Covid-19 undersøkelsens metodiske og terapeutiske utfordringer


Studien er i gang, og pasientene blir forhåpentligvis rekruttert på løpende bånd, de kan jo ikke utvelges på forhånd.
60 pasienter som innlegges på forskjellige sykehus i Sør-Afrika og India og like mange i England skal få bemcentinib, enten alene eller sammen med remdesivir og/eller steroidet deksametason, og like mange pasienter skal få standardbehandlingen med remdesivir og/eller deksametason. Det er av fagetiske grunner ingen kontrollgruppe som får placebo (narrepille) i en slik undersøkelse. De som får standardbehandlingen skal vurderes opp mot de som får bemcentinib, og her står utfordringene på rekke og rad.
- Siden bemcentinib ikke er en godkjent behandling for covid-19 må pasientene samtykke til en forespørsel om å få denne medisinen (som jo bare er under utprøving). Men hvor mange pasienter vil samtykke til å være 'forsøkskaniner' gjennom bare å ta bemcentinib (monoterapi) når de er såpass syke at de er innlagt pga Sars-CoV-2. Utfra common-sense er det vel nærmest et mirakel om 60 pasienter i Sør-Afrika og India og like mange i England velger å ta bemcentinib som monoterapi. I verste fall ingen, men kanskje noen. De fleste som velger bemcentinib vil trolig ha den i sammen med standardbehandlingen, og i denne kombi-gruppen burde det være mulig å få det antall pasienter som kreves.
- Gitt at vi får en gruppe pasienter som tar bemcentinib alene, så skal disse sammenliknes med de som får bemcentinib + standardbehanlingen, og med de som bare får standardbehandlingen.
- Nå står vi overfor neste store problem: Pasientene i hver av disse tre gruppene må matches mht alle andre relevante faktorer, enn ovenfor nevnte medisinvalg, som kan påvirke sykdoms- og helbredelsesprosessen. Det gjelder alder, kjønn, hvor lenge det er siden de ble smittet, og enhverkjent risikofaktor som høyt blodtrykk, fedme, osv, osv. At dette vil skape hodebry for forskerne trenger vi ikke å lure på engang, og om de som får bemcentinib monoterapi er en svært liten gruppe blir utfordringen med å matche gruppene ekstra stor.
- Hvilke terapeutiske kriterier skal brukes for å skille mellom den ulike behandlingen som hver av de tre gruppene mottar? Det eneste vi har fått vite er at de ser etter en "klinisk forbedring av minst to punkter (fra randomisering) på en ni-punkts ordinær skala, eller direkte utskrivning fra sykehuset, avhengig av hva som kommer først. Sistnevnte er et godt og greit kriterium, men hva førstnevnte betyr velger de å holde hemmelig, alt vi kan skjønne er at dette må handle om forbedret lungefunksjon, feberfrihet, bedret almentilstand, en rekke biokjemiske prøvesvar som bl a en reduksjon av de inflammatoriske markørene, osv.
- Det store spørsmålet blir så om de klarer å finne en signifikant forskjell mellom de tre gruppene, såfremt vi er så heldige å få med bemcenticib mono-gruppa da, i lys av disse prognostiske kriteriene. Hvis alt det metodiske skulle gå i den vellykkede enden av skalaen, vil da de pasientene som bare får bemcentinib bli raskere og 'grundigere' bra enn de de to andre gruppene? Vil de som mottar bemcentinib sammen med standardbehandlingen få et mer vellykket behandlingsforløp enn de som bare mottar standardbehandlingen? Det er jo et ja svar på begge disse spørsmålene vi håper på.
- Har vi noen faglige holdepunkter for optimismen vår? Vi har dessverre lite konkret å bygge på. Visstnok har vi de optimistiske utsagnene til BGBIO sjefen og fra en Ohio forsker med navn Maury (men ingen har fått se rapporten hennes) om at bemcentinib i prekliniske studier viser seg å motvirke virusangrep, inkludert Sars-CoV-2. Det som veier tyngst av det vi vet har å gjøre med virkemåten til bemcentinib, da dette medikamentet binder seg til og i stor grad blokkerer AXL reseptoren på alle kroppens celler, og på den måten stenger eller reduserer virusets vei inn i cellene (hvor de må for å få mulighet til å formere seg). For det andre har Bemcentinib den egenskap å forsterke/forlenge effekten av interferon 1 som er et av kroppens aller viktigste forsvarsvåpen mot virusangrep. På den annen side er det et stort problem at corona viruset også har en annen svært sentral vei inn til kroppens celler, nemlig gjennom ACE2 (angiotensin-converting-enzyme) reseptoren på kroppens celler. Til vår trøst er det noen undersøkelser som indikerer at bemcentinib ikke bare i stor grad reduserer flommen av corona virus gjennom AXL porten, men også og samtidig hemmer virusets inngang gjennom ACE2 porten ved å hemme epithelial‐to‐mesenchymal transition (EMT) og andre viktige faktorer som Sars-CoV-2 trenger for å komme igjennom denne portene. Jeg håper dette ikke bare er en teori, men at det også viser seg å være tilfelle i praksis. I så fall kan BGBIO aksjonærene ha mye å glede seg til ......
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
27.10.2020 kl 16:13 5370

Det er akkurat det jeg håper på også, samtidig har jeg min tvil på om det går den veien ....
Jeg håper vi ganske snart får en melding fra BGBIO om dette, for jeg tror de er enda mer spente enn oss på om det lykkes dem å få fylt opp mono gruppa med Bemcentinib.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
27.10.2020 kl 16:09 5381

Ja der har du naturligvis helt rett. Jeg tar det også for gitt at de får all nødvendig informasjon om Bemcentinib, og da selvfølgelig også om den forhåpningen man har til dette preparatet for å behandle de corona smittede i framtiden.
Forøvrig er det ikke min hensikt å svartmale. Jeg har også aksjer i BGBIO, selv om jeg vil vente litt til før jeg går 'all in'. Det eneste jeg prøver på er å få en diskusjon om det som synes å være de problematiske aspektene ved denne covid-19 undersøkelsen. Jeg synes det er viktig å argumentere både for og imot det et børsnotert selskap driver med. Vi 'gambler' jo her med egne penger, og vi vet jo det at mange har tapt altfor mye på å være ukritiske til selskaper som senere viste seg bare å være luftslott.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
sveno
27.10.2020 kl 16:06 5392

Forsknings og utviklingsdagen den 6.november kan forhåpentligvis bidra til å svare ut noen av de problematiseringene trådstarter kommer med. Legg merke
til at det er uavhengige eksperter som skal presentere, ikke ansatte i BergenB:
The event will feature independent experts highlighting the role of AXL kinase as an essential mediator of the biological mechanisms
underlying life-threatening diseases. The presentations will focus on the role of AXL in specific disease areas including oncology, fibrosis
and infectious disease such as COVID-19. Each presentation will be followed by a Q&A session.
Jeg har vanskelig for å se for meg at selskapet slår på stortromma på denne måten kun basert på ukvalifisert synsing. Godfrey legger hodet langt ut på blokka ved å kalle inn til noe slikt, og forstår at nå er det på tide å komme med noe mer håndfast om han personlig skal fremstå med troverdighet. At det svenske pensjonsfondet selger seg ut har ingenting med selskapsspesifikke forhold å gjøre. Derfor tror jeg at vi nå stor står overfor en massiv kjøpsmulighet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Nanoq
27.10.2020 kl 16:00 5427

Jeg er ikke så sikker på at det er "ytterst få" som velger å bli behandlet med Bemcentinib. Enten som monoterapibehandling eller som kombi med f. eks. Remdesivir.

Dette avhenger helt av hvordan legene/sykehuset framlegger facts, inkl. WHO's negative konklusjon av Remdesivir som en effektiv behandling, kanskje spesielt for pasienter som ikke er i en alvorlig tilstand. Ikke minst i India, hvor indiske Piramal Pharma er en viktig partner for BGBIO, og hvor interessen for å teste Bemcentinib må være ekstra stor, kan jeg lett forestille meg at sykehusene kan lykkes med å få mange pasienter til å velge Bemcentinib, i hvert fall i en relativt tidlig sykdomsperiode.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Woland
27.10.2020 kl 15:49 5472

Nå er det jo ikke sånn at Bemcentinib er et helt tilfeldig valgt preparat, regner med at pasientene blir fortalt litt om hva de foreløpige studiene viser og at det er grunn til å forvente bedring om en er villig til å være testperson. Tror kanskje du svartmaler situasjonen litt, men ser poenget ditt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Guuz
27.10.2020 kl 15:48 5480

Er ikke rart om det er tilfellet. Folk er jumpy i disse dager. Desto raskere oppgang når den kommer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Hvor dypt på aksjonærlisten kan du se?
Om man ser på volumet i aksjen fra før og etter 26.10.2020, så er det tydelig at det har økt mye.
Det må da være mange flere større investorer som har foretatt store endringer i antall BGBIO aksjer den siste tiden?

90.000 aksjer er jo peanuts i forhold til det som er omsatt. Når den faller på relativt stort volum, så er det flere penger som vil ut, enn de som vil inn.
For meg ser det ut som mindre investorer har mistet troen på BGBIO...

Oct 27, 2020 26.70 29.20 29.20 26.40 1.09M -6.48%
Oct 26, 2020 28.55 29.25 32.40 28.10 2.19M -0.17%
Oct 23, 2020 28.60 28.20 29.05 28.00 436.14K 1.42%
Oct 22, 2020 28.20 28.85 29.00 27.50 538.87K -2.42%
Oct 21, 2020 28.90 29.40 29.70 27.30 902.79K -1.70%
Oct 20, 2020 29.40 30.75 30.75 29.15 610.85K -4.85%
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
27.10.2020 kl 15:31 5472

Jeg synes også det er veldig mange uklarheter med disse covid-19 studiene for å få vurdert effekten av Bemcentinib, og det var derfor jeg prøvde å problematisere noe av dette i min innledning.
Det du skriver i de to innleggene dine om Remdesivir er som kjent helt riktig, FDA har godkjent preparatet som standardbehandling for Sars-CoV-2, mens WHO mener flertallet av de grundigste undersøkelsene viser at det har null eller minimal effekt. BGBIO har ganske enkelt definert Remdesivir som en av flere ingredienser i en standardbehandling, men hvis Remdesivir i virkeligheten har minimal terapeutisk effekt blir jo dette nær sagt som et placebo preparat å regne.
Ad 1 i ditt innlegg, sykehus i både Norge og USA har lov å tilby et medikament som er under eksperimentell utprøving til sine pasienter såfremt de er helt åpne om alt hva dette innebærer og jeg vil gjette på at det samme gjelder i England, Sør-Afrika og India også. Men hvor mange alvorlig syke pasienter tør å velge et eksperimentelt preparat som Bemcentinib når de samtidig får opplyst at det er andre medikamenter som utgjør den offisielle standardbehandlingen? Jeg tror det er ytterst få og jeg er redd det ikke blir nok pasienter i denne monoterapeutiske gruppa til at det kan bli en egen gruppe i undersøkelsen. Mest sannsynlig ender vi bare opp med to grupper som er store nok til at det er mulig å matche dem for å eliminere påvirkningen fra andre faktorer enn valget av medisiner, nemlig de som får standardbehandling og de som får Bemcentinib + standardbehandling. Det eneste vi i så fall kan få et svar på er om det er en signifikant forskjell på disse to gruppene eller ikke.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
klaesp
27.10.2020 kl 15:06 5557

Remdesivir ble vel hurtig godkjent altså før fase ,3 samme med Rusiske Sputik som heller ikke har vært mellom fase3.
Resultatet av fase 3 i etterkant har nok ikke vært tilfredsstillende..
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
HP17
27.10.2020 kl 14:59 5595

Dette var et kvalitetsinnlegg og bør leses nøye. Slik jeg vurderer denne informasjonen så bør en være varsom i BGBIO fremover og ikke legge alle "eggene" i en kurv. Aksjekursen kan fort nå falle tilbake mot kr 20 også hvis utviklingen på børsen fremover blir svak?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
27.10.2020 kl 13:54 5763

Det er jo nå helt avgjørende uklarheter mellom FDA og WHO. FDA har godkjent Remdesivir og WHO med langt større studier har vist at Remdesivir har null effekt.

Dersom det ikke er noen godkjent behandling så har jo Bemcentinib i realiteten ODD (Orphan Drug Designation) og dersom det viser bedre resultat enn ingenting så blir det godkjent. Dersom Remdesivir fortsatt er å se som SoC så er situasjonen en helt annen. Svaret på dette har jo alt å si når det gjelder hvordan studiene av Bemcentinib i Covid skal legges opp. Dette bør Godfrey avklare før studier i hytt og pine starter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
27.10.2020 kl 13:40 5848

Bliss
Takk for åpningsinnlegget dit som jeg synes setter fokus på en del helt relevante problemstillinger. Nå er det dessverre slik med meg at jeg ser på alt som kommer fra Godfrey som bullshit og har derfor to spørsmål jeg er opptatt av:

1) Når det finnes en SoC kan en da basert på vanlig etikk i bransjen tilby eksperimentell behandling i stedet for denne?. Jeg mener de bare kan tilby eksperimentell behandling i tillegg til SoC. En ting er om pasienten vil ha det en annen ting er om helsevesenet kan tilby det.

2) WHO gjordet et stort studie som viste at Remdesivir hadde null effekt. Kan man da fortsatt se på Remdesivir som SOC?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Takk! Det betyr vel også at de har solgt på stadig lavere kurs? Da må vi vel anta at de kommer til å fortsette å gradvis lempe ut aksjer?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

FJARDE AP-FONDEN, nr 3 på listen har fra 21. til 25. redusert med ca 90.000 aksjer. Går men lenger tilbake så har de redusert med mer. Har ikke data nå fra i går.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
King
27.10.2020 kl 10:23 6258

Svært lave volum og robothandel betyr ingenting. Aksjen ser litt volatil ut ved første øyekast i kort perspektiv men drives sannsynligvis av roboter som kjøper og selger egne aksjer. La de bare holde på. Ved et gjennombrudd i kursen som følge av store nyheter vil kursen gå enormt høyt. Men ørkenvandring kan fortsatt skje i perioder inntil salg, distribusjon og inntjening kommer i gang. Dette kan selvsagt ta tid.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Jeg er travel på reise for tiden. Noen som kan sjekke hvem på listen som har økt / redusert posisjonene sine vesentlig?
Det volumet som er handlet siste dager kan kanskje indikere endringer blant de store, og kan indikere om de kan forventes å selge mer, eller hvorvidt den som solgte er tom.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
King
27.10.2020 kl 10:15 6336

Her er det bare å sitte stille i båten. La shorterne holde på og se framover mot slutten an november når vi mest sannsynlig får svar på C-19 trials. Kursen i dag er styrt av robothandel som på de fleste av oss virker irrasjonell. Overse det og for all del ikke selg en eneste aksje. De som kan bør laste opp nå etter min mening. Potensialet til C-19 grenen til BGBIO er enormt. Makan til spenning skal en lete lenge etter. Ved tilstrekkelig høyning av kursen forsvinner shorterne til slutt, ihvertfall for denne gang. 80-90% av aksjonærene ser ut til å sitte long og vet hva Bioteknologi innebærer. Så tålmodighet boys and girls. I bakgrunnen har vi alle kreftforsøkene som var hovedgrunnen til at TM og mange andre kjøpte aksjer i bøtter og spann.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

I går handlet på 32.40 i dag på 27.30. Ingen nyhet, hverken god eller dårlig. Bare roboter som leker.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Docs
27.10.2020 kl 09:56 6462

Tydelig at shorterne fylte på lagrene sine i går og presser på nedover i dag. Jeg tror ikke de klarer å gruse aksjen særlig lenger. Det har kommet positive meldinger fra BGBIO i det siste som perler på snor. Vi vet også at Trond Mohn mer enn gjerne fyller på med flere billige aksjer når anledningen byr seg. Mulig den får en trøkk i forbindelse med USA valget, men det blir kun midlertidig, inntil en sikker vinner er erklært. Dette er en flott kjøpsanledning. Har selv fylt på med 2000 til 27.5.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Det er nok kjøpsanledninger nå før 31 okt - en del som rydder i bøkene sine :) når man i tillegg vet at Minerva ligger å lurer rundt 26-27 kr (Trond Mohn) han har kjøpt hver gang aksjen faller ned idette leide. Fin fin nedsidebeskyttelse.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
27.10.2020 kl 09:35 6575

Jeg tror det er en trygg og god investering å kjøpe BGBIO på disse nivåene rundt 28 kr. Oppsiden er skyhøy, gitt at det blir en suksess med enten Covid-19 eller en av kreftstudiene, mens nedsiden må være svært begrenset med tanke på alt det BGBIO står for.
Bortsett fra oss i 'menigheten' synes det, utfra kursen å bedømme, ikke å være mange som tør å satse på at det blir en covid suksess for BGBIO.
Jeg synes BGBIO er flinke til å informere markedet, og ettersom vi får meldinger om at det metodiske med de pågående undersøkelsene går den rette veien forventer jeg samsvarende og kraftige kurshopp ....
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Solgte i går på 30,16 i snitt, tok dem tilbake nå 28,05 i snitt.....
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Hva er det egentlig folk som jobber nattskift putter i pipa i disse dager?

mvh
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Høres ut som om du selv ble grepet av panikken. For dersom salget ditt var preget av å være rasjonell, så burde du ha is i magen til å vente til den verste panikken er over. Men jeg antar at du ikke følte deg helt vel etter å ha solgt dine 20k BGBIO og det skjønner jeg utmerket. Jeg ville heller ikke følt meg vel dersom jeg satt på utsiden av BGBIO i disse tider.

Jeg innser at BGBIO trolig vil følge med nedover i dragsuget når resten av markedet faller. Men dersom, eller rettere sagt, når BGBIO kommer med en eller flere kursdrivende nyheter så vil kursen skyte rett opp. Dersom man sitter på utsiden når det skjer, da vil man trolig bli sittende der. Jeg gjorde den feilen med Algeta. Ja, jeg tjente gode penger på Algeta, men kun en brøkdel av hva jeg kunne gjort med en smule mer is o magen.

Ha en god dag og la nå ikke svartsynet ta helt overhånd. Denne natta tar slutt slik alle andre netter gjør.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Selge pga panikk i markedet? Høres ut som en dårlig strategi. Må vell være lurere å kjøpe når det er panikk i markedet men hver får gjøre som man vill..
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Hvorfor valgte du det? Det er vel ikke mindre panikk i markedet i dag enn i går i så fall. Dersom du har rett i at panikken brer seg burde du vel kjøpe på 22 og ikke 30?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Kastet 20.000 Bergen Bio i går på snitt 30kr grunnet panikk i markedet. Prøver å ta dem tilbake under 30 i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Eli Lily sier at pandemien vil bli endemic. Mange kommer ikke til å vaksinere seg, så det vil bli behov for behandling og ikke bare vaksiner.
https://youtu.be/x5qAjHDoWt0
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
klaesp
27.10.2020 kl 07:20 7333

Bliss. Likte denne.
Jeg håper dette ikke bare er en teori, men at det også viser seg å være tilfelle i praksis. I så fall kan BGBIO aksjonærene ha mye å glede seg til... Lykke til med inngang👍
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
BioBull
27.10.2020 kl 06:59 7418

Skeptisk ? «Ta Deg En Pille» og lytt en gang til :

COVID-19 & Bemcentinib

De første 15 minuttene av denne filmen forklarer hva som skjer med cellene og hva som gjør at Bemcentinib mest sannsynlig er skreddersydd for dette viruset. https://www.youtube.com/watch?v=LWsgbgz5euc
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

https://biorender.com/covid-vaccine-tracker/details/d-CD33/-113

Alt man må gjøre når man egentlig skal jobbe på nattskift.

Du får bare spørre hva du lurer på.

De første 15 minuttene av denne filmen forklarer hva som skjer med cellene og hva som gjør at Bemcentinib mest sannsynlig er skreddersydd for dette viruset. https://www.youtube.com/watch?v=LWsgbgz5euc

Les og lær tegningen på godkjenningen først.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
27.10.2020 kl 00:31 7694

Du sier: "Med andre ord er forsøket en suksess om man ser 10-20% raskere utskrivning og 10-20% mindre bruk av O2 eller respiratorer enn hva som er tilfellet for de som ikke får medisinen." Der er vi helt enige, både du og jeg og trolig alle de andre som er på BGBIO trådene, men det meste av det andre du skriver i de to innleggene dine skjønner jeg nær sagt ikke bæret av ..... , og i hvert fall ikke det du sier om at "... FDA har sett og godkjent." Har FDA godkjent bemcentinib i behandlingen av covid-19? Da vet du noe ingen av oss andre dødelige vet ....
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Vel.
Du stiller spørsmål med hele forskningen og medisinsk ekspertise som tester nye medisiner hele verden, og som har blitt utviklet for å teste1000 vis av medisiner de siste årene.
Dette er ingen vaksine som skal fjerne viruset 100% men den skal bedre kroppens motstandsdyktighet mot viruset.
Ikke 100% men kanskje 10-20%.
Det vil medføre 1000 vis av reduserte døgnplasser i respiratorer og redusere dødeligheten.

Med andre ord er forsøket en suksess om man ser 10-20% raskere utskrivning og 10-20% mindre bruk av O2 eller respiratorer enn hva som er tilfellet for de som ikke får medisinen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
27.10.2020 kl 00:13 7750

Det var da uvanlig saklig og informativt sagt - ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Det er nok en fordel at slike synsere som deg ikke har fått sett noe.
Men FDA har sett og godkjent.
Accord valgte Bergenbio først og får også prioritet når Accord startet opp igjen.
Sør-Afrikanske myndigheter godkjente forsøket.
India har godkjent forsøket, India har også avvist mange fordi prekliniske data ikke er gode nok.
Nå er det kun ett legemiddel som har vist effekt og som i realiteten vil gis sammen med bemcentinib og det er deksametason.
Få leger vil gi remdesivir siden det på 11000 pasienter ikke har gitt noen effekt.
deksametason gis i utgangspunktet først i fase 5, ikke i 4 og 3.

Så jeg tror ikke du trenger bekymre deg så veldig mye.
Vi har nok gode data på minst 50% av pasienter innen utgangen av November.
I India rekruteres det fra 7 sykehus med over 12 000 sengeplasser så jeg tror ikke kandidater skal bli noe problem, spesielt siden virkestoffet i bemcentinib kun virker på AXL i kroppen og ikke noe annet, det hadde vært mye verre om medisinen hadde bredere virkningsflate.

Kjøp aksjen og vent på resultater eller forventingsrally eller selg and stay away.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare