ONCOS-102 New Study Combines Virotherapy With Keytruda

asap3
TRVX 20.10.2020 kl 21:03 10959

Dr. Magnus Jaderberg, the chief medical officer for Targovax, joined the latest podcast to talk about a new clinical study for mesothelioma. It'll involve the oncolytic adenovirus therapy, ONCOS-102, paired with the immunotherapy drug Keytruda.


https://www.youtube.com/watch?v=m0wVbuc0TDE&feature=emb_logo
Redigert 21.01.2021 kl 07:30 Du må logge inn for å svare
merida1
05.11.2020 kl 18:46 4687

Ja, en bør bruke hodet og ikke hjertet. Det er ikke helt uvanlig at kreft går tilbake. Kanskje midlertidig. 5% var det angitt på en rimelig seriøs side
5% kan sies å være en av tyve
Dette finner dere selv. Jeg orker ikke lete det fram på nytt. Uten at jeg på noen måte vil påstå at detter er tilfelle hos TRVX-pasienten
Det var ikke meningen å frarøve dere nattesøvnen ;)
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

ØS har uttalt at kriteriet for videre studier går ved 20%, ved å gå litt dypere inn i resultatene vil vi forstå hvorfor.
I part 1 av studien utgjorde hver pasient også 11%, av 9 pasienter fikk vi et resultat på 33% lik med 3 pasienter. Under studien døde en pasient av andre årsaker, en ga opp videre behandling på grunn av smerter og en pasient hadde nesten CR på opprinnelig behandlet tumor men fikk en ny tumor etter en tid og gikk fra tilnærmet CR til PD.
Når du skriver at du forventer et betydelig bedre resultat enn i part 1 (33%) er neste nivå (44%), det er betydelig i % men økningen er kun 1 pasient. En behandling som utgjør en så stor forskjell for denne gruppen på hele 33% når ingen annen behandling virker er enestående, alternativet er kjent.
Neste studie og en kontroll-arm med placebo vil sikkert bli avsluttet ganske raskt av moralske årsaker. Å forvente 10% eller mer CR for denne gruppen er å forlange mirakler, men om Oncos kan levere mirakler er det selvfølgelig ingen som protesterer.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Tror vi sover godt når det gjelder refractory melanoma merida1, men det er selvfølgelig ikke ukjent at det ligger andre utfordringer i trvx bakt inn i aksjekursen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
merida1
06.11.2020 kl 09:32 4308

Dere sover godt når det gjelder refractory melanoma?
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
SomSa
06.11.2020 kl 10:30 4225


Hør fra tidslinje 32 (3Q presentasjonen)
Mangus sier at pasientene er fortsatt under behandling da han forklarer om denne studien
Hadde de ikke sagt tidligere at forsinkelsen var pga korona og vanskelig å samle inn data?

TRVX brente 24 mil, det vil si de trengte ikke å henter penger på slutten av 2Q 2021. Det er også en liten mulighet for at TRVX får penger fra kinesere innen 2 måneder. De henter penger før publisering av data og ledelsen sier det vet ingen ting om kommende hudkreftdata. I 2017/2018 og til og med på Podcast sa Soug at de må ha en ORR å 40% nå er dette redusert til 25%-30%.

Etter min mening har fyren sagt og gjort mye galt og det har kostet mye for aksjonærene. Selskapet vil teste nå TG med CPI. Hva skjedde med prekliniske studien TG02 + CPI? Den ble stanset siden Soug skulle satse på Oncos-102. ...................Kanskje er det på tide at Soug pakker samme og finner en annen jobb.Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
quattro
06.11.2020 kl 10:45 4194

om jeg ikke husker feil så mener jeg at Soug her snakket om en slags 'senere' effekt (min tolkning), dvs effekt en stund ETTER de 27 ukene hver pasient er under behandling - er det slik at de tror på forbedrede data ved å vente ut visse pasienter - venter de på flere PR eller endog CR ?? hva med den systemiske effekt (utenfor den injiserte kreftlesjon) - vil den utvikles bedre over tid med den høye doseringen av Oncos/CPI .........?
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Spørsmålet MJ fikk var: Hva er gode data, på det svarte han 20 - 30%, jeg oppfattet det ikke som en fasit på data vi venter på men mer en definisjon på hvor lista ligger for videre studier, tallet 40% har jeg ikke sett eller hørt noen steder. Tidslinjen på studien er selvfølgelig fast, og de fleste av disse pasientene mottar selvfølgelig videre behandling to the bitter end uten at dette er en del av studien. Problemet var corona, i Q2 var det umulig å innhente data fra sykehusene.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
SomSa
06.11.2020 kl 12:15 4086


Magnus sa ikke de under observasjon men under behandling.

illuminati
Med lavere ORR kan Oncos-102 fremdeles behandle en undergruppe av hudkreftpasienter som får effekt av behandling men det kan bli veldig få pasienter.

Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
quattro
06.11.2020 kl 13:01 4033

så du mener at dersom pasienten får systemisk respons, la oss si etter uke 27 så er dette ikke en del av studien studien, da selve injiseringstiden på 24 uker med Oncos/CPI injeksjoner + 3 uker ekstra før 'avlesing' er det som gjelder og hugget i sten ? dersom de ser progresjon si fra uke 15 og forbedring (overgang fra lokal til systemisk effekt) til uke 27 så 'avsluttes' det som en del av studiet - neppe, m.a.o vil studie tid kunne utvides - er jeg helt på villspor her?
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Hva som skjer med pasientene etter endt siste avlesning er selvfølgelig av interesse men er ikke en del av studien.
Om CR pasienten i part 1 fikk nye metastaser etter studien noe som er sannsynlig vil han fortsatt være CR per definisjon i studie oppsettet.
Men du har helt rett i at flere Oncos injeksjoner vil gi en sterkere systemisk respons som igjen vil minske risikoen for tilbakefall eller nye metastaser.
Grunn til all optimisme fra PI rundt CR pasienten er at ingen hadde forventet en slik respons, å forvente flere slike tilfeller med så få pasienter er langt over det de forventer. Derfor mener jeg at forventnings-lista på en liten studie som denne må være realistisk, i en større studie hvor ikke alle pasientene er like syke vil sjansene for flere CR øke. PI for studien fortalte at de ikke kunne plukke pasienter fra øverste hylle, heller det motsatte.

Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
quattro
06.11.2020 kl 13:38 3977

ok,
det er nok helt korrekt ;)
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
merida1
06.11.2020 kl 14:55 3913

Ser ikke ut som de som har hørt på presentasjon er fornøyd når de har fått tenkt seg om
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
merida1
06.11.2020 kl 14:59 3902

Det kan vel ikke kalles CR i realiteten hvis en må gjenta behandling etter kort tid? Hvis det er det dere mener
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

merida1,
CR pasienten med 1 tumor som photo viser ble behandlet og forsvant men det betyr ikke at nye tumorer ikke dukker opp senere. Kommer nye tumorer til i studietiden vil pasienten gå fra CR til PD, det var tilfellet med en pasient i del 1. Flere Oncos injeksjoner gir bedre systemisk respons og vil være en god forsikring mot nye tumorer, men ingen garanti. Husk at dette er svært syke pasienter som ikke lengre responderer på noe på grunn av et meget sterkt svekket immunsystem. I del 1 fikk alle pasientene en immunrespons, men fortsatt var det flere som ikke reagerte på behandling. Ved flere injeksjoner mente PI at de ville få en sterkere immuneaktivering slik at flere pasienter igjen ville respondere på behandling, men det er data vi venter på.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
merida1
06.11.2020 kl 19:12 3718

Takk for et greit svar.
Men skal jeg være litt flåsete så minner det om en bilselger som sier han har fjernet rust på bilen ved behandling
De fleste vet at rusten dukker opp igjen
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

merida1
Det gjelder dessverre for alle former av kreft, det er bare å gå inn på statistikkene, det er ingen behandling med en 100% garanti.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
trendi!
07.11.2020 kl 02:33 3525

mao emissene (rusten)står i kø for trvx. sougern leverer ikke noe annet enn (rust) emisser. hadde d ikke vært for velvillige investorer hadde sougern vært på nav
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
merida1
07.11.2020 kl 11:59 3350

Nuvel, Soug er mangemill, men mye vil ha mer
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
kaunis
07.11.2020 kl 14:52 3269

Dette har vært en fin tråd å lese seg opp på for de som ikke husker eller har fått med seg alle detaljer for dette studiet/forsøkene. Takk til dere alle som har bidratt hittil og delt deres kunnskaper, dette er bra for kursen til TRVX og at det ikke oppstår konspirasjoner og feilinfo. Jeg har stor tror på Oncos-102 sine egenskaper i den systemiske påvirkning til å drepe kreftseller. Det er det nok mange med meg som gjør, og derfor er mye nerver i blant oss , til hva resultatene vil gi oss. Mye står på spill, både faglig og økonomisk for begge parter. Det vil være et tilbakeskritt for hudkreftstudiene og til Oncos 102 sine egenskaper for denne kreftsorten, om ikke resultatene viser noe progresjon det vil ikke være en falitt, men en forsinkelse for TRVX å få godkjenning for et produkt ang. hudkreft.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
kaunis
07.11.2020 kl 14:53 3268

Dette har vært en fin tråd å lese seg opp på for de som ikke husker eller har fått med seg alle detaljer for dette studiet/forsøkene. Takk til dere alle som har bidratt hittil og delt deres kunnskaper, dette er bra for kursen til TRVX og at det ikke oppstår konspirasjoner og feilinfo. Jeg har stor tror på Oncos-102 sine egenskaper i den systemiske påvirkning til å drepe kreftseller. Det er det nok mange med meg som gjør, og derfor er mye nerver i blant oss , til hva resultatene vil gi oss. Mye står på spill, både faglig og økonomisk for begge parter. Det vil være et tilbakeskritt for hudkreftstudiene og til Oncos 102 sine egenskaper for denne kreftsorten, om ikke resultatene viser noe progresjon det vil ikke være en falitt, men en forsinkelse for TRVX å få godkjenning for et produkt ang. hudkreft.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Litt om pasientgruppen i refractory melanoma som trvx sikter seg inn på med et registrerings studie. De fleste studier rettes mot å overta dagens SoC og en trenger ikke særlig mye i % forbedring i forhold til SoC annet enn signifikant bedre. Gruppen refractory melanoma har per i dag ingen tilbud, det skal ikke særlig mye til å overgå SoC, selvfølgelig kan det være andre kombinasjoner som vil være bedre enn Oncos + CPI, men de som kommer i mål først vil være vinneren. Å påstå at vi trenger opp mot 40% faller på steingrunn målt opp mot dagens SoC, når ØS hevder 20% er det mer enn nok, muligheten til involvering fra BP øker i takt med ORR prosentene. Interessen fra BP vil da neppe begrense seg til refractory melanoma.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
kaunis
08.11.2020 kl 12:35 2908

Er det bare Cov 19 som er årsaken til forsinkelse så har vi veldig stor mulighet til å overgå gjeldende SoC med flere %. Muligheten for dette er i grunnen stor, ja meget stor.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
bj111
09.11.2020 kl 17:15 2595

Noen som har sett på dette?

https://newsweb.oslobors.no/message/517502
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
heilo888
09.11.2020 kl 17:30 2553

Omtrent som presentert på Q3, men OS 12mnd noe dårligere enn CPI+SOC ser det ut til.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Har studert presentasjonen som ligger på hjemmesidene til TRVX. Min oppfatning er at dette ser lovende ut overall......
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
SomSa
09.11.2020 kl 21:25 2223


Dette er mitt problem, DNB sier de hadde cash men hentet penger gjennom emisjonen. Og ikke minst skjer dette like før datapresentasjon. Etter min utregningen trengte de heller ikke hente penger i 1Q 2021. De sier at de ikke har kjennskap til kommende data. Pga det som skjedde blant annet med TG02 stoler jeg ikke 100% på ledelsen.

Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
quattro
10.11.2020 kl 10:01 2013

men samtidig viser dette konsekvent at Ø.Soug henter penger tidligere enn det du og vi andre forventer - vi mener at de ikke trengte pengene der og da - kanskje et bedre prinsipp er å ligge mer i forkant - ellers likte heller ikke jeg opplegget rundt TG, formidlingen og et tilsynelatende lemfeldig håndtering av PI/CRI (men husk at dette var norsk presentasjon den gang)
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
BellyVelly
11.11.2020 kl 10:12 1738

Synes nå kursen holder seg bra jeg gitt hva den var før presentasjonen. Men det hele kommer vel an på øyet som ser. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
heilo888
11.11.2020 kl 11:42 1651

Blir spennende med presentasjonen på SITC sent i kveld!
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
halvpris
20.11.2020 kl 14:25 1033

Øyner vi litt kjøpelyst igjen ?
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare