Valg mellom to biotekfond


Hei.

Det ser ut som at UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc har en god strategi for å maksimere verdier for investorene. Se beskrivelse under «om fondet». Dette fondet ser virkelig aktivt forvalta ut, og har gjort det godt over en tiårsperiode.

DNB Bioteknologi B har lave årlige kostnader, lavere enn for førstnevnte fond, men dette er et nytt fond og ser ikke ut til å ha en strategi for optimalisering av verdier for investorene slik førstnevnte fond har.

Da tenker jeg... Det er likevel verdt å satse på førstnevnte fond på bakgrunn av hva de har bevist de siste ti åra og den erfaringen de har fra dette, og heller betale noe mer per år på dette.

Tanker om dette..? Erfaringer med DNB som forvalter av biotek og healthcare..? Blir de «amatører» ift. UBS, eller..?
Redigert 20.01.2021 kl 22:38 Du må logge inn for å svare