02:02 Du må logge inn for å svare