♻️SAGA PURE Eneste grønne investeringsselskap på børs

dagvogma
SAGA 21.10.2020 kl 08:21 297762

Blir dette et Norskt investeringseventyr ? Et grønt investeringsselskap med formål til og bidra til å reduserte klimagassutslipp ? Vil de i hovedsak investere i ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering, og vil de prioritere lav- og nullutslippsløsninger ? Isåfall gjør de dette så kan Saga Pure bli en meget god investering på sikt.
Redigert 05.05.2021 kl 12:31 Du må logge inn for å svare
ecb
25.10.2020 kl 23:59 6869

Jo det kan de, dette er ikke som et oppkjøp eller en reverse take-over. Saga kan anvende dette underskuddet fullt ut
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Fevang
26.10.2020 kl 00:25 6838

Og det tror ikke jeg. Opparbeidet underskudd er kun fradragsberettiget hvis senere overskudd er relevant til virksomheten som har opparbeidet underskuddet. Slik har det i alle fall vært. Skal prøve å sjekke om det har kommet noen regelendringer her, men det er jeg rimelig sikker på at ikke har kommet.

Logisk også at det skal være slik jeg mener.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
t553136
26.10.2020 kl 01:22 6684

Han satser ikke på noen ting uten å vente på bjellesauene som skal hjelpe han å få gevinst på sine spekulasjoner, og alle i saga blir dessverre taperne. Saga var bra da det ble utbetalt godt utbytte 2 ganger i år fordi Spettet ville ha noe kapital. Han sier noe og gjør det motsatte venter saga ned på 0.85 som den skal være så er det iallfall noen som betaler mye for emisjon siden den ikke er offentlig. Kommer en rep emi som blir annullert pga kurs under 1.30 😂
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare

Underskuddet følger det børsnoterte firmaet Slik at hvis man satser istede på lønnsom drift kan man trekke fra på tidligere underskudd.
Ta feks Thin. De driver nå med batterier og tidligere drev de med datalagring på plastik.
Selvfølgelig må det være sånn.
Den nye sjefen som kom fra NEL til SAGA har vi store forventninger til. Det har nok Stordalen også.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
dagvogma
26.10.2020 kl 06:49 6449

Regner med en sterk åpning i dag :)
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
marked
26.10.2020 kl 08:23 6351

Det regner jeg absolutt med, etter de siste dagers omtale. Utfordringen blir å få tak nok volum før aksjen stikker og havner på Topp 5 vinnerlisten. Da skal alle inn og det blir større konkurranse om aksjene. På 1,60 er aksjen opp over 18% allerede. Denne uken skal Saga høyt. Ser aksjen over 2 kroner i løpet av uken.

Endel har nok også merket seg at Finansavisen tok inn Saga i Innsideporteføljen nå i helgen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Theo19
26.10.2020 kl 11:34 6191

Meget svak i dag,skulle ikke denne langt opp i dag da?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
dagvogma
26.10.2020 kl 11:39 6174

Rom blei ikke bygd på en dag
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare

Blir emivakum rundt 1,30 en stund fremover?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
dagvogma
26.10.2020 kl 11:51 6114

Spetalen har nok flere ess i ermet, nyheter kan komme Asap
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Tuambeat
26.10.2020 kl 19:13 5940

Ny børsmelding,


Oslo, 26 October 2020Reference is made to the stock exchange release 20 October 2020 regarding the notice of Extraordinary General Meeting in Saga Tankers ASA. In the notice of the Extraordinary General Meeting, item 9 on the agenda, it is stated that the Board of Directors proposes that the general meeting grants the Board a new authorization to increase the share capital corresponding to 50 % of the company's share capital following the completion of the private placement resolved by the Board of Directors 19 October 2020.Taking into account the private placement completed on 20 October 2020, the Board of Directors has resolved to change the proposal in item 9 so that the authorization to increase the share capital reflects such private placement, i.e 50 % of the company's share capital following the completion of this private placement. After the completion of the last private placement, the proposal to grant authorization to increase the share capital corresponding to 50% of the company's share capital is equivalent to maximum NOK 1,700,749.16.For further information, please contact: CEO Espen Lundaas +47 92 43 14 17This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act


Noen tanker?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
dagvogma
27.10.2020 kl 08:53 5731

Etter fullført siste emisjon tilsvarer forslaget om å gi fullmakt til å øke aksjekapitalen tilsvarende 50% av selskapets aksjekapital maksimalt NOK 1.700.749,
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Theo19
27.10.2020 kl 14:59 5592

Går rett i dass nå,skulle den ikke langt oppover denne da.mange som var opptimistiske i helgen så jeg,men den ahar jo vert tragisk i går og i dag
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Purri
27.10.2020 kl 16:38 5528

Hva er tragisk med å få fylt på med papir under emi kurs ?
Fortsatt trygg på denne, om en ikke invistere for å ha penger til ølen neste helg da.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
dagvogma
27.10.2020 kl 20:12 5407

Torsdag kommer everfuel på børs :)))
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare

Ble dere lurt inn for å berike den rike luringen?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
dagvogma
28.10.2020 kl 09:42 5193

Everfuel på Oslo Børs Merkur Market 29. oktober under ticker EFUEL-ME.:))
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
dagvogma
28.10.2020 kl 11:44 5140

Fremtiden ser lys ut for hydrogen :)

Tror på europeisk kraftsystem uten utslipp
Statnetts langsiktige markedsanalyse viser at Europas kraftsystem styrer mot å bli utslippsfritt innen 2050, i stor grad ved hjelp av solkraft og vindkraft. Havvind vil få en større rolle for Europa innen 2030. Norske kraftpriser vil fortsatt være på nivå med prisene de siste årene, men vil variere noe mer.
Statnett har i dag lagt fram sin langsiktige markedsanalyse for Norden og Europa fram til 2050. Analysen slår fast at kraftsektoren blir sentral i omleggingen til et energisystem med stadig lavere CO2-utslipp, og at et mål om nullutslipp i 2050 er innenfor rekkevidde.

Den langsiktige utviklingen av kraftsystemet og prisene på kraft har stor betydning for Statnetts virksomhet. Statnett utarbeider derfor en helhetlig langsiktig markedsanalyse hvert annet år. Analysen drøfter hovedtrender og sentrale usikkerhetsmomenter ved utviklingen i kraftsystemet, dokumenterer Statnetts forutsetninger og gir en prognose for forventet kraftpris samt utfallsrom for prisutviklingen.

Nullutslipp i 2050
- Årets analyse forsterker hovedbildet vi har sett og lagt til grunn over mange år. Det europeiske kraftsystemet er på vei til å bli utslippsfritt, i all hovedsak basert på vind- og solkraft. Til forskjell fra forrige analyse i 2018 forutsetter vi i år at hele den europeiske energisektoren blir utslippsfri til 2050. Dette innebærer at kraftforbruket blir dobbelt så stort, vind og solkraft tidobler volumet fra i dag, og at fossile kraftverk fases helt ut innen 2050, sier Julie Larsen Gunnerød, Statnetts prosjektleder for Langsiktig markedsanalyse 2020.

Økt elektrifisering gir betydelig høyere forbruk, og i analysens basisscenario for Norden øker forbruket med 40 % til 2040. Hovedsakelig blir forbruket dekket inn av økt vindkraftproduksjon. Også havvind vil spille en stadig større rolle på sikt. For Norge øker forbruket fra dagens nivå på om lag 140 TWh, til mellom 180 og 190 TWh i 2040/2050. Dette skaper et behov for ny produksjon også her hjemme i årene som kommer. Vi ser at det ligger an til å bli utbygging av landbasert vindkraft ser ut til å avta etter at det som er under bygging er satt i drift. Utbygging av vann- og solkraft, kombinert med havvind fra 2030 og utover, gir likevel en svakt positiv kraftbalanse i Norge over analyseperioden i vårt basisscenario.

Hydrogen og annen fleksibilitet blir viktigere
Europa beveger seg fra et kraftsystem der produksjonen tilpasser seg forbruket til et system der forbruket tilpasser seg produksjonen. Det vil komme en stadig økende variabel kraftproduksjon i kraftsystemet. Fleksibilitet gjennom batterier, hydrogen og forbrukstilpasning får systemet til å henge sammen. Fleksibel produksjon av hydrogen i perioder med høy fornybarproduksjon bli sentralt. Hydrogen blir viktig for å kutte utslipp der direkte bruk av elektrisitet ikke fungerer, og elektrolyse kan utnytte periodevis overproduksjon av vind- og solkraft på en god måte.

- Det er realistisk at mye av det øvrige forbruket som følger av elektrifiseringen kobler ut i perioder med lav fornybarproduksjon og høye priser, og dermed demper forbruket. Gitt dette, virker det gjennomførbart at batterier, hydrogen- og biogasskraftverk kan dekke resten av forbruket når det ikke er vesentlig kraftproduksjon fra sol og vind, sier prosjektleder Julie Larsen Gunnerød.

Norske priser på nivå med historiske priser, men større svingninger
I basisscenarioet er gjennomsnittsprisen i Sør-Norge i intervallet 35-40 €/MWh etter 2030. I Nord og Midt-Norge ligger prisene en god del lavere i 2030, men vil nærme seg Sør-Norge mot 2040. Prisvariasjonen mellom enkelte år på grunn været forblir på dagens nivå, men forskjellen mellom vinter og sommer forsterkes. Det blir lavere priser på sommeren enn om vinteren. Prisforskjellene mellom områder i Norge time for time øker i våre analyser. For eksempel vil prisene i Nord og Midt-Norge i større grad følge vindkraftproduksjonen i de to nordligste prisområdene i Sverige. I Sør-Norge vil prisene i større grad variere med bidraget fra vindkraften i og rundt Nordsjøen. Dessuten blir prisene mer påvirket av solkraft. Dette gjør at hvilke områder som har høyest og lavest pris vil veksle mer enn i dag. Dette gjelder også med hensyn til prisforskjeller mot utlandet. I Europa ser vi en tilsvarende utvikling, der prisene holder seg moderate, men volatiliteten øker.

- Et viktig poeng er at en utvikling med høyere priser i Europa de neste 10-20 årene kan bidra til lavere priser lengre ut i tid – eksempelvis fra 2040 og videre til 2050. Bakgrunnen er at høyere CO2-pris gir grunnlag for raskere omstilling og teknologiutvikling som på sikt reduserer kraftprisene, sier Gunnerød.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til en rekke faktorer både i Europa, Norden og Norge, og dermed også vesentlig usikkerhet knyttet til hvilket nivå gjennomsnittsprisene vil ligge på de neste 15-20 årene. I vår analyse opererer vi med et utfallsrom fra om lag 30 til i overkant av 50 €/MWh for Norge.
Publisert 26.10.2020 kl. 13.32
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
dagvogma
28.10.2020 kl 14:29 5054

Kan Everfuel børsmelde nye Heavy Duty Vehicles fyllestasjoner til Nel i morgen ???!
Nel er: The sole supplier for H2 tech stations to Everfuel.
Saga Pure ASA v/Øystein Stray Spetalen gikk inn med kr 55 millioner i Everfuel emisjonen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
May-Liss
28.10.2020 kl 14:32 5044

Med det rufsete børsklima vi har om dagen, ville jeg ikke hatt for store forventninger til kursutvikling Everfuel på kort sikt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
dagvogma
28.10.2020 kl 23:16 4908

Satser på gode nyheter i morgen, :)
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Theo19
29.10.2020 kl 11:33 4714

Bare sorgen denne,faller vær dag nå.Kjøpte ikke storgutta på 1,30 da?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Bullen
29.10.2020 kl 11:40 4685

Sikkert ikke dumt å kjøpe på disse nivåene. Akkurat nå har Saga Pure et papirtap på ca. 8,5 mil i Everfuel
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
dagvogma
29.10.2020 kl 12:57 4567

Her er det bare å stålsette seg ! Sissner vil ikke Kan bli Spetalens favoritt :)
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Bullen
29.10.2020 kl 14:31 4447

Spetalen kom for sent til den grønne festen, i hvert fall i det korte bildet
Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
dagvogma
29.10.2020 kl 21:10 4298

Everfuel stengte på 21.90 Nkr
Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
Kvike11
30.10.2020 kl 12:07 3933

Virker meget t som bestilt arbejde,
køb køb siger du og din chef går short i aktien.
Her går du ind for køb og Spetalen går short, i Vistin er din chef ikke short, og der siger du køb..
lugter langt væk af bestillings arbejde, du må heller få et nyt nick name, inden finanstilsynet opdager det.
Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
dagvogma
02.11.2020 kl 09:03 3493

Everfuel opp 6%
Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
dagvogma
02.11.2020 kl 13:18 3432


Vinnerne
Blant aksjene som topper vinnerlisten mandag morgen finner vi Everfuel EFUEL-ME . Jan Petter Sissenerer har tidligere fortalt Finansavisen at han ikke vil ta i aksjen , mens bjellesau Øystein Stray Spetalen dominerer selskapet gjennom Saga Tankers.
Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
dagvogma
02.11.2020 kl 13:20 3433

Everfuel opp 16,3 %
Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
Sørøya
02.11.2020 kl 15:16 3341

Fredricia prosjektet starter opp. Henger NEL med tro?
Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
Byzantin
02.11.2020 kl 17:00 3275

dagvogma skrev Everfuel opp 16,3 %
Jeg har sikkert ikke lest meg tilstrekkelig opp på dette, men er ikke Everfuel eid av Spetalen gjennom Saga Pure/Tankers? Hvordan har det seg da at Saga er i minus mens Everfuel er opp 17%?

Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
Tuambeat
02.11.2020 kl 17:18 3256

Fordi Saga kjøpte på emisjonskurs 22kr😜 men denne tror jeg har potensiale. Vi går en spennende vinter i møte med Saga Pure🚀
Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
dagvogma
02.11.2020 kl 19:40 3199

Saga investerer 55 millioner kroner i hydrogen-selskapet Everfuel......
Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare

Helt klart at Everfuel har en fremtid. Har flere ting i hatten, bl.a. et stort opplegg i Fredericia, som alt er finansiert. Spetalen gikk ikke tilfeldig inn her. Slik jeg ser det, var det på et helt riktig tidspunkt. Fikk også med seg Bjørn Simonsen som ny daglig leder i Saga. Bjørn fra NEL vet vel nesten "alt" om hva som rør seg i ESG-bransjen. Kom selv inn heldigvis på 15.90. Bare å sitte.

Tillegg: Nel eier jo også ca.19 % av Everfuel, og skal etter en avtale være- sole leverandør til Everfuel. Everfuel ble dannet av tidligere Nel-ansatte fra fabrikken i Danmark.
Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
dagvogma
02.11.2020 kl 21:05 3144

Tror dette blir en uhyre spennende aksje å sitte på i tiden fremover Merk dere også at Everfuel leder flaggskipsprosjektet HySynergy som involverer etableringen av et 20 MW PtX-anlegg i 2022 satser på + 1 GW før 2030.
Sjekk link over kl 16:38
Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
Tuambeat
02.11.2020 kl 21:07 3158

Jeg tror vi høster 4-5kr innen Januar er over. Spetalen sin short i Hydrogenpro skal lønne seg kraftig, noe er på vei i favør Saga
Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
dagvogma
02.11.2020 kl 21:12 3139

Ligger nok noe i luften her nå ja ? Spetalen har nå en fantastisk mulighet til å gjøre en eller flere spennende sjakktrekk i tiden fremover.... Nå skal det satses på fornybart og det tømmes for eksisterende investeringer, med unntak av aksjebeholdningen i Vistin Pharma...
Redigert 20.01.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare