Klarer Bemcentinib å bestå testen?


Kan Bemcentinib klare å hemme Sars-CoV-2 i så stor grad at dette lindrer og forkorter sykdomsforløpet til de covid-19 syke?
Det er dette som nå er under uttesting i to studier i tre forskjellige land, og vi skal her ta en liten titt på det som taler for og imot et vellykket resultat. Siste del av dette innlegget mitt kan fortone seg som høylydt banning i kjerka, men det får så være.
Den første utfordringen for BGBIO gjelder det metodiske. Å få nok pasienter til å være med i studien i disse tider kan umulig bli et problem, men jeg tviler på om vi lykkes med å få en monogruppe som vil ta til takke med Bemcentinib alene da dette medikamentet bare er under utprøving, mens Remdesivir og steroidet Deksametason er den anerkjente standardbehandlingen med påstått effekt mot covid-19 i dag. Alvorlig syke pasienter vil naturligvis velge den mest anerkjente behandlingen. Derfor er jeg redd vi bare får to grupper som skal sammenliknes, det gjelder de som får Bemcentinib i sammen med standardbehandling og de som bare får standardbehandlingen. Det vil svekke noe av muligheten for å evaluere effekten av Bemcentinib som et selvstendig behandlingsalternativ.
Om vi overser de metodiske problemene, hva får oss til å tro at Bemcentinib kan bli en suksess?
Den gjengse oppfatningen i det globale forskermiljøet hevder at Sars-CoV-2 kommer inn i kroppens celler ved at dets S-glykoprotein kobler seg til en reseptor på kroppens celler som heter ACE2 (angiotensin-converting-enzym2), mens Bemcentinib fester seg til og blokkerer en helt annen port inn i cellene som heter AXL (en tyrosin-kinase reseptor). Heldigvis har en rekke forskere klart å påvise at også AXL porten er en sentral inngangsdør til cellekjernen for corona virus, i tillegg til noen mindre kjente porter. Maury, som for øvrig har et tett samarbeid med BGBIO, er en av disse forskerne og hun formulerer det slik: "Viruses must enter cells to replicate and my lab has previously shown that AXL is one of several cell surface receptors used by different enveloped viruses to enter cells." Hun sier også "the enveloped Coronavirus, SARS-CoV-2, which causes COVID-19, uses AXL to enter into some cells, and that bemcentinib profoundly inhibits virus entry into those cells". https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/uoih-uoi042920.php
Se også Stewart et al: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32577652/ og ikke minst Wang et al https://assets.researchsquare.com/files/rs-35387/v1/19eba655-a2f7-4a0f-a794-a04aad176a7a.pdf
Både Stewart og Wang har dessuten påvist at AXL porten er enda viktigere enn ACE2 porten ved covid-19. Wang et al sier det slik: "Although the role of ACE2 as a receptor for SARS-CoV-2 is clear, studies have shown that ACE2 expression across different human tissues is extremely low, especially in pulmonary and bronchial cells. Thus, other host receptors and/or co-receptors that promote the entry of SARS-CoV-2 into cells of the respiratory system might exist. In this study, we have identified tyrosine-protein kinase receptor UFO (AXL), specifically interacts with SARS-CoV-2 S on the host cell membrane. When overexpressed in cells that do not highly express either AXL or ACE2, AXL promotes virus entry as efficiently as ACE2. Strikingly, deleting AXL, but not ACE2, significantly reduces infection of pulmonary cells by the SARS-CoV-2 virus pseudotype. Soluble human recombinant AXL, but not ACE2, blocks SARS-CoV-2 virus pseudotype infection in pulmonary cells. Taken together, our findings suggest AXL may play an important role in promoting SARS-CoV-2 infection of the human respiratory system and is a potential target in future clinical intervention strategies."
BGBIO og Maury ser med dette for seg at Bemcentinib kan bli en stor suksess i behandlingen av covid-19 fordi dette medikamentet "målretter seg og binder seg til det intracellulære katalytiske kinasedomenet til AXL-reseptortyrosinkinase og hemmer dets aktivitet" og fordi AXL porten åpenbart ser ut til å være den mest sentrale inngangen for corona viruset til kroppens celler. BGBIO ser ut til å ha skutt gullfuglen. Bemcentinib er jo en suveren AXL reseptor hemmer!
"Since the outbreak of COVID-19, extensive effort has been devoted to developing drugs that target the human cell viral receptor ACE2. Unfortunately, the outcomes were not satisfying. (Wang et al). Det er det å blokkere AXL reseptoren som nå framstår som de covid-19 sykes store håp.
Da gjenstår det vel bare å kjøpe BGBIO aksjer med begge hendene så fort som mulig siden Bemcentinib kan hemme AXL reseptoren i stor grad?
Vent litt, vi må først se litt mer på hva denne forskningen på Sars-Cov-2/covid-19 har å si, og der i gården går det fort i svingene. La oss igjen vende oss til den ferske og utrolig grundige artikkelen til Wang et al.: "As AXL is overexpressed in numerous cancer types, it has already been pursued as a drug target. However, we note that most reported AXL inhibitors target its kinase domain and would thus not have eficacy against SARS-CoV-2 infection because the virus interacts with the extracellular Ig-like domains of AXL. Alternative approaches include targeting the AXL extracellular Ig-like domains and the region of the SARS-CoV-2 S protein that interacts with AXL. .... Based on our data, AXL is likely to bind the N-terminal region of SARS-CoV-2 S, unlike the binding of ACE2 to the RBD. Interestingly, a recent study identied a potent neutralizing human antibody that binds to the N-terminal domain of SARS-CoV-2 S. Although this antibody does not bind to the RBD or block its interaction with ACE2, its neutralizing activity was much higher than that of antibodies targeting the RBD. This report highlights the importance of the N-terminal domain of SARS-CoV-2 S during viral infection and may support the important role of AXL during infection of the human pulmonary and bronchial systems."
Dette er aldeles ikke bra, sett gjennom våre øyne.
Disse forskerne har jo påvist at "most reported AXL inhibitors target its kinase domain and would thus not have eficacy against SARS-CoV-2 infection" og det er jo nettopp dette som er virkemåten til Bemcentinib.
Altså: Som AXL hemmer vil Bemcentinib "thus not have eficacy against SARS-CoV-2 infection". Huff!
Vi skal allikevel ikke helt avskrive Bemcentinib for den har også en annen sterk antiviral effekt gjennom å forsterke effekten av interferon1. Dessuten, kanskje den har en effekt allikevel, selv om jeg ikke helt skjønner hvorfor den skulle ha det.
Selv om Bemcentinib ikke ser ut til å kunne stanse Sars-CoV-2 fordi den blokkerer feil inngang på AXL reseptoren, så angriper den så langt jeg kan skjønne helt riktig reseptor mht å bekjempe cancercellene. Det kan derfor se ut til at de har helt rett alle de som på BGBIO trådene som har hatt tro på Bemcentinib som et anticancer medikament og ikke som et anti Sars-CoV-2 medikament.
Redigert 21.01.2021 kl 09:13 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 21:11 4025

Det vanlige er jo å melde FPD. Det må vel selv Godfrey ha fått med seg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 21:09 4046

Kjekt med et lite oximeter som måler oksygen metning i blodet. Kan kjøpes for et par hundre kroner på Claas Olson. Med det kan man måle fall i pasientens oksygen opptak før pasienten selv merker at han blir kortpustet etc. Da kan oksygen behandling starte tidligere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

En pasient som registrerer seg skal få medisin innen 72 timer etter registrering, det er kun vanlig å melde registrert eller FPD under forsøk.
Om de har fått ditt eller datt blir bare spekulasjoner, vi vet ikke om 10 pasienter 1 pasient eller 30 pasienter ble registrert og gitt medisin 72 timer etter 21 oktober.
De får standard behandling sammen under forsøket og innebærer bruk av Remdesivir i standard behandling får alle det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 21:00 4083

"Skal pasienten dø av alderdom før han får medisiner?"
Pasienten har vel fått remdesivir eller oxygen. De begynner gjerne med oxygen tidligere nå en tidligere og med gode resultater.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Hvor fant du det?
Skal pasienten dø av alderdom før han får medisiner?
Pasienten skal starte medisinering innen 72 timer etter registrering.
Forventer du at folk registrerer seg før de blir smittet i tilfelle de blir syke?
Sannsynlig foregår registrering etter påvist positiv test, da pasienter får informasjon om prosjektet ved prøvetaking, så er det programmet som bestemmer når ut fra symptomer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 19:07 4308

OK takk for hjelpen. Sjekket selv, Første pasient i Sør Afrika er fortsatt ikke dosert, men første pasient ble registrert 21 oktober.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

:-)
Jeg kan gi deg ett hint.
hvor mange uker etter registrering må medisinering starte?
:-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Hayen
02.11.2020 kl 18:32 4401

Kanskje pasienten har benyttet seg av angreretten 😂
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Du får gruble litt på den
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
focuss
02.11.2020 kl 17:42 4598

Er fpd i SA nå eller er han/hun fortsatt bare registrert?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
eiken
02.11.2020 kl 17:16 4689

Kommer nok noen svar 6 november. :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Rule
01.11.2020 kl 22:44 5128

Kan godt se at bekræftede nyheder her kan give andre ansporing til at søge denne vej og svække BGBIO''s forspring.
Ja, så vidt jeg forstår er AXL særlig udpræget i lunge væv og måske derfor der henleder hun til at symptomer eventuelt kan forklares / hænge sammen med dette. Mange andrer ting kan sikkert også. Det er i hvert fald super spændende....
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Woland
01.11.2020 kl 22:28 5229

Det at BGBIO venter med å publisere har jeg valgt å tolke som positivt. Om rapporten til Maury er en godbit vil den ha kommersiell interesse og blir derfor ikke gjort offentlig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
01.11.2020 kl 22:20 5263

Ja, du har så rett! Det er utrolig sterkt det Maury sier og det er temmelig 'revolusjonært'. Hun taler jo Roma midt i mot med det hun sier. For når vi tar et artikkelsøk i de medisinske databasene er det bare noen ytterst få som sier noe tilsvarende. Den overveldende majoriteten står og stamper på den gjengse oppfatningen om at Sars-CoV-2 primært og for det meste trenger inn i cellene en helt annen vei, nemlig gjennom denne ACE2 reseptoren. Men vi vet jo det at læreboka fra tid til annen tar feil, spesielt når det gjelder et forskningsfelt i så rask utvikling som det det her er snakk om. Derfor synes jeg det ville vært så nyttig for oss om vi snart kan få lese en artikkel der Maury redegjør for sin metode og sine funn på en grundig måte.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Rule
01.11.2020 kl 22:04 5335

Det er egentlig en utrolig stærk besked (konstatering) der er citeret i artiklen:
..."We have now shown that SARS-CoV-2 uses AXL to enter multiple cell types; a finding that may explain some of the disease symptoms caused by SARS-CoV-2.”
"SARS-CoV-2 uses AXL to enter multiple cell types" - betyder selvfølgelig ikke at bemcentinib så virker eller har significant virkning.
Der er gået 6 måneder siden den artikel er skrevet, hvilket har fået en del kritik.
Vi har i ventetiden set at BGBIO selv er villig til at etablere og finansiere forsøg i Indien og Sør Afrika.
Umiddelbart igen et meget stærk signal om man tror på efficacy.
Man kan også vende det om - der er nu gået 6 måneder og ingen har afkræftet at bemcentinib formentlig kan dæmpe covid19 virus.
Hvis de får success både på covid19 (og andre virus) samt med cancer, så kan det jo blive dobbelt jackpot :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
BioBull
01.11.2020 kl 17:35 5720

Denne artikkelen med Dr Wendy Maury er kanskje kjent

https://uihc.org/news/university-iowa-virology-research-helps-facilitate-new-clinical-trial-covid-19

Gleder med til 6 november 2020. Det blir en spennende avslutning på uken for alle aksjonærer I BGBIO...

April 29, 2020
By:
Jennifer Brown
Research by University of Iowa virologist Wendy Maury, PhD, has helped facilitate the launch of a new clinical trial in the United Kingdom of a drug that might help treat patients with COVID-19.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
01.11.2020 kl 13:29 5998

Takk for informasjonen.
Ja da regner jeg med at vi får høre mer om hennes metode og funn på den konferansen 6/11 og at det også publiseres om ikke så lenge.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Hayen
01.11.2020 kl 13:18 6033

Bergenbio har over tid referert til rapporten som 'upublisert'. De har i presentasjoner siden mai sagt at ' den blir publisert snart'
Jeg ser det som sannsynlig at Maury publiserer den fredag 6 november, og Bergenbio sender en (børs) melding.

Wendy Maury skal som kjent delta på axl-seansen. Noe må hun trekke opp av hatten..
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
01.11.2020 kl 12:37 6117

Det har ikke lykkes meg å finne en link til en publisert artikkel fra Maury der hun redegjør for metode og funn fra sin prekliniske, in vitro, laboratoriestudier om Bemcentinib som ifølge hennes forskning skal ha en dokumentert effekt mot Sars-CoV-2. Det eneste jeg finner er en kort nyhetsnotis der to journalister intervjuer henne om dette, samtidig som de tilføyer at de tar forbehold om de har gjengitt henne riktig.
Denne Maury har publisert over 100 vitenskapelige artikler opp gjennom årene, senest et par i 2020, men jeg kan ikke se noe til denne prekliniske undersøkelsen som BGBIO bruker for alt den måtte være verdt for å hevde at Bemcentinib sannsynligvis vil forkorte/lindre sykdomsfoløpet for de som er innlagt pga covid smitte.
Jeg synes det er veldig merkelig og rimelig uforståelig om noe som er et så viktig bakgrunnsmateriale for BGBIOs covid-19 studier ikke er utgitt i form av en vitenskapelig artikkel, så jeg antar det bare at jeg som ikke har klart å finne fram til den. Jeg har sendt forespørsel til BGBIO om å få en link til artikkelen, men tre uker senere har jeg fortsatt ikke hørt et pip fra dem.
Håper det er noen av dere som har en link til en publisert artikkel fra Maury om dette.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Scientists raise alarm over signs of Covid-19 vaccine hesitancy

In a new study published Tuesday in Nature Medicine, researchers in Spain, the United States and Britain surveyed 13,400 in 19 countries hit hard by Covid-19 and found that while 72 percent said they would be immunised, 14 percent would refuse and another 14 percent would hesitate.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
29.10.2020 kl 10:50 6969

Jeg gleder med til å lese artikkelen til Maury i sin helhet, for så langt har jeg bare lest resyme av hva hun mener.
Kan du sende meg en link til den publiserte artikkelen hennes, for jeg gleder meg til å lese den i kveld, og i særlig grad se nærmere på det metodiske. Nå har jeg ikke tid pga jobben min.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
rockpus
29.10.2020 kl 10:33 7017

Som "upartisk" i denne diskusjonen, siden jeg ikke eier aksjer eller har umiddelbare planer om kjøp, synes jeg du har opptrådt ryddig i denne tråden og fortjener ikke de mange personangrep.
Det du skriver er både relevant og nyttig for å vurdere aksjen. Min interesse skyldes at jeg tidligere har eid aksjer her, og stadig har interesse for å følge med i tilfelle det skulle bli grunn til å vurdere ny inngang.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Hvordan forklarer du at ikke bare Axl blokkering, men Axl hemming med bemcentinib, reduserer sars-cov i Wendy Maurys studier?

Merk deg at Wang et al ikke har testet hypotesen sin. Den er som du selv beskriver; en etterslenger som bygger på at de mener å se binding mot n-terminal, og at de derfor drar den slutningen at axl MÅ blokkeres extracellulært.
Igjen: det er en hypotese - som de ikke testet.

Wendy Maury testet dette, og har vist at bemcentinib har antiviral effekt mot sars-cov-2, som viser at hemming av kinase-proteinet er effektivt, eller at bemcentinib på annen måte blokkerer virusets evne til å penetrere celler.
Så virker bemcentinib også gjennom å reversere endringer i EMT, ZEB1 og gjenoppretter cellenes Interferon aktivitet, som blir satt ut av spill av sars-cov-2.

Du må jo gjerne fortsette å tro at bemcentinib ikke virker fordi Wang har laget en hypotese de ikke har testet og publisert dette i en ikke-fagfellevurdert artikkel.

Jeg mener derimot at det er all grunn til å være optimistisk basert på de mange studier OG forsøk som viser at bemcentinib har effekt mot sars-cov-2.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
29.10.2020 kl 10:04 3334

Når du (og enkelte andre) uttaler deg om det jeg har skrevet så bør du først ha fått en adekvat forståelse av hva det er jeg faktisk skriver, helhetlig sett.
Det jeg og mange med meg tidligere har skrevet på to av de BGBIO trådene jeg selv har startet og den Yngling Ø-H har startet påpeker at denne studien til Wang og flere andre artikler med all tydelighet viser at det er nødvendig å blokkere AXL reseptoren i størst mulig grad for å motvirke en Sars-CoV-2 infeksjon, mens ACE2 porten er langt mindre sentral. Vi har jublet, for det er jo nettopp det å hemme aktiviteten gjennom AXL reseptoren som Bemcentinib er i stand til å gjøre, og artikkelen til Wang har vi referert til oppad i mente gjennom innleggene våre. Ingen har sådd tvil ved troverdigheten til Wang og hans team eller noen av de øvrige forskerne vi har referert til. Vi mente å ha skutt gullfuglen med Bemcentinib.
Før jeg pantsette både hus og kone for å overkjøpe BGBIO aksjer ville jeg sjekke faglitteraturen enda grundigere for å føle meg sikker på å ha forstått alt rett.
Det er her Wang artikkelen på nytt kommer inn i bildet. Jeg hadde jo ikke lest hele artikkelen, og det har åpenbart ingen andre som har referert til ham på dette forum gjort heller. Alt det vi så langt hadde sagt var helt riktig, men så var det denne tilføyelsen da, den som gjorde at jeg startet denne tråden, da jeg mente det var viktigere å si det enn å tie i menigheten. Denne tilføyelse, dette budskapet til Wang et al, var det at Sars-CoV-2 påviselig benytter en annen vei gjennom AXL reseptoren enn den veien Bemcentinib inhiberer ifølge det BGBIO selv sier om virkemåten til sitt medikament.
Selvfølgelig må vi ta forbehold om at vi ikke har fått vite alt om virkemåten til Bemcentinib, men utfra det vi i dag vet om dette medikamentet skal vi ikke ha for store forhåpninger om at Bemcentinib vil lykkes i kampen mot covid-19, ifølge Wang et al.
Det er ingen selvmotsigelser i noe av dette, bare en tilføyelse som jeg synes det er viktig å dele på et forum som dette. Senk garden!
Jeg er fortsatt aksjonær i BGBIO, men ikke så tungt som jeg ellers ville ha vært.
Redigert 21.01.2021 kl 07:40 Du må logge inn for å svare
Nirvana
29.10.2020 kl 09:49 3372

Glimrende Bulldog. En hel tråd med mange innlegg på grunn av at enkelte kommer med svada. Har aksjer i flere selskap, og legger merke til at visse nick går igjen på andre tråder også.
Har derfor sluttet å lese innlegg fra ca. ti nick, hopper bare over å lese de, da de er av de som tror de kan påvirke kursen til en aksje. Mest sannsynlig eier de ikke en eneste aksje i noe firma. Alle som har fulgt litt med BBIO vet hva de står for og at dette forumet har 0,0 påvirkning på kursen....lykke til med investeringene folkens..
Redigert 21.01.2021 kl 07:40 Du må logge inn for å svare

Ja, nå har vi som allerede er aksjonærer muligheten til å skape virkelig moment ved å skvise shorten til Voleon.
Redigert 21.01.2021 kl 07:40 Du må logge inn for å svare
klaesp
29.10.2020 kl 09:38 3414

Rockpus, det har de allerede "svart på"
Prekliniske data viser at bemcentinib har stort potensiale for behandling av covid-19. I tillegg til Accord-studien hvor Bemcentinib er ledende kandidat. Som igjen gir grunnlag for store studier i India og Afrika,, i tillegg til Accord studie.
Redigert 21.01.2021 kl 07:40 Du må logge inn for å svare
Bulldog
29.10.2020 kl 09:34 3430

Artikkelen er verdiløs og Bliss har brukt den to ganger i oktober hvor han konkluderer med:

Bliss sin link 18/10 https://assets.researchsquare.com/files/rs-35387/v1/19eba655-a2f7-4a0f-a794-a04aad176a7a.pdf
Bliss sin link 28/10 https://assets.researchsquare.com/files/rs-35387/v1/19eba655-a2f7-4a0f-a794-a04aad176a7a.pdf

Bliss sin konklusjon 18/10: Alt dette lover godt for de pågående studiene av Bemcentinib i bekjempelsen av covid-19.
Bliss sin konklusjon 28/10: Altså: Som AXL hemmer vil Bemcentinib "thus not have eficacy against SARS-CoV-2 infection". Huff!
Redigert 21.01.2021 kl 07:40 Du må logge inn for å svare

På denne siden finner du et kart som viser sykehusene som er med i ACCORD:
https://6ad9fcf8-fbac-43e4-a470-d2b695c1a9af.filesusr.com/ugd/178f68_5e91abccf8164d8ea4a29e558fb8d355.pdf

Her er en oversikt som viser hvor det er flest covid tilfeller:
https://coronavirus-staging.data.gov.uk

Det burde være nok pasienter...
Redigert 21.01.2021 kl 07:40 Du må logge inn for å svare
rockpus
29.10.2020 kl 09:25 3476

Det er ingen ting som er bevist eller motbevist. I så tilfelle hadde det jo ikke vært nødvendig med det pågående testprogram. Poenget mitt er at det blir for lettvint å avvise denne artikkel som fake news uten at noen kan vise til dokumentasjon på at den er feil.
Personlig mener jeg at det faktum at BGBIO bruker tid og ressurser på disse testprogram , viser at i alle fall selskapet selv tror på virkning. Det hadde dog vært særdeles interessant å fått deres reaksjon på den artikkel Bliss referer her.
Redigert 21.01.2021 kl 07:40 Du må logge inn for å svare

NÅ MÅ FOLK SLUTTE Å SELGE. OM SHORT IKKE FÅR DEKKET INN RUNDT 25 SÅ KAN DET BLI RAKETT FART OPPOVER.....SLUTT Å MATE TROLLET......KJØP!!!!
Redigert 21.01.2021 kl 07:40 Du må logge inn for å svare

Da bør du lese nattens innlegg en gang til. De viser at bemcentinib virker mot sars-cov-2
Redigert 21.01.2021 kl 07:40 Du må logge inn for å svare
rockpus
29.10.2020 kl 09:09 3562

Du har jo også en agenda her. nemlig å så tvil om motivene til Bliss for å sikre at ikke dette skal føre til kursfall.
Selv om han referer til en kilde som ikke har den vitenskapelige anerkjennelse som du mener den skal ha, har du ikke på noen måte dokumentert at innholdet er feil. Bliss har kun gjengitt dette og skaper en viktig diskusjon. Frem til noen kan dokumentere at selve innholdet i artikkelen er feil, er dette selvsagt relevant. Men det er like selvsagt at alle skal lese slike saker med en sunn skepsis.
Redigert 21.01.2021 kl 07:40 Du må logge inn for å svare

Til dere som ikke går tilbake og leser nattens innlegg:
Her er bilde som viser hvor stor effekt bemcentinib hadde på SARS-CoV-2:
https://ibb.co/vDJ1R6v

Om det Bliss kom med i går hadde vert sant , så hadde ikke bemcentinib hatt slik effekt som dere kan se på bildet.
Ha en strålende dag!
Redigert 21.01.2021 kl 07:40 Du må logge inn for å svare

Move along
Enig i mye av det du skriver. Men at «tyngdekraften» skal trekke noe «opp», det strider mot min logikk. Innen fysikk vil alltid tyngdekraften ha en kraftvektor som trekker nedover. F.eks. et fly trenger vinger som i fart kan skape en motkraft, et løft som overvinner tyngdekraften. I BGBIO sitt tilfelle, og ved å bruke dine egne ord ville jeg sagt at det er det «det indre løftet» basert på BerGenBio’s faktiske fremgang på flere områder som vil trekke den opp igjen. Beklager pirket. ;-)

Ha en god dag! Etter regn kommer sol! Og den kan bli meget sterk i tilfellet BerGenBio.
Redigert 21.01.2021 kl 07:40 Du må logge inn for å svare

Interessant. Du uttrykker deg på en måte som gjør at jeg som leser må tro at du har stor tro på Bemcentinib sin virkning mot kreft. Hvis ikke ville det være galskap å kjøpe BGBIO, såfremt den skulle komme ned mot kurs kr 15,-.

Men da skjønner jeg ikke helt hvorfor du gambler på at Bemcentinib ikke skal fungere på Covid-19. For den eneste måten du skal kunne få oppleve å få handle BGBIO nede på kurs kr 15,-, forutsetter at Bemcentinib feiler mot Covid-19.

Når det er sagt, så er det mye innen vitenskapen som tilsier at Bemcentinib faktisk kan ha effekt mot Covid-19. Og suksess er ikke avhengig av at Bemcentinib kurerer Covud-19. Dersom effekten skulle være 10-15% og pasientene slipper unne med et betydelig lettere sykdomsforløp, så vil Bemcentinib være suksess. Og i det moment selskapet melder om en eventuell slik effekt, da vil aksjekursen skyte rett til himmels og trolig befinne seg på en tresifret kurs innen minutter.

Men Bemcentinib sin suksess vil ikke stanse med en eventuell suksess mot Covid-19. For som flere av dere gir inntrykk av, så er sannsynligheten for at Bemcentinib har positiv effekt mot kreft være større. Slik at en risiko ved en flopp mot Covid-19, slett ikke betyr kroken på døren. Trolig vil vi kun få en midlertidig dipp i kursen. Godt mulig at den da vil se 15-tallet. Men altså kun dersom den feiler mot Covid-19. Hvis ikke.........kaboom til himmels.

Jeg hat forståelse for at det er delte meninger om hvilke effekt man vil oppnå, om noen, mot Covid-19. Men har man først fått øye på BGBIO, så er det å stå på utsiden en nesten like stor gambling som det å befinne seg på innsiden. Det er gode grunner til at Bemcentinib ble førstevalget i Accord, det er trolig like gode grunner til at Bemcentinib fortsatt er del av det gjenoppstartede Accord og det er gode grunner til at BGBIO har satt i gang studier i India og SA, og det er nok overbevisende grunner til at regulatoriske myndigheter har godkjent studiene i India og SA. Det er altså ikke tilfeldig at Bemcentinib teste ut mot Covid-19 as we speek. Og rewarden dersom antagelsene skulle vise seg å være korrekte, er særdeles god. Nedsiden er heller ikke større enn at flere her på tråden vil kjøpe seg inn i BGBIO dersom testene mot Covid-19 skulle floppe.

Til sist er det bare å understreke at Bemcentinib primært er en kreftmedisin. Eventuell virkning mot Covid-19 er bare en bonus. Men hvilken bonus det kan bli!
Redigert 21.01.2021 kl 07:40 Du må logge inn for å svare