Hva Skjer’a ?

BioBull
BGBIO 26.10.2020 kl 09:14 1511510

225000 aksjer omsatt før 09:10 på stigende priser på en «negativ børsdag»....
Her er det definitivt noe som skjer - stay tuned...
Redigert 15.09.2021 kl 17:36 Du må logge inn for å svare

Takk for link!

Basert på det Godfrey sier i podcasten tyder mye på at rekrutteringen i SA går noe tregere enn i India. Er det slik at det må rekrutteres 60 i SA og 60 i India? Eller kan man se for seg at India kan stå for størsteparten av innrullering av pasienter?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
OceanQ
02.12.2020 kl 14:24 6846

Dette har jeg spurt om før, og forstår det slik at studiene går som ett studium. Det kan være jeg har tolket feil, eller at det er muligheter for at man tar f.eks X(India)+X(SA)=120.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Nå må de få ut fingeren i UK å begynne rekrutteringen og dosering med Bemcentinib.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Det er ett studium som går samlet 60 + 60 med/uten medisin.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
BioBull
02.12.2020 kl 15:26 6749

Skal vi gjøre et helhjertet forsøk?
Kan gjerne fortsette på engelsk om det er et ønske om det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
BioBull
02.12.2020 kl 15:28 6761

Svarene på testene foreligger i Q1-21 iflg intervjuet mandag 30.11.2020. Se link på innlegg over.
( Lytt fra ca 29 minitter ut i intervjuet, men hør gjerne på hele programmet - veldig bra og forklarende om virksomheten og fremtidsutsiktene til BerGenBio.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Jepp, men i samme podcast var man mye mer positiv til Covid enn tidligere, så det er tydelig at de mistanker tidligere medisineringer og forsøk har blitt styrket av de siste medisineringene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
King
02.12.2020 kl 15:40 6840

Dersom kursen begynner å bevege seg som følge av stor interesse på mandag så sitter Voleon godt plassert i skvis. Ser ikke ut til at de har handlet tilbake så mye i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
klaesp
02.12.2020 kl 16:12 6765

Gjaldt det resultater fra Accord eller Afrika /India?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
BioBull
02.12.2020 kl 16:31 6708

Svar på prøver er delt i 2,

Kliniske observasjoner er relativt enkle og kan komme i starten av 2021.
De mer omfattende svarene må venter da det er en relativ stor datamengde som skal behandles og sammenstilles.

Anbefaler å høre på intervjuet flere ganger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Avslutningen i dag tegner positivt for resten av uken. Voleon vil komme i en skvis. Nå er det ikke så mange aksjer de besitter (ca 520000) så de kommer seg nok ut med et relativt begrenset tap. Men, vær nå standhaftig og ikke selg aksjene på dette nivå så vil det svi maksimalt for shorterne.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Kursiv skrev Innlegget er slettet
Her er (den endelige) løsningen på spørsmålet ditt kursiv:

"In Denmark, approximately 250 patients are diagnosed with AML each year, which corresponds to an incidence rate of 5.4 per 100 000 persons per year. The cumulative 5-year survival is 17%."
17% altså... for alle AML pasienter - før bemcentinib.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5851412/#B4

Det finnes andre studier som indikerer at høy AXL er vanlig hos pasienter med leukemi (AML), men også at AXL positive har dårligere prognose.

"Furthermore, Axl expression conferred worse prognosis to AML patients.23  However, the latter analysis was carried out in a limited number of (n = 19) AML patients."
https://ashpublications.org/blood/article/122/14/2443/32238/Axl-a-prognostic-and-therapeutic-target-in-acute
(Studien er publisert i 2013. Det virker som den teorien står enda sterkere i dag.)

Jeg har googlet for å prøve å finne ut hvor mange leukemi AML pasienter som er AXL positive. Greien er nok at dess lengre de er syke, og dess eldre de er, og dess mer alvorlig sykdommen utvikler seg, dess flere blir AXL positive. Om du velger deg ut å teste alvorlig syke eldre AML pasienter (og mange med relapse, samt pasienter som ikke responderer på noen behandling, så vil mange være AXL positive.

Det som blir virkelig spennende, er å se resultater fra studier når bemcentinib blir gitt med det samme alle pasienter i testgruppen får diagnosen.

Konklusjon:
Vedrørende LDAC+ bemcentinib, så må tolkningen være at de publiserte resultatene er worst case scenario, eller nedre sjikt av potensialet til bemcentinib + LDAC.

Det ser altså ut som dette blir veldig bra fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Kursiv skrev Innlegget er slettet
"Worst case" som forstått med at denne studien anslår effekt kun på AXL positive, og sammenligner med både AXL positive og negative. I en perfekt verden burde man målt opp mot en identisk gruppe kun axl positive, der halvparten fikk bemcentinib+LDAC, og den andre gruppen fikk kun LDAC. Om det hadde blitt gjort, ville resultatene vist mye bedre utfall. Hvor mye blir vanskelig å konkludere med nå. Ikke minst fordi studien ikke er over. En slik studie vil vi antagelig se i fase 3?

Husk også at 17% er CR for alle AML pasienter. Hva CR hadde blitt om vi tok ut den sykeste gruppen av AML pasientene er en helt annen kalkyle... Det er et viktig poeng.

Men dette er svært sterke resultat!!! Ikke minst fordi dette er resultat på pasienter som er så syke at de ikke ville tåle cellegiftbehandling og hadde en prognose som var særdeles dårlig.

Du ser kanskje kun på CR, mens jeg forstår det sånn at det viktigste måltallet her blir overall survival 5 år etter oppstart av medisinering. Pasienter kan leve lenge med CRi og PR. Dessuten er jo flere pasienter "ongoing", eller sagt på en annen måte: "på bedringens vei" ... eller omtrent deromkring. Disse pasientene kan også bli CR, CRi eller PR.

Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Kursiv skrev Innlegget er slettet
Gode og viktige spørsmål du tar opp Kursiv. Jeg måtte gå tilbake flere ganger til artikkelen, og måtte sjekke gamle AML artikler på BGBIOs hjemmeside + google. De kunne godt gjort det litt enklere og mer attraktivt for investorene om de hadde kommunisert dette bedre.

Du ser ikke IT selskap legge ut tekniske detaljer om algoritmer og koding, eller hvordan de programmerte noe i Python eller tekniske detaljer om API integrasjoner osv. De vet at investorene ikke ville forstått hva de snakket om, og må derfor kommunisere det slik at folk forstår. Av en eller annen grunn forstår ikke pharmasiselskapene dette. Om investorer forlanger slike data, så går det an å både informere i klartekst, og i mer teknisk jargong.

På den annen side: om du som investor forstår denne informasjonen før mange nok andre forstår den, så kan du kjøpe billig før de andre gjør at det blir dyrt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Hayen
02.12.2020 kl 22:20 6149

Følger dialogen rundt dette med stor interesse.

For øvrig :
Har du (eller noen andre forsåvidt) tatt kontakt med selskapet og bedt de være klarere i børsmeldinger?
Det er en gjenganger at vi enten må tolke innholdet, eller at det kan ha flere betydninger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
BioBull
02.12.2020 kl 23:19 6016

Lytt på hva Richard Godfrey sier i intervjuet jeg har lagt ut - to eller tre ganger ( se under ) - så forstår du hvilken revolusjonerende medisin BerGenBio kommer med !

«Play on SoundCloud»

Ingen over - Ingen ved siden - Bemcentinib!

https://thebaconportfolio.wordpress.com/2020/11/30/daily-chart-bergenbio-bgbio-testing-breakout-from-downtrend-ahead-of-ash-poster-presentation/
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Hayen
02.12.2020 kl 23:29 5999

Ja, det mangler ikke på klarhet her.
Ting tyder på at Bergenbio kan skape et paradigmeskifte på egen hånd.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Selskapene bruker å følge med på det som blir skrevet om dem her på forumet. Vi kan ikke forvente at det vil endre seg over natten. Dette kommer til å bli et tema en stund fremover. De behøver også folk på kommunikasjonsavdelingen som evner å skrive om meldinger som de kanskje pr i dag ikke selv forstår fullt ut.
For øyeblikket forsøker de å holde kostnadene nede. Når alt kommer til alt, så er lav burnrate viktige :-) Medisinen blir ikke raskere ferdigutviklet av at vi tyter, eller om de skriver bedre pressemeldinger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Den AML gruppen som er studert med LDAC + bemcentinib hadde altså ikke en forventet 17% CR, dersom bemcentinib ikke hadde blitt gitt til disse pasientene.

Ut fra den gruppen som har 17% gjennomsnittlig CR, plukket de ut omtrent de sykeste av de syke. Altså en gruppe med svært mye lavere forventet CR. Dette var AXL positive pasienter med dårligst prognose (unntatt noen få), så ga de disse bemcentinib + LDAC.
Kanskje ville kun noen få, eller ingen i denne gruppen fått CR, om ikke bemcentinib hadde blitt gitt.

Prosent økning, reelt, for denne gruppen kan være flere hundre prosent, eller faktisk noen tusen prosent.

Igjen: det bemcentinib leverer her virker til å være imponerende resultat.


Med forbehold om at det står noe i resten av studien, som er skjult for oss i dag, som helt forandrer dette bildet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Rule
03.12.2020 kl 00:37 5981

det svarer fint over ens med diskussion på danske pro-investor. her er en del bio kyndige og der tales om BGBIO kan blive den nye hjørnesten i kræft kombinationsbehandlinger. Er det tilfældet så snakker vi ikke x10, men x100......det kan blive helt sygt....skulle vi have fundet så vild Jackpot så ved x50 får jeg nok højdeskræk...
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Hahaha
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Fantastisk informasjon Richard kommer med i det nevnte intervjuet. Og når man hører forklaringen på hvordan den slu kreften opererer og den betydning AXL har for kreftsykdommen, så er det facinerende å høre hva Bemcentinib kan gjøre som AXL-hemmer. Da skjønner man også bedre hvorfor den AML gruppen som er studert med LDAC + bemcentinib, fikk såpass sterke resultater som de i henhold til avlesningen har fått.

Men du verden for en fremtid BGBIO kan få når dem sitter på en slik nøkkel til kreftmysteriet. For det er ikke all verdens sofistikerte cellegifter som vil kurere kreft. Den slags medisin kan kun ta symptomene. Bemcentinib derimot, hjelper kroppens eget immunsystem til å ta seg av kreften. Når dette blir vitenskapelig aksepteret, så vil nok langt flere p se at otensialet til BGBIO vil være enormt. Men det spørs om vår norske "andedam" vil være det rette stedet for BGBIO å slå ut sitt fulle vingespenn. Jeg tror selskapet må komme seg til en annen scene der større internasjonale aktører opererer. Og med den utskiftningen som nå er i ferd med å skje i styret, samt de resultatene som blir presentert på henholdsvis ASH i des 20 og på WLCC i jan 21, så tror jeg den prosessen allerede er på gang.

2021 kan i sannhet bli et meget spennende år for BGBIO og selskapets eiere. Og bakom synger Covid-19....Det blir dog kun en bonus på toppen av det hele. Det er nok innen kreftsykdommen BGBIO virkelig vil bli synlig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
BioBull
03.12.2020 kl 08:31 5857

What A Wonderful World !

Vi passerer 33kr med god margin i dag tror jeg. Nasdaq notering er garantert innen rekkevidde med prising på 300kr / 30 USD pr aksje med lansering av mange fase III studier.

Årets beste forklaring på suksessen BerGenBio !

https://thebaconportfolio.wordpress.com/2020/11/30/daily-chart-bergenbio-bgbio-testing-breakout-from-downtrend-ahead-of-ash-poster-presentation/


O What A Beautiful Morning !
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Talent
03.12.2020 kl 09:11 5805

Beautiful Morning? Tar helt av her i dag😂😂
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Kan ikke finne BergenBio lenger inne i active positions for Voleon Capital Management Lp. Er det riktig?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Da er de under 0.5% og skal sikkert helt ut i denne uken.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Grensen er 0,1%. Endret
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Trodde det bare var bare rapportering til f.tilsynet (som selskapet som shorter skal gjøre) som er endret. Har alldrig sett noe annet enn <0.5%.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

ESMA/ESA prolongs the lowered threshold of 0.1%

ESMA/ESA has on September 17th 2020 decided to prolong the duration of the emergency measure regarding temporarily reducing the threshold to 0.1% for notifying the relevant competent authorities of net short positions. The extension is three months.
For further information, please review Finanstilsynet's press release.

Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Halvert volum i dag. Blir interessant å se utviklingen når Voleon er ute.
Jeg var ganske sikker på at kursen hadde gått mer når de måtte kjøpe 1 mill aksjer. Hvem har solgt så mange aksjer til rundt 30 kroner?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Are the data public?
Positions reported that are larger than or equal to 0.5% are made public at 15:30 CET the trading day after the transaction. If the position is larger than or equal to 0.1%, but smaller than 0.5%, it will be reportable to Finanstilsynet, but not made public. A position fallen below 0.5% will correspondingly be removed from the public register and it will be displayed with "< 0.5%" as "Short Percent" under "Historical Positions" the next trading day at 15:30 CET. The "Position Date" will display the actual date the position fell below 0.5%.

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/About

mvh
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
H-U-B
03.12.2020 kl 17:59 5409

Småsparere som meg og deg som har solgt. Voleon vet hva som kommer. Spent på mønsteret i morgen. Lykken står den tapre bi👍👍👍
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Hayen
03.12.2020 kl 18:10 5385

Enig i at de får dekket seg inn veldig lett.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Veldig mye volum på dark pool rundt 31,5.
Kjøpte selv mer der, men satser på at det er over nå :)

For de som lurer på om de har kjøpt i dark pool må du se på sluttseddel nede til venstre har dark pool navn: Markedsplass XOSD

Jeg solgte mye i juli på 39,5 til dark pool :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

De som har solgt kan ikke ha fulgt med. Men sånn er det jo...
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare