BGBIO - kreftmedisiner


Jeg lurer på om noen av dere har fått med dere om selskapet noen gang har uttalt seg om hvor stor andel av pasientene som går langvarig på bemcentinib har endt opp med å bli kreftsyke på nytt?

Det er jo ganske vanlig at kreftpasienter... spesielt de mest syke, får beskjed om at de er kreftfri, for så noen måneder eller et par år senere få ny beskjed om at kreften er tilbake.

Finnes det for eksempel data på noen av de 300 pasientene, der pasienten blir erklært kreftfri, som deretter registrerer hvor mange som får kreft på nytt senere?

Om det ikke finnes, kan dere huske på å spørre om selskapet kan oppgi slike data ved neste investorpresentasjon? De bør få dette spørsmålet i forkant av presentasjonen, slik at de kan gi et presist svar.

Jeg tror, men vet ikke helt sikkert at alle de studiene som er gjort er gjort på pasienter som livsforlengende medisin.
Det er forsøk på gang nå vet jeg der forsøket starter tidligere i sykdomsforløpet.

Jeg vet bemcentinib er gitt som livsforlengende, men flere går jo fortsatt på bemcentinib flere år etter. Det hadde vert interessant å vite hvor mange som får relaps etter at de først får erklært at de er frisk, og sammenlignet det med de som ikke fikk bemcentinib.
BioBull
17.10.2020 kl 18:26 1100Kan anbefale å lese dette :

https://www.bergenbio.com/pipeline/bemcentinib-cornerstone-therapy-nsclc/

Det viktigste er at kreften slutter å spre seg på samme måten som Covid-19 slutter å spre seg hos pasienter som tar Bemcentinib.

Her skjønner jeg ikke hva du spør om....Behandling med bemcentinib er livsforlengende og ikke kurativ. Dvs at ingen med slik behandling blir erklært frisk. Tilbakefall vil derfor bare være i form av opphør av stagnasjon eller økt hastighet i progresjon. Kjenner ikke til at bemcentinib er gitt med kurativ intensjon
klaesp
20.10.2020 kl 19:23 358

Dr. Thompson: In an early-phase national trial, we’re giving bemcentinib, a protein inhibitor, with pembrolizumab, an immunotherapy drug, to people with advanced lung cancer to test the safety and effectiveness of the combination. Initial results have been good. One of our patients has had the longest positive response in the U.S. on that trial.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.froedtert.com/stories/advances-lung-cancer-treatment&ved=2ahUKEwiZ3M-tlcvqAhUM5aYKHeLHDecQFjADegQIAxAB&usg=AOvVaw2ca01loJLZ46i63gGUbgCO