Pareto ser nesten 40 prosents oppside i Vow


Pareto oppjusterer Vow.

Investordagene 2020. Henrik Badin, VOW På Smestad i forbindelse med Investordagene 2020
Industri
Sindre Nikolai Aker
09:27 - 23. okt.
Pareto Securities oppjusterer kursmålet på Vow-aksjen til 40 kroner fra tidligere 30 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes, ifølge en analyse TDN Direkt referer til.

Det tilsvarer en oppside på 38 prosent fra dagens kurs på 29 kroner.

2020-estimatene har blitt nedjustert noe som følge av covid-19, men fremtiden ser lys ut med strukturelle trender i alle selskapets vertikaler.

Plastgjenvinningsselskapet inngikk for en uke siden avtale med Tinfos for distribusjon av VOWs onshore «Plastic to Electricity»-anlegg for utvalgte land og markeder. Tidligere i høst ble det klart at tyske småsparere har vist stor interesse til aksjen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
Falco1
23.10.2020 kl 11:43 5728

To kursmål oppdateringer på kort tid.


VOW (Buy tp NOK60)

Cooperation agreement with Tinfos AS to distribute Plastic-2-electricity technology in NOK61bn Indonesian Market.

"Tinfos is a door opener and a highly attractive collaboration partner for VOW in Indonesia.

Equity Research
SpareBank 1 Markets AS

-------------------------------

100% oppside fra dagens nivå i løpet av de neste 12 mnd med andre ord.
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
bare meg
23.10.2020 kl 12:30 5585

Det er vel fornuftig TA . Går greit idag men tror nok den skal over 100 i løpet av 12 måneder 👍 God helg
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
ruda
01.12.2020 kl 09:06 5029

Her vil nok oppgangen fortsette. Kjøpssignalet ble forsterket med kraftig stigning på det økte volumet.
Altså få selgere. Har tro på 40 før nyttår
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare

Skal vi se om den rykker litt til i dag også. Stille enn så lenge. Men snart går start skuddet :)
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
ynot
01.12.2020 kl 11:35 4707

Har starskuddet gått?
I så fall løp aksjen i feil retning! :))

RT: 32.300 -1.97%
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
ruda
03.12.2020 kl 09:33 4333

Den er vel rundt bunnen, så det er en enorm oppside
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
lynx
04.12.2020 kl 11:48 4122

Ikke stol på Pareto, de driver ønsketenkning med håp om framtidige oppdrag som rådgiver eller tilrettelegger. VOW-aksjen sliter for tiden, langt igjen til 40 kr.
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare

Det vi ser nå til dagen er øretrilling fra roboter. Opp og ned 2-3% hver dag, og liten omsetning. Tror nok de fleste sitter helt i ro her, og avventer store kontrakter. Robotene er ikke intelligente, de driver bare på etter algoritmer, i motsetning til aksjeeierne.
Meglerhusene kan drive med 1 og 1 aksje, da de ikke betaler kurtasje, og kan dermed kjøre prisen opp og ned etter forgodtbefinnende.
Dette er barnelærdom på børsen, og ingen grunn til bekymring. Hold på aksjene, og bli belønnet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare

VOW`en er syk, den faller bare i verdi. La oss gi den et bein å tygge på
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
ruda
07.12.2020 kl 17:08 3729

Den kommer nok. Det er bare å smørre seg med litt tålmodighet, så er den plutselig i 40
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
07.12.2020 kl 17:22 3667

Men kjedelig å vente.
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
bare meg
07.12.2020 kl 17:55 3559

Ja det er kjedlig men må ha tolmodighet. det tar nok litt tid 1 uke 2 uker eller flere måneder 👍
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare

Ja, den vente tiden. Det er nesten fristende å hoppe på noen av de aksjene som går 10-20-30-40 prosent hver dag på børsen nå om dagen. Eller hva sier du Hammers
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
Record
08.12.2020 kl 09:24 3046

Hvem er disse : MUT FUND LOCALTAPIOLA ESG, ny på listen blandt topp 20 500K aksjer .
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
Furuen
08.12.2020 kl 09:47 2974

Fra Bloomberg.com:
Mutual fund LocalTapiola ESG Environment is an open-end fund incorporated in Finland. The fund is actively managed and invests in global equity markets.
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare

Er der noen her som kan rapportere fra Generalforsamlingen i dag?
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
bare meg
08.12.2020 kl 14:51 2645

Tror den startet 1430 så får vi se 😊
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
bare meg
08.12.2020 kl 14:53 2634

Tror også at VOW kan være en nyttårs rakett
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
Record
08.12.2020 kl 14:57 2612

Den er over , beslutningen vedtatt med 98 % flertall .
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
Marmotte
08.12.2020 kl 15:10 2561

Hvilken besluttning?
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
Record
08.12.2020 kl 15:21 2519


The EGM in Vow has been concluded, and the board of directors was elected pursuant to the recommendation from the nomination committee, as follows:- Narve Reiten, chairman- Susanne Schneider, director - Bård Brath Ingerø, director - Hanne Refsholt, directorThe minutes from the EGM is attached.For further enquiries, please contact:Henrik Badin CEO Vow ASA Tel: +47 90 78 98 25 Email: henrik.badin@vowasa.comAbout Vow ASAIn Vow and our subsidiaries Scanship and Etia we are passionate about preventing pollution. Our world leading solutions convert biomass and waste into valuable resources and generate clean energy for a wide range of industries.Cruise ships on every ocean have Vow technology inside which processes waste and purifies wastewater. Fish farmers are adopting similar solutions, and public utilities and industries use our solutions for sludge processing, waste management and biogas production on land.Our ambitions go further than this. With our advanced technologies and solutions, we turn waste into biogenetic fuels to help decarbonize industry and convert plastic waste into fuel, clean energy and high-value pyro carbon.Our solutions are scalable, standardized, patented and thoroughly documented, and our capability to deliver is well proven. They are key to end waste and stop pollution.Located in Oslo, the parent company Vow ASA is listed on the Oslo Stock Exchange (ticker VOW from 13 January 2020). The Vow group has 120 employees in Norway, France, Poland and the US.This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. Attachment Vow ASA - Minutes EGM 081220
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
ruda
08.12.2020 kl 17:34 2327

Med mange bein å stå på, og enorme ordrereserver er dette et selskap som vi vil høre mye om fremover. Ser en stor oppside
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
Record
09.12.2020 kl 08:08 1956

Avfall og slam kan bli omdannet til verdifulle produkter som biokarbon og energi i stedet for å gå til spille. Dette har vi ventet på i 25 år, sier Frederic Hauge i Bellona, som nå går sammen med Vow om å løse ett av de store klimaspørsmålene.Vow ASAs pyrolyseteknologi gjør slam og annen biomasse om til biokarbon og bioenergi, men hvordan får man tak i nok biomasse? Det er det store klimaspørsmålet som Bellona og Vow ASA skal løse. Pyrolyse har en rekke spennende bruksområder for å løse miljøproblemer og omdanne avfall til ressurser. Vi har ventet på gjennombrudd i teknologiutviklingen i 25 år, og nå har Vow industrialisert den, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.Vow, via sitt datterselskap Scanship, har i flere tiår utviklet løsninger for å rense avløpsvannet og behandle avfallet ombord på cruiseskip. De siste årene har selskapet også utviklet pyrolyseteknologien for å omdanne dette til energi ombord. Gjennom år med teknologiutvikling og med oppkjøpet av det franske selskapet ETIA i fjor, så har Vow nå løsninger hvor vi med biomasse, avfall og avløpsslam kan hjelpe flere industrier i retning av nullutslipp, sier administrerende direktør Henrik Badin i Vow ASA.Stabil karbonlagring blir helt sentralt hvis man skal nå målene om halvering av utslipp innen 2030 og negative utslipp senest ved midten av århundret. Utnyttelse av ressurser som slam, blant annet til biokarbon, kan bidra med store utslippskutt. Løsningen er der. Vi har den. Det vi trenger er tilgang til, og nok mengder av, den rette biomassen. Med Bellonas brede kunnskap og erfaring med industrielle og politiske prosesser innen klimaspørsmålet, tror vi at vi sammen kan løse dette kritiske problemet, sier Badin. Biologisk avfall er ofte ressurser på avveieTilgang på nok biomasse er ett av de store uløste problemene i FNs klimapanels rapporter. Dermed kan gode teknologiske løsninger som utnytter biomasse i avfallsstrømmer og fjerner CO2 spille en svært viktig rolle. Prosesser som kan stabilisere karbon fra biologiske kilder blir en viktig løsning for 2020-tallet. Med biokarbon-lagring skaper vi muligheter også for negative utslipp, sier Hauge.Vi kan ikke hugge skog eller bruke matjord for å møte behovet for biokarbon og bioenergi når millioner av tonn med ressurser går til spille hvert år, blant annet i form av fôrrester og slam fra oppdrettsnæringen. I mange tilfeller går dette rett i havet, og dermed til spille. Slikt slam er ressurser på avveie, fullt av næringsstoffer og energi. Vi kan både resirkulere viktige ressurser som fosfor og hente ut verdifulle produkter som biogass og biokarbon, fortsetter Hauge.Slam fra renseanlegg har ofte blitt hygienisert og brukt til landbruk. Stadig flere land begrenser denne praksisen på grunn av innhold av milgjøgifter. Løsningen er ofte forbrenning som gir store CO2 utslipp. Det tjener ingen, mener Bellona.Pyrolyse og biokarbon er en del av løsningen Biokarbon kan spille en sentral rolle i arbeidet med klima- og miljømål i årene som kommer, mener Bellona. Når biomasse, slam og avfall brennes, dannes aske som avfall. Hvis man i stedet pyrolyserer dannes biokarbon, og også en energirik syntesegass som kan benyttes til produksjon av strøm, hydrogen eller andre energiformål. Biokarbonet kan pløyes tilbake i jorden og bidra med karbonlagring over tid. Det vil også kunne øke vekst gjennom nitrogenbakterier som vil gjødsle jorda over lang tid. Dette kan bety svært mye for revegetering, sier Hauge.Biokarbon kan også bli viktig som erstatning for fossilt koks og kull i smelteverksindustrien, noe Bellona over flere år har arbeidet blant annet med Ferrolegeringsindustriens forskningsforening om. Vi må tenke nytt, og gjøre noe med de store avfallsstrømmene som i dag er miljøproblemer. Det er slik vi sammen skaper faktisk endring, sier Frederic Hauge i Bellona.For mer informasjon, vennligst kontakt:Christian Eriksen Fagsjef Bellona Mail: chrise@bellona.no Mob: +47 98 48 83 98Henrik Badin Adm. dir. Vow ASA Mail: henrik.badin@vowasa.com Mob: +47 90 78 98 25 Kort om BellonaMiljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse med mål om å løse klima- og miljøproblemer Siden 1986 har Bellona og stifter Frederic Hauge vært engasjert i de viktigste miljøspørsmålene nasjonalt og internasjonalt, og er anerkjent for sin teknologiforståelse og løsningsorienterte tilnærming. I dag jobber ca. 60 ingeniører, biologer, økonomer, jurister, statsvitere og journalister i Bellona, på kontorer i Oslo, Brussel, St Petersburg, Murmansk og London. Våre nettsider er på norsk, engelsk og russisk.Om Vow ASAI Vow og våre datterselskap Scanship og Etia er vi svært opptatte av å hindre forsøpling og gi avfall verdi. Vi har verdensledende løsninger som omdanner biomasse og avfall til verdifulle ressurser og som produserer ren CO2 nøytral energi for et bredt spekter av industrier.Cruiseskip over hele verden er utrustet med Vow-teknologi som behandler avfall og renser avløpsvann. Innen akvakultur tar man i bruk liknende løsninger, og offentlige renovasjonsselskaper og industri benytter våre løsninger for behandling av slam, avfallshåndtering og produksjon av biogass på land.Men våre ambisjoner strekker seg lenger enn som så. Med vår avanserte teknologi og løsninger omdanner vi avfall til biobrensel som bidrar til å avkarbonisere industri, og vi gjør plast om til miljøvennlig drivstoff, ren energi og høyverdig pyrokarbon.Løsningene våre er skalerbare, standardiserte, patenterte og gjennom dokumenterte, og vår evne til å levere er bevist gang etter gang. Våre løsninger er nøkkelen til å avskaffe avfall og stanse forsøpling.Morselskapet Vow ASA holder til i Oslo og er notert på Oslo Børs (ticker VOW fra 13. januar 2020)Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare

Dette kan bli en skikkelig døråpner for Vow. Link til meldingen, fra Vow sin hjemmeside:
https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-a-breakthrough-solution-in-the-fight-against-climate-change
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare

Vil du værra med så heng på :) Dette blir stort!
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
09.12.2020 kl 09:09 1673

Gir ikke all verden trykk fra start ??
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare

Det drar seg nok til etter hvert :)
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
Record
09.12.2020 kl 09:14 1636

Nå er det bare å holde på aksjene , la akrobatene bytte seg ferdig .
En større aktør på eiersiden så spretter den raskt til ATH ++ :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
Record
09.12.2020 kl 09:28 1573

Bellona gir en høy markedsføring effekt , kan ikke forvente at den spretter umiddelbart .
Mange følger nok med , setter seg inn i caset , da kommer trykket skal du se :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
Record
10.12.2020 kl 08:13 1216

Da er de overført til SEB som dagen før GF, var bare i forbindelse med GF at de var på MUT FUNDs hender .
Da fortsetter vel denne Downtradingen .
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare

Vow - Morgenrapport fra Apollo Markets

Analyse oppdatert 21:08 09. des. 2020
Signal: Kjøp
Kursmål: 35 / 50
Stop loss: 22,90

Antatt tidshorisont: 2 - 75 dager

Vow er i en stigende trend fra 2016 og dermed i en lengre periode med sterk utvikling. Aksjen konsoliderer nå innenfor den stigende trenden, noe som typisk etterfølges av videre kursoppgang på lengre sikt. Vårt første kursmål er 35 kroner.
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
10.12.2020 kl 10:56 985

zzzzzzzzzzzz............. :)
Redigert 21.01.2021 kl 04:47 Du må logge inn for å svare