Ser vi et HLNG som må bestille en ny FSRU innen årsslutt?


Det ble kjent fra Støles presentasjon på Pareto-konferansen for halvannen uke siden at HLNG er med i sluttrunden av fire FSRU-tendere hvor beslutningen er rett rundt hjørnet. Noen av disse har også vært kjent fra medieomtale. De fire tenderne er nok Mexico-FSRU’en, Sharjah-FSRU’en, Australia-FSRU’en til AGL og en til. Av disse fire FSRU-behovene er de to førstnevnte spesielle, siden de i praksis krever at en FSRU leveres på kort tid.

Det skal kun én tildeling til, før HLNGs kontraktssituasjon blir svært mye lysere. Her må man se sammenhengen med andre kontrakter, og de skipene HLNG/HMLP har å tilby. Ønske om tidligere terminering ett sted, kan bli løsningen for HLNG i anbudsprosessen. Kanskje kan vi se HLNG bestille ytterligere én FSRU før året er omme…


EGAS-KONTRAKTEN I EGYPT
Det har vært skrevet en del om Höegh Gallant som er på kontrakt med EGAS (Egyptian Natural Gas Holding Company) i Egypt, og konsekvensene av at EGAS ser ut til å ville førtidig terminere denne kontrakten. Her er et bidrag til å basere slike diskusjoner på faktum.

Höegh Gallant startet opp en 5 års TC-kontrakt HLNG har med et datterselskap av det statseide egyptiske EGAS den 29.4.2015, en kontrakt som løper til 29.4.2020. Det gjenstår når dette skrives ennå drøye 1 ½ år. Kontrakten ligger i HMLP i datterselskapet EgyptCo (Hoegh LNG Egypt LLC), og gir et årlig EBITDA-bidrag på MUSD 38. Dette er den eneste kontrakten i HMLP som er kortvarig, og de øvrige fire kontraktene har alle en gjenværende kontraktstid på mer enn 10 år. Kontrakten håndteres som en operasjonell leasingkontrakt i HMLPs regnskaper.

Gjenværende rentebærende gjeld for Höegh Gallant er ca MUSD 144,3 pr 30.9.2018, ettersom HMLP nedbetaler gjelden sin med MUSD 3,3 i kvartalet.

Kontrakten HMLP (via EgyptCo) har med EGAS for Höegh Gallant er på en fast dagrate, som faktureres månedlig på etterskudd med 18 dagers betalingsfrist. Dagraten er knyttet opp mot USD for 90 % av raten og 10 % i Egyptiske pund, eller et annet nivå på minimum 90 % mot USD som partene til enhver tid måtte avtale, for å sikre HMLP mot uheldige valutasvingninger i Egyptiske pund. For 2Q-2018 var mixen hhv 97% / 3%).

Dagraten for Höegh Gallant inkluderer samtlige av de kostnadselementene som er særskilt priset inn i alle de øvrige avtalene til HMLP (OPEX, Skatterefusjonselement og Oppetids-/Performance-element). I 2Q-2018 utgjorde den faste dagraten USD 135 385 omregnet til USD. Det er også den eneste kontrakten i HMLP som har regulering av inntil 15 dagers off-hire for planlagt vedlikehold. I første kvartal 2018 gjennomført HLNG planlagt vedlikehold av enheten med 8 dagers off-hire, mot 10 dager i 2017. Neste planlagte vedlikehold er i 1Q-2019.

Som følge av en opsjonsavtale mellom HMLP og HLNG, har førstnevnte rett til å kreve at HLNG chartrer Höegh Gallant fra et slikt termineringstidspunkt frem til juli 2025. Betingelsene for denne retten er at HLNG må chartre Höegh Gallant til 90 % av raten med EgyptCo, med tillegg av eventuelle tilleggsutgifter i form av OPEX og skattepåslag (altså eventuelle økninger i disse utgiftene utover hva dagens TCP påfører av kostnader). 90 % av eksisterende dagrate utgjør USD 121 847.

Mange misforstår og tror at HMLP/HLNG dermed vil ryke på et stort tap ved en slik førtidig terminering. Dette er ikke riktig, ettersom termineringsretten krever samtykke fra HMLP/HLNG. Samtidig vil en førtidig terminering innebære at EGAS må betale en godtgjørelse for resten av leieperioden frem til og med april 2020. I realiteten må EGAS etter alle solemerker yte EgyptCo (indirekte HMLP) nåverdien av fremtidig inntjening ut løpetiden, hensyntatt sparte kostnader (gitt at det ikke er særskilt regulering som gir høyere pris i termineringsklausulen).

I 1Q-2018 ønsket EGAS å møte representanter fra HMLP/HLNG for å søke å oppnå enighet om å terminere TCP’et tidligere. I media har det lenge vært spådd at HMLP måtte melde fra om en slik tidligere terminering. De første meldinger om dette kom tidlig i 1Q-2018, og skulle angivelig innebære en terminering i løpet av få dager. Nå løper straks 3Q-2018 ut, og vi har ennå ikke sett noen avtale om terminering.

Ifølge oppslag 5.9.2018 i Daily News Egypt (https://dailynewsegypt.com/2018/09/05/egypt-to-stop-importing-lng-mid-september/) planlegger Egypt å stanse importen av LNG fra midten av september 2018. Tidligere har det vært oppslag om stans i løpet av begynnelsen av 2018, så i løpet av sommeren 2018 etc. Mye tyder imidlertid på at vi nå nærmer oss en endelig stans i importen. I så fall blir det lite å gjøre for FSRU’en, og presset på partene til å oppnå en tidlig terminering øker. Utløsende for en slik avtale kan være om HLNG skulle bli tildelt for eksempel Mexico-FSRU’en eller Sharjah-FSRU’en.

Her legger jeg til grunn at HMLP/HLNG er taktiske. Dette er jo ingen ensidig rett EGAS har til å terminere avtalen. En slik terminering er ingen god nyhet å melde til markedet, spesielt ikke dersom FSRU’en ikke har en annen avtale å tre inn i. HLNG har (derfor?) ikke villet samtykke til dette ennå, og da binder avtalen begge parter så lenge HMLP/HLNG ikke samtykker, eventuelt hele perioden ut den faste kontraktstiden.

Og skulle HMLP/HLNG ikke lykkes i å få Höegh Gallant overført til en ny kontrakt på denne måten, blir det jo stadig mer lukrativt å la fartøyet gå i spotmarkedet for LNGC'er. Med dagrater som nå ligger på ca USD 100 000 - 110 000 for TFDE-spec'ede fartøyer, gir det jo også et godt bidrag.


AKUTT BEHOV FOR FSRU HVIS KONTRAKT VINNES I MEXICO ELLER SHARJAH
Nå vil imidlertid situasjonen raskt kunne bli en annen. Hvis HLNG skulle få napp på enten Mexico-FSRU’en eller Sharjah-FSRU’en, får de et akutt behov for en ledig FSRU. FSRU #9 ble som kjent leid ut til Naturgy på et TCP som løper i 15 måneder umiddelbart fra den leveres i desember 2018, se børsmelding av 5.9.2018. Og Esperanza ble som kjent i sommer (børsmelding 4.6.2018) leid ut til CNOOC på et 3 + 1 års TCP, og kan heller ikke benyttes. Disse to kontraktene ble inngått for å bridge perioden frem til det er behov for brorparten av FSRU’ene som de mange LNG-importprosjektene vil kreve som planlegges igangsatt i 2020-2022.

Alle de øvrige FSRU’er i HLNGs/HMLPs flåte er opptatt i langsiktige kontrakter, og det gjenstår da kun Höegh Galleon (FSRU #10). Den har imidlertid ikke levering før i mai 2019, noe som er for sent for Mexico-FSRU’en, og muligens også for Sharjah-FSRU’en.

I Mexico er det en forventning at Pemex vil foreta tildeling av FSRU-kontrakten innen utløpet av 3Q-2018, og FSRU’en forventes da begynne å produsere innen 7 måneder (dvs innen april 2019). Spesifikasjonen på Höegh Gallant ser ut til å passe bra for Mexico-oppdraget, og jeg vil tro at HLNG nettopp har hatt som et alternativ at Gallant kan gå rett inn i denne kontrakten. I så fall vil det passe supert å inngå en termineringsavtale med EGAS, for deretter å kunne benytte Höegh Gallant til å oppfylle denne avtalen.

HLNG/HMLP vil i så fall kunne få både i pose og sekk, dvs både få tilnærmet nåverdien av inntjeningen kontraktsperioden ut april 2020, samt en ny dagrate på en langsiktig kontrakt i Mexico som løper fra anslagsvis april 2019. Litt som det Golar LNG Partners (GMLP) klarte da de i januar 2018 fikk Golar Freeze på en 15-års-kontrakt (som gir årlig EBITDA på MUSD 18-22) fra beregnet oppstart i 4Q-2018, samtidig som de får kapitalelementet i chartterleie fra den førtidige terminatoren DUSUP (juli 2017) i Dubai helt frem til april 2019, i stedet for å kjøre denne gamle konverterte (1976/2010) FSRU'en i opplag. Utkjøpsverdien fra EGAS vil være med på å dekke kostnadene HLNG/HMLP vil få med dette byttet i form av dekommisjonering i Ain Sohkna, Egypt og flytting til ny lokasjon i Pajaritos havn på sørøstkysten av Mexico, eventuelt til havnen i Hamriyah i Sharjah for SNOC.

Det er kjent fra medieomtale at HLNG også har kommet seirende ut av anbudsprosessen for Australian Industrial Energy (AIE) for å forsyne Australias New South Wales med en ny FSRU i Port Kembla. Timingen av dette prosjektet passer som hånd i hanske for FSRU # 9, slik jeg har beskrevet i annen tråd (https://forum.hegnar.no/thread/11319/view).


VIL VI SE HLNG BESTILLE EN NY FSRU FØR UTLØPET AV ÅRET?
HLNG vil dersom et slikt scenario slår til, stå igjen med kun Höegh Galleon (FSRU #10) som ikke er opptatt. Esperanza legger jeg til grunn blir booket av CNOOC videre, utover de 3+1 årene de har, men denne problemstillingen oppstår ikke før sommeren 2021, evt sommeren 2022.

Situasjonen vil da være at HLNG kun har 1 FSRU tilgjengelig for den lange rekke av tenders de deltar i. Med litt hell i tildelingene nå i høst, ser jeg ikke bort fra at HLNG kan komme til å legge inn ordre på ytterligere én FSRU. Alternativt, hvis HLNG skulle vinne flere kontrakter og trenger skip til nye kunder før sommeren 2021, kan vi se at selskapet må hente fram sine utviklede løsninger for ombygninger av LNGC’er. I så fall kan en ny FSRU være ferdig på i beste fall 6 måneder, men mer realistisk 11-12 måneder pga leveringstiden på kritiske deler (regasifiseringsenheten).
Redigert 25.09.2018 kl 10:00 Du må logge inn for å svare
lynx
23.09.2018 kl 09:39 4431

Garderobemannen, igjen takk for et velinformet inlegg. Veldig nyttig!
really
23.09.2018 kl 12:05 4349

Jeg vil også skryte litt av jobben du gjør for å spre positiv informasjon om HLNG, Garderobemannen. Hadde resten av HO holdt tilsvarende nivå hadde det vært ren fornøyelse å holde på her.

Enig med dere. Garderobemannen er en ener blant mye rart her inne. Av innleggene dine slutter jeg at du jobber i shippingbransjen eventuelt har bakgrunn derfra ?
Surik
23.09.2018 kl 22:02 4080

Ja det er bra innlegg, nesten så jeg blir fristet til å kjøpe HLNG i morgen.
Det er i tilfelle snakk om å snitte ned, sitter med et urealisert tap her etter første inngang på 105 for noen år siden. Kanskje min dårligste handel noensinne.
Men det er kanskje nå, når jeg er mest negativ og nesten har gitt opp selskapet, at det bør handles..
GamlePU
23.09.2018 kl 23:28 3996

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/09/Golar-LNG-kaaret-til-tiaarets-aksjevalg Når det regner på presten osv.. Til dere med høyt snitt er nok tiden inne til å akkumulere. Begynte selv å kjøpe på NOK 60,- og har kjøpt regelmessig å vei ned. Tror dette blir en gullkantet investering...
Redigert 23.09.2018 kl 23:29 Du må logge inn for å svare
rammern
24.09.2018 kl 11:15 3829

Lng sektororen dukker ikke opp blant aksjeanbefalingene fra meglerhusene ?
Kan påtvunget investering i scrubbere og store utgifter ,ved det, være det som bekymrer ?
Redigert 24.09.2018 kl 11:29 Du må logge inn for å svare
Cutter
24.09.2018 kl 14:07 3744

LNG skip driftes vanligvis på LNG. Ikke behov for scrubbere

Har dere en oppfatning om hvordan den pågående og eventuelle opptrapping av handelskrigen vil påvirke alt det positive som er beskrevet rundt LNG opptur ?

Verden klarer seg ikke uten gass skjønneru.
Skal mye til om dette segmentet gjør det dårlig nesten uansett hva som skjer fremover. Gassforbruket øker overalt og da spesielt i Asia.
Er nødvendig å frakte dette dit.

USA har overskudd av LNG og må selge den i markeder som ikke er omfattet av handelskrigen. Det betyr mest sannsynlig økt eksport til Europa og Sør-Amerika til noe lavere pris enn om de ikke hadde toll i Kina.

Kina har et stort underskudd av LNG og bruker LNG som klimatiltak for å vri energimiksen vekk fra forurensende kull. De må mest sannsynlig importere mer fra Australia og midtøsten/Qatar for å demme opp for USA eksport. Dette blir da til noe høyere pris enn om de ikke hadde innført tollbarrierer.

Etter hva jeg har lest så er tollbarrierene svakt negativt for LNGC-markedet pga. at tonnmil blir redusert med ca. 2% pga kortere seilaser. For FSRUs så det vanskelig å gjette seg til, jeg tenker at import i nærheten av USA kan få en boost pga. enda billigere LNG i markedet. Vi ser allerede at Mexico skal ha flere FSRUs til import. Feks McKenzie om LNGC-markedet:

"But Wood Mackenzie said shipping firms should be wary of ordering too many more vessels now because of the potential for a glut of LNG at some point between 2020 and 2025, as new projects coming onstream may find there are not enough buyers."

HLNG åpner nye markeder for kjøpere og er således i en god posisjon.

Kilde: https://finance.yahoo.com/news/lng-shipping-rates-spike-no-141853067.html

rammern
25.09.2018 kl 11:08 3338

Rateutviklingen ,viser en positiv trend ut fra fundamentale forhold .Hlng betaler utbytte og vi vil nok se at de vil utvikle seg positivt videre :)
Kan ikke se at økning av priser på nybygg er gjenspeilet i prisingen av aksjen :(
Redigert 25.09.2018 kl 11:11 Du må logge inn for å svare
specc
26.09.2018 kl 21:26 3194

Man må være på vakt, det er ikke alltid utbytte er positivt i alle scenarior. Utbytte kan forekomme for å beholde aksjonærer.

Hvis selskapet vil øke aksjeprisen(selskapsverdien), så må utbytte kuttes ned eller av for å bruke inntjeningen til videre investeringer for å vokse.. Det å kutte investeringer til mer inntjening for å øke utbytte, er ikke et lurt alternativ i dette caset - så jeg ser positivt videre på denne aksjen.

Men dette kommer jo selvfølgelig helt ann på profitten av konsernet.


Høyere rater får vi håpe på fremover. I alle fall når det kommer en ny FSRU neste år. Jeg tror ikke det er nødvendig med å bestille ny FSRU ved årslutt.
pipelort
27.09.2018 kl 12:54 3048

Veldig høy omsetning i dag.
Det gikk visst 900 000 aksjer fem minutter før åpning i dag ...
specc
27.09.2018 kl 16:37 2968

08:54:05 900 000 45.00 Official

Innside ? eller en interessert investor
specc
28.09.2018 kl 18:22 2799

Gjennomsnittlig bevegelse siste 6 måneder etter den siste nedgangen har den hatt movements mellom, la oss si 40 og 50.

4050 / 5040 = 0.803 = 80.3 %

BUNN -> TOPP DE SISTE 6 MND (40 / 50 ) = 0.80
TOPP -> BUNN DE SISTE 6 MND (50 / 40 ) = 1.25

0.80 / 1.25 = 0.64 = 64 %

Prosentlig bevegelse mellom 40 og 50 er 64 % movements.


LAST PRICE 45.35 * 1.64 % = 73.8 % <------ mest sannsnylighet oppgang. 26.2 % <------- sannsynlighet for nedgang.

LAST PRICE = 45.35 * 1.73 = ((( 77.85 KR PER AKSJE )))

Det er stor sannsylighet for en oppgang på over 70 % de neste 6 månedene. Det er en oppgang på 76.8 % fra dagens kurs.


Med høyere rater og leveranser så ser jeg ikke dette umulig.