Yara - Hvorfor er aksjen så billig?


Greit nok at vinteren ikke er beste sesongs tiden for Yara, men med lukrative tilbakekjøp av egne aksjer og direkteavkastning på 11-13% pr år de neste årene, burde dagens aksjekurs være et godt kjøp? Eller, hva er det jeg ikke har skjønt her?
Redigert 21.01.2021 kl 04:22 Du må logge inn for å svare
hatitchi
30.10.2020 kl 22:19 2584

Si at et selskap prises til 70 % av virkelig verdi, f. eks. verdi på 1 000, men mcap er bare 700. Selskapet kan velge mellom å betale ut utbytte eller kjøpe tilbake aksjer. Etter utbytte så er VV 900 og mcap på 630. Etter å ha kjøpt tilbake aksjer så er det bare 83 % av aksjene igjen, men virkelig verdi er bare redusert med utbetalingen på 10 % av VV. Vi får da en mcap på 900*0,7/0,83 = 760, som viser at det riktige er å kjøpe tilbake aksjene, siden 760 > 730.

Om det er best å kjøpe tilbake aksjer eller å dele ut utbytte er ikke mulig å fastslå med sikkerhet før i ettertid (ref.amerikanske flyselskaper). Om markedet selskapet konkurrerer i går i dass rett etter at de har kjøpt tilbake aksjene har selskapet kastet penger ut av vinduet som aksjonærer verdsetter mer på personlig hånd.

Trenger bare 95% av omsetning for å betale ut det samme i utbytte neste år i med at aksjene er redusert med 5%
Eps vil trolig bli det samme neste år. Det et en god løsning med alle de kontantene de fikk dette året korona drar litt ned neste år men Yara klarte seg veldig bra gjennom korona fase 1 i begynnelsen av året.
trodlet
30.10.2020 kl 22:56 2527

Som så ofte før, så må jeg lese hatitchi sine innlegg to ganger før budskapet sitter, men det er verdt innsatsen.
Jeg ser den med forskjellen på fordelene med utbytte vs tilbakekjøp av aksjer. To faktorer som vil påvirke dette vil først være at det betinger en god avstand mellom virkelig verdi og mcap for at tilbakekjøp skal bli signifikant bedre enn utbytte, og for det andre må den psykologiske faktoren i markedet tas med. Den er nok vanskelig å måle, men den er til stede.
baltuz
30.10.2020 kl 23:03 2513

den største effekten av tilbakekjøp får den langsiktige investor i form av øket andel av selskapets fremtidige inntjening?
Grylls
30.10.2020 kl 23:16 2476

Riktig. Og er man inne og er langsiktig, så vil et fall i kurs på kort sikt gagne deg også ettersom de får kjøpt tilbake flere aksjer eller brukt færre kroner på de 5%.

Med 5% færre aksjer ville utdeling av overskudd nå vært 18,9kr per aksje istedenfor 18kr.
Liso2
31.10.2020 kl 00:06 2414

USA stuper. Yara følger etter ned neste uke. - Så kommer valgkaos - da ryker Yara og mye annet til H
nhydro
31.10.2020 kl 00:44 2377

Har du gått på en stop-loss :)
Liso2
31.10.2020 kl 10:40 2147

kjøper fra 298 og nedover

Klart at Yara sitt ESG-seminar 3.12., der de skal opplyse om sine esg-mål vil kunne påvirke kostnadssiden/utbytte og kurs. Tror selv at dette blir meget store investeringer.
Skjei
31.10.2020 kl 15:15 1956

Det er vel da å anta at kursen vil løfte seg med ny grønn satsing, og nytt marked som åpner seg for Yara? Forstår lite av kursens vandring fra 400 til 330 merkelig, med tilbakekjøp og utbytter..
kassen
31.10.2020 kl 15:16 1952

De sa under Q&A Q3 at de vil søke EU om public funding for å kompensere for gapet mellom grønn produksjon og vanlig.
Se Webcast ca. minutt 27:
https://www.yara.com/investor-relations/reports-and-presentations-2020/
Redigert 31.10.2020 kl 17:21 Du må logge inn for å svare

Ja blir spennende. Håper de går inn tungt og «tar» markedet tidlig.
baltuz
01.11.2020 kl 18:54 1474

Litt usikker på hva slags marked vi snakker om? Mye av dette er Vel også å gjøre produksjonen Av dagens produkter grønnere, Men til høyere produksjonskost. Er det Noen som kan dette som kan uttale seg?
Redigert 01.11.2020 kl 18:55 Du må logge inn for å svare

https://www.yara.com/news-and-media/news/archive/2019/yara-and-nel-carbon-free-hydrogen-for-fertilizer-production/
Fra E24:
– Grønn ammoniakk kan bli sentral for å muliggjøre bærekraftig matproduksjon, og i tillegg vokser dette frem som den mest lovende karbonnøytrale energibæreren for flere typer energibruk, som avkarbonisert drivstoff i shipping, sier Yara-direktør Terje Knutsen.


Både Herøya, Sluiskil og Pilbara er steder som er interessante.

Pilbara med nærheten til Asia synes jeg virker mest spennende.
Rockall
02.11.2020 kl 21:41 858

Dette er vel Hermanruds favoritt, hva..? Jakter den på det grønne..? Ja, det ser slik ut, og innen kunstgjødsel er det mye å hente på det grønne mye. Om YAR gjør suksess på ammoniakk framstilt på fornybar energi, så kan det hende at det åpner seg en ny mulighet, nemlig slik ammoniakk som drivstoff Tim skipsfarten. Mye større energitetthet enn hydrogen. Ikke like grønt som hydrogen om man kun ser på utslipp uten å ta hensyn til noe annet, men med energitettheten, så...

YAR blir sett på som en trygg sak å ha i porteføljen, trolig ikke dumt i disse tider. De siste tre åra har kursen ligget over 350 i en tydelig lengre samlet periode enn under 350, og dette ekstraordinære utbyttet har blitt nevnt som en kurstrigger. Så sent som i august var kursen på 390, så hvorfor under 340 nå..? Jeg tror på byksing opp i nær framtid, men det er bare hva jeg tror, og ikke bare ut ifra lav RSI-verdi. Når YAR går opp, så kommer det gjerne bratte klatrevegger, og da går det fort unna.

Det skal være mulig å finne mer risikable kjøp.