Covid-19 studien - Har den en vitenskapelig forankring?


Hva vet vi pr idag om det som taler for og imot om Bemcentinib vil lykkes med å hemme Sars-CoV-2 i så stor grad at dette lindrer og forkorter sykdomsforløpet til de covid-19 syke i den undersøkelsen som for tiden går sin gang i England, Sør-Afrika og India?

La oss starte med å betrakte hva vitenskapen sier om hvordan Sars-CoV-2 kommer inn i kroppens celler?
Den almene oppfatning blant forskere er i kortversjon at S-glykoprotein utløperen til Sars-CoV-2 binder seg til ACE2 reseptoren på vertscellen og trenger inn i cellekjernen for å formere seg i kraft av TMPRSS2 (transmembran serin protease2). Det er tusenvis av artikler som påviser og hevder dette og tilnærmet ingen som motsier det.
"Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the third human coronavirus known to co-opt the peptidase angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) for cell entry. The interaction between SARS-CoV-2 and ACE2 is critical to determining both tissue tropism and progression from early SARS-CoV-2 infection to severe coronavirus disease 2019 (COVID-19). Infection of lung cells requires host proteolytic activation of spike at a polybasic furin cleavage site. Other proteins that enable SARS-CoV-2 cell entry are also emerging, including neuropilin 1 (NRP1), a receptor that binds the carboxyl-terminal RXXR motif in spike that is exposed after furin cleavage." https://science.sciencemag.org/content/369/6503/510.full
Her er et lite utvalg av enkelte andre artikler som sier det samme:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276520302641
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420302294
https://www.pnas.org/content/117/21/11727.short
https://www.nature.com/articles/s41467-020-15562-9?elq=03a7e0300359475c8c8458e122634958&elqCampaignId=10607&elqTrackId=3f6d0c397d4d41f6ab5cf222b0f07cd2&elqaid=27834&elqat=1
https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embj.20105114
Nær sagt en hvilken som helst virolog vil si det samme.

BGBIO har en helt annen oppfatning, nemlig at Sars-CoV-2 i overveiende grad binder seg til AXL reseptorens intracellulære tyrosin-kinasedomene på vertscellen, og at Bemcentinib kan bli en stor suksess i behandlingen av de covid-19 syke fordi dette medikamentet binder seg til og hemmer virusets tilgang til denne reseptoren.
Finnes det forskning som støtter BGBIOs oppfatning om at AXL kinase reseptoren er langt viktigere enn ACE2 reseptoren ved Sars-CoV-2 infeksjon? Ja, noe, mer eller mindre.
Den aller viktigste støtten kommer fra Wendy Maury - mer om henne litt senere.
Så har vi kineserne Wang et al som i en pre-view artikkel mener å påvise at AXL porten er langt viktigere ved covid-19 enn ACE2 porten. Her er de samstemte med BGBIO, men skuffelsen er til å ta og føle på når de i neste omgang hevder at viruset går igjennom en annen AXL reseptor enn den kinase reseptoren som Bemcentinib binder seg til. De sier: "As AXL is overexpressed in numerous cancer types, it has already been pursued as a drug target. However, we note that most reported AXL inhibitors target its kinase domain and would thus not have ecacy against SARS-CoV-2 infection because the virus interacts with the extracellular Ig-like domains of AXL." https://assets.researchsquare.com/files/rs-35387/v1/19eba655-a2f7-4a0f-a794-a04aad176a7a.pdf
Bemcentinib er jo en intracellulær kinase reseptor hemmer , og har da ifølge Wang et al ingen effekt mot Sars-CoV-2.
En annen artikkel som tilsynelatende støtter oppfatningen til BGBIO er Stewart et al https://www.immunology.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-immunology-literature-reviews/sars-cov-2-infection-induces-emt-like-molecular-changes-including-zeb1-mediated-repression-of-the-viral-receptor-ace2-in-lung-cancer-models
Disse forskerne er i likhet med Wang blitt referert til mange ganger på dette forumets tråder og betoner AXL portens meget viktige betydning ved en covid infeksjon, men de hevder at AXL porten først får denne viktige funksjonen etter at pasienten har blitt infisert via ACE2 porten. "Once SARS-CoV2 has infected epithelial cells expressing ACE2 and TMPRSS2 in the aerodigestive or respiratory tract, the infected cells undergo an EMT-like transcriptional change, characterised by high ZEB1 and AXL expression and decreased ACE2 expression, which may increase the risk of Acute Respiratory Distress Syndrome in COVID-19 patients." Det andre vi må merke oss er at Stewart et al studerer Sars-CoV-2 infeksjon hos pasienter med lungekreft, og da er det ikke noe rart at han finner at AXL porten er viktig, for det er jo et medisinsk faktum som ingen stiller spørsmål ved at AXL reseptoren er helt sentral i kreftforskningen, og det er jo dette som er BGBIOs egentlige anliggende.

Tilbake til Wendy Maury, for det er hennes forskning som er selve fundamentet for BGBIOs covid-19 prosjekt. Hun er den Godfrey åpenbart setter sin store lit til, og skal visstnok være en venn av James Lorens i BGBIO. Hun er meg bekjent den som i klarest tale mener at AXL-kinase reseptoren er helt sentral for en covid-19 infeksjon og at Bemcentinib kan hemme denne porten i så stor grad at det er en nyttig behandling for disse pasientene. "Maury’s new studies suggest that the enveloped Coronavirus, SARS-CoV-2, which causes COVID-19, uses AXL to enter into some cells, and that bemcentinib profoundly inhibits virus entry into those cells. These preclinical findings suggest that bemcentinib is potentially useful for the treatment of early SARS-CoV-2 infection."
https://uihc.org/news/university-iowa-virology-research-helps-facilitate-new-clinical-trial-covid-19
Ifølge det hun her sier synes jeg ikke hun er så overbevisende som Godfrey vil ha det til, hun sier jo "uses AXL to enter into some cells", og litt senere sier hun "my lab has previously shown that AXL is one of several cell surface receptors used by different enveloped viruses to enter cells." Hun er jo helt åpen på at viruset kan komme inn i cellekjernene på flere ulike måter, og en sånn 'lekksje' er ikke bra for prosjektet til BGBIO.

Wendy har dessverre ikke publisert sin in vitro (laboratorie) undersøkelse, derfor er det vanskelig for oss og andre å vurdere henne metode og funn utover det hun selv sier. Men nå skal hun endelig presentere sin forskning på BerGenBios Virtual R&D Day 6. November 2020. Det er som jeg kan se henne, den store helten til Godfrey, komme ridende på sin hvite hest gjennom prærien i retning av forelesningssalen. Hun skal i ilden klokka 14.10, men utrolig nok får hun bare en halv time til rådighet. Er ikke det litt vel lite? Nei, neppe for Wendy! Forventningene er i hvert fall skyhøye til hva den dama kan klare å lire ut av seg. I lys av signalene fra BGBIO kan vi ikke se bort fra at hun har sett noe som ingen andre har skjønt. At hun på det aktuelle feltet er en revolusjonær forsker, litt sånn som han fyren som beviste at jorda var rund, til tross for at alle de andre mente den var flat. I motsatt fall, hvis hun ikke overbeviser, synes jeg dette pompøse covid prosjektet til BGBIO fortoner seg litt flaut.

I tillegg til å hemme aktiviteten gjennom AXL porten kan Bemventinib også inhibere inhibisjonen av interferon1, slik at pasienten over tid kan opprettholde et høyere nivå av dette stoffet som er et av kroppens sterkeste antivirale våpen. Forsøk der man gir interferon1 til pasienten intravenøst har ikke vist noen effekt mot en covid infeksjon, men det er forskning som indikerer at de som har et høyt nivå av sitt eget interferon1 kan ha et godt forsvar mot infeksjonen. Se bl a https://www.nature.com/articles/s41577-020-0346-x

Dersom Wendy klarer å argumentere for sine synspunkter på en overbevisende måte, kombinert med interferon1 effekten av Bemcentinib, så burde det være håp om å se en positive effekt av Bemcentinib i behandlingen av de covid syke. Jeg synes mye står eller faller på 'bevisene' til Wendy.

BGBIO menigheten har utfra det jeg leser på trådene på dette forum er klippefast tro på covid-19 suksess for Bemcentinib. BGBIO med sin Bemcentinib blir sett på som det store, om ikke det aller største håpet, for å behandle covid-19. Vi må allikevel ikke glemme at det er et stort antall medikamenter som i dag blir testet ut i behandlingen av Covid-19 og de har en virkemåte av varierende karakter, og mange av dem er kommet mye lenger enn Bemcentinib i testprosessen. Se bare på denne oversikten: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rmv.2143Redigert 21.01.2021 kl 09:32 Du må logge inn for å svare
focuss
07.11.2020 kl 14:59 2258

Bliss
Wendy Maury viste til pre kliniske studier på nyre og lunge celler samt på mus. Disse prekliniske studiene ga grunn til optimisme. Hva kan vi lære av det sett i forhold til den problematikken du fokuserer på?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
07.11.2020 kl 20:58 2019

En publikasjon av presentasjonen til Maury kan du nok se langt etter ....
Påliteligheten til en in vitro (laboratorie) undersøkelse som dette er befengt med et hav av usikkerhetsfaktorer da den er løsrevet fra det økologiske nettverk av millioner av feedbackmekansmer som ivaretar vår livsviktige fysiologiske homeostase.
En sånn laboratorietest er for intet å regne i forhold til det hav av forskning som gir oss den forklaringen jeg i all enkelthet har beskrevet i innledningen til denne tråden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Hayen
07.11.2020 kl 22:10 1942

Bliss/rischioso,

Bergenbio har meldt at den kommer til å bli publisert.
De har nok mye mer kompetanse på sånt enn deg.
Så langt, over år, har du bevist at du er flink til å rote med fakta.

Jeg hadde blokkert deg som rischioso, og kommer til å blokkere deg nå som bliss. Mulig du hadde glemt passordet til rischioso-kontoen.
Neste gang du popper opp med nytt nick, så kan du gjerne flagge det så man får blokkert deg uten forsinkelse.

Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Trymte
08.11.2020 kl 00:03 1849

13.000 innlagte covid-pasienter i UK. Daglige innleggingstall er på april-nivå, og stigende. Burde vel være mulig å rekruttere ønsket antall rimelig fort, sånn situasjonen er nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Mitt tips til alle som leser innlegg fra Bliss eller av hans like.. Det beste er å overse, ikke svare uansett hvor mye det trigger. Det er det han vil, han nyter og nærer seg på usikkerheten han skaper, og vi gir ham "makt" som han nyter. Om vi svarer mater vi trollet. Om vi ser en annen vei så må han søke andre han kan nære seg på. Han er en energi parasitt verken mer eller mindre. Han er også en taper og det vet han selv også det er derfor han holder på slik.. han prøver å gjøre seg selv større.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
08.11.2020 kl 12:37 1580

Det er jeg, Bliss, den rettroende og høyt aktede lovsang lederen i menigheten, som er tildelt den ære å lese fra menighetens trosbekjennelse denne søndag formiddag:
Vi må i ett og alt ære vår profet (BGBIO) og aldri stille noen spørsmål ved hans suverenitet og troverdighet.
Vi må aldri bli som dem i de ugudeliges verden som tror at kunnskap, forståelse og utvikling kan fremmes gjennom kritiske undersøkelser og refleksjoner. Nei, og atter nei, vi tror den slags bare avler tvil og anfektelser som i verste fall kan resultere i frafall fra vår hellige tro.
Vi må alltid tale med samstemt tunge og utrope rikelig med hallelujarop for å ære vår profet og hans hellige skrift, og vi må respektere og ta godt vare på våre brødre og søstre som på denne måten er lydige mot sannheten.
Enhver som stiller kritiske spørsmål eller sår tvil ved den minste tøddel av det som står skrevet i våre hellige skrifter må kastes ut av menigheten, boikottes og overlates til forbannelse i de fordømtes verden.
Kjære trofaste menighetsmedlemmer, la oss leve i visshet om at vår gud, selveste mammon, vil velsigne oss med alt det våres hjerte begjærer i rikelig monn den dag i dag og i all framtid.
Amen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare