COV - Q3


ContextVision’s third quarter sees a recovery in sales and market entry in digital pathology is on track

STOCKHOLM – Oct 22, 2020 – ContextVision, a medical technology software company specializing in image processing, image analysis and decision support tools for digital pathology, today reports its third quarter.

“We are making progress according to plan in digital pathology, and with several completed installations we can now proceed with extended studies in the clinical workflow. The pandemic situation continues to keep business somewhat unpredictable. However, sales in our medical imaging business have increased compared to the second quarter, allowing us to be cautiously optimistic, and our total YTD sales growth as of Sep 30th is greater than that of the same period in 2019. While we see minor short-term effects on sales, and travel restrictions slowing down new business, our strategy is to continue developing the company brick by brick while keeping our financials under control. What is most important is that these effects are temporary; the present situation only emphasizes the need for efficient digital solutions within healthcare,” says Fredrik Palm, CEO of ContextVision.

Digital Pathology
INIFY® Prostate Screening, the company’s first decision support tool for prostate cancer diagnosis, was granted CE -mark status in June, which means that it is now available for clinical use within EU. The predicting engine in the software is built on deep learning algorithms, offering superior accuracy on a pixel level. The product will allow pathologists to focus their time on specimens with suspicious cancer and minimize time spent on benign tissue.

Several installations at key reference centers have been completed in the third quarter, in order to broaden use and perform extended studies in the clinical workflow. Advanced discussions are in progress with additional pathology laboratories in the digital forefront. In parallel, we continue our R&D activities, with this next-generation product for prostate cancer, as well as other cancer types that are known to cause the heaviest burden on the pathology labs around the world.

Medical Imaging
Several new agreements, as well as a regional extension with an existing strategic customer, have been signed during the quarter. One contract includes Rivent®, our latest product for 2D ultrasound released in May this year. These achievements have been successfully carried out solely via remote communication.

Sales in Q3 ended at 22 MSEK, which is on par with sales in Q3 2019 after adjusting for currency effects, and a 9% increase compared to this year’s previous quarter. EBITDA was 4.9 MSEK, and the operating result ended at 1.2 MSEK. X-ray business continues on positive path, growing by 18% compared to the corresponding quarter 2019, while 2D ultrasound remains at a slightly lower level due to other acute priorities among hospitals and clinics.

Sales for the first nine months of the fiscal year grew 6% compared to the same period in 2019, and ended at 71.2 MSEK, with an EBITDA of 22.5 MSEK.

###

About ContextVision
ContextVision is a medical technology software company specialized in image analysis and artificial intelligence. As the global market leader within image enhancement, we are a trusted partner to leading manufacturers of ultrasound, X-ray and MRI equipment around the world.

Our expertise is to develop powerful software products, based on proprietary technology and artificial intelligence for image-based applications. Our cutting-edge technology helps clinicians accurately interpret medical images, a crucial foundation for better diagnosis and treatment.

ContextVision is now entering the fast-growing digital pathology market. We are re-investing significantly in our product portfolio of decision support tools and we are dedicated to becoming a leading resource for pathologists to radically develop cancer diagnosis and improve patient care.

The company, established in 1983, is based in Sweden with local representation in the U.S., Japan, China and Korea. ContextVision is listed on the Oslo Stock Exchange under the ticker COV.

For further information, please contact ContextVision’s CEO, Fredrik Palm, at +46 76 870 25 43 or visit www.contextvision.com.
kreinh
22.10.2020 kl 08:27 4919

Norsk

ContextVision: Salgsbedring i tredje kvartal og utrullingen innen digital patologi går som planlagt
STOCKHOLM - 22. oktober 2020 - ContextVision, et medisinsk
teknologiprogramvarefirma som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig
intelligens, kommer i dag med sin rapport for tredje kvartal.

“Vi følger planen innen digital patologi, og med flere fullførte installasjoner
kan vi nå fortsette med utvidede studier i den kliniske arbeidsflyten.
Pandemisituasjonen gjør driften noe uforutsigbar, men salget innen medisinsk
bildebehandling har imidlertid økt sammenlignet med andre kvartal, slik at vi
kan være forsiktig optimister. Vår totale salgsvekst per 30. September i år, er
større enn samme periode i 2019”, sier administrerende direktør Fredrik Palm i
ContextVision.

“Mens vi ser mindre kortsiktige effekter på salg, og reisebegrensninger som
bremser nye forretningsmuligheter, er vår strategi å fortsette å utvikle
selskapet stein på stein, samtidig som vi holder økonomien under kontroll. Det
viktigste er at disse effektene er midlertidige; dagens situasjon understreker
bare behovet for effektive digitale løsninger innen helsevesenet”, fortsetter
Palm.

Digital patologi
INIFY® Prostata Screening, selskapets første beslutningsstøtteverktøy for
prostatakreftdiagnose, fikk CE-merkestatus i juni, noe som betyr at det nå er
tilgjengelig for klinisk bruk innen EU. Forutsigelsesmotoren i programvaren er
bygget på dyplæringsalgoritmer, og tilbyr overlegen nøyaktighet på pikselnivå.
Produktet vil tillate patologer å bruke tiden sin i større grad på prøver med
mistenkelig kreft og minimere tiden brukt på godartet vev.

Flere installasjoner ved sentrale referansesentre er ferdigstilt i tredje
kvartal for å utvide bruken og utføre utvidede studier i den kliniske
arbeidsflyten. Fremskredne samtaler pågår med flere patologilaboratorier i den
digitale frontlinjen. Parallelt fortsetter vi våre FoU-aktiviteter med INIFY®,
så vel som andre krefttyper som er kjent for å forårsake den tyngste
belastningen på patologilaboratoriene verden rundt.

Medisinsk bildebehandling
Flere nye avtaler, samt en regional utvidelse med en eksisterende strategisk
kunde, ble inngått i løpet av kvartalet, inkludert en kontrakt for Rivent®, vårt
siste produkt for 2D ultralyd lansert i mai i år. Disse vellykkede salgene er
alle utelukkende gjort gjennom digital kommunikasjon.

Salget i 3. kvartal endte på 22 MSEK, som er på nivå med salget i 3. kvartal
2019 etter justering for valutaeffekter, og en økning på 9 prosent sammenlignet
med årets forrige kvartal. EBITDA endte på 4,9 MSEK, og driftsresultatet endte
på 1,2 MSEK. Røntgenvirksomheten fortsetter den positive utviklingen og vokser
med 18 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal 2019, mens 2D-ultralyd
forblir på et litt lavere nivå som følge av andre akutte prioriteringer blant
sykehus og klinikker.

Salget for de første ni månedene i år økte med 6 prosent sammenlignet med samme
periode i 2019, og endte på 71,2 MSEK, med en EBITDA på 22,5 MSEK.

###
Om ContextVision
ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som
spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global
markedsleder innen bildeforbedring er selskapet en pålitelig partner til ledende
produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Selskapets ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på
proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner.
ContextVisions avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske
bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.

ContextVision går nå inn i det raskt voksende markedet for digital patologi.
Selskapet investerer betydelig igjen i sin produktportefølje av
beslutningsstøtteverktøy, og selskapet er opptatt av å bli en ledende ressurs
for patologer for å radikalt utvikle kreftdiagnose og forbedre
pasientbehandlingen.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i
USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker
COV.
Gullit
22.10.2020 kl 08:28 4903

Alt etter planen her altså. Ser frem til utviklingen av digital pathology som pågår for fult. På FA er det blåst opp store bokstaver med halvert resultat, her snakker vi småpenger i ett firma som utvikler produkter samtidig som de tjener penger.. kunne vert vinklet litt annerledes, men sånn er no verden...
kreinh
22.10.2020 kl 08:40 4849

Finansavisen skriver:

ContextVision hadde inntekter på 22 millioner svenske kroner i tredje kvartal, drøyt tre millioner lavere enn samme tid i fjor. For de første ni månedene har selskapet hatt inntekter på 71,2 millioner svenske kroner, opp 4 millioner fra i fjor.

Driftsresultatet falt fra 4,6 til omtrent 2 millioner svenske kroner i tredje kvartal. Resultatet etter skatt ble mer enn halvert fra 3,4 millioner til 1,5 millioner svenske kroner.

Etter ni måneder er ContextVisions resultat 11,8 millioner kroner, en million bedre enn fjorårets første ni måneder.
bulleye
22.10.2020 kl 08:42 4826

Som.vanlig er Finansavisen kun opptatt av endring i resultat og ikke det underliggende resultatet for resultatet i virksomheten med omsetning ( bildeforbedring). Her har resultatet økt fra 7,8 mill til 10,7 milll.
Grunnen til svakere resultat sammenlignet med Q3 i 2019 skyldes utgiftsførte forskningsutgifter innen digital patologi som har økt fra 3,2 mill til 8,8 mill.
Synes dette var en meget positiv rapport som viser at DP går på skinner og at salget har tatt seg opp sammenlignet med Q2. At de bruker8,8 på FoU i kvartalet og samtidig klarer et overskudd er meget sterkt.
heilo888
22.10.2020 kl 08:43 4813

Dette var vel dårligere enn forventet.
Selskapet uttaler at fremdriften er og vil bli påvirket av koronapandemien.
kreinh
22.10.2020 kl 08:58 4734

De aller fleste selskaper er påvirket av Corona.

Dette var vel bortimot det eneste dem var tydelige på i den famøse presentasjonen noen uker tilbake i tid.
De sendte der ut et klart varsko om hva man kunne forvente framover.
bulleye
22.10.2020 kl 09:17 4649

Tydelig at noen bare har lest overskrift om halvering av resultatet sammenlignet med Q3 i 2019 og dumper COV ned mot kr. 17,- Kan ikke skjønne noe annet enn at dette må være en fin anledning til å kjøpe COV til gi bort pris.

Ikke ofte et kvartalsresultat er bedre enn forventet, og dette resultatet må en si seg fornøyd med tatt situasjonen for Covid-19 i betraktning..
Fra desember begynner massevaksinering av verdens befolkning, og etter det jeg har forstått skal det gå med stor hastighet.

2021 blir året for oss langsiktige, og jeg tror kursen holder seg over 20 på dette inntil vi får betydelig bedre resultater i Q2 2021.
Derfra blir det sannsynlighvis mer og mer morsomt å være COV. aksjonær..
Redigert 22.10.2020 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
bulleye
22.10.2020 kl 09:19 4614

Norne kom nå nettopp med en oppdatering etter Q3 rapporten, ser ingen grunn til å endre estimater eller kursmål som er kr. 26,- og de beholder kjøpsanbefaling.

3Q in line, DP on track, new contracts signed

ContextVision’s 3Q report brought no major surprises. Figures were in line, Digital Pathology market entry is going as planned, while contracts continue to be signed within the existing and profitable Image Enhancement business. Therefore, we will not likely to change our estimates much and we are likely to keep our TP and Buy recommendation unchanged.

3Q figures in line with expectations
ContextVision (COV) released its 3Q20 report this morning with figures largely in line with expectations. Sales of SEK 22m were a bit lower than SEK 23m expected by us. However, profitability was slightly better and EBITDA came in at SEK 4.9m, a tad above our SEK 4.8m expectation. EPS landed at SEK 0.02, which was also in line with our projections. Cash position remained solid at SEK 44.5m at the end of the quarter, but was below our estimate mainly due to changes in WC that were different to our expectations.Digital Pathology development on track
Digital Pathology field is developing as expected. The company is focused on installing more of its first product in the DP field at reference centers and several installations have been completed in 3Q. In addition, R&D activities continue with the next-generation product for prostate cancer, as well as other cancer types.

Contracts being signed despite working remotely
COV emphasized that despite mostly working remotely with customers, the existing Image Enhancement business is able to sign new contracts - Several new agreements, as well as a regional extension with an existing strategic customer, have been signed during the quarter. The company also attended virtual European Congress of Radiology. Notably, this actually saves costs and time for the company.

No major changes to the case after 3Q – all developing according to plan
We find 3Q report from ContextVision largely as expected and will not change estimates much. This should also not affect our TP much and our positive stance is likely to stay.
SomSa
22.10.2020 kl 09:23 4593


I går hadde selskapet en børsverdi på 1, 477 mrd kroner. Ingen kan påstå at aksjen er billig med slike salgstall og inntekter. Boble etter boble sprekker, AZT og COV kom med tall i dag og neste blir PHO.
Hardly
22.10.2020 kl 09:30 4558

AZT er tidenes kjøps anledning og COV er snart i pluss så gå å ta deg en bolle SomSa.
bulleye
22.10.2020 kl 09:31 4544

Gå inn på hjemmesiden til COV å les analysene fra Norne som ligger under oversikten som viser de største aksjonærene. Her vil du se at de har estimert en EBIT på hhv. kr. 136 mill., 183 mill. , og 302 mill. for årene 2022-2024. Basert på fremtidsutsiktene for COV og at de nå skal inn på et marked som er 10 ganger større enn dagens marked for bildeforbedring er både Norne og SPB1 Markets helt klar på at COV er et godt kjøp. De har kursmål på hhv. kr. 26,- og 35,-.
kreinh
22.10.2020 kl 09:35 4516

Fint at det ble ristet kraftig i "treet" i dag. Må heller få inn langsiktige istedenfor disse nervøse kortsiktige.... For håpe folk vil holde mer på aksjene fremover enn den flukten vi har sett fra aksjen den siste måneden.
bulleye
22.10.2020 kl 09:40 4494

Helt enig kreinh, jeg benyttet i allefall anledningen til å øke beholdningen med alt av ledige midler når kursen stupte ned til kr. 17,- på starten av dagen. Godt å se at vi nå er tilbake til gårsdagens nivå, selv om dette er lavt sammenlignet med kursmål fra Norne og SPB1 Markets.
Lookout
23.10.2020 kl 05:10 4204

Spinning Top Candlestick.

Because it is neither bearish nor bullish but simply neutral, it appears in both uptrends and downtrends.
Although both the buyers and the sellers have failed to gain control,
they've been playing tug-of-war and both sides had the advantage at one time or another during the specified period.
Due to this indecision and uncertainty, it is hard to know where the market will head next.
Until you have a clearer picture, be careful, and don't make any rash decisions.
bulleye
23.10.2020 kl 11:45 4071

Norne har foretatt en liten oppjustering av kursmålet for COV fra kr. 26 til kr. 27, fortsatt kjøp. De synes også tallene for Q3 var som forventet og ser det som positivt at det stadig renner inn nye kontrakter innen bildebehandling og at fremdriften innen digital patologi går som planlagt. Gårsdagens nedtur var nok en fin anledning for å kjøpe COV og så lenge kursen er markert under kursmålene på hhv . kr. 27 og kr. 35 bør det fortsatt være rom for ytterligere oppgang i kursen.

3Q in line, DP on track, new contracts signed

ContextVision’s 3Q report brought no major surprises. Figures were in line, Digital Pathology market entry is going as planned, while contracts continue to be signed within the existing and profitable Image Enhancement business. Therefore, we keep our Buy recommendation at a bit higher TP of NOK 27/sh (26) awaiting exciting developments within the entry of Digital Pathology market in the coming quarters and years.

3Q figures in line with expectations
ContextVision (COV) released its 3Q20 report on October 22nd with figures in line with expectations. Sales of SEK 22m were a bit lower than SEK 23m expected by us. However, profitability was slightly better and EBITDA came in at SEK 4.9m, a tad above our SEK 4.8m expectation. EPS landed at SEK 0.02, which was also in line with our projections. Cash position remained solid at SEK 44.5m at the end of the quarter, but was below our estimate mainly due to changes in WC that were different to our expectations.
bulleye
23.10.2020 kl 12:08 4028

Ser ut som et samarbeid for å utvikle digital patologi, men dette er kun på forskningsstadie. Mao. de ligger mange år etter COV, som allerede har utprøvd sin løsning for DP på et av de ledende sykehusene i Italia og fikk allerede i sommer godkjent sin løsning for DP.
bulleye
23.10.2020 kl 13:46 3979

Oppdatering fra Norne gjengitt i Fianansavisen - COV kan stige 45% og 84% sammenlignet med kursmål til SPB1 Markets (kr. 35,-)

Norne Securities: – ContextVision-aksjen kan stige 45 prosent
Norne Securities hever kursmålet på ContextVision etter torsdagens kvartalspresentasjon.

KJØP: Norne Securities venter kursoppgang for ContextVision-sjef Fredrik Palm.
Teknologi
Stian Jacobsen
13:00 - 23. okt.
Torsdag presenterte ContextVision sine kvartalstall. I en oppdatering fra Norne Securities gjentas kjøpsanbefalingen, samtidig som kursmålet heves fra 26 til 27 kroner.

– ContextVisions tredjekvartalsrapport ga ingen store overraskelser. Rapporten var som forventet og vi endret ikke estimatene våre mye, skriver Norne Securities.

I tredje kvartal 2020 omsatte ContextVision for 22 millioner svenske kroner, mot 23 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet endte på 1,9 millioner svenske kroner, mot 4,6 millioner kroner for et år siden.

Administrerende direktør Fredrik Palm mener pandemisituasjonen gjør driften noe uforutsigbar. Salget innen medisinsk bildebehandling har imidlertid økt sammenlignet med andre kvartal.

Fredag omsettes aksjen for 18,66 kroner, opp 0,3 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 45 prosent.


Kongmao
25.10.2020 kl 18:56 3642

Det kan være jeg er over optimistisk... Men forstår ikke at ikke folk hiver penger etter COV... De tjener penger i en voksende bransje... De lager analyse software som igjen er veldig skalerbart... De har selvfølgelig enda en vei å gå for å tjene nok penger for å forsvare prisingen...
Men en stor forskjell på COV og mange andre selskaper som er priset på luft er at COV har marked, tjener penger, har god fremdrift(selvfølgelig litt redusert nå pga covid)...

I mine øyner er det merkelig hvordan de sakte men sikkert synker selv nå når de utvider sin kundegruppe og er i ferd med å tjene penger på dp også...
Men prisingen kommer kanskje ikke før tallene kan forsvare det helt ut? Tror det blir spennede tider fremover... Tror personlig ikke at det blir mindre fokus på helse 🙂
Kongmao
26.10.2020 kl 10:17 3448

Ny episode på Spotify, anbefaler om DP også for de som ikke har hørt den

https://open.spotify.com/episode/4XddHKgz06RXQiKtF2NfL0?si=7NcgvWSLTwGrNSKwQu2BGw
Redigert 26.10.2020 kl 10:18 Du må logge inn for å svare

For noen uker siden skrev jeg på en av trådene at jeg ikke utelukket ned mot 15 kroner.
Nå er vi meget nær.
Ikke mange som trodde på det selvsagt, kursen skulle jo stå i 40 i august og 100 ved årsskiftet.
Ser forresten nå at kursen subbet borti 15 blank tidligere.
Skoleeksempel på hvordan det kan gå når det hausses over alle støvelskaft akkurat som vi var vitne til i Pcib.
Redigert 28.10.2020 kl 11:24 Du må logge inn for å svare
SomSa
28.10.2020 kl 11:29 3152


Jeg bryr ikke meg hva analytikere sier. Finasavisen har avslørt at Arctic-analytikere kjøper selv aksjer og deretter skriver en analyse anbefaler med fantastiske kursmål. De kan også komme med en analyse for å selge for sine kunder, gjennomføre emisjon....... og de som har vært på børsen lenge vet at dette skjer

Flere Arctic-analytikere eier aksjer i selskaper de analyserer31. august 2020
https://finansavisen.no/nyheter/finans/2020/10/27/7581481/flere-arctic-analytikere-eier-aksjer-i-selskaper-de-analyserer

Norne Securities jekker opp kursmålet på NEL fra 15 til 30 kroner
https://finansavisen.no/nyheter/aksjeanalyse/2020/08/31/7561448/norne-securities-dobler-nel-kursmalet

4. august 2020
DNB Markets har en salgsanbefaling på Nel, med et kursmål på 5 kroner pr. aksje.
https://finansavisen.no/nyheter/aksjeanalyse/2020/08/04/7552851/dnb-markets-vil-kunne-pavirke-kursutviklingen-for-nel

--------------
Our mission – supporting cancer diagnosis by AI (machine and deep learning)
AI Platform
Medical Image + Deep Learning Algorithm= Faster Cancer Diagnosis with Better Efficacy
https://cancercenter.ai

AI 'outperforms' doctors diagnosing breast cancer
Artificial intelligence is more accurate than doctors in diagnosing breast cancer from mammograms, a study in the journal Nature suggests.

An international team, including researchers from Google Health and Imperial College London, designed and trained a computer model on X-ray images from nearly 29,000 women.
https://www.bbc.com/news/health-50857759
.
.
Lookout
31.10.2020 kl 01:12 2924


What Does the Hammer Candlestick Tell You?

Hammers signal a potential capitulation by sellers to form a bottom,
accompanied by a price rise to indicate a potential reversal in price direction.
Confirmation occurs if the candle following the hammer closes above the closing price of the hammer.
Ideally, this confirmation candle shows strong buying.
Rockall
10.11.2020 kl 13:47 2292

Overhaussa, overkjøpt, overprisa, overoppskrytt...

Klatreturen fra mars til juli var åpenbart uberettiget, så til de grader. Det ligger ingen kjent støtte like under dagens kurs. Det kan skje at de oppstår panikk i aksjen og at kursen igjen stabiliserer seg rundt 9.
polle
11.11.2020 kl 08:30 2144

Enig. Forstod på intet tidspunkt stigningen. Men det var små poster og et par nicks der talte den op i skyerne. Tror dog ikke den falder meget længere end 14 plus minus(panik undtaget:)) og også muligt den har stabiliseret sig hvor den er
kreinh
17.11.2020 kl 18:28 1809

Denne kommer. Her er det bare å kjøpe på billigsalg. Når vaksiner er på plass og Covid-19 ikke er en trussel lenger vil veksten i selskapet ta seg opp. Utvikling av DP tarm, lunge, osv vil komme etterhvert. AI er fremtiden innen helse. Fære patologer med tiden vil øke behovet for raskere diagnostikk.

Solid selskap med faste lisensavgifter på produktene sine.
Kongmao
17.11.2020 kl 18:57 1762

Veldig enig, lisensbasert software innenfor helsesektoren. Veldig skalerbart, stort marked og en fin framtid, blir spennende å se når inntektene fra DP starter å rulle 👌
bulleye
17.11.2020 kl 20:17 1697

COV har vist en positiv utvikling siden kursen bunnet ut den 28/10. Siden den gang har kursen steget ca 20%, og det skal bli spennende å se om kr. 20,- ryker i morgen. At vi snart kan se slutten på pandemien vil ha en positiv effekt ved at COV enklere kan besøke kunder for å demonstrere DP og installere nye versjoner av bildeforbedringssystemer. Jeg kan uansett allerede nå garantere at COV i Q4 vil få et vesentlig bedre resultat enn i Q4 i 2019.
bulleye
18.11.2020 kl 16:59 1475

Kan anbefale å ta en titt på vedlagte link. Gir et godt innblikk i hvordan DP fungerer.

https://www.inify.com/

bulleye
Angående resultat for q4 og at det blir bedre enn q4-19,så skal jo ikke det mye til. Q4-19 hadde minus 4,6 mill i driftsresultat.
Ellers mange fine COV innlegg fra deg.
Redigert 18.11.2020 kl 20:02 Du må logge inn for å svare
bulleye
18.11.2020 kl 20:52 1355

Det som var mitt poeng med å ta med at Q4 garantert blir bedre i år enn i fjor ( grunnet nedskrivning på 10 mill.) er at mange (også media) ikke alltid får med seg det underliggende mhp resultatutvikling sammenlignet med fjoråret.
Forøvrig var det meget betryggende å se at COV på ny klatret opp mot kr. 20,- og ble omsatt over kr. 20 i dag.
Omsetningen har de siste 3 dagene vært vesentlig høyere en de siste par ukene og kursen har nå brutt ut av den nedadgående trendkanalen.
Synes at mange faktorer nå viser at COV har startet bølge to opp, hvor vi ender denne gangen er ikke lett å vite.
kreinh
24.11.2020 kl 20:28 995

Join us at RSNA 2020–all-virtual event, November 29–December 5.

https://www.contextvision.com/rsna2020_virtual_event/
Redigert 24.11.2020 kl 20:28 Du må logge inn for å svare
Kongmao
24.11.2020 kl 21:22 941

Spennende, for meg ser det ut aom det er laget for leger og ikke oss investorer. Noen som skal melde seg inn og følge?
Redigert 24.11.2020 kl 21:25 Du må logge inn for å svare
bulleye
24.11.2020 kl 23:03 862

RSNA er helt klart en konferanse for leger og radiologer, men det er også en «møteplass» og en god mulighet til å vise frem ny teknologi for beslutningstakere og brukere av nytt teknologisk utstyr. Her vil COV kunne knytte kontakter og innlede forhandlinger om kontrakter innen DP. Ved flere anledninger har det kommet kontrakter kort tid etter RSNA, så det er lov til å håpe om at kontrakt innen DP er like om hjørnet.
Redigert 24.11.2020 kl 23:37 Du må logge inn for å svare
kreinh
27.11.2020 kl 10:17 658

God kjøps interesse. Over 25k aksjer på 20 ble besluttsomt tatt ut på ett blunk. Nye kontrakter innen DP?
kreinh
27.11.2020 kl 12:17 600

Merkelige bevegelser. Robot kontroll? Blir nok ikke noe fart i denne før vi får en børsmelding....
kreinh
27.11.2020 kl 13:32 577

God både salgs og kjøps lyst i dag…