Covid-19 studien - Har den en vitenskapelig forankring?


Hva vet vi pr idag om det som taler for og imot om Bemcentinib vil lykkes med å hemme Sars-CoV-2 i så stor grad at dette lindrer og forkorter sykdomsforløpet til de covid-19 syke i den undersøkelsen som for tiden går sin gang i England, Sør-Afrika og India?

La oss starte med å betrakte hva vitenskapen sier om hvordan Sars-CoV-2 kommer inn i kroppens celler?
Den almene oppfatning blant forskere er i kortversjon at S-glykoprotein utløperen til Sars-CoV-2 binder seg til ACE2 reseptoren på vertscellen og trenger inn i cellekjernen for å formere seg i kraft av TMPRSS2 (transmembran serin protease2). Det er tusenvis av artikler som påviser og hevder dette og tilnærmet ingen som motsier det.
"Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the third human coronavirus known to co-opt the peptidase angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) for cell entry. The interaction between SARS-CoV-2 and ACE2 is critical to determining both tissue tropism and progression from early SARS-CoV-2 infection to severe coronavirus disease 2019 (COVID-19). Infection of lung cells requires host proteolytic activation of spike at a polybasic furin cleavage site. Other proteins that enable SARS-CoV-2 cell entry are also emerging, including neuropilin 1 (NRP1), a receptor that binds the carboxyl-terminal RXXR motif in spike that is exposed after furin cleavage." https://science.sciencemag.org/content/369/6503/510.full
Her er et lite utvalg av enkelte andre artikler som sier det samme:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276520302641
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420302294
https://www.pnas.org/content/117/21/11727.short
https://www.nature.com/articles/s41467-020-15562-9?elq=03a7e0300359475c8c8458e122634958&elqCampaignId=10607&elqTrackId=3f6d0c397d4d41f6ab5cf222b0f07cd2&elqaid=27834&elqat=1
https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embj.20105114
Nær sagt en hvilken som helst virolog vil si det samme.

BGBIO har en helt annen oppfatning, nemlig at Sars-CoV-2 i overveiende grad binder seg til AXL reseptorens intracellulære tyrosin-kinasedomene på vertscellen, og at Bemcentinib kan bli en stor suksess i behandlingen av de covid-19 syke fordi dette medikamentet binder seg til og hemmer virusets tilgang til denne reseptoren.
Finnes det forskning som støtter BGBIOs oppfatning om at AXL kinase reseptoren er langt viktigere enn ACE2 reseptoren ved Sars-CoV-2 infeksjon? Ja, noe, mer eller mindre.
Den aller viktigste støtten kommer fra Wendy Maury - mer om henne litt senere.
Så har vi kineserne Wang et al som i en pre-view artikkel mener å påvise at AXL porten er langt viktigere ved covid-19 enn ACE2 porten. Her er de samstemte med BGBIO, men skuffelsen er til å ta og føle på når de i neste omgang hevder at viruset går igjennom en annen AXL reseptor enn den kinase reseptoren som Bemcentinib binder seg til. De sier: "As AXL is overexpressed in numerous cancer types, it has already been pursued as a drug target. However, we note that most reported AXL inhibitors target its kinase domain and would thus not have ecacy against SARS-CoV-2 infection because the virus interacts with the extracellular Ig-like domains of AXL." https://assets.researchsquare.com/files/rs-35387/v1/19eba655-a2f7-4a0f-a794-a04aad176a7a.pdf
Bemcentinib er jo en intracellulær kinase reseptor hemmer , og har da ifølge Wang et al ingen effekt mot Sars-CoV-2.
En annen artikkel som tilsynelatende støtter oppfatningen til BGBIO er Stewart et al https://www.immunology.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-immunology-literature-reviews/sars-cov-2-infection-induces-emt-like-molecular-changes-including-zeb1-mediated-repression-of-the-viral-receptor-ace2-in-lung-cancer-models
Disse forskerne er i likhet med Wang blitt referert til mange ganger på dette forumets tråder og betoner AXL portens meget viktige betydning ved en covid infeksjon, men de hevder at AXL porten først får denne viktige funksjonen etter at pasienten har blitt infisert via ACE2 porten. "Once SARS-CoV2 has infected epithelial cells expressing ACE2 and TMPRSS2 in the aerodigestive or respiratory tract, the infected cells undergo an EMT-like transcriptional change, characterised by high ZEB1 and AXL expression and decreased ACE2 expression, which may increase the risk of Acute Respiratory Distress Syndrome in COVID-19 patients." Det andre vi må merke oss er at Stewart et al studerer Sars-CoV-2 infeksjon hos pasienter med lungekreft, og da er det ikke noe rart at han finner at AXL porten er viktig, for det er jo et medisinsk faktum som ingen stiller spørsmål ved at AXL reseptoren er helt sentral i kreftforskningen, og det er jo dette som er BGBIOs egentlige anliggende.

Tilbake til Wendy Maury, for det er hennes forskning som er selve fundamentet for BGBIOs covid-19 prosjekt. Hun er den Godfrey åpenbart setter sin store lit til, og skal visstnok være en venn av James Lorens i BGBIO. Hun er meg bekjent den som i klarest tale mener at AXL-kinase reseptoren er helt sentral for en covid-19 infeksjon og at Bemcentinib kan hemme denne porten i så stor grad at det er en nyttig behandling for disse pasientene. "Maury’s new studies suggest that the enveloped Coronavirus, SARS-CoV-2, which causes COVID-19, uses AXL to enter into some cells, and that bemcentinib profoundly inhibits virus entry into those cells. These preclinical findings suggest that bemcentinib is potentially useful for the treatment of early SARS-CoV-2 infection."
https://uihc.org/news/university-iowa-virology-research-helps-facilitate-new-clinical-trial-covid-19
Ifølge det hun her sier synes jeg ikke hun er så overbevisende som Godfrey vil ha det til, hun sier jo "uses AXL to enter into some cells", og litt senere sier hun "my lab has previously shown that AXL is one of several cell surface receptors used by different enveloped viruses to enter cells." Hun er jo helt åpen på at viruset kan komme inn i cellekjernene på flere ulike måter, og en sånn 'lekksje' er ikke bra for prosjektet til BGBIO.

Wendy har dessverre ikke publisert sin in vitro (laboratorie) undersøkelse, derfor er det vanskelig for oss og andre å vurdere henne metode og funn utover det hun selv sier. Men nå skal hun endelig presentere sin forskning på BerGenBios Virtual R&D Day 6. November 2020. Det er som jeg kan se henne, den store helten til Godfrey, komme ridende på sin hvite hest gjennom prærien i retning av forelesningssalen. Hun skal i ilden klokka 14.10, men utrolig nok får hun bare en halv time til rådighet. Er ikke det litt vel lite? Nei, neppe for Wendy! Forventningene er i hvert fall skyhøye til hva den dama kan klare å lire ut av seg. I lys av signalene fra BGBIO kan vi ikke se bort fra at hun har sett noe som ingen andre har skjønt. At hun på det aktuelle feltet er en revolusjonær forsker, litt sånn som han fyren som beviste at jorda var rund, til tross for at alle de andre mente den var flat. I motsatt fall, hvis hun ikke overbeviser, synes jeg dette pompøse covid prosjektet til BGBIO fortoner seg litt flaut.

I tillegg til å hemme aktiviteten gjennom AXL porten kan Bemventinib også inhibere inhibisjonen av interferon1, slik at pasienten over tid kan opprettholde et høyere nivå av dette stoffet som er et av kroppens sterkeste antivirale våpen. Forsøk der man gir interferon1 til pasienten intravenøst har ikke vist noen effekt mot en covid infeksjon, men det er forskning som indikerer at de som har et høyt nivå av sitt eget interferon1 kan ha et godt forsvar mot infeksjonen. Se bl a https://www.nature.com/articles/s41577-020-0346-x

Dersom Wendy klarer å argumentere for sine synspunkter på en overbevisende måte, kombinert med interferon1 effekten av Bemcentinib, så burde det være håp om å se en positive effekt av Bemcentinib i behandlingen av de covid syke. Jeg synes mye står eller faller på 'bevisene' til Wendy.

BGBIO menigheten har utfra det jeg leser på trådene på dette forum er klippefast tro på covid-19 suksess for Bemcentinib. BGBIO med sin Bemcentinib blir sett på som det store, om ikke det aller største håpet, for å behandle covid-19. Vi må allikevel ikke glemme at det er et stort antall medikamenter som i dag blir testet ut i behandlingen av Covid-19 og de har en virkemåte av varierende karakter, og mange av dem er kommet mye lenger enn Bemcentinib i testprosessen. Se bare på denne oversikten: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rmv.2143Redigert 21.01.2021 kl 09:32 Du må logge inn for å svare
Aaleby
03.11.2020 kl 21:34 5575

"og når store investorer tar sjansen på å shorte BGBIO i disse tider, så ser jeg ingen annen forklaring på det enn at de har rådført seg med slik ekspertise på forhånd"

Du er klar over at shortingen utelukkende blir gjort basert på kunstig intelligens og algoritmer aka maskinlæring og at det fundamentale ikke er en faktor overhodet?
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Bliss
03.11.2020 kl 21:40 5541

Jeg trodde og tror fortsatt det er menneskelig kognisjon som ligger til grunn for en beslutning om å kjøpe eller selge aksjer i et selskap.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Aaleby
03.11.2020 kl 21:45 5510

Du må gjerne tro, men det er fortsatt like feil.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare

Det er i følge Finanstilsynet Voleon Capital Management LP som shorter Bergenbio: https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010650013

I følge deres hjemmeside baserer de seg på algoritmer:

«At Voleon, we approach investment management through the prism of machine learning, in which flexible statistical models are applied to the problem of financial prediction. Rather than having humans look at individual events within the marketplace, machine learning employs statistical algorithms capable of detecting persistent effects across large swaths of data. Besides financial markets, there is a wide array of other real-life applications for machine learning, from medical diagnosis to weather prediction.«

For hele kilden, se: https://voleon.com/index.html%3Fp=150.html
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Talent
03.11.2020 kl 21:49 5460

Aaleby hvorfor ble det ikke dekket inn i Rec før da hvis dem rådfører seg?
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
focuss
03.11.2020 kl 21:51 5450

Klart det står mennesker bak. Imponerende arbeid du legger ned i dette. Veldig viktig da tilliten til det som kommer fra selskapet ikke er som det må være i biotech..
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Aaleby
03.11.2020 kl 21:54 5499

Voleon rådfører seg kun med sine egne kodede algoritmer og evner ikke å hensynta fundamentale faktorer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare

Interessant! Har du lest hele artikkelen? Har du mulighet til å gjengi essensen her?
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Aaleby
03.11.2020 kl 22:01 5416

Virkelig fascinerende hvor mange kloakkrotter det finnes på HO som bryr seg katta om sannheten bare det matcher agendaen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare

Det er det mest radikale fondet med tanke på bruk av maskin læring, sliter litt i volatilt marked, har ansatt flere for å lage bedre algoritmer siden mars, kan ikke skrive mer da det vil bryte med forum reglene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Guuz
03.11.2020 kl 22:18 5309

Alt som du bekriver her er diskutert i din andre tråd som er helt kliss lik. Vi har fått med oss at du ønsker masse oppmerksomhet på ditt syn på saken. Det som er synd er at det blir så alt for tydelig hvorfor du gjør det, og dermed mister det all sin troverdighet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
focuss
03.11.2020 kl 22:25 5247

Det gir jo en viktig informasjon og kunnskap som Maury kan konfronteres med. Da får hun jo anledning til å forklare hvordan dette henger sammen. Så synes jo de sommer mest opptatt av dette selskapet skal benytte anledningen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Woland
03.11.2020 kl 22:26 5184

Bliss:
Argumentasjon din er ikke rasjonell. Du bruker Voleon som et sannhetsvitne, om de hadde visst noe vi andre ikke vet om at covidprosjektet til BGBIO er en saga blott hadde vel shorten vært mye større, eller? De ER ikke noe fundamentalt grunnlag her, og det vet du like godt som alle andre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare

Agurknytt skrev Takk for info :-)
Kan og legge til at jeg selvsagt ikke vet om det er en analytiker fra Voleon med i beslutningstakingen for å shorte aksjen.

Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Bliss
03.11.2020 kl 22:34 5107

At enkelte aktører lar datamaskinene styre sin kjøp og salg av aksjer synes jeg er en trist teknisk utvikling, da investorer flest, historisk sett, har handlet i overensstemmelse med sin oppfatning av eller forventninger til de fundamentale forholdene i et selskap, akkurat sånn som vi på dette forumet reflekterer i forkant av våre beslutninger om å kjøpe eller selge. Jeg tviler ikke på at det er riktig det som sies om Voleon, og jeg beklager at jeg ikke visste at dette selskapet shorter BGBIO i stor stil, men jeg ser heller ikke bort fra at enkelte andre investorer shorter aksjer i BGBIO utfra fundamentale forhold som de jeg nevnte i innledningen.
La meg tilføye at dette jeg skrev om shorting på ingen måte var ment å være et sentralt poeng med innledningen til denne tråden, da hele mitt fokus bare var å betrakte det vitenskapelige fundamentet for å kunne ta stilling til sannsynligheten for at Bemcentinib virker eller ikke virker mot covid-19.
Jeg har tatt min nyervervede informasjon til følge og redigert bort det jeg sa om shorterne, da dette som sagt var irrelevant for poenget med min framstilling.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Aaleby
03.11.2020 kl 22:42 5058

Voleon er den eneste aktøren som har en betydelig nok short til å kunne påvirke kursen. Hva enkelte småfisker måtte gjøre er irrelevant. Forøvrig patetisk lesning hvordan du gjentar deg selv om og om igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Woland
03.11.2020 kl 22:45 5043

Hvordan i alle dager er det mulig ikke å få med seg at Voleon shorter, det blir jo nevnt i annenhvert innlegg?
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Bliss
03.11.2020 kl 22:50 4990

For min del er jeg totalt uinteressert i hvem som kjøper, selger eller shorter aksjer i et selskap, bortsett fra i ett henseende, og det er når innsiderne gjør noe av dette, og når de gjør det så tror jeg vi kan være helt enige om at de gjør det ut fra en menneskelig rasjonale, og dessuten får vi jo da også vite det alle sammen, selv jeg, gjennom en børsmelding.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
focuss
03.11.2020 kl 22:55 4953

Det er typisk i forhandlingsteknikk at en bør ikke dra frem flere argumenter enn de du virkelig ønsker å fremme. Det sentrale i innlegget til Bliss er hvorvidt Bemcentinib vil være effektiv mot Covid. Det folk diskuterer er roboter og shorting. Fullstendig avsporing.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
klaesp
03.11.2020 kl 22:56 4919

Som jeg har skrevet tidligere er Bliss/MR tic tac ute etter billige aksjer og prøver etter beste evne og vinkle i en parfymert negativ forpakning .. tic tac
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare

Såvidt jeg erindrer så ble interessen for å undersøke Bemcentinib sin effekt mot Covid-19 blant annet trigget av en kreftpasient som ble smittet med Covid-19, og som var forventet å få et alvorlig sykdomsforløp, men som fikk et uforklarlig lett sykdomsforløp. Pasienten ble behandler med Bemcentinib for kreften, og man mente at Bemcentinib kunne være årsaken til at sykdomsforløpet ble såpass lett som det ble. Dette var også en av grunnen til at Bemcentinob ble valgt ut som den første medisinen til Accord studiet. Det er også grunn til å spørrre seg hvilken effekt som ble observert i de få pasientene som ble behandlet med Bemcemtinib før Accoord ble terminert sommeren 2020. For faktum er at Bemcentinib ble tatt inn igjen i Accord da dette ble restartet i september. Hvorfor? Dersom det var null effekt på pasientene som ble behandlet i sommer så ville aldri Bemcentinib blitt tatt inn igjen.

Jeg mener det er kombinasjonen av de vitenskapelige teorier som Wendy Maury er kommet opp med, og de praktiske erfaringer som er vist på pasienter som er årsak til at BGBIO bruker ressurser og tid på etablere studier i India og SA. Hva som kommer ut av disse studiene gjenstår å se. At flere er skeptiske til hvorvidt Bemcentinib vil ha positiv effekt mot Covid-19, er kle overraskende, ettersom det tydeligvis finnes ulike oppfatninger blant vitenskapen. Men da er jo det eneste riktige å prøve Bemcentinib ut i praksis. At det gjøres, burde ihvertfall ikke komme overraskende på noen, dersom det er observert den ønskede positive effekten på Covid-19 pssient(er). Men det er ingen som tvinges til å kjøpe aksjer i BGBIO og jeg finner det naturlig at man avstår fra eierskap dersom man ikke har tro på at Bemcentinib har den ønskede effekten.

Det skal bli spennende å høre hva som blir presentert på førstkommende fredag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
focuss
03.11.2020 kl 23:02 4857

Forskningen til BgBio foregår i Oxford. Sikkert mange gode kontakter der.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Bliss
03.11.2020 kl 23:04 4820

Du klaesp, som jeg har sagt tidligere, jeg har en ganske liten aksjepost i BGBIO og den har jeg hatt en stund nå. Jeg skal ikke kjøpe flere aksjer før Covid-19 studien er ferdig. Hvis jeg skal foreta meg noe før den tid så blir det å selge de aksjene jeg har og kanskje gå for en shorting - i lys av de fundamentale betraktningene som jeg har tilkjennegjort ovenfor. Deretter skal jeg hamstre BGBIO aksjer for jeg har tro på deres cancer prosjekter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
klaesp
03.11.2020 kl 23:07 4808

Det norske, børsnoterte Bergenbio melder mandag morgen at UK Research and Innovation (UKRI) har besluttet å gjeninnføre finansiering for den kliniske COVID-19 ACCORD studien der Bergenbios legemiddel «bemcentinib» er den ledende kandidaten som skal testes. Beslutningen kom etter en økning i antall koronatilfeller i Storbritannia
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Bliss
03.11.2020 kl 23:18 4753

Ja, det blir spennende å høre hva Wendy sier, og klarer hun å gi gode nok beviser for påstandene sine, ser jeg som sagt ikke bort fra at hun og BGBIO får min fornyede tillit. Jeg er åpen for ny kunnskap.
Når det gjelder Accord studien tror jeg det offisielle standpunkt er at det ikke var mulig å trekke noen vitenskapelige slutninger ut fra denne.
Klart det er spennende og nyttig å se resultatene av BGBIOs covid studier, det er jo den eneste måten å få et klart svar på. Det jeg og 'alle' andre gjør er jo bare sannsynlighetsregning.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare

Ser den. Og svaret man da kommer ut med vil jo være avhengig av hilse faktorer man vektlegger tyngst. Noe som er den direkte årsaken til at vi mennesker gjerne får ulikt syn på akkurat samme sak. Og nettopp derfor kan man få et aksjemarked der det finnes både selgere og kjøpere til ett og samme selskap. Heldigvis.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Bliss
03.11.2020 kl 23:26 4710

Ja, det er vår kompliserte virkelighet, og for min del har jeg vel aldri hatt en klar oppfatning om at noe er helt riktig eller galt i aksjemarkedet, bare fornemmelser i den ene eller andre retningen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Woland
03.11.2020 kl 23:26 4705

Nå er vel ikke Accordstudien helt ferdig ennå så litt tidlig å snakke om offisielle standpunkt der. Men så skriver du jo også " er at det ikke var." Som om du nettopp var kommet hjem fra en reise til framtiden. Short i vei.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Bliss
03.11.2020 kl 23:53 4623

Her er det selvfølgelig snakk om den ACCORD studien som ble avbrutt. Ellers er det vanskelig for meg å skjønne hva du prøver å si, men følelsene mine forteller meg noe om en sur og gretten gubbe .....
Sov godt!
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Woland
04.11.2020 kl 00:44 4503

Du virker mer og mer desperat ettersom tida går, sitter du i denne myra av en short du også kanskje?
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
klaesp
04.11.2020 kl 10:12 4021

Trond M sitter nå på en strategisk post i selskapet.

Etter transaksjonen eier Mohn rett i overkant av 23 millioner aksjer i selskapet gjennom Meteva as. Det tilsvarer en eierandel på 26,36 prosent. 

Det som er intresant er at han økte betydelig med aksjer under Accord studie perioden, i etterkant vet vi at selskapet er ledende kandidat i Accord studie og at selskapet kjører på med eget studie i flere land med samme protokoll som i Accord 👍
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare

Bliss
Du skriver følgende: «Jeg skal ikke kjøpe flere aksjer før Covid-19 studien er ferdig. Hvis jeg skal foreta meg noe før den tid så blir det å selge de aksjene jeg har og kanskje gå for en shorting - i lys av de fundamentale betraktningene som jeg har tilkjennegjort ovenfor. Deretter skal jeg hamstre BGBIO aksjer for jeg har tro på deres cancer prosjekter.»

Som jeg tidligere har forsøkt å fremholde, dersom du har tro på cancerprosjektene, så skjønner jeg ikke hvorfor man vil selge sine aksjer i BGBIO. Jeg har også tro på kreftprosjektene, men samtidig vil jeg ikke utelukke at Bemcentinib også kan ha effekt mot covid-19. Men selv om Bemcentinib skulle floppe mot covid-19, så skjer det stadig positive ting på kreftsiden. I kveld fikk vi så en ny positiv melding fra selskapet. Den informasjonen kan ha stått for noe av effekten på aksjekursen i ettermiddag, og mer kommer trolig i morgen. For din egen del håper jeg ikke du allerede har gått til det skritt å shorte BGBIO. Det kan bli dyrt.
Ønsker deg en riktig god natt!
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Bliss
07.11.2020 kl 14:26 3066

Presentasjonen til Wendy Maury var en flau forestilling. Hun har tunnelsyn og ser av en eller annen 'irrasjonell' grunn bare det hun vil se, og det er at AXL tyrosin-kinase inhibitoren Bemcentinib skal ha en viss terapeutisk effekt mot Sars-CoV-2 hos de covid-19 syke, og det til tross for at det er en overveldende enighet blant forskerne om at Sars-CoV-2 inntar kroppens cellekjerner via helt andre veier enn det Maury vil ha det til, se innledningen på denne tråden for en nærmere redegjørelse om dette.
Maury har selvfølgelig ikke fått publisert dette vrøvlet sitt i en vitenskapelig artikkel og intet tidsskrift vil da heller noen gang kunne publisere en så til de grader ukritisk 'appell' som dette.
BGBIOs covid-19 prosjekt har ikke en solid vitenskapelig forankring og burde vært avlyst for lenge siden. Den koster BGBIO tid og krefter som heller burde ha kommet deres cancer prosjekter til gode.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare

Folk flest ville følt seg flau over å skrive det vrøvlet du lirer av deg. Hva tror du at du er? Virolog? som i tillegg mener å kunne faget bedre enn durkdrevne og høyt respekterte forskere som har jobbet med dette i årevis?
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Hayen
07.11.2020 kl 14:58 2989

Mens bliss farer med tørrprat og kaster ut løse påstander, så har Maury testet sin hypotese om at axl er viktig for covid-19 i ulike forsøk.
Jeg ble imponert over hvor grundig hun har vært.

Håper hennes arbeid publiseres snart.

Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare