Klarer Bemcentinib å bestå testen?


Kan Bemcentinib klare å hemme Sars-CoV-2 i så stor grad at dette lindrer og forkorter sykdomsforløpet til de covid-19 syke?
Det er dette som nå er under uttesting i to studier i tre forskjellige land, og vi skal her ta en liten titt på det som taler for og imot et vellykket resultat. Siste del av dette innlegget mitt kan fortone seg som høylydt banning i kjerka, men det får så være.
Den første utfordringen for BGBIO gjelder det metodiske. Å få nok pasienter til å være med i studien i disse tider kan umulig bli et problem, men jeg tviler på om vi lykkes med å få en monogruppe som vil ta til takke med Bemcentinib alene da dette medikamentet bare er under utprøving, mens Remdesivir og steroidet Deksametason er den anerkjente standardbehandlingen med påstått effekt mot covid-19 i dag. Alvorlig syke pasienter vil naturligvis velge den mest anerkjente behandlingen. Derfor er jeg redd vi bare får to grupper som skal sammenliknes, det gjelder de som får Bemcentinib i sammen med standardbehandling og de som bare får standardbehandlingen. Det vil svekke noe av muligheten for å evaluere effekten av Bemcentinib som et selvstendig behandlingsalternativ.
Om vi overser de metodiske problemene, hva får oss til å tro at Bemcentinib kan bli en suksess?
Den gjengse oppfatningen i det globale forskermiljøet hevder at Sars-CoV-2 kommer inn i kroppens celler ved at dets S-glykoprotein kobler seg til en reseptor på kroppens celler som heter ACE2 (angiotensin-converting-enzym2), mens Bemcentinib fester seg til og blokkerer en helt annen port inn i cellene som heter AXL (en tyrosin-kinase reseptor). Heldigvis har en rekke forskere klart å påvise at også AXL porten er en sentral inngangsdør til cellekjernen for corona virus, i tillegg til noen mindre kjente porter. Maury, som for øvrig har et tett samarbeid med BGBIO, er en av disse forskerne og hun formulerer det slik: "Viruses must enter cells to replicate and my lab has previously shown that AXL is one of several cell surface receptors used by different enveloped viruses to enter cells." Hun sier også "the enveloped Coronavirus, SARS-CoV-2, which causes COVID-19, uses AXL to enter into some cells, and that bemcentinib profoundly inhibits virus entry into those cells". https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/uoih-uoi042920.php
Se også Stewart et al: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32577652/ og ikke minst Wang et al https://assets.researchsquare.com/files/rs-35387/v1/19eba655-a2f7-4a0f-a794-a04aad176a7a.pdf
Både Stewart og Wang har dessuten påvist at AXL porten er enda viktigere enn ACE2 porten ved covid-19. Wang et al sier det slik: "Although the role of ACE2 as a receptor for SARS-CoV-2 is clear, studies have shown that ACE2 expression across different human tissues is extremely low, especially in pulmonary and bronchial cells. Thus, other host receptors and/or co-receptors that promote the entry of SARS-CoV-2 into cells of the respiratory system might exist. In this study, we have identified tyrosine-protein kinase receptor UFO (AXL), specifically interacts with SARS-CoV-2 S on the host cell membrane. When overexpressed in cells that do not highly express either AXL or ACE2, AXL promotes virus entry as efficiently as ACE2. Strikingly, deleting AXL, but not ACE2, significantly reduces infection of pulmonary cells by the SARS-CoV-2 virus pseudotype. Soluble human recombinant AXL, but not ACE2, blocks SARS-CoV-2 virus pseudotype infection in pulmonary cells. Taken together, our findings suggest AXL may play an important role in promoting SARS-CoV-2 infection of the human respiratory system and is a potential target in future clinical intervention strategies."
BGBIO og Maury ser med dette for seg at Bemcentinib kan bli en stor suksess i behandlingen av covid-19 fordi dette medikamentet "målretter seg og binder seg til det intracellulære katalytiske kinasedomenet til AXL-reseptortyrosinkinase og hemmer dets aktivitet" og fordi AXL porten åpenbart ser ut til å være den mest sentrale inngangen for corona viruset til kroppens celler. BGBIO ser ut til å ha skutt gullfuglen. Bemcentinib er jo en suveren AXL reseptor hemmer!
"Since the outbreak of COVID-19, extensive effort has been devoted to developing drugs that target the human cell viral receptor ACE2. Unfortunately, the outcomes were not satisfying. (Wang et al). Det er det å blokkere AXL reseptoren som nå framstår som de covid-19 sykes store håp.
Da gjenstår det vel bare å kjøpe BGBIO aksjer med begge hendene så fort som mulig siden Bemcentinib kan hemme AXL reseptoren i stor grad?
Vent litt, vi må først se litt mer på hva denne forskningen på Sars-Cov-2/covid-19 har å si, og der i gården går det fort i svingene. La oss igjen vende oss til den ferske og utrolig grundige artikkelen til Wang et al.: "As AXL is overexpressed in numerous cancer types, it has already been pursued as a drug target. However, we note that most reported AXL inhibitors target its kinase domain and would thus not have eficacy against SARS-CoV-2 infection because the virus interacts with the extracellular Ig-like domains of AXL. Alternative approaches include targeting the AXL extracellular Ig-like domains and the region of the SARS-CoV-2 S protein that interacts with AXL. .... Based on our data, AXL is likely to bind the N-terminal region of SARS-CoV-2 S, unlike the binding of ACE2 to the RBD. Interestingly, a recent study identied a potent neutralizing human antibody that binds to the N-terminal domain of SARS-CoV-2 S. Although this antibody does not bind to the RBD or block its interaction with ACE2, its neutralizing activity was much higher than that of antibodies targeting the RBD. This report highlights the importance of the N-terminal domain of SARS-CoV-2 S during viral infection and may support the important role of AXL during infection of the human pulmonary and bronchial systems."
Dette er aldeles ikke bra, sett gjennom våre øyne.
Disse forskerne har jo påvist at "most reported AXL inhibitors target its kinase domain and would thus not have eficacy against SARS-CoV-2 infection" og det er jo nettopp dette som er virkemåten til Bemcentinib.
Altså: Som AXL hemmer vil Bemcentinib "thus not have eficacy against SARS-CoV-2 infection". Huff!
Vi skal allikevel ikke helt avskrive Bemcentinib for den har også en annen sterk antiviral effekt gjennom å forsterke effekten av interferon1. Dessuten, kanskje den har en effekt allikevel, selv om jeg ikke helt skjønner hvorfor den skulle ha det.
Selv om Bemcentinib ikke ser ut til å kunne stanse Sars-CoV-2 fordi den blokkerer feil inngang på AXL reseptoren, så angriper den så langt jeg kan skjønne helt riktig reseptor mht å bekjempe cancercellene. Det kan derfor se ut til at de har helt rett alle de som på BGBIO trådene som har hatt tro på Bemcentinib som et anticancer medikament og ikke som et anti Sars-CoV-2 medikament.
Redigert 21.01.2021 kl 09:13 Du må logge inn for å svare

Hvordan forklarer du at ikke bare Axl blokkering, men Axl hemming med bemcentinib, reduserer sars-cov i Wendy Maurys studier?

Merk deg at Wang et al ikke har testet hypotesen sin. Den er som du selv beskriver; en etterslenger som bygger på at de mener å se binding mot n-terminal, og at de derfor drar den slutningen at axl MÅ blokkeres extracellulært.
Igjen: det er en hypotese - som de ikke testet.

Wendy Maury testet dette, og har vist at bemcentinib har antiviral effekt mot sars-cov-2, som viser at hemming av kinase-proteinet er effektivt, eller at bemcentinib på annen måte blokkerer virusets evne til å penetrere celler.
Så virker bemcentinib også gjennom å reversere endringer i EMT, ZEB1 og gjenoppretter cellenes Interferon aktivitet, som blir satt ut av spill av sars-cov-2.

Du må jo gjerne fortsette å tro at bemcentinib ikke virker fordi Wang har laget en hypotese de ikke har testet og publisert dette i en ikke-fagfellevurdert artikkel.

Jeg mener derimot at det er all grunn til å være optimistisk basert på de mange studier OG forsøk som viser at bemcentinib har effekt mot sars-cov-2.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
rockpus
29.10.2020 kl 10:33 7278

Som "upartisk" i denne diskusjonen, siden jeg ikke eier aksjer eller har umiddelbare planer om kjøp, synes jeg du har opptrådt ryddig i denne tråden og fortjener ikke de mange personangrep.
Det du skriver er både relevant og nyttig for å vurdere aksjen. Min interesse skyldes at jeg tidligere har eid aksjer her, og stadig har interesse for å følge med i tilfelle det skulle bli grunn til å vurdere ny inngang.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
29.10.2020 kl 10:50 7230

Jeg gleder med til å lese artikkelen til Maury i sin helhet, for så langt har jeg bare lest resyme av hva hun mener.
Kan du sende meg en link til den publiserte artikkelen hennes, for jeg gleder meg til å lese den i kveld, og i særlig grad se nærmere på det metodiske. Nå har jeg ikke tid pga jobben min.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Scientists raise alarm over signs of Covid-19 vaccine hesitancy

In a new study published Tuesday in Nature Medicine, researchers in Spain, the United States and Britain surveyed 13,400 in 19 countries hit hard by Covid-19 and found that while 72 percent said they would be immunised, 14 percent would refuse and another 14 percent would hesitate.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
01.11.2020 kl 12:37 6378

Det har ikke lykkes meg å finne en link til en publisert artikkel fra Maury der hun redegjør for metode og funn fra sin prekliniske, in vitro, laboratoriestudier om Bemcentinib som ifølge hennes forskning skal ha en dokumentert effekt mot Sars-CoV-2. Det eneste jeg finner er en kort nyhetsnotis der to journalister intervjuer henne om dette, samtidig som de tilføyer at de tar forbehold om de har gjengitt henne riktig.
Denne Maury har publisert over 100 vitenskapelige artikler opp gjennom årene, senest et par i 2020, men jeg kan ikke se noe til denne prekliniske undersøkelsen som BGBIO bruker for alt den måtte være verdt for å hevde at Bemcentinib sannsynligvis vil forkorte/lindre sykdomsfoløpet for de som er innlagt pga covid smitte.
Jeg synes det er veldig merkelig og rimelig uforståelig om noe som er et så viktig bakgrunnsmateriale for BGBIOs covid-19 studier ikke er utgitt i form av en vitenskapelig artikkel, så jeg antar det bare at jeg som ikke har klart å finne fram til den. Jeg har sendt forespørsel til BGBIO om å få en link til artikkelen, men tre uker senere har jeg fortsatt ikke hørt et pip fra dem.
Håper det er noen av dere som har en link til en publisert artikkel fra Maury om dette.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Hayen
01.11.2020 kl 13:18 6294

Bergenbio har over tid referert til rapporten som 'upublisert'. De har i presentasjoner siden mai sagt at ' den blir publisert snart'
Jeg ser det som sannsynlig at Maury publiserer den fredag 6 november, og Bergenbio sender en (børs) melding.

Wendy Maury skal som kjent delta på axl-seansen. Noe må hun trekke opp av hatten..
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
01.11.2020 kl 13:29 6259

Takk for informasjonen.
Ja da regner jeg med at vi får høre mer om hennes metode og funn på den konferansen 6/11 og at det også publiseres om ikke så lenge.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
BioBull
01.11.2020 kl 17:35 5981

Denne artikkelen med Dr Wendy Maury er kanskje kjent

https://uihc.org/news/university-iowa-virology-research-helps-facilitate-new-clinical-trial-covid-19

Gleder med til 6 november 2020. Det blir en spennende avslutning på uken for alle aksjonærer I BGBIO...

April 29, 2020
By:
Jennifer Brown
Research by University of Iowa virologist Wendy Maury, PhD, has helped facilitate the launch of a new clinical trial in the United Kingdom of a drug that might help treat patients with COVID-19.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Rule
01.11.2020 kl 22:04 5596

Det er egentlig en utrolig stærk besked (konstatering) der er citeret i artiklen:
..."We have now shown that SARS-CoV-2 uses AXL to enter multiple cell types; a finding that may explain some of the disease symptoms caused by SARS-CoV-2.”
"SARS-CoV-2 uses AXL to enter multiple cell types" - betyder selvfølgelig ikke at bemcentinib så virker eller har significant virkning.
Der er gået 6 måneder siden den artikel er skrevet, hvilket har fået en del kritik.
Vi har i ventetiden set at BGBIO selv er villig til at etablere og finansiere forsøg i Indien og Sør Afrika.
Umiddelbart igen et meget stærk signal om man tror på efficacy.
Man kan også vende det om - der er nu gået 6 måneder og ingen har afkræftet at bemcentinib formentlig kan dæmpe covid19 virus.
Hvis de får success både på covid19 (og andre virus) samt med cancer, så kan det jo blive dobbelt jackpot :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
01.11.2020 kl 22:20 5524

Ja, du har så rett! Det er utrolig sterkt det Maury sier og det er temmelig 'revolusjonært'. Hun taler jo Roma midt i mot med det hun sier. For når vi tar et artikkelsøk i de medisinske databasene er det bare noen ytterst få som sier noe tilsvarende. Den overveldende majoriteten står og stamper på den gjengse oppfatningen om at Sars-CoV-2 primært og for det meste trenger inn i cellene en helt annen vei, nemlig gjennom denne ACE2 reseptoren. Men vi vet jo det at læreboka fra tid til annen tar feil, spesielt når det gjelder et forskningsfelt i så rask utvikling som det det her er snakk om. Derfor synes jeg det ville vært så nyttig for oss om vi snart kan få lese en artikkel der Maury redegjør for sin metode og sine funn på en grundig måte.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Woland
01.11.2020 kl 22:28 5490

Det at BGBIO venter med å publisere har jeg valgt å tolke som positivt. Om rapporten til Maury er en godbit vil den ha kommersiell interesse og blir derfor ikke gjort offentlig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Rule
01.11.2020 kl 22:44 5389

Kan godt se at bekræftede nyheder her kan give andre ansporing til at søge denne vej og svække BGBIO''s forspring.
Ja, så vidt jeg forstår er AXL særlig udpræget i lunge væv og måske derfor der henleder hun til at symptomer eventuelt kan forklares / hænge sammen med dette. Mange andrer ting kan sikkert også. Det er i hvert fald super spændende....
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
eiken
02.11.2020 kl 17:16 4950

Kommer nok noen svar 6 november. :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 17:42 4859

Er fpd i SA nå eller er han/hun fortsatt bare registrert?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Du får gruble litt på den
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Hayen
02.11.2020 kl 18:32 4662

Kanskje pasienten har benyttet seg av angreretten 😂
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

:-)
Jeg kan gi deg ett hint.
hvor mange uker etter registrering må medisinering starte?
:-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 19:07 4569

OK takk for hjelpen. Sjekket selv, Første pasient i Sør Afrika er fortsatt ikke dosert, men første pasient ble registrert 21 oktober.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Hvor fant du det?
Skal pasienten dø av alderdom før han får medisiner?
Pasienten skal starte medisinering innen 72 timer etter registrering.
Forventer du at folk registrerer seg før de blir smittet i tilfelle de blir syke?
Sannsynlig foregår registrering etter påvist positiv test, da pasienter får informasjon om prosjektet ved prøvetaking, så er det programmet som bestemmer når ut fra symptomer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 21:00 4344

"Skal pasienten dø av alderdom før han får medisiner?"
Pasienten har vel fått remdesivir eller oxygen. De begynner gjerne med oxygen tidligere nå en tidligere og med gode resultater.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

En pasient som registrerer seg skal få medisin innen 72 timer etter registrering, det er kun vanlig å melde registrert eller FPD under forsøk.
Om de har fått ditt eller datt blir bare spekulasjoner, vi vet ikke om 10 pasienter 1 pasient eller 30 pasienter ble registrert og gitt medisin 72 timer etter 21 oktober.
De får standard behandling sammen under forsøket og innebærer bruk av Remdesivir i standard behandling får alle det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 21:09 4307

Kjekt med et lite oximeter som måler oksygen metning i blodet. Kan kjøpes for et par hundre kroner på Claas Olson. Med det kan man måle fall i pasientens oksygen opptak før pasienten selv merker at han blir kortpustet etc. Da kan oksygen behandling starte tidligere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 21:11 4286

Det vanlige er jo å melde FPD. Det må vel selv Godfrey ha fått med seg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 21:20 4265

Det har jo blitt diskutert tidligere at de kan bli vanskelig å rekruttere pasienter til Bemcentinib. Blir ikke enklere når bivirkningslista presenteres til pasienten som alternativt kan få Remdesivir og/eller oksygen. Derfor synes jeg Godfrey burde koste på seg å å melde fpd som er vanlig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Du vil heller ta sukker når du trenger medisiner?

Du synser og synser uten mål og mening.
Remdesivir er ikke gratis i disse landene, og en medisin uten virkning??
Om du ikke vet det så skal pasientene få Bemcentinib sammen med standard care, om standardbehandling inneholder O2, rottegift, sukker, vin, sprit og en feit sigar så kommer Bemcentinib på toppen.

Hva du synes innen medisin er heldigvis ikke noe andre leger eller pasienter skal bry seg om.

Prøv å forhold deg til realiteten.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 22:12 4035

Realiteten er at fpd er fortsatt ikke meldt og vi vet ikke om Godfrey har tenkt å melde det eller ikke. Har erfaring fra andre kliniske studier hvor de forsøkt å underslå hvor sent det gikk med rekruttering. Det endte ikke godt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Vel realiteten står i papirene og 1 pasient var 20 oktober, 1 dose gitt innen 72 timer.
Leser du i papirene så finner du årsaken til at FPD ikke er meldt eller skal meldes, men regner ikke med at du finner det.

Hvor mange det er nå kan vi bare gjette på, men hva betyr det?
Innen fredag kommer info og innen 15 januar får vi svar på både covid og 2 kreft studier.

Går alt riktig vei er kursen nærmere 400 enn 30.

Hvis du ikke liker oddsen så anbefaler jeg deg å sette pengene ett annet sted.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 22:20 3977

Å ta en eksperimentell medisin er en frivillig sak. Dette til orientering.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 22:23 3960

Du virker ikke å være en fyr jeg er interessert å ta investeringsråd fra, så ikke bry deg med det du.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Nei, fint det.
Jeg deler med mine favoritter.
Nå gleder jeg meg til du oppdager at Soft vil bruke 3-4 år til å nå markedet med sine produkter de tester.
Investerer du i soft så viser du totalt mangel på kunnskap innen bio om du tror du skal få kortsiktig gevinst fra dagens kurs.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 22:30 3915

Du sier at Remdesivir ikke er gratis i disse landene. Det er vel opplagt. Det interessante er hvem som betaler for studiene inkl Remdesivir.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 22:36 3873

Softox?? Hva har det med saken å gjøre. Dersom det viser seg at inhalator og nesespray tar knekken på virus, mutert eller ikke så kan du kjøpe det på Rema 1000. Godkjent av mattilsynet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Om 3-4 år kanskje og etter 80-100 millioner brukt og innhenting av kapital på 150 mill på ett eller annet nivå.
Tror du det er gratis?
Hvor mange mennesker må vaksine prøves på før den kan "redde" verden selv om en CEO sier den er safe?
Er ikke bedre med softox må du tro.

Men CEO der har enda ikke skuffet deg, bare vent til han gjør det, da blir du sintere enn Trump.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 22:55 3759

Burnbabeburn skrev Innlegget er slettet
Antivir er allerede godkjent til utvortes bruk, men Softox er under 2% av mine investeringer foreløpig så er ikke bekymret for den. Det er slik man justerer for risiko. Størrelse på investering tilpasset risiko. Får en følelse av at du sitter alt for tungt i BGBIO.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
heilo888
02.11.2020 kl 23:10 3683

Ja Burnbabeburn virker temmelig panisk med sin hausing så det skyldes trolig at han sitter for tungt lastet og må kontinuerlig forsøker å overbevise seg selv om at dette ikke kan gå galt.
Men med en markesverdi på 2,4 milliarder, og intet godkjent eller salgbart produkt kan det opplagt gå galt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare