REC - OPPSKRIFT PÅ KR 1-2-3 ! <Q2-2018>Rett på sak -


VARIANT 1:

Hvis REC droppet JV - unntatt 15%-andel - ville vi pga forholdet cash/verdier VS krav fått følgende resultat:

REC må ila 17 Q øke cashbeholdning med 117,23 MUSD - eller 6,89 MUSD pr Q (for å klare CTO / Indemn Loan / CB-18 / Bond 2023).

Det er en økning på 1,19 MUSD pr Q fra forrige estimat.


*HISTORIKK -

Q1-2018: 5,71 MUSD (må øke med 5,71 MUSD pr Q)

Q2-2018: 6,89


----------


-VARIANT 2:

Hvis REC også droppet sin 15%-andel, kunne de fått tilbake 75+ MUSD. Vi får da at:

REC må ila 17 Q øke cashbeholdning med 42,225 MUSD - eller 2,48 MUSD pr Q (for å klare CTO / Indemn Loan / CB-18 / Bond 2023).

Det er en økning på 0,94 MUSD pr Q fra forrige estimat.


*HISTORIKK -

Q1-2018: 1,54 MUSD

Q2-2018: 2,48


----------


-VARIANT 3:

I denne varianten ser vi på muligheten for å greie de manglende 34% av JV. Men vi forutsetter da at Bond-2023 refinansieres -
og flyttes til f.x 2028. Vi får da at:

REC må ila 11 Q øke cashbeholdning med 184,56 MUSD - eller 16,78 MUSD pr Q (for å klare CTO / Indemn Loan / CB-18 / JV-169).

Det er en økning på 3,29 MUSD pr Q fra forrige estimat.


*HISTORIKK -

Q1-2018: 13,48 MUSD

Q2-2018: 16,78¤Dere ser hva denne varianten dreier seg om.
Kan føye til at ETTER DETTE vil REC ha 6 Q på å kunne greie Bond 2023; noe som tilsvarer 18,33 MUSD pr Q----------
----------


#KOMMENTAR: Ja, dette har vist seg å være svært nyttig å følge med på tidligere. Og materialet har sin base i tråden
"INNLEDNING OG PREMISSER", (hvor jeg også nevnte at Oppskrift-tråden ville komme som et supplement til cash/gjeld-trådene).
Jeg bruker (ang JV) tallene 75 og 169. De må (som på cash-trådene) evn justeres underveis. Og som i nevnte
cash-tråd bruker jeg benevnelsen "krav". Som her; "cash/verdier VS krav".

Det ser ut som at Variant 1 ligger best an. Egentlig Variant 2 - men TT sverger til at 15%-andelen skal beholdes. REC har likevel kommunisert at salg av den andelen er en mulighet som eksisterer.

Variant 3 begynner å trøble (?)
Link til (Q1-18) estimat:

https://forum.hegnar.no/thread/6781/view/103489


..og her er (for interesserte) litt historikk fra "forrige runde":

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2378644
http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2425438


Redigert 23.09.2018 kl 20:48 Du må logge inn for å svare

Flotte scenarier. Men, uten ML i produksjon ut fra scenario 1 (men en del vedlikeholdskostnader og lønninger selv ved 0% produksjon) , så må REC klare 6,89 MUSD pr Q basert på Butte og etter hvert litt fra Yulin. Hvor ligger nettoen og oppsiden i REC da? Håp og kjærlighet? Med nedskalert PV-divisjon og Yulin som etter hvert spiser seg inn på det lukurative silanmarkedet til Butte så spørs det hvor investorene i REC ser potensialet... Det er ca 2.5 milliarder aksjer å spre den eventuelle nettoen på fremover. Hvilken multiplikator skal benyttes for aksjekursen? Dette ser mørkt ut akkurat nå.

PS: mitt råtips for Q3 er på ca -5 til -10 mill USD., og nedskalert estimaet for Q4 relativt til guiding gitt i Q2. Hovedkunden GET kan ikke ha tatt så mye poly gjennom kvartalet, hvis vi skal tolke ullike markedsrapporter mellom linjene. I så fall ligger REC på defensiven allerede nå i forhold til scenario 1 (som vel er det eneste realistiske ut fra dagens bilde).

Her er copy /paste fra RECs egen hjemmeside, som angir hva nåværende eiere har lagt til grunn:

"Return on investment
REC Silicon's ambition is to give its shareholders a solid return on their investment. This should be achieved through stable operation and a strong market position as technology leaders within the silicon materials industry. To support REC Silicon's strategy, the Board believes retained earnings should be put to profitable use within the company in an effort to maintain and further develop the competitive edge in a fast developing industry."

Redigert 23.09.2018 kl 21:48 Du må logge inn for å svare
Randers
25.09.2018 kl 16:22 1519


*Sofa, ja - REC greier ikke 6,89 MUSD økning ila Q3. Da hadde vi ikke fått signalet om at det blir full
prod stans i slutten av September. Vel, det hadde vært tøft nok uansett. Men nå er det ganske sikkert.

Etter tallslipp blir det å regne på nytt - kravet pr Q vil måtte bli høyere - altså for Q4 og videre.

-Det store spørsmålet blir hva Butte vil klare alene. (Yulin kan glemmes fremover - fabrikkgjelden er høy).

Det er altså Variant 1 det snakkes om her. Og det kan fort bli et krav om 8 MUSD pr Q. Går ikke det
heller, så bærer det mot reforhandling av bond 2023. (Hvilket i grunn er litt tidlig å diskutere. Men dette
er tatt med som et alternativ i Variant 3). Da har jo bondholders sterke kort. Men de trenger ikke
nødvendigvis velte selskapet. Renta ville dog blitt.. ..HØY !

Men det er en stund til April 2023. Det er heller ingenting som tyder på at Yulin "etter hvert spiser
seg inn på det lukurative silanmarkedet til Butte". Det er basert på gjetninger, så langt. Og mellombels
får vi fortsette å monitorere dette.

Nå blir det er å avvente en mulig PW. Og/eller kommende tallslipp


Redigert 25.09.2018 kl 16:24 Du må logge inn for å svare
Randers
26.09.2018 kl 13:57 1096


Og med DENNE linken, (som ble lagt ut av "dor123") - er PW avlyst:

https://www.greentechmedia.com/articles/read/rec-silicon-washington-plant-isnt-closing-yet#gs.M7DA=aA

-Da ble vi "lurt" av DENNE, som var litt "forut" for sin tid:

https://intherightvein.com/wp-content/uploads/2018/09/092118-rec-polysilicon-letter-september-follow-up-final.pdf

----

- Og min forrige kommentar må leses i lys av at DAGENS oppklaring ikke var kommet ennå.
Men den er ikke helt borti natta likevel

-Men da går vi tilbake til å håpe det beste for Q3 - at REC er så nær cashnøytral som mulig. Og nå blir
det altså prod stans evn ila Q4. (..en full nedleggelse av sjappa vil komme
senere - de har et lager å seile på en liten stund..)
Redigert 26.09.2018 kl 14:36 Du må logge inn for å svare